Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. rujna 2023.
OEN-2023-2-1/7

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U SRPNJU 2023.
PRVI REZULTATI

U srpnju 2023. količina električne energije raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 710 GWh. U odnosu na lipanj 2023. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju povećana je za 18,9%, dok je u odnosu na srpanj 2022. povećana za 1,1%.

Količina prirodnog plina raspoloživoga za potrošnju u srpnju 2023. iznosila je 6 604 TJ, a zalihe su smanjene za 829 TJ. Količina prirodnog plina raspoloživoga za tuzemnu potrošnju u srpnju 2023. u odnosu na lipanj 2023. povećana je za 24,1%, dok je u odnosu na srpanj 2022. povećana za 5,3%.

Količina naftnih derivata raspoloživih za potrošnju u srpnju 2023. iznosila je 343 tis. tona, a zalihe su povećane za 34 tis. tona. Količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u srpnju 2023. povećana je u odnosu na lipanj 2023. za 15,1%, dok je u odnosu na srpanj 2022. smanjena za 5,2%.

Količina električne energije raspoložive za potrošnju sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, SRPANJ 2021. - SRPANJ 2023.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2022. 2023.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Ukupna bruto proizvodnja 1 051 948 1 036 1 157 1 347 1 534 1 319 1 280
Hidroelektrane 447 349 376 338 589 925 658 562
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 279 372 425 530 420 260 388 489
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 86 85 81 81 86 85 80 70
Vjetroelektrane 224 126 139 192 224 238 156 116
Sunčane elektrane  8 9 10 10 24 23 37 43
Geotermalne elektrane 8 7 6 6 4 2 - -
Ukupna neto proizvodnja 1 022 914 1 003 1 119 1 318 1 522 1 285 1 250
Hidroelektrane 439 346 374 336 586 923 657 560
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 266 350 401 504 402 258 365 466
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 80 78 76 74 79 80 71 66
Vjetroelektrane 222 125 137 190 223 237 155 115
Sunčane elektrane  8 9 10 10 24 23 37 43
Geotermalne elektrane 7 6 5 5 3 2 - -
Uvoz 970 976 1 007 1 167 763 677 838 947
Izvoz 546 492 488 582 652 786 679 487
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 13 13 13 12 7 1 6 -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 433 1 385 1 509 1 692 1 422 1 412 1 438 1 710

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2022. 2023.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja mil. m3 61 63 63 65 60 61 57 62
  TJ (GOM) 2 424 2 541 2 521 2 588 2 378 2 409 2 278 2 468
Uvoz mil. m3 226 238 201 254 282 184 282 204
  TJ (GOM) 9 006 9 497 8 006 10 133 11 342 7 476 11 384 8 045
Izvoz mil. m3 102 133 121 72 105 85 127 121
  TJ (GOM) 3 983 5 195 4 705 2 796 4 183 3 432 5 014 4 738
Promjena zaliha mil. m3 -9 37 16 96 29 1 85 -28
  TJ (GOM) -355 1 442 569 3 653 1 288 25 3 326 -829
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 194 132 127 151 208 158 127 174
  TJ (GOM) 7 802 5 402 5 253 6 271 8 249 6 428 5 322 6 604

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2022. 2023.
IV.  V.  VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 44 44 44 45 43 43 43 44
Uvoz 90 186 176 265 106 180 180 187
Izvoz - - - - 56 52 - -
Promjena zaliha 3 -11 -49 49 91 -26 -3 -28
Prerada u rafinerijama 131 241 270 261 2 197 226 259

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2022. 2023.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 186 307 336 349 9 239 299 324
Uvoz 212 187 154 185 354 244 169 222
Izvoz 109 170 205 145 75 86 160 169
Promjena zaliha 39 44 -35 27 2 83 10 34
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 250 280 319 362 286 314 298 343

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2022. 2023.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 34 63 85 80 1 59 70 77
Uvoz 25 16 6 8 37 10 7 10
Izvoz 15 15 72 9 8 17 41 11
Promjena zaliha 8 25 -27 21 -14 11 -14 23
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 36 39 46 58 44 41 50 54

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2022. 2023.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 90 131 146 164 - 102 133 127
Uvoz 163 137 99 112 266 156 132 181
Izvoz 71 99 71 72 62 60 65 93
Promjena zaliha 21 3 -12 2 26 17 16 10
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 161 166 185 202 178 181 184 204

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2022. 2023.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 8 47 36 26 5 26 31 31
Uvoz - 1 - - 1 1 - 1
Izvoz 1 32 32 32 1 1 16 31
Promjena zaliha 6 14 -3 -7 -1 19 9 -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 2 7 1 6 7 6 1

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2022. 2023.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 54 66 69 79 3 52 65 89
Uvoz 24 33 49 65 50 77 30 30
Izvoz 22 24 30 32 4 8 38 34
Promjena zaliha 4 2 7 11 -9 36 -1 1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 52 73 81 101 58 85 58 84

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2022. 2023.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 6 141 92 94 - 5 10 146
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -22 75 32 22 -21 -4 -47 93
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 28 66 60 72 21 9 57 53

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2022. 2023.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 3 2 2 2 4 2 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 3 2 2 2 4 2 2

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2022. 2023.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - 1 - - - - - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - 1 - - - - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci se temelje na više statističkih istraživanja, i to Mjesečnom istraživanju o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnom istraživanju o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnom istraživanju o elektranama (ERG-1/EL) te podacima o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnim izvorima podataka (dio podataka o neto proizvodnji električne energije preuzet je od HERA-e i HROTE-a).

Mjesečni podaci služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
HERA Hrvatska energetska regulatorna agencija
HROTE Hrvatski operater tržišta energije
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti