Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. ožujka 2023.
OEN-2023-2-1/1

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U SIJEČNJU 2023.
PRVI REZULTATI

U siječnju 2023. količina električne energije raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 619 GWh. U odnosu na prosinac 2022., raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju povećana je za 0,4%, dok je u odnosu na siječanj 2022. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju smanjena za 4,0%. 

Količina prirodnog plina raspoloživog za potrošnju u siječnju 2023. iznosila je 10 723 TJ, a zalihe su smanjene za 2 723 TJ, tako je količina prirodnog plina raspoloživog za tuzemnu potrošnju u siječnju 2023. povećana u odnosu na prosinac 2022. za 9,2%, dok je u odnosu na siječanj 2022. smanjena za 27,2%.

Količina naftnih derivata raspoloživih za potrošnju u siječnju 2023. iznosila je 202 tis. tona, a zalihe su povećane za 3 tis. tona, tako je količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u siječnju 2023. smanjena u odnosu na prosinac 2022. za 19,8%, dok je u odnosu na siječanj 2022. povećana za 8,0%.

Količina električne energije raspoložive za potrošnju sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

 

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, SIJEČANJ 2021. - SIJEČANJ 2023.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2021. 2022. 2022. 2023.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Ukupna bruto proizvodnja 1 157 1 388 1 698 1 549 1 087 1 305 1 568 1 671
Hidroelektrane 309 565 973 760 342 549 932 856
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 512 513 364 448 524 416 335 446
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 94 92 97 95 87 99 98 95
Vjetroelektrane 229 208 253 235 122 234 195 260
Sunčane elektrane  5 2 2 3 7 3 3 10
Geotermalne elektrane 8 8 9 8 5 5 5 5
Ukupna neto proizvodnja 1 119 1 354 1 664 1 512 1 052 1 272 1 537 1 637
Hidroelektrane 307 563 970 753 338 546 929 853
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 487 488 343 426 499 395 317 423
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 85 87 88 88 83 91 91 88
Vjetroelektrane 228 206 252 234 121 233 193 259
Sunčane elektrane  5 2 2 3 7 3 3 10
Geotermalne elektrane 7 7 7 7 4 4 4 4
Uvoz 982 770 968 916 1 002 900 1 059 920
Izvoz 580 581 916 716 644 717 968 911
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 29 22 9 26 29 17 15 27
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 492 1 521 1 707 1 686 1 381 1 438 1 613 1 619

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2021. 2022. 2022. 2023.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja mil. m3 63 60 61 61 62 60 62 61
  TJ (GOM) 2 524 2 418 2 446 2 410 2 477 2 380 2 467 2 446
Uvoz mil. m3 202 193 188 207 312 268 271 176
  TJ (GOM) 8 015 7 699 7 497 8 238 12 244 10 468 10 520 6 982
Izvoz mil. m3 12 6 6 9 114 97 55 37
  TJ (GOM) 439 242 227 342 4 428 3 738 2 141 1 428
Promjena zaliha mil. m3 14 -67 -85 -117 57 -4 23 -68
  TJ (GOM) 668 -2 534 -3 259 -4 430 2 231 -174 1 022 -2 723
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 239 314 328 376 203 235 254 269
  TJ (GOM) 9 432 12 409 12 975 14 736 8 062 9 283 9 824 10 723

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2021. 2022. 2022. 2023.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 47 47 48 49 47 45 45 45
Uvoz 97 - - - 97 - - -
Izvoz 39 39 63 39 - 55 57 -
Promjena zaliha -121 -13 -45 6 -87 -29 -31 44
Prerada u rafinerijama 226 21 30 3 231 19 19 1

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2021. 2022. 2022. 2023.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 297 34 44 10 299 30 33 11
Uvoz 196 313 312 203 259 279 369 266
Izvoz 174 97 102 76 135 87 101 72
Promjena zaliha 41 5 25 -50 82 -25 49 3
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 278 245 229 187 341 247 252 202

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2021. 2022. 2022. 2023.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 79 5 13 2 80 7 3 4
Uvoz 4 38 30 6 7 5 34 35
Izvoz 25 8 11 7 21 6 6 5
Promjena zaliha 24 8 -1 -26 16 -26 7 3
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 34 27 33 27 50 32 24 30

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2021. 2022. 2022. 2023.
X. XI. XII. I. X.  XI. XII. I.
Proizvodnja 128 10 6 1 125 14 9 1
Uvoz 148 221 235 170 207 224 302 201
Izvoz 77 68 71 60 78 67 70 59
Promjena zaliha 22 8 34 -11 55 -4 54 4
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 177 155 136 122 199 175 187 139

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2021. 2022. 2022. 2023.
X XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 8 9 21 4 19 2 5 2
Uvoz 2 1 1 2 - 1 1 1
Izvoz 35 6 13 3 3 2 3 2
Promjena zaliha -26 - 6 -5 -5 -1 -2 -1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 4 3 8 21 2 5 3

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2021. 2022. 2022. 2023.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja 82 10 4 3 75 7 16 4
Uvoz 42 53 46 25 45 49 32 29
Izvoz 37 15 7 6 33 12 22 6
Promjena zaliha 21 -11 -14 -8 16 6 -10 -3
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 66 59 57 30 71 38 36 30

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2021. 2022. 2022. 2023.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 67 76 73 5 68 77 2 71
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - 9 15 -57 6 31 -43 17
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 67 67 58 62 62 46 45 54

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2021. 2022. 2022. 2023.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 2 3 1 2 4 - 1
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 2 3 1 2 4 - 1

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2021. 2022. 2022. 2023.
X. XI. XII. I. X. XI. XII. I.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 1 1 - - 2 1 4 -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - -1 -1 - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 1 1 1 2 1 4 -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnih izvora podataka (dio podataka o neto proizvodnji električne energije preuzet je od HERA-e i HROTE-a).

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
HERA Hrvatska energetska regulatorna agencija
HROTE Hrvatski operater tržišta energije
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti