Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. kolovoza 2023.
OEN-2023-2-1/6

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U LIPNJU 2023.
PRVI REZULTATI

U lipnju 2023. količina električne energije raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 438 GWh. U odnosu na svibanj 2023. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju povećana je za 1,8%, dok je u odnosu na lipanj 2022. smanjena za 4,7%.

Količina prirodnog plina raspoloživoga za potrošnju u lipnju 2023. iznosila je 5 322 TJ, a zalihe su povećane za 3 326 TJ. Količina prirodnog plina raspoloživoga za tuzemnu potrošnju u lipnju 2023. u odnosu na svibanj 2023. smanjena je za 17,2%, dok je u odnosu na lipanj 2022. povećana za 1,3%.

Količina naftnih derivata raspoloživih za potrošnju u lipnju 2023. iznosila je 298 tis. tona, a zalihe su povećane za 10 tis. tona. Količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u lipnju 2023. smanjena je u odnosu na svibanj 2023. za 5,1%, a u odnosu na lipanj 2022. za 6,6%.

Količina električne energije raspoložive za potrošnju sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, LIPANJ 2021. - LIPANJ 2023.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2022. 2023.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Ukupna bruto proizvodnja 1 221 1 051 948 1 036 1 718 1 347 1 534 1 319
Hidroelektrane 454 447 349 376 847 589 925 658
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 396 279 372 425 547 420 260 388
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 92 86 85 81 91 86 85 80
Vjetroelektrane 265 224 126 139 207 224 238 156
Sunčane elektrane  7 8 9 10 21 24 23 37
Geotermalne elektrane 6 8 7 6 5 4 2 -
Ukupna neto proizvodnja 1 189 1 022 914 1 003 1 682 1 318 1 522 1 285
Hidroelektrane 448 439 346 374 844 586 923 657
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 377 266 350 401 520 402 258 365
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 88 80 78 76 88 79 80 71
Vjetroelektrane 263 222 125 137 206 223 237 155
Sunčane elektrane  7 8 9 10 21 24 23 37
Geotermalne elektrane 5 7 6 5 4 3 2 -
Uvoz 1 057 970 976 1 007 832 763 677 838
Izvoz 614 546 492 488 968 652 786 679
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 14 13 13 13 5 7 1 6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 618 1 433 1 385 1 509 1 541 1 422 1 412 1 438

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2022. 2023.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja mil. m3 66 61 63 63 62 60 61 57
  TJ (GOM) 2 616 2 424 2 541 2 521 2 487 2 378 2 409 2 278
Uvoz mil. m3 211 226 238 201 205 282 184 282
  TJ (GOM) 8 384 9 006 9 497 8 006 8 010 11 342 7 476 11 384
Izvoz mil. m3 15 102 133 121 85 105 85 127
  TJ (GOM) 581 3 983 5 195 4 705 3 301 4 183 3 432 5 014
Promjena zaliha mil. m3 -6 -9 37 16 -63 29 1 85
  TJ (GOM) -230 -355 1 442 569 -2 542 1 288 25 3 326
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 268 194 132 127 245 208 158 127
  TJ (GOM) 10 648 7 802 5 402 5 253 9 738 8 249 6 428 5 322

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2022. 2023.
III. IV.  V.  VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 47 44 44 44 45 43 43 43
Uvoz 225 90 186 176 - 106 180 180
Izvoz 10 - - - 56 56 52 -
Promjena zaliha 260 3 -11 -49 -26 91 -26 -3
Prerada u rafinerijama 2 131 241 270 15 2 197 226

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2022. 2023.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 10 186 307 336 23 9 239 299
Uvoz 312 212 187 154 259 354 244 169
Izvoz 72 109 170 205 96 75 86 160
Promjena zaliha -13 39 44 -35 -78 2 83 10
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 263 250 280 319 264 286 314 298

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2022. 2023.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja - 34 63 85 1 1 59 70
Uvoz 21 25 16 6 40 37 10 7
Izvoz 7 15 15 72 7 8 17 41
Promjena zaliha -18 8 25 -27 -1 -14 11 -14
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 32 36 39 46 35 44 41 50

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2022. 2023.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 1 90 131 146 - - 102 133
Uvoz 239 163 137 99 180 266 156 132
Izvoz 56 71 99 71 68 62 60 65
Promjena zaliha -5 21 3 -12 -71 26 17 16
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 189 161 166 185 183 178 181 184

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2022. 2023.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 4 8 47 36 19 5 26 31
Uvoz 1 - 1 - 1 1 1 -
Izvoz 2 1 32 32 17 1 1 16
Promjena zaliha 1 6 14 -3 -4 -1 19 9
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 1 2 7 7 6 7 6

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis.tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2022. 2023.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 5 54 66 69 3 3 52 65
Uvoz 51 24 33 49 38 50 77 30
Izvoz 7 22 24 30 4 4 8 38
Promjena zaliha 9 4 2 7 -2 -9 36 -1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 40 52 73 81 39 58 85 58

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2022. 2023.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 10 6 141 92 71 - 5 10
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -42 -22 75 32 15 -21 -4 -47
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 52 28 66 60 56 21 9 57

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2022. 2023.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 2 3 2 2 2 4 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 2 3 2 2 2 4 2

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2022. 2023.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - 1 - - - - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - 1 - - - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci se temelje na više statističkih istraživanja, i to Mjesečnom istraživanju o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnom istraživanju o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnom istraživanju o elektranama (ERG-1/EL) te podacima o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnim izvorima podataka (dio podataka o neto proizvodnji električne energije preuzet je od HERA-e i HROTE-a).

Mjesečni podaci služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
HERA Hrvatska energetska regulatorna agencija
HROTE Hrvatski operater tržišta energije
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti