Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. svibnja 2023.
OEN-2023-2-1/3

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U OŽUJKU 2023.
PRVI REZULTATI

U ožujku 2023. količina električne energije raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 541 GWh. U odnosu na veljaču 2023. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju povećana je za 1,3%, dok je u odnosu na ožujak 2022. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju smanjena za 4,8%. 

Količina prirodnog plina raspoloživog za potrošnju u ožujku 2023. iznosila je 9 738 TJ, a zalihe su smanjene za 2 542 TJ, tako je količina prirodnog plina raspoloživog za tuzemnu potrošnju u ožujku 2023. smanjena u odnosu na veljaču 2023. za 6,5%, dok je u odnosu na ožujak 2022. smanjena za 8,5%.

Količina naftnih derivata raspoloživih za potrošnju u ožujku 2023. iznosila je 264 tis. tona, a zalihe su smanjene za 78 tis. tona, tako je količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u ožujku 2023. povećana u odnosu na veljaču 2023. za 18,4%, dok je u odnosu na ožujak 2022. povećana za 0,4%.

Količina električne energije raspoložive za potrošnju sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, OŽUJAK 2021. - OŽUJAK 2023.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2021. 2022. 2022. 2023.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Ukupna bruto proizvodnja 1 698 1 549 1 218 1 221 1 568 1 671 1 441 1 718
Hidroelektrane 973 760 467 454 932 856 615 847
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 364 448 469 396 335 446 501 547
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 97 95 86 92 98 95 85 91
Vjetroelektrane 253 235 188 265 195 260 222 207
Sunčane elektrane  2 3 4 7 3 10 13 21
Geotermalne elektrane 9 8 4 6 5 5 5 5
Ukupna neto proizvodnja 1 664 1 512 1 185 1 189 1 537 1 637 1 406 1 682
Hidroelektrane 970 753 465 448 929 853 613 844
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 343 426 477 377 317 423 477 520
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 88 88 79 88 91 88 79 88
Vjetroelektrane 252 234 187 263 193 259 221 206
Sunčane elektrane  2 3 4 7 3 10 13 21
Geotermalne elektrane 7 7 3 5 4 4 4 4
Uvoz 968 916 872 1 057 1 059 920 813 832
Izvoz 916 716 550 614 968 911 685 968
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 9 26 15 14 15 27 13 5
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 707 1 686 1 492 1 618 1 613 1 619 1 521 1 541

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2021. 2022. 2022. 2023.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja mil. m3 61 61 56 66 62 61 56 62
  TJ (GOM) 2 446 2 410 2 211 2 616 2 467 2 446 2 236 2 487
Uvoz mil. m3 188 207 195 211 271 176 256 205
  TJ (GOM) 7 497 8 238 7 794 8 384 10 520 6 982 9 992 8 010
Izvoz mil. m3 6 9 31 15 55 37 43 85
  TJ (GOM) 227 342 1 223 581 2 141 1 428 1 657 3 301
Promjena zaliha mil. m3 -85 -117 -81 -6 23 -68 2 -63
  TJ (GOM) -3 259 -4 430 -3 082 -230 1 022 -2 723 154 -2 542
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 328 376 300 268 254 269 267 245
  TJ (GOM) 12 975 14 736 11 864 10 648 9 824 10 723 10 416 9 738

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2021. 2022. 2022. 2023.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 48 49 42 47 45 45 41 45
Uvoz - - - 225 - - - -
Izvoz 63 39 20 10 57 - - 56
Promjena zaliha -45 6 19 260 -31 44 36 -26
Prerada u rafinerijama 30 3 2 2 19 1 5 15

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2021. 2022. 2022. 2023.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 44 10 12 10 33 11 14 23
Uvoz 312 203 289 312 369 266 304 259
Izvoz 102 76 71 72 101 72 78 96
Promjena zaliha 25 -50 -6 -13 49 3 17 -78
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 229 187 236 263 252 202 223 264

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2021. 2022. 2022. 2023.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 13 2 3 - 3 4 3 1
Uvoz 30 6 43 21 34 35 36 40
Izvoz 11 7 6 7 6 5 6 7
Promjena zaliha -1 -26 12 -18 7 3 4 -1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 33 27 28 32 24 30 29 35

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2021. 2022. 2022. 2023.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 6 1 1 1 9 1 - -
Uvoz 235 170 207 239 302 201 231 180
Izvoz 71 60 56 56 70 59 66 68
Promjena zaliha 34 -11 -17 -5 54 4 6 -71
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 136 122 169 189 187 139 159 183

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2021. 2022. 2022. 2023.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 21 4 5 4 5 2 8 19
Uvoz 1 2 3 1 1 1 1 1
Izvoz 13 3 4 2 3 2 2 17
Promjena zaliha 6 -5 -1 1 -2 -1 4 -4
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 8 5 2 5 3 3 7

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2021. 2022. 2022. 2023.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja 4 3 3 5 16 4 3 3
Uvoz 46 25 36 51 32 29 36 38
Izvoz 7 6 5 7 22 6 4 4
Promjena zaliha -14 -8 - 9 -10 -3 3 -2
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 57 30 34 40 36 30 32 39

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2021. 2022. 2022. 2023.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 73 5 94 10 2 71 73 71
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 15 -57 40 -42 -43 17 31 15
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 58 62 54 52 45 54 42 56

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2021. 2022. 2022. 2023.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 1 3 3 - 1 2 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 1 3 3 - 1 2 2

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2021. 2022. 2022. 2023.
XII. I. II. III. XII. I. II. III.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - 1 - 4 - - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -1 -1 - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 1 1 - 4 - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci se temelje na više statističkih istraživanja, i to Mjesečnom istraživanju o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnom istraživanju o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnom istraživanju o elektranama (ERG-1/EL) te podacima o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnim izvorima podataka (dio podataka  o neto proizvodnji električne energije preuzet je od HERA-e i HROTE-a).

Mjesečni podaci služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
HERA Hrvatska energetska regulatorna agencija
HROTE Hrvatski operater tržišta energije
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti