Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 27. srpnja 2023.
STAN-2023-2-1

ISSN 1334-0557

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2022.

Prikazani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske od 2013. do 2022. te po županijama od 2018. do 2022.

Vanjska migracija

U 2022. u Republiku Hrvatsku iz inozemstva su doselile 57 972 osobe, a u inozemstvo se odselilo 46 287 osoba. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je pozitivan i iznosio je 11 685.

U 2022. iz inozemstva se doselilo 17,8% hrvatskih državljana i 82,2% stranaca, a odselilo se 70,7% hrvatskih državljana i 29,3% stranaca.

U ukupnom broju doseljenih i odseljenih osoba znatan je udio stranaca u okviru izdanih dozvola za boravak i rad. Ukupan broj doseljenih osoba iz inozemstva uključuje raseljene osobe iz Ukrajine kojima je odobrena privremena zaštita u Republici Hrvatskoj.

Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku, 19,3% osoba doselilo se iz Ukrajine, a 14,6% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske, najviše osoba odselilo se u Njemačku (31,0%).

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je bio udio muškaraca (67,0%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo također je bio veći udio muškaraca (61,9%). Najveći broj odseljenih osoba u inozemstvo bio je u dobi od 20 do 39 godina (44,1%).

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2022. najveći su udio imali Grad Zagreb (23,5%) i Splitsko-dalmatinska županija (11,8%). Prema ukupnom broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo, na prvome je mjestu bio Grad Zagreb (19,5%), slijedile su Splitsko-dalmatinska županija (8,6%), Zagrebačka županija (7,4%) i Primorsko-goranska županija (7,0%).

Unutarnja migracija

U 2022. mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske promijenile su 72 243 osobe.

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina (44,9%). Udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,7%.

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2022., najviše osoba (41,3%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 37,9% osoba, a između naselja istoga grada/općine selilo se 20,8% osoba.

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2022. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba, međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) imalo je sedam županija, a najviši je bio u Zagrebačkoj županiji (2 238 osoba). Negativan saldo migracije među županijama imalo je trinaest županija i Grad Zagreb, s tim da je najveći bio u Gradu Zagrebu (-622 osobe), Osječko-baranjskoj županiji (-453 osobe), Brodsko-posavskoj županiji (-443 osobe) i Vukovarsko-srijemskoj županiji (-324 osobe).

Ukupna migracija u 2022.

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2022. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva te ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imali su Grad Zagreb (3 980 osoba), Zagrebačka županija (3 482 osobe) i Istarska županija (3 196 osoba). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Vukovarsko-srijemska županija (-1 205 osoba), Osječko-baranjska županija (-1 060 osoba) i Brodsko-posavska županija (-1 051 osoba).

 

I. VANJSKA MIGRACIJA

1. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

   Doseljeni iz inozemstva Odseljeni u inozemstvo Migracijski saldo
2013.  10 378  15 262 -4 884
2014.  10 638  20 858 -10 220
2015.  11 706  29 651 -17 945
2016.  13 985  36 436 -22 451
2017.  15 553  47 352 -31 799
2018.  26 029  39 515 -13 486
2019.  37 726  40 148 -2 422
2020.  33 414  34 046 -632
2021.  35 912  40 424 -4 512
2022.  57 972  46 287 11 685

G-1. SALDO MIGRACIJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM OD 2013. DO 2022.

2. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA

Zemlja državljanstva 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni
Ukupno  26 029  39 515  37 726  40 148  33 414  34 046  35 912  40 424  57 972  46 287
Hrvatska  8 619  36 413  9 882  32 453  8 460  20 886  10 622  25 950  10 340  32 739
Europa  16 109  2 769  24 194  7 224  22 220  11 988  20 223  12 704  34 367  11 255
Europska unija1)  2 108   753  2 314   971  3 814  923  4 753   987  5 167   960
Austrija  130  55  132  63  224  66   317   64   306   32
Bugarska  45  23  65  30   54  23   90   21   211   17
Češka  61  24  42  19  137  28   159   16   140   24
Francuska  91  30  100  58  116  34   303   46   287   33
Italija  266  99  307  131  376  140   449   156   590   167
Mađarska  83  45  118  40  132  47   162   49   200   41
Nizozemska  70  26  45  16  75  17   95   29   119   10
Njemačka  453  129  487  192  823  200  1 134   173  1 407   182
Poljska  79  19  79  27  97  37   291   31   290   48
Rumunjska  38  36  70  40  61  20   96   30   168   21
Slovačka  49  18  49  28  81  22   160   21   139   32
Slovenija  535  172  573  247  1 331  187   859   241   727   222
Švedska  58  25  52  36  67  33   107   24   105   24
Ostale europske zemlje1)  14 001  2 016  21 880  6 253  18 406  11 065  15 470  11 717  29 200  10 295
Albanija   642   87  1 304  292  1 091  680  1 024   764  1 131   787
Bosna i Hercegovina  7 932  1 161  9 680  3 241  7 634  4 530  6 371  4 661  6 949  4 213
Crna Gora  79  25  156  46  217  71   229   125   219   152
Kosovo  1 394   87  3 635  597  2 443  1 656  1 835  1 725  2 258  1 346
Rusija  108  48  146  47  177  73   156   84   558   57
Sjeverna Makedonija2)  798  96  1 462  391  1 106  805  1 027   743  1 578   589
Srbija  2 161  294  3 995  1 156  4 191  2 446  3 131  2 891  3 948  2 261
Ujedinjena Kraljevina1)  134  40  196  47   277   32   187   39   134   33
Ukrajina  618  134  1 071  364  951  640   735   538  11 121   534
Azija  880  153  3 084  231  2 159  871  4 358  1 454  11 874  1 980
Afrika  83  22  139  24  135  58   177   65   675   59
Sjeverna i Srednja Amerika  202  90  235  119  277  150   293   175   343   143
Južna Amerika  86  38  145  47  136  58   200   56   304   87
Oceanija  39  16  37  22  22  24   38   15   65   19
Nepoznato  11  14  10  28  5  11   1   5   4   5

1) Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređen je način prestala biti članicom EU-a.

2) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija. 

3. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA STAROSTI I SPOLU U 2022.

Starost Doseljeni iz inozemstva Odseljeni u inozemstvo
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  57 972  38 867  19 105  46 287  28 634  17 653
0 – 4  1 767   856   911  1 098   572   526
5 – 9  1 870   926   944  1 644   859   785
10 – 14  1 826   957   869  1 476   744   732
15 – 19  2 231  1 463   768  1 719   940   779
20 – 24  6 835  4 801  2 034  4 383  2 886  1 497
25 – 29  8 112  5 938  2 174  5 781  3 749  2 032
30 – 34  7 996  5 774  2 222  5 322  3 530  1 792
35 – 39  7 387  5 279  2 108  4 942  3 355  1 587
40 – 44  5 655  4 071  1 584  4 498  3 013  1 485
45 – 49  4 082  2 882  1 200  4 017  2 515  1 502
50 – 54  3 116  2 029  1 087  3 382  2 042  1 340
55 – 59  2 330  1 422   908  2 746  1 691  1 055
60 – 64  1 883  1 039   844  1 854  1 095   759
65 – 69  1 376   710   666  1 459   681   778
70 – 74   779   376   403  1 158   559   599
75 i više   727   344   383   808   403   405

4. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI PODRIJETLA/ODREDIŠTA I DRŽAVLJANSTVU U 2022.

Zemlja podrijetla/odredišta Doseljeni iz inozemstva Odseljeni u inozemstvo
ukupno hrvatski državljani stranci nepoznato ukupno hrvatski državljani stranci nepoznato
Ukupno  57 972  10 340  47 628   4  46 287  32 739  13 543   5
Europa  42 651  8 755  33 895   1  42 247  31 063  11 182   2
Europska unija  10 877  5 933  4 943   1  25 415  24 441   972   2
Austrija   859   531   327   1  4 933  4 899   34 -
Belgija   96   46   50 -   241   235   6 -
Bugarska   161   3   158 -   28   14   14 -
Češka   162   25   137 -   169   141   27   1
Danska   42   29   13 -   239   231   8 -
Francuska   325   57   268 -   284   257   27 -
Irska   321   284   37 -  1 187  1 180   7 -
Italija   757   225   532 -  1 194  1 032   162 -
Luksemburg   29   21   8 -   85   85 - -
Mađarska   168   28   140 -   102   66   36 -
Nizozemska   185   76   109 -   577   570   7 -
Njemačka  5 768  4 334  1 434 -  14 371  14 184   186   1
Poljska   278   3   275 -   79   32   47 -
Rumunjska   143 -   143 -   36   17   19 -
Slovačka   147   11   136 -   68   37   31 -
Slovenija   840   124   716 -   891   634   257 -
Španjolska   186   19   167 -   124   106   18 -
Švedska   200   97   103 -   643   622   21 -
Ostale europske zemlje  31 774  2 822  28 952 -  16 832  6 622  10 210 -
Albanija  1 125   1  1 124 -   788   4   784 -
Bosna i Hercegovina  8 465  1 625  6 840 -  6 490  2 321  4 169 -
Crna Gora   240   27   213 -   187   43   144 -
Kosovo  2 209   26  2 183 -  1 344   29  1 315 -
Norveška   74   43   31 -   324   307   17 -
Rusija   467   53   414 -   61   12   49 -
Sjeverna Makedonija1)  1 623   34  1 589 -   651   71   580 -
Srbija  4 515   510  4 005 -  3 659  1 382  2 277 -
Švicarska   465   340   125 -  1 753  1 740   13 -
Ujedinjena Kraljevina2)   275   141   134 -   678   644   34 -
Ukrajina  11 171   13  11 158 -   539   4   535 -
Azija  11 869   107  11 761   1  2 129   227  1 902 -
Afrika   680   32   648 -   75   21   54 -
Sjeverna i Srednja Amerika   826   513   313 -   817   687   130 -
Kanada   303   241   62 -   268   252   16 -
SAD   465   265   200 -   526   425   101 -
Južna Amerika   345   63   282 -   103   27   76 -
Oceanija   362   293   69 -   258   241   17 -
Australija   328   268   60 -   230   215   15 -
Nepoznato  1 239   577   660   2   658   473   182   3

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

2) Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređen je način prestala biti članicom EU-a.

G-2. HRVATSKI DRŽAVLJANI ODSELJENI U INOZEMSTVO U 2022. PREMA ZEMLJI ODSELJENJA

5. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

Županija 2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni
Republika Hrvatska  26 029  39 515  37 726  40 148  33 414  34 046  35 912  40 424  57 972  46 287
Zagrebačka   1 741  2 828  2 934  2 941  2 529  2 505  2 967  3 125  4 680  3 436
Krapinsko-zagorska   314  619  855  633  1 046  713  1 058  1 069  1 024  1 235
Sisačko-moslavačka   795  2 130  1 068  1 904  962  1 207  1 113  1 664  1 323  1 925
Karlovačka   680  994  933  1 310  1 177  988   972  1 285  1 440  1 394
Varaždinska   718  1 172  1 408  1 384  1 206  1 182  1 356  1 501  2 223  1 656
Koprivničko-križevačka   271  827  368  748  438  502   820   641   987   946
Bjelovarsko-bilogorska   217  869  294  920  335  634   321   757   466   852
Primorsko-goranska   2 278  2 890  2 932  2 748  2 632  2 625  2 600  3 152  4 617  3 238
Ličko-senjska   328  443  462  424  349  359   364   431   976   517
Virovitičko-podravska   180  1 009  268  998  258  562   278   651   454   758
Požeško-slavonska   299  1 172  373  1 078  375  712   451   814   547  1 070
Brodsko-posavska   807  2 258  1 184  2 073  927  1 436  1 039  1 860  1 549  2 157
Zadarska   1 289  1 370  2 145  1 917  1 818  1 629  1 922  1 935  3 443  2 114
Osječko-baranjska   879  3 635  1 225  3 069  1 328  2 032  1 267  2 242  2 108  2 715
Šibensko-kninska   770  1 033  1 185  1 125  908  1 019   972  1 093  1 520  1 271
Vukovarsko-srijemska   820  3 001  1 164  2 510  940  1 953  1 074  1 940  1 492  2 373
Splitsko-dalmatinska   2 952  2 872  4 414  2 714  3 209  3 265  3 582  3 421  6 822  3 974
Istarska   2 765  1 852  3 977  2 582  3 813  2 600  3 046  2 694  5 463  2 739
Dubrovačko-neretvanska   1 016  716  2 025  725  1 600  1 112  1 188  1 563  1 712  1 378
Međimurska   512  1 256  867  1 088  866  1 003  1 123  1 195  1 498  1 513
Grad Zagreb   6 398  6 569  7 645  7 257  6 698  6 008  8 399  7 391  13 628  9 026

G-3. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2022. PO ŽUPANIJAMA

II. UNUTARNJA MIGRACIJA

1. UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

    Ukupno Preseljeno stanovništvo
među naseljima istoga grada/općine među gradovima/općinama iste županije među županijama
2013.  76 840  16 827  30 054  29 959
2014.  80 736  15 983  30 947  33 806
2015.  75 927  14 241  28 268  33 418
2016.  74 752  14 890  28 350  31 512
2017.  71 580  13 869  27 278  30 433
2018.  71 703  14 238  27 081  30 384
2019.  71 790  14 290  26 982  30 518
2020.  64 155  12 870  24 841  26 444
2021.  71 864  15 104  27 628  29 132
2022.  72 243  15 063  27 374  29 806

G-4. PRESELJENO STANOVNIŠTVO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2022.

2. PRESELJENO STANOVNIŠTVO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE PREMA STAROSTI, SPOLU I PODRUČJU PRESELJENJA U 2022.

Starost Spol Ukupno Preseljeno stanovništvo
među naseljima istoga grada/općine među gradovima/općinama iste županije među županijama 
Ukupno ukupno  72 243  15 063  27 374  29 806
  muškarci  32 718  6 748  12 139  13 831
  žene  39 525  8 315  15 235  15 975
0 – 4 ukupno  5 883  1 296  2 512  2 075
  muškarci  3 012   666  1 267  1 079
  žene  2 871   630  1 245   996
5 – 9 ukupno  3 807  1 154  1 497  1 156
  muškarci  1 920   581   742   597
  žene  1 887   573   755   559
10 – 14 ukupno  2 960   890  1 175   895
  muškarci  1 502   432   625   445
  žene  1 458   458   550   450
15 – 19 ukupno  2 708   682  1 139   887
  muškarci  1 194   308   498   388
  žene  1 514   374   641   499
20 – 24 ukupno  5 643  1 002  2 203  2 438
  muškarci  1 917   323   664   930
  žene  3 726   679  1 539  1 508
25 – 29 ukupno  10 677  2 002  3 913  4 762
  muškarci  3 825   690  1 353  1 782
  žene  6 852  1 312  2 560  2 980
30 – 34 ukupno  9 170  1 807  3 378  3 985
  muškarci  4 072   784  1 466  1 822
  žene  5 098  1 023  1 912  2 163
35 – 39 ukupno  6 965  1 558  2 592  2 815
  muškarci  3 381   751  1 240  1 390
  žene  3 584   807  1 352  1 425
40 – 44 ukupno  5 156  1 202  1 909  2 045
  muškarci  2 590   572   944  1 074
  žene  2 566   630   965   971
45 – 49 ukupno  3 984   762  1 465  1 757
  muškarci  2 055   368   720   967
  žene  1 929   394   745   790
50 – 54 ukupno  3 359   619  1 294  1 446
  muškarci  1 716   314   646   756
  žene  1 643   305   648   690
55 – 59 ukupno  2 923   565  1 122  1 236
  muškarci  1 468   271   552   645
  žene  1 455   294   570   591
60 – 64 ukupno  2 941   570  1 094  1 277
  muškarci  1 435   275   534   626
  žene  1 506   295   560   651
65 – 69 ukupno  2 482   448   869  1 165
  muškarci  1 217   219   421   577
  žene  1 265   229   448   588
70 – 74 ukupno  1 732   275   578   879
  muškarci   757   120   251   386
  žene   975   155   327   493
75 i više ukupno  1 853   231   634   988
  muškarci   657   74   216   367
  žene  1 196   157   418   621

G-5. PRESELJENO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE U 2022. PREMA STAROSTI I SPOLU

G-6. MIGRACIJA STANOVNIŠTVA UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U 2022. PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

3. UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA PO ŽUPANIJAMA U 2022.

Županija Doseljeni Odseljeni Saldo migracije među županijama Preseljeno stanovništvo unutar županije
ukupno iz druge županije  ukupno u drugu županiju među naseljima istoga grada/općine među gradovima/općinama iste županije
Republika Hrvatska  72 243  29 806  72 243  29 806   0  15 063  27 374
Zagrebačka   8 019  5 003  5 781  2 765  2 238  1 616  1 400
Krapinsko-zagorska   2 122   778  2 023   679   99   449   895
Sisačko-moslavačka   2 743   984  2 969  1 210 -226   848   911
Karlovačka   1 830   728  1 786   684   44   458   644
Varaždinska   2 682   731  2 739   788 -57   628  1 323
Koprivničko-križevačka   1 820   615  1 968   763 -148   403   802
Bjelovarsko-bilogorska   2 077   655  2 360   938 -283   604   818
Primorsko-goranska   6 267  1 842  6 082  1 657   185   752  3 673
Ličko-senjska    889   412   912   435 -23   304   173
Virovitičko-podravska   1 215   433  1 359   577 -144   345   437
Požeško-slavonska   1 240   435  1 383   578 -143   322   483
Brodsko-posavska   1 950   682  2 393  1 125 -443   197  1 071
Zadarska   3 263  1 444  2 968  1 149   295   322  1 497
Osječko-baranjska   4 947  1 254  5 400  1 707 -453  1 191  2 502
Šibensko-kninska   1 892   859  1 854   821   38   399   634
Vukovarsko-srijemska   2 252   815  2 576  1 139 -324   233  1 204
Splitsko-dalmatinska   7 784  1 685  8 026  1 927 -242  1 211  4 888
Istarska   4 462  1 461  3 990   989   472   887  2 114
Dubrovačko-neretvanska   2 073   612  2 302   841 -229   743   718
Međimurska   2 022   428  2 056   462 -34   407  1 187
Grad Zagreb  10 694  7 950  11 316  8 572 -622 2 7441)  -

1) Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

III. UKUPNA MIGRACIJA U 2022.

1. UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2022. PO ŽUPANIJAMA

Županija Doseljeni Odseljeni Saldo ukupne migracije Saldo migracije među županijama Saldo migracije s inozemstvom
ukupno iz druge županije iz inozemstva ukupno u drugu županiju u inozemstvo
Republika Hrvatska -1)  29 806  57 972 -1)  29 806  46 287 -1)   0 11 685
Zagrebačka   9 683  5 003  4 680  6 201  2 765  3 436 3 482  2 238 1 244
Krapinsko-zagorska   1 802   778  1 024  1 914   679  1 235 -112   99 -211
Sisačko-moslavačka   2 307   984  1 323  3 135  1 210  1 925 -828 -226 -602
Karlovačka   2 168   728  1 440  2 078   684  1 394 90   44 46
Varaždinska   2 954   731  2 223  2 444   788  1 656 510 -57 567
Koprivničko-križevačka   1 602   615   987  1 709   763   946 -107 -148 41
Bjelovarsko-bilogorska   1 121   655   466  1 790   938   852 -669 -283 -386
Primorsko-goranska   6 459  1 842  4 617  4 895  1 657  3 238 1 564   185 1 379
Ličko-senjska   1 388   412   976   952   435   517 436 -23 459
Virovitičko-podravska    887   433   454  1 335   577   758 -448 -144 -304
Požeško-slavonska    982   435   547  1 648   578  1 070 -666 -143 -523
Brodsko-posavska   2 231   682  1 549  3 282  1 125  2 157 -1 051 -443 -608
Zadarska   4 887  1 444  3 443  3 263  1 149  2 114 1 624   295 1 329
Osječko-baranjska   3 362  1 254  2 108  4 422  1 707  2 715 -1 060 -453 -607
Šibensko-kninska   2 379   859  1 520  2 092   821  1 271 287   38 249
Vukovarsko-srijemska   2 307   815  1 492  3 512  1 139  2 373 -1 205 -324 -881
Splitsko-dalmatinska   8 507  1 685  6 822  5 901  1 927  3 974 2 606 -242 2 848
Istarska   6 924  1 461  5 463  3 728   989  2 739 3 196   472 2 724
Dubrovačko-neretvanska   2 324   612  1 712  2 219   841  1 378 105 -229 334
Međimurska   1 926   428  1 498  1 975   462  1 513 -49 -34 -15
Grad Zagreb  21 578  7 950  13 628  17 598  8 572  9 026 3 980 -622 4 602

1) Podaci za ukupno ne iskazuju se jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

G-7. UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2022. PO ŽUPANIJAMA

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na temelju podataka koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Zakonom o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) uređuju se uvjeti prijave i odjave prebivališta i boravišta hrvatskih državljana. Zakonom o strancima (NN, br. 130/20.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj. Zakonom o državljanima država članica Europskoga gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (NN, br. 66/19., 53/20. i 144/20.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora (u nastavku teksta: EGP) i članova njihovih obitelji.

Obuhvat i usporedivost

Podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema metodologiji koja se temelji na Preporukama UN-a za statistiku međunarodne migracije i na Uredbi (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti.

Statistička definicija međunarodnog migranta temelji se na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja. Prema tom konceptu doseljenima iz inozemstva i odseljenima u inozemstvo smatraju se osobe koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je, ili se očekuje da će biti, dugo najmanje godinu dana.

Podaci o migracijama obuhvaćaju državljane Republike Hrvatske i strance na privremenome ili stalnom boravku u Republici Hrvatskoj.

Prema metodologiji koja se primjenjivala do 2010., podaci o vanjskoj migraciji stanovništva obuhvaćali su državljane Republike Hrvatske i strance na stalnom boravku koji su prijavili odnosno odjavili svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Zbog primjene Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) podaci od 2013. uključuju osobe koje su napustile prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske i svoj su privremeni odlazak prijavile Ministarstvu unutarnjih poslova.

Definicije i objašnjenja

Migracija ili preseljavanje stanovništva označuje prostornu pokretljivost stanovništva.

Migrant je osoba koja sudjeluje u procesu prostorne pokretljivosti stanovništva (doseljenik, odseljenik).

Unutarnja migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba unutar Republike Hrvatske.

Vanjska migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba iz jedne države u drugu.

Statistika unutarnje migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima migracije stanovništva unutar zemlje, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske u određenoj kalendarskoj godini.

Statistika vanjske migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima vanjske migracije, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja u određenoj kalendarskoj godini.

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, određeno kao mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Boravište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila.

Državljanstvo se definira kao stalan pravni odnos pojedine osobe s državom koja pojedincu priznaje poseban pravni status. Hrvatsko državljanstvo, prema Zakonu o hrvatskom državljanstvu (NN, br. 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 4/94., 130/11., 110/15., 102/19. i 138/21.), stječe se podrijetlom, rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske, prirođenjem i po međunarodnim ugovorima. Hrvatsko državljanstvo prestaje otpustom, odricanjem i po međunarodnim ugovorima.

Stranac je, prema članku 3. Zakona o strancima, osoba koja nije hrvatski državljanin, a ima državljanstvo države članice EGP-a, Švicarske Konfederacije, državljanstvo treće zemlje ili je osoba bez državljanstva.

Državljanin države članice EGP-a jest osoba koja ima državljanstvo jedne od država članica EGP-a (Europska unija, Lihtenštajn, Norveška i Island).

Državljanin treće zemlje jest osoba koja nema državljanstvo države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije.

Treća zemlja je država koja nije država članica EGP-a niti Švicarska Konfederacija.

Privremeni boravak, prema članku 57. Zakona o strancima, odobrava se državljaninu treće zemlje koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj za svrhu:

 1. spajanja obitelji
 2. srednjoškolskog obrazovanja i studiranja
 3. istraživanja
 4. humanitarnog razloga
 5. životnog partnerstva
 6. rada
 7. rada upućenog radnika
 8. boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a
 9. za druge svrhe
 10. boravka digitalnih nomada.

Prema članku 61. Zakona o strancima, odobrenje za privremeni boravak izdaje se na rok važenja do godine dana.

Prema članku 15. Zakona o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji, državljanin države članice EGP-a koji namjerava boraviti dulje od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj dužan je prijaviti privremeni boravak. Državljanin države članice EGP-a može prijaviti privremeni boravak za svrhu:

 1. rada
 2. studiranja ili strukovne izobrazbe
 3. druge svrhe
 4. spajanja obitelji
 5. životnog partnerstva.

Stalni boravak, prema članku 3. Zakona o strancima, jest zakoniti boravak koji se odobrava određenim kategorijama državljana trećih zemalja koji borave u Republici Hrvatskoj u trajanju kraćem od pet godina (opći uvjeti za stjecanje stalnog boravka propisani su zakonom).

Prema članku 27. Zakona o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji, državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak nakon pet godina neprekidnoga zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj. Zakonom su propisane određene iznimke, odnosno kategorije osoba koje mogu ostvariti pravo na stalni boravak i ako u Republici Hrvatskoj zakonito borave kraće vrijeme.

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju. Ako je broj doseljenih veći od broja odseljenih, riječ je o pozitivnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom rastu broja stanovnika. Ako je više odseljenih nego doseljenih, riječ je o negativnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom padu broja stanovnika danog područja ili države.

Saldo ukupne migracije stanovništva pojedine županije izračunan je kao razlika ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih iz te županije u druge županije i inozemstvo.

Starost migranata iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku preseljenja. Svaka starosna skupina obuhvaća osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala. Tako su, npr. u skupini od 15 do 19 godina obuhvaćene osobe koje su navršile 15 i više godina, ali još nisu navršile 20 godina života.

Teritorijalni ustroj

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2022.

 

Kratice  
   
EZ Europska zajednica
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države
UN Ujedinjeni narodi
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Grozdana Stolnik i Andrea Zebec

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti