Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 08. rujna 2023.
STAN-2023-3-1

ISSN 1334-0557

PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2022.

 

Prema procjeni stanovništva sredinom 2022., Republika Hrvatska imala je 3 855 641 stanovnika, od toga 1 860 511 muškaraca i 1 995 130 žena.

U odnosu na procjenu iz prethodne godine, broj stanovnika smanjio se za 23 340 osoba ili 0,6%.

Povećanje ukupnog broja stanovnika ostvarili su Zagrebačka županija, u kojoj je, u odnosu na procjenu prethodne godine, ostvaren relativni porast od 0,47%, Istarska županija (0,33%) i Zadarska županija (0,10%). U svim ostalim županijama smanjen je ukupan broj stanovnika te je najveći relativni pad broja stanovnika prisutan u Požeško-slavonskoj županiji (2,09%), Brodsko-posavskoj županiji (1,95%), Virovitičko-podravskoj županiji (1,92%) te u Vukovarsko-srijemskoj županiji (1,85%).

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske bio je 51,7%, a udio muškaraca 48,3%. Takav je omjer bio u većini županija. Najmanji udio ženskog stanovništva bio je u Ličko-senjskoj županiji (50,5%), dok je najveći udio bio u Gradu Zagrebu (53,1%).

U 2022. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 44,3 godine (muškarci 42,6 godina, žene 46,0 godina), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

Udio mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske iznosio je 19,2%. Na razini županija najmanji udio mladog stanovništva bio je u Primorsko-goranskoj županiji (16,7%), a najveći u Međimurskoj županiji (21,5%).

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te je u 2022. iznosio 39,8%.

Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo bilo je u Šibensko-kninskoj županiji (27,6%) i u Ličko-senjskoj županiji (26,1%), a najmanje u Gradu Zagrebu (20,7%) i u Međimurskoj županiji (20,8%).

U Republici Hrvatskoj 52,2% stanovništva živjelo je u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (767 445 ili 19,9%) i u Splitsko-dalmatinskoj županiji (423 400 ili 11,0%), dok su najmanje stanovnika imale Ličko-senjska županija (42 578 ili 1,1%) i Požeško-slavonska županija (63 037 ili 1,6%).

1. PROCJENA UKUPNOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA SREDINOM GODINE OD 2018. DO 2022.

Županija 2018.1) 2019.1) 2020.1) 2021.2) 2022.2)
Republika Hrvatska 4 087 843 4 065 253 4 047 680 3 878 981 3 855 641
Zagrebačka  309 469  309 169  309 463  299 983  301 387
Krapinsko-zagorska  125 357  124 517  124 110  120 670  119 862
Sisačko-moslavačka  148 589  145 904  143 618  140 131  137 603
Karlovačka  116 829  115 484  114 269  112 357  110 938
Varaždinska  166 982  166 112  165 357  159 747  158 594
Koprivničko-križevačka  107 711  106 367  105 385  101 358  100 366
Bjelovarsko-bilogorska  107 909  106 258  104 908  102 205  100 397
Primorsko-goranska  284 239  282 730  281 056  266 183  264 267
Ličko-senjska   45 184  44 625  44 068  42 931  42 578
Virovitičko-podravska  75 257  73 641  72 378  70 648  69 290
Požeško-slavonska  67 862  66 256  65 134  64 384  63 037
Brodsko-posavska  140 072  137 487  135 483  130 844  128 288
Zadarska   168 153  168 213  167 914  160 085  160 239
Osječko-baranjska  277 227  272 673  269 511  258 719  255 175
Šibensko-kninska  100 153  99 210  98 453  96 722  95 719
Vukovarsko-srijemska  154 371  150 985  148 389  143 678  141 025
Splitsko-dalmatinska  448 071  447 747  447 440  423 849  423 400
Istarska  208 765  209 573  210 083  195 326  195 970
Dubrovačko-neretvanska  121 215  121 816  122 571  115 714  115 049
Međimurska  109 921  109 232  108 822  105 393  105 012
Grad Zagreb  804 507  807 254  809 268  768 054  767 445

1) Procjene broja stanovnika sredinom 2018., 2019. i 2020. izračunane su na temelju podataka Popisa 2011.
2) Procjene broja stanovnika sredinom 2021. i 2022.  izračunane su na temelju podataka Popisa 2021.

G-1. UDIO STANOVNIŠTVA ŽUPANIJA U UKUPNOM STANOVNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, PROCJENA SREDINOM 2022.

2. PROSJEČNA STAROST, INDEKS STARENJA I FERTILNI KONTINGENT STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

    Prosječna starost Indeks starenja, % Fertilni kontingent, 15 – 49, %
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene žene
1971. 34,0 32,4 35,5 47,2 38,5 56,2 51,4
1981. 35,4 33,8 37,1 52,6 40,4 65,3 48,5
1991. 37,1 35,4 38,7 66,7 50,8 83,3 46,6
2001. 39,3 37,5 41,0 90,7 71,6 110,8 46,9
2002. 39,6 37,8 41,3 93,8 74,1 114,3 47,1
2003. 39,9 38,1 41,5 96,2 76,1 117,2 46,9
2004. 40,1 38,3 41,8 98,4 77,8 119,9 46,7
2005. 40,3 38,5 42,0 99,6 78,7 121,5 46,4
2006. 40,5 38,8 42,2 100,5 79,4 122,6 46,1
2007. 40,8 39,0 42,4 103,1 81,7 125,5 45,8
2008. 41,0 39,2 42,6 105,2 83,6 127,8 45,6
2009. 41,1 39,4 42,8 107,6 85,8 130,4 45,3
2010. 41,3 39,5 43,0 110,3 88,5 133,3 45,0
2011. 41,8 40,0 43,5 115,7 92,9 139,7 43,8
2012. 42,0 40,2 43,7 117,8 95,1 141,7 43,6
2013. 42,2 40,3 43,9 121,0 98,0 145,2 43,4
2014. 42,4 40,5 44,1 123,9 100,8 148,4 43,1
2015. 42,6 40,7 44,3 127,5 104,1 152,2 42,8
2016. 42,8 41,0 44,5 132,0 108,2 157,0 42,4
2017. 43,1 41,3 44,8 136,9 112,8 162,3 41,9
2018. 43,4 41,5 45,0 141,4 116,7 167,5 41,5
2019. 43,6 41,8 45,3 145,4 120,5 171,8 41,1
2020. 43,8 42,0 45,5 149,3 124,1 176,0 40,8
2021. 44,3 42,5 45,9 155,6 130,2 182,5 40,0
2022. 44,3 42,6 46,0 156,1 130,6 183,1 39,8

G-2. UDIO STANOVNIŠTVA STAROG 65 I VIŠE GODINA U UKUPNOM STANOVNIŠTVU PO ŽUPANIJAMA, PROCJENA SREDINOM 2022.

3. PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA SPOLU I POJEDINAČNIM GODINAMA STAROSTI SREDINOM 2022.

          (nastavak)      
Starost Ukupno Muškarci Žene   Starost Ukupno Muškarci Žene
Ukupno 3 855 641 1 860 511 1 995 130          
0  35 441  18 163  17 278   43  54 086  27 248  26 838
1  35 268  18 316  16 952   44  53 196  26 640  26 556
2  35 123  18 009  17 114   45  52 399  26 314  26 085
3  35 384  17 980  17 404   46  52 401  26 186  26 215
4  35 190  18 275  16 915   47  51 707  25 937  25 770
5  35 246  17 998  17 248   48  51 488  25 718  25 770
6  34 439  17 525  16 914   49  51 381  25 761  25 620
7  35 883  18 430  17 453   50  52 177  25 951  26 226
8  36 554  18 831  17 723   51  49 331  24 478  24 853
9  37 210  19 398  17 812   52  50 043  24 675  25 368
10  38 009  19 427  18 582   53  51 575  25 293  26 282
11  38 310  19 764  18 546   54  53 253  26 119  27 134
12  40 692  20 825  19 867   55  55 257  26 806  28 451
13  39 739  20 268  19 471   56  56 345  27 228  29 117
14  39 570  20 223  19 347   57  54 998  26 476  28 522
15  37 445  19 319  18 126   58  53 556  25 892  27 664
16  38 204  19 651  18 553   59  55 609  26 455  29 154
17  39 378  20 361  19 017   60  56 733  26 853  29 880
18  36 914  18 984  17 930   61  56 781  26 814  29 967
19  37 046  19 232  17 814   62  57 859  27 394  30 465
20  37 929  19 590  18 339   63  57 405  27 112  30 293
21  39 120  20 243  18 877   64  55 950  26 043  29 907
22  41 022  21 148  19 874   65  57 391  26 786  30 605
23  41 864  21 590  20 274   66  57 543  26 777  30 766
24  44 081  22 564  21 517   67  58 290  27 189  31 101
25  45 982  23 690  22 292   68  53 446  24 668  28 778
26  44 429  22 901  21 528   69  54 336  24 835  29 501
27  42 720  21 830  20 890   70  48 757  22 104  26 653
28  42 302  21 518  20 784   71  47 886  21 431  26 455
29  43 033  22 069  20 964   72  48 078  21 294  26 784
30  42 593  21 965  20 628   73  44 544  19 174  25 370
31  44 687  22 771  21 916   74  39 930  16 902  23 028
32  44 200  22 413  21 787   75  40 521  17 035  23 486
33  45 656  23 022  22 634   76  27 151  11 121  16 030
34  47 440  24 010  23 430   77  26 240  10 615  15 625
35  47 320  23 865  23 455   78  27 870  10 889  16 981
36  48 492  24 213  24 279   79  28 328  10 910  17 418
37  51 214  25 747  25 467   80  27 735  10 600  17 135
38  52 711  26 765  25 946   81  25 975  9 749  16 226
39  52 122  26 263  25 859   82  24 950  9 054  15 896
40  52 767  26 576  26 191   83  21 808  7 727  14 081
41  53 528  26 992  26 536   84  20 217  6 953  13 264
42  53 984  27 150  26 834   85 +  90 874  27 431  63 443

 

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2022.

Dobne skupine Republika Hrvatska Zagrebačka županija Krapinsko-zagorska županija Sisačko-moslavačka županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno 3 855 641 1 860 511 1 995 130  301 387  146 467  154 920  119 862  58 398  61 464  137 603  67 211  70 392
0 – 4  176 406  90 743  85 663  14 114  7 190  6 924  5 293  2 686  2 607  5 601  2 930  2 671
5 – 9  179 332  92 182  87 150  14 482  7 374  7 108  5 340  2 751  2 589  5 814  2 974  2 840
10 – 14  196 320  100 507  95 813  16 250  8 363  7 887  5 926  3 039  2 887  6 590  3 282  3 308
15 – 19  188 987  97 547  91 440  15 766  8 193  7 573  5 977  3 089  2 888  6 619  3 362  3 257
20 – 24  204 016  105 135  98 881  16 474  8 469  8 005  6 689  3 389  3 300  7 383  3 859  3 524
25 – 29  218 466  112 008  106 458  17 014  8 820  8 194  6 998  3 611  3 387  7 108  3 832  3 276
30 – 34  224 576  114 181  110 395  17 388  8 900  8 488  7 294  3 808  3 486  6 801  3 612  3 189
35 – 39  251 859  126 853  125 006  19 975  10 118  9 857  7 794  3 987  3 807  8 080  4 248  3 832
40 – 44  267 561  134 606  132 955  21 962  11 211  10 751  7 956  4 104  3 852  8 740  4 498  4 242
45 – 49  259 376  129 916  129 460  21 490  10 883  10 607  8 131  4 101  4 030  9 131  4 718  4 413
50 – 54  256 379  126 516  129 863  20 237  10 182  10 055  8 634  4 385  4 249  9 414  4 776  4 638
55 – 59  275 765  132 857  142 908  20 669  10 005  10 664  9 612  4 788  4 824  10 727  5 375  5 352
60 – 64  284 728  134 216  150 512  20 993  9 746  11 247  9 045  4 519  4 526  11 194  5 412  5 782
65 – 69  281 006  130 255  150 751  21 595  9 853  11 742  8 347  3 931  4 416  11 402  5 357  6 045
70 – 74  229 195  100 905  128 290  17 367  7 649  9 718  6 417  2 842  3 575  9 150  4 013  5 137
75 – 79  150 110  60 570  89 540  11 390  4 757  6 633  4 448  1 758  2 690  5 788  2 323  3 465
80 – 84  120 685  44 083  76 602  8 123  2 989  5 134  3 330  1 027  2 303  4 690  1 639  3 051
85 +  90 874  27 431  63 443  6 098  1 765  4 333  2 631   583  2 048  3 371  1 001  2 370

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2022.

(nastavak)                  
Dobne skupine Karlovačka županija Varaždinska županija Koprivničko-križevačka županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  110 938  53 890  57 048  158 594  77 338  81 256  100 366  48 976  51 390
0 – 4  4 456  2 270  2 186  6 785  3 427  3 358  4 624  2 381  2 243
5 – 9  4 674  2 375  2 299  7 027  3 558  3 469  4 732  2 387  2 345
10 – 14  5 177  2 592  2 585  8 100  4 150  3 950  5 224  2 770  2 454
15 – 19  5 194  2 670  2 524  8 330  4 255  4 075  5 206  2 747  2 459
20 – 24  5 426  2 865  2 561  8 861  4 529  4 332  5 466  2 794  2 672
25 – 29  5 388  2 843  2 545  9 007  4 721  4 286  5 534  2 937  2 597
30 – 34  5 927  3 037  2 890  9 328  4 917  4 411  5 469  2 881  2 588
35 – 39  6 998  3 608  3 390  10 746  5 594  5 152  6 264  3 199  3 065
40 – 44  7 566  3 914  3 652  11 441  5 838  5 603  6 669  3 467  3 202
45 – 49  7 352  3 821  3 531  10 955  5 698  5 257  6 570  3 337  3 233
50 – 54  7 475  3 798  3 677  10 976  5 496  5 480  6 931  3 457  3 474
55 – 59  8 656  4 243  4 413  12 025  5 878  6 147  7 737  3 776  3 961
60 – 64  9 198  4 462  4 736  11 874  5 714  6 160  7 741  3 726  4 015
65 – 69  9 036  4 263  4 773  10 850  5 143  5 707  7 412  3 559  3 853
70 – 74  6 782  3 054  3 728  8 591  3 788  4 803  5 903  2 572  3 331
75 – 79  4 454  1 777  2 677  6 006  2 385  3 621  3 899  1 487  2 412
80 – 84  3 808  1 332  2 476  4 460  1 463  2 997  2 906   956  1 950
85 +  3 371   966  2 405  3 232   784  2 448  2 079   543  1 536

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2022.

(nastavak)                  
Dobne skupine Bjelovarsko-bilogorska županija Primorsko-goranska županija Ličko-senjska županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  100 397  49 002  51 395  264 267  126 623  137 644  42 578  21 073  21 505
0 – 4  4 671  2 380  2 291  10 316  5 323  4 993  1 784   923   861
5 – 9  4 650  2 452  2 198  10 904  5 623  5 281  1 833   949   884
10 – 14  5 154  2 714  2 440  11 963  6 055  5 908  1 878   968   910
15 – 19  5 134  2 631  2 503  11 026  5 658  5 368  1 976  1 025   951
20 – 24  5 486  2 847  2 639  11 436  6 016  5 420  2 195  1 148  1 047
25 – 29  5 477  2 950  2 527  12 940  6 518  6 422  2 267  1 162  1 105
30 – 34  5 189  2 714  2 475  14 736  7 395  7 341  2 294  1 169  1 125
35 – 39  5 932  3 046  2 886  17 362  8 648  8 714  2 423  1 238  1 185
40 – 44  6 264  3 276  2 988  19 643  10 036  9 607  2 561  1 285  1 276
45 – 49  6 431  3 290  3 141  18 460  9 231  9 229  2 624  1 378  1 246
50 – 54  6 662  3 298  3 364  17 424  8 495  8 929  2 917  1 535  1 382
55 – 59  7 668  3 770  3 898  18 654  8 759  9 895  3 376  1 746  1 630
60 – 64  8 069  3 867  4 202  20 776  9 609  11 167  3 345  1 721  1 624
65 – 69  7 951  3 756  4 195  21 556  9 948  11 608  3 377  1 711  1 666
70 – 74  6 398  2 843  3 555  18 858  8 397  10 461  2 576  1 177  1 399
75 – 79  3 918  1 515  2 403  11 486  4 889  6 597  1 805   752  1 053
80 – 84  3 021   998  2 023  9 347  3 593  5 754  1 814   688  1 126
85 +  2 322   655  1 667  7 380  2 430  4 950  1 533   498  1 035

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2022.

(nastavak)                  
Dobne skupine Virovitičko-podravska županija Požeško-slavonska županija Brodsko-posavska županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  69 290  33 556  35 734  63 037  30 689  32 348  128 288  62 686  65 602
0 – 4  3 057  1 529  1 528  2 812  1 470  1 342  5 624  2 908  2 716
5 – 9  3 147  1 606  1 541  2 921  1 475  1 446  5 852  3 051  2 801
10 – 14  3 606  1 883  1 723  3 354  1 747  1 607  6 764  3 462  3 302
15 – 19  3 602  1 859  1 743  3 439  1 755  1 684  7 044  3 766  3 278
20 – 24  3 852  2 031  1 821  3 713  1 972  1 741  7 778  4 079  3 699
25 – 29  3 795  1 958  1 837  3 541  1 856  1 685  7 052  3 743  3 309
30 – 34  3 585  1 893  1 692  3 154  1 647  1 507  6 590  3 481  3 109
35 – 39  4 180  2 127  2 053  3 646  1 856  1 790  7 354  3 755  3 599
40 – 44  4 518  2 318  2 200  3 800  1 897  1 903  7 606  3 883  3 723
45 – 49  4 279  2 118  2 161  4 007  1 996  2 011  7 914  3 983  3 931
50 – 54  4 648  2 288  2 360  4 249  2 163  2 086  8 609  4 283  4 326
55 – 59  5 661  2 744  2 917  4 786  2 379  2 407  10 072  4 935  5 137
60 – 64  5 943  2 894  3 049  5 008  2 434  2 574  10 568  5 105  5 463
65 – 69  5 241  2 466  2 775  4 935  2 353  2 582  9 879  4 712  5 167
70 – 74  4 153  1 833  2 320  3 709  1 642  2 067  7 366  3 292  4 074
75 – 79  2 605   978  1 627  2 457   938  1 519  5 146  2 031  3 115
80 – 84  1 980   651  1 329  2 103   707  1 396  4 106  1 391  2 715
85 +  1 438   380  1 058  1 403   402  1 001  2 964   826  2 138

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2022.

(nastavak)                  
Dobne skupine Zadarska županija Osječko-baranjska županija Šibensko-kninska županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  160 239  78 458  81 781  255 175  122 906  132 269  95 719  47 112  48 607
0 – 4  7 492  3 880  3 612  11 130  5 766  5 364  3 829  1 965  1 864
5 – 9  7 675  3 979  3 696  11 565  5 957  5 608  4 026  2 081  1 945
10 – 14  8 307  4 247  4 060  12 497  6 284  6 213  4 422  2 203  2 219
15 – 19  7 895  4 038  3 857  12 766  6 547  6 219  4 380  2 267  2 113
20 – 24  8 667  4 439  4 228  14 295  7 319  6 976  4 961  2 606  2 355
25 – 29  9 247  4 654  4 593  14 641  7 704  6 937  4 903  2 530  2 373
30 – 34  8 983  4 560  4 423  14 254  7 371  6 883  4 852  2 479  2 373
35 – 39  9 839  4 855  4 984  16 200  8 285  7 915  5 493  2 810  2 683
40 – 44  10 591  5 326  5 265  16 549  8 286  8 263  5 891  3 018  2 873
45 – 49  10 590  5 207  5 383  16 126  8 007  8 119  5 914  3 058  2 856
50 – 54  10 160  5 066  5 094  17 227  8 379  8 848  6 135  3 075  3 060
55 – 59  10 786  5 259  5 527  20 115  9 623  10 492  6 890  3 397  3 493
60 – 64  11 374  5 583  5 791  20 720  9 892  10 828  7 610  3 706  3 904
65 – 69  11 791  5 696  6 095  19 999  9 358  10 641  7 989  3 958  4 031
70 – 74  10 449  4 978  5 471  14 795  6 428  8 367  6 834  3 254  3 580
75 – 79  7 008  3 118  3 890  9 717  3 726  5 991  4 226  1 927  2 299
80 – 84  5 440  2 242  3 198  7 510  2 589  4 921  4 212  1 695  2 517
85 +  3 945  1 331  2 614  5 069  1 385  3 684  3 152  1 083  2 069

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2022.

(nastavak)                  
Dobne skupine Vukovarsko-srijemska županija Splitsko-dalmatinska županija Istarska županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  141 025  68 352  72 673  423 400  205 457  217 943  195 970  94 845  101 125
0 – 4  6 079  3 170  2 909  20 022  10 305  9 717  8 206  4 176  4 030
5 – 9  6 516  3 391  3 125  20 090  10 394  9 696  8 500  4 417  4 083
10 – 14  7 348  3 765  3 583  22 596  11 537  11 059  9 383  4 891  4 492
15 – 19  7 940  4 039  3 901  22 210  11 426  10 784  8 479  4 437  4 042
20 – 24  8 220  4 323  3 897  24 121  12 229  11 892  8 538  4 400  4 138
25 – 29  7 552  3 960  3 592  25 245  12 723  12 522  9 549  4 833  4 716
30 – 34  7 080  3 680  3 400  25 535  12 881  12 654  11 524  5 881  5 643
35 – 39  8 286  4 255  4 031  27 139  13 710  13 429  13 410  6 652  6 758
40 – 44  8 321  4 133  4 188  28 136  14 032  14 104  14 530  7 409  7 121
45 – 49  8 987  4 647  4 340  28 107  14 068  14 039  13 244  6 698  6 546
50 – 54  9 477  4 765  4 712  28 090  13 894  14 196  12 683  6 171  6 512
55 – 59  11 028  5 388  5 640  28 785  13 967  14 818  14 485  6 880  7 605
60 – 64  11 476  5 531  5 945  30 450  14 414  16 036  15 719  7 465  8 254
65 – 69  11 033  5 106  5 927  29 590  13 875  15 715  15 404  7 211  8 193
70 – 74  8 551  3 707  4 844  24 891  11 147  13 744  12 701  5 821  6 880
75 – 79  5 516  2 115  3 401  15 281  6 451  8 830  7 479  3 235  4 244
80 – 84  4 472  1 495  2 977  13 265  5 206  8 059  6 799  2 623  4 176
85 +  3 143   882  2 261  9 847  3 198  6 649  5 337  1 645  3 692

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2022.

(nastavak)                  
Dobne skupine Dubrovačko-neretvanska županija Međimurska županija Grad Zagreb
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  115 049  56 178  58 871  105 012  51 445  53 567  767 445  359 849  407 596
0 – 4  5 724  2 905  2 819  5 497  2 848  2 649  39 290  20 311  18 979
5 – 9  5 818  2 947  2 871  5 617  2 929  2 688  38 149  19 512  18 637
10 – 14  6 233  3 195  3 038  5 835  2 995  2 840  39 713  20 365  19 348
15 – 19  5 516  2 855  2 661  5 631  2 930  2 701  34 857  17 998  16 859
20 – 24  5 982  3 090  2 892  5 896  3 047  2 849  38 577  19 684  18 893
25 – 29  6 748  3 550  3 198  5 886  3 132  2 754  48 574  23 971  24 603
30 – 34  6 944  3 548  3 396  5 949  3 074  2 875  51 700  25 253  26 447
35 – 39  7 481  3 751  3 730  6 984  3 592  3 392  56 273  27 519  28 754
40 – 44  7 748  3 984  3 764  7 165  3 603  3 562  59 904  29 088  30 816
45 – 49  7 515  3 858  3 657  6 900  3 510  3 390  54 649  26 309  28 340
50 – 54  7 333  3 622  3 711  6 623  3 278  3 345  50 475  24 110  26 365
55 – 59  7 627  3 620  4 007  7 538  3 638  3 900  48 868  22 687  26 181
60 – 64  8 169  3 910  4 259  7 636  3 674  3 962  47 820  20 832  26 988
65 – 69  8 083  3 774  4 309  7 355  3 605  3 750  48 181  20 620  27 561
70 – 74  6 949  3 178  3 771  5 760  2 628  3 132  40 995  16 662  24 333
75 – 79  4 355  1 883  2 472  3 856  1 598  2 258  29 270  10 927  18 343
80 – 84  3 793  1 548  2 245  2 730   895  1 835  22 776  8 356  14 420
85 +  3 031   960  2 071  2 154   469  1 685  17 374  5 645  11 729

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Izvori podataka za procjenu broja stanovnika Republike Hrvatske jesu sljedeća istraživanja:

- Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine

- Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

- statistika rođenih

- statistika umrlih

- statistika unutarnje migracije stanovništva

- statistika vanjske migracije stanovništva.

Osnova procjene broja stanovnika za 2018., 2019. i 2020. jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine.

Osnova procjene broja stanovnika za 2021. i 2022. jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (DEM-1) za svaki upis u državnu maticu rođenih.

Podaci o umrlima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o smrti (DEM-2) za svaki upis u državnu maticu umrlih.

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva temelje se na podacima koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Obuhvat

Podaci o broju stanovnika sredinom 2018., 2019. i 2020. obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih od 1. travnja 2011. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih od 1. travnja 2011. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske od 1. travnja 2011. do datuma procjene.

Podaci o broju stanovnika sredinom 2021. obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih od datuma procjene do 31. kolovoza 2021., sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih od datuma procjene do 31. kolovoza 2021. te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske od datuma procjene do 31. kolovoza 2021.

Podaci o broju stanovnika sredinom 2022. obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih od 1. rujna 2021. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih od 1. rujna 2021. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske od 1. rujna 2021. do datuma procjene.

Definicije i objašnjenja

Procjene broja stanovnika sredinom 2018., 2019. i 2020. izračunane su na temelju podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

Procjene broja stanovnika sredinom 2021. i 2022. izračunane su na temelju podataka Popisa 2021., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

U Popisu 2011. i Popisu 2021., u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje ukupnog stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem osoba provodi većinu svoga dnevnog odmora bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan broj stanovnika obuhvaća:

- osobe koje uoči referentnog trenutka Popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci

- osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči referentnog trenutka Popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića.

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

Starost stanovništva iskazuje se prema navršenim godinama života na referentni datum. Podaci iskazani u dobnim skupinama obuhvaćaju osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala.

Prosječna starost ili prosječna životna dob označuje srednje godine života cjelokupnog stanovništva, a izračunava se kao aritmetička sredina starosti ukupnog stanovništva.

Indeks starenja pokazuje odnos broja stanovnika, odnosno udio (%) stanovnika u dobi od 60 i više godina prema broju stanovnika u dobi od 0 do uključujući 19 godina života.

Fertilno žensko stanovništvo čine žene u dobi od 15 do 49 godina života.

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) određeno kao "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi".

Doseljenim odnosno odseljenim stanovništvom smatra se stanovništvo koje je promijenilo uobičajeno mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske ili koje je promijenilo uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je ili se očekuje da će biti dugo najmanje godinu dana.

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju.

Teritorijalni ustroj

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) prema stanju na dan 31. prosinca 2022.

 

Kratice  
   
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Tatjana Radić i Andrea Zebec

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti