Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 16. listopada 2023.
OEN-2023-2-1/8

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U KOLOVOZU 2023.
PRVI REZULTATI

U kolovozu 2023. količina električne energije raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 657 GWh. U odnosu na srpanj 2023. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju smanjena je za 3,1%, dok je u odnosu na kolovoz 2022. povećana za 2,6%.

Količina prirodnog plina raspoloživoga za potrošnju u kolovozu 2023. iznosila je 7 705 TJ, a zalihe su povećane za 1 535 TJ. Količina prirodnog plina raspoloživoga za tuzemnu potrošnju u kolovozu 2023. u odnosu na srpanj 2023. povećana je za 16,7%, dok je u odnosu na kolovoz 2022. povećana za 35,7%.

Količina naftnih derivata raspoloživih za potrošnju u kolovozu 2023. iznosila je 368 tis. tona, a zalihe su smanjene za 26 tis. tona. Količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u kolovozu 2023. povećana je u odnosu na srpanj 2023. za 7,3%, dok je u odnosu na kolovoz 2022. povećana za 4,5%.

Količina električne energije raspoložive za potrošnju sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, KOLOVOZ 2021. - KOLOVOZ 2023.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2022. 2023.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Ukupna bruto proizvodnja 948 1 036 1 157 1 086 1 534 1 319 1 280 1 344
Hidroelektrane 349 376 338 252 925 658 562 561
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 372 425 530 524 260 388 489 477
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 85 81 81 87 85 80 70 76
Vjetroelektrane 126 139 192 210 238 156 116 188
Sunčane elektrane  9 10 10 8 23 37 43 41
Geotermalne elektrane 7 6 6 6 2 - - -
Ukupna neto proizvodnja 914 1 003 1 119 1 047 1 522 1 285 1 250 1 310
Hidroelektrane 346 374 336 251 923 657 560 560
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 350 401 504 497 258 365 466 452
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 78 76 74 79 80 71 66 70
Vjetroelektrane 125 137 190 208 237 155 115 187
Sunčane elektrane  9 10 10 8 23 37 43 41
Geotermalne elektrane 6 5 5 5 2 - - -
Uvoz 976 1 007 1 167 989 677 838 947 830
Izvoz 492 488 582 413 786 679 487 483
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 13 13 12 8 1 6 - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 385 1 509 1 692 1 615 1 412 1 438 1 710 1 657

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2022. 2023.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja mil. m3 63 63 65 65 61 57 62 60
  TJ (GOM) 2 541 2 521 2 588 2 576 2 409 2 278 2 468 2 399
Uvoz mil. m3 238 201 254 387 184 282 204 279
  TJ (GOM) 9 497 8 006 10 133 15 406 7 476 11 384 8 045 11 510
Izvoz mil. m3 133 121 72 136 85 127 121 120
  TJ (GOM) 5 195 4 705 2 796 5 271 3 432 5 014 4 738 4 668
Promjena zaliha mil. m3 37 16 96 173 1 85 -28 48
  TJ (GOM) 1 442 569 3 653 7 035 25 3 326 -829 1 535
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 132 127 151 143 158 127 174 172
  TJ (GOM) 5 402 5 253 6 271 5 676 6 428 5 322 6 604 7 705

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2022. 2023.
V.  VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 44 44 45 47 43 43 44 44
Uvoz 186 176 265 339 180 180 187 377
Izvoz - - - - 52 - - -
Promjena zaliha -11 -49 49 105 -26 -3 -28 136
Prerada u rafinerijama 241 270 261 281 197 226 259 285

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2022. 2023.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 307 336 349 350 239 299 324 354
Uvoz 187 154 185 199 244 169 222 190
Izvoz 170 205 145 182 86 160 169 202
Promjena zaliha 44 -35 27 15 83 10 34 -26
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 280 319 362 352 314 298 343 368

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2022. 2023.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 63 85 80 79 59 70 77 84
Uvoz 16 6 8 10 10 7 10 11
Izvoz 15 72 9 13 17 41 11 20
Promjena zaliha 25 -27 21 12 11 -14 23 7
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 39 46 58 64 41 50 54 68

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2022. 2023.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 131 146 164 151 102 133 127 137
Uvoz 137 99 112 167 156 132 181 154
Izvoz 99 71 72 106 60 65 93 101
Promjena zaliha 3 -12 2 6 17 16 10 -18
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 166 185 202 206 181 184 204 208

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2022. 2023.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 47 36 26 25 26 31 31 37
Uvoz 1 - - - 1 - 1 -
Izvoz 32 32 32 21 1 16 31 31
Promjena zaliha 14 -3 -7 -1 19 9 - 6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 7 1 5 7 6 1 -

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2022. 2023.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 66 69 79 95 52 65 89 96
Uvoz 33 49 65 22 77 30 30 25
Izvoz 24 30 32 45 8 38 34 50
Promjena zaliha 2 7 11 -2 36 -1 1 -21
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 73 81 101 77 85 58 84 92

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2022. 2023.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 141 92 94 6 5 10 146 7
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 75 32 22 -55 -4 -47 93 -56
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 66 60 72 61 9 57 53 63

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2022. 2023.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 2 2 3 4 2 2 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 2 2 3 4 2 2 2

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2022. 2023.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 1 - - - - - - 1
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 - - - - - - 1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci se temelje na više statističkih istraživanja, i to Mjesečnom istraživanju o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnom istraživanju o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnom istraživanju o elektranama (ERG-1/EL) te podacima o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnim izvorima podataka (dio podataka o neto proizvodnji električne energije preuzet je od HERA-e i HROTE-a).

Mjesečni podaci služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
HERA Hrvatska energetska regulatorna agencija
HROTE Hrvatski operater tržišta energije
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti