Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. veljače 2024.
OEN-2023-2-1/12

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U PROSINCU 2023.
PRVI REZULTATI

U prosincu 2023. količina električne energije raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 654 GWh. U odnosu na studeni 2023. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju povećana je za 9,5%, dok je u odnosu na prosinac 2022. povećana za 2,5%.

Količina prirodnog plina raspoloživoga za potrošnju u prosincu 2023. iznosila je 9 968 TJ, a zalihe su smanjene za 2 236 TJ. Količina prirodnog plina raspoloživoga za tuzemnu potrošnju u prosincu 2023. u odnosu na studeni 2023. smanjena je za 9,5%, dok je u odnosu na prosinac 2022. povećana za 1,5%.

Količina naftnih derivata raspoloživih za potrošnju u prosincu 2023. iznosila je 262 tis. tona, a zalihe su smanjene za 65 tis. tona. Količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u prosincu 2023. smanjena je u odnosu na studeni 2023. za 7,4%, dok je u odnosu na prosinac 2022. povećana za 4,0%.

Količina električne energije raspoložive za potrošnju sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, PROSINAC 2021. - PROSINAC 2023.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2022. 2023.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Ukupna bruto proizvodnja 966 1 087 1 305 1 568 1 168 1 249 1 629 1 559
Hidroelektrane 256 342 549 932 336 464 870 890
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 416 524 416 335 492 476 408 325
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 90 87 99 98 79 80 79 83
Vjetroelektrane 191 122 234 195 227 205 256 246
Sunčane elektrane  8 7 3 3 35 25 16 16
Geotermalne elektrane 6 5 5 5 - - - -
Ukupna neto proizvodnja 937 1 052 1 272 1 537 1 132 1 214 1 596 1 538
Hidroelektrane 254 338 546 929 334 462 868 887
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 397 499 395 317 466 450 387 313
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 83 83 91 91 72 73 72 78
Vjetroelektrane 190 121 233 193 226 204 254 244
Sunčane elektrane  8 7 3 3 35 25 16 16
Geotermalne elektrane 5 4 4 4 - - - -
Uvoz 1 004 1 002 900 1 059 808 883 729 999
Izvoz 515 644 717 968 476 653 803 856
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 5 29 17 15 19 24 11 27
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 421 1 381 1 438 1 613 1 445 1 420 1 511 1 654

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2022. 2023.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja mil. m3 61 62 60 62 37 60 57 58
  TJ (GOM) 2 439 2 477 2 380 2 467 1 482 2 373 2 269 2 306
Uvoz mil. m3 171 312 268 271 258 188 197 217
  TJ (GOM) 6 843 12 244 10 468 10 520 10 150 7 347 7 685 8 470
Izvoz mil. m3 107 114 97 55 94 64 44 79
  TJ (GOM) 4 173 4 428 3 738 2 141 3 710 2 488 1 683 3 044
Promjena zaliha mil. m3 -12 57 -4 23 27 -25 -69 -58
  TJ (GOM) -518 2 231 -174 1 022 1 224 -1 148 -2 741 -2 236
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 138 203 235 254 174 208 279 254
  TJ (GOM) 5 626 8 062 9 283 9 824 6 698 8 380 11 011 9 968

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2022. 2023.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 45 47 45 45 40 43 41 42
Uvoz 90 97 - - 103 209 - -
Izvoz 25 - 55 57 - 44 22 65
Promjena zaliha -105 -87 -29 -31 -78 1 -165 -50
Prerada u rafinerijama 215 231 19 19 221 207 184 27

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2022. 2023.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 289 299 30 33 291 293 285 42
Uvoz 154 259 279 369 228 186 203 301
Izvoz 151 135 87 101 197 185 150 146
Promjena zaliha -50 82 -25 49 -13 -6 55 -65
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 342 341 247 252 335 299 283 262

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2022. 2023.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 65 80 7 3 70 77 69 -
Uvoz 7 7 5 34 16 13 14 15
Izvoz 37 21 6 6 52 45 20 6
Promjena zaliha -9 16 -26 37 -18 12 28 -28
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 44 50 32 24 52 33 35 37

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2022. 2023.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 129 125 14 9 116 123 116 11
Uvoz 125 207 224 302 153 149 165 252
Izvoz 85 78 67 70 80 82 99 100
Promjena zaliha -32 55 -4 54 -15 -9 13 -10
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 201 199 175 187 204 199 169 173

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2022. 2023.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 37 19 2 5 33 24 9 11
Uvoz - - 1 1 1 1 1 1
Izvoz 12 3 2 3 31 27 2 15
Promjena zaliha - -5 -1 -2 3 -3 7 -6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 25 21 2 5 - 1 1 3

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2022. 2023.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 58 75 7 16 72 69 91 20
Uvoz 22 45 49 32 58 23 23 33
Izvoz 17 33 12 22 34 31 29 25
Promjena zaliha -9 16 6 -10 17 -6 7 -21
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 72 71 38 36 79 66 78 49

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2022. 2023.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 67 68 77 2 75 - 67 72
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 14 6 31 -43 15 -63 16 54
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 53 62 46 45 60 63 51 18

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2022. 2023.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 2 4 - 3 2 - 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 2 4 - 3 2 - 2

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2022. 2023.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 1 2 1 4 1 1 3 1
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 2 1 4 1 1 3 1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci se temelje na više statističkih istraživanja, i to Mjesečnom istraživanju o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnom istraživanju o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnom istraživanju o elektranama (ERG-1/EL) te podacima o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnim izvorima podataka (dio podataka o neto proizvodnji električne energije preuzet je od HERA-e i HROTE-a).

Mjesečni podaci služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
HERA Hrvatska energetska regulatorna agencija
HROTE Hrvatski operater tržišta energije
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti