Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. travnja 2023.
OEN-2023-2-1/2

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U VELJAČI 2023.
PRVI REZULTATI

U veljači 2023. količina električne energije raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 521 GWh. U odnosu na siječanj 2023. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju smanjena je za 6,1%, dok je u odnosu na veljaču 2022. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju povećana za 1,9%. 

Količina prirodnog plina raspoloživog za potrošnju u veljači 2023. iznosila je 10 416 TJ, a zalihe su povećane za 154 TJ, tako je količina prirodnog plina raspoloživog za tuzemnu potrošnju u veljači 2023. smanjena u odnosu na siječanj 2023. za 2,9%, dok je u odnosu na veljaču 2022. smanjena za 12,2%.

Količina naftnih derivata raspoloživih za potrošnju u veljači 2023. iznosila je 223 tis. tona, a zalihe su povećane za 17 tis. tona, tako je količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u veljači 2023. povećana u odnosu na siječanj 2023. za 10,4%, dok je u odnosu na veljaču 2022. smanjena za 5,5%.

Količina električne energije raspoložive za potrošnju sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, VELJAČA 2021. - VELJAČA 2023.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2021. 2022. 2022. 2023.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Ukupna bruto proizvodnja 1 388 1 698 1 549 1 218 1 305 1 568 1 671 1 441
Hidroelektrane 565 973 760 467 549 932 856 615
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 513 364 448 469 416 335 446 501
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 92 97 95 86 99 98 95 85
Vjetroelektrane 208 253 235 188 234 195 260 222
Sunčane elektrane  2 2 3 4 3 3 10 13
Geotermalne elektrane 8 9 8 4 5 5 5 5
Ukupna neto proizvodnja 1 354 1 664 1 512 1 185 1 272 1 537 1 637 1 406
Hidroelektrane 563 970 753 465 546 929 853 613
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 488 343 426 477 395 317 423 477
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 87 88 88 79 91 91 88 79
Vjetroelektrane 206 252 234 187 233 193 259 221
Sunčane elektrane  2 2 3 4 3 3 10 13
Geotermalne elektrane 7 7 7 3 4 4 4 4
Uvoz 770 968 916 872 900 1 059 920 813
Izvoz 581 916 716 550 717 968 911 685
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 22 9 26 15 17 15 27 13
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 521 1 707 1 686 1 492 1 438 1 613 1 619 1 521

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2021. 2022. 2022. 2023.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja mil. m3 60 61 61 56 60 62 61 56
  TJ (GOM) 2 418 2 446 2 410 2 211 2 380 2 467 2 446 2 236
Uvoz mil. m3 193 188 207 195 268 271 176 256
  TJ (GOM) 7 699 7 497 8 238 7 794 10 468 10 520 6 982 9 992
Izvoz mil. m3 6 6 9 31 97 55 37 43
  TJ (GOM) 242 227 342 1 223 3 738 2 141 1 428 1 657
Promjena zaliha mil. m3 -67 -85 -117 -81 -4 23 -68 2
  TJ (GOM) -2 534 -3 259 -4 430 -3 082 -174 1 022 -2 723 154
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 314 328 376 300 235 254 269 267
  TJ (GOM) 12 409 12 975 14 736 11 864 9 283 9 824 10 723 10 416

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2021. 2022. 2022. 2023.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 47 48 49 42 45 45 45 41
Uvoz - - - - - - - -
Izvoz 39 63 39 20 55 57 - -
Promjena zaliha -13 -45 6 19 -29 -31 44 36
Prerada u rafinerijama 21 30 3 2 19 19 1 5

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2021. 2022. 2022. 2023.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 34 44 10 12 30 33 11 14
Uvoz 313 312 203 289 279 369 266 304
Izvoz 97 102 76 71 87 101 72 78
Promjena zaliha 5 25 -50 -6 -25 49 3 17
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 245 229 187 236 247 252 202 223

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2021. 2022. 2022. 2023.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 5 13 2 3 7 3 4 3
Uvoz 38 30 6 43 5 34 35 36
Izvoz 8 11 7 6 6 6 5 6
Promjena zaliha 8 -1 -26 12 -26 7 3 4
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 27 33 27 28 32 24 30 29

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2021. 2022. 2022. 2023.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 10 6 1 1 14 9 1 -
Uvoz 221 235 170 207 224 302 201 231
Izvoz 68 71 60 56 67 70 59 66
Promjena zaliha 8 34 -11 -17 -4 54 4 6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 155 136 122 169 175 187 139 159

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2021. 2022. 2022. 2023.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 9 21 4 5 2 5 2 8
Uvoz 1 1 2 3 1 1 1 1
Izvoz 6 13 3 4 2 3 2 2
Promjena zaliha - 6 -5 -1 -1 -2 -1 4
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 4 3 8 5 2 5 3 3

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2021. 2022. 2022. 2023.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 10 4 3 3 7 16 4 3
Uvoz 53 46 25 36 49 32 29 36
Izvoz 15 7 6 5 12 22 6 4
Promjena zaliha -11 -14 -8 - 6 -10 -3 3
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 59 57 30 34 38 36 30 32

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2021. 2022. 2022. 2023.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 76 73 5 94 77 2 71 73
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 9 15 -57 40 31 -43 17 31
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 67 58 62 54 46 45 54 42

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2021. 2022. 2022. 2023.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 3 1 3 4 - 1 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 3 1 3 4 - 1 2

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2021. 2022. 2022. 2023.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 1 - - 1 1 4 - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - -1 -1 - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 1 1 1 1 4 - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci se temelje na više statističkih istraživanja, i to Mjesečnom istraživanju o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnom istraživanju o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnom istraživanju o elektranama (ERG-1/EL) te podacima o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnim izvorima podataka (dio podataka o neto proizvodnji električne energije preuzet je od HERA-e i HROTE-a).

Mjesečni podaci služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
HERA Hrvatska energetska regulatorna agencija
HROTE Hrvatski operater tržišta energije
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti