Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 20. srpnja 2023.
STAN-2023-1-1

ISSN 1334-0557

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2022.

Objavljuju se podaci o rođenim i umrlim osobama u Republici Hrvatskoj od 2013. do 2022. Za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove prikazuju se podaci na razini županija od 2018. do 2022., a podaci o prirodnom kretanju stanovništva u 2022. za gradove i općine.

Rođeni

U 2022. u odnosu na prethodnu godinu broj živorođene djece pao je za 7,2%, tj. rođeno je 2 625 djece manje nego u 2021. Ukupan broj rođenih u 2022. bio je 34 027 djece, od toga 33 883 živorođene djece i 144 mrtvorođena djeteta. Od 33 883 živorođena djeteta, rođeno je 17 255 ili 50,9% muške djece i 16 628 ili 49,1% ženske djece.

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2022. iznosila je 8,8.

Umrli

U 2022. broj umrlih osoba smanjen je u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 5 733 osoba ili 9,1% manje nego u prethodnoj godini. Od ukupnog broja umrlih osoba (56 979) u 2022. godini, 27 915 ili 49,0% bile su muške osobe, a 29 064 ili 51,0% ženske osobe.

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2022. iznosila je 14,8.

U 2022. umrlo je 139 dojenčadi, odnosno 0,24% od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi, 86 ili 61,9% umrlo je u prvim danima života, tj. od 0 do 6 dana starosti.

Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na 1 000 živorođenih) u 2022. iznosila je 4,1, a u prethodnoj godini 3,8.

Najmanja stopa umrle dojenčadi u 2022. bila je u Primorsko-goranskoj županiji (1,6), a najveća u Požeško-slavonskoj županiji (12,4).

Stopa prirodnog prirasta u 2022. u Republici Hrvatskoj bila je negativna i iznosila je -6,0 (-23 096 osoba). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 59,5. U svim županijama prirodni prirast bio je negativan, a najveći negativni prirodni prirast bio je u Primorsko-goranskoj županiji, i to -2 186, uz vitalni indeks od 46,4.

Pozitivan prirodni prirast bio je u 24 grada/općine, a negativan u 527 gradova/općina i Gradu Zagrebu, dok su 4 općine imale nulti prirodni prirast.

Sklopljeni brakovi

U 2022. sklopljena su 18 074 braka. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2022. iznosila je 4,7.

Razvedeni brakovi

U 2022. bilo je 4 808 pravomoćno razvedenih brakova.

Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2022. iznosila je 1,2.

Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2022. iznosio je 266,0.

1. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2013. DO 2022.

    Živorođeni       Umrli       Prirodni prirast Stope na 1 000 stanovnika Verižni indeksi
živorođeni umrli prirodni prirast živorođeni umrli
2013.  39 939  50 386 -10 447 9,4 11,8  -2,51) 95,6 97,4
2014.  39 566  50 839 -11 273 9,3 12,0 -2,7   99,1 100,9
2015.  37 503  54 205 -16 702 8,9 12,9 -4,0   94,8 106,6
2016.  37 537  51 542 -14 005 9,0 12,3  -3,41) 100,1 95,1
2017.  36 556  53 477 -16 921 8,9 13,0 -4,1   97,4 103,8
2018.  36 945  52 706 -15 761 9,0 12,9 -3,9   101,1 98,6
2019.  36 135  51 794 -15 659 8,9 12,7  -3,91) 97,8 98,3
2020.  35 845  57 023 -21 178 8,9 14,1 -5,2   99,2 110,1
2021.  36 508  62 712 -26 204 9,4 16,2 -6,8   101,8 110,0
2022.  33 883  56 979 -23 096 8,8 14,8 -6,0   92,8 90,9

1) Stopa prirodnog prirasta nije jednaka razlici stope živorođenih i umrlih zbog zaokruživanja podataka.

G-1. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2013. DO 2022.

G-2. ŽIVOROĐENI I UMRLI U 2022. PO ŽUPANIJAMA

2. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA OD 2018. DO 2022.

Županija Rođeni Umrli Prirodni prirast Brakovi Umrla dojenčad na 1 000 živorođenih Vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih)
ukupno živorođeni mrtvorođeni ukupno umrla dojenčad sklopljeni razvedeni
Republika Hrvatska 2018.  37 109  36 945 164  52 706 157 -15 761  19 921  6 125 4,2 70,1
  2019.  36 296  36 135 161  51 794 143 -15 659  19 761  5 936 4,0 69,8
  2020.  35 987  35 845 142  57 023 142 -21 178  15 196  5 153 4,0 62,9
  2021.  36 641  36 508 133  62 712 137 -26 204  18 203  5 100 3,8 58,2
  2022.  34 027  33 883 144  56 979 139 -23 096  18 074  4 808 4,1 59,5
Zagrebačka 2018.  2 762  2 754 8  3 590 5 -836  1 587   442 1,8 76,7
  2019.  2 751  2 740 11  3 475 9 -735  1 589   422 3,3 78,8
  2020.  2 802  2 794 8  3 890 15 -1 096  1 165   415 5,4 71,8
  2021.  2 844  2 830 14  4 428 12 -1 598  1 527   411 4,2 63,9
  2022.  2 736  2 726 10  3 836 6 -1 110  1 419   328 2,2 71,1
Krapinsko-zagorska 2018.  1 116  1 110 6  1 906 4 -796   564   181 3,6 58,2
  2019.  1 043  1 035 8  1 725 6 -690   609   140 5,8 60,0
  2020.  1 052  1 049 3  1 979 2 -930   513   124 1,9 53,0
  2021.  1 084  1 080 4  2 015 3 -935   565   132 2,8 53,6
  2022.  1 070  1 066 4  1 883 2 -817   542   86 1,9 56,6
Sisačko-moslavačka 2018.  1 229  1 215 14  2 518 9 -1 303   794   275 7,4 48,3
  2019.  1 228  1 222 6  2 440 8 -1 218   794   275 6,5 50,1
  2020.  1 204  1 201 3  2 608 7 -1 407   600   184 5,8 46,1
  2021.  1 184  1 176 8  2 685 4 -1 509   667   204 3,4 43,8
  2022.  1 092  1 084 8  2 583 5 -1 499   634   215 4,6 42,0
Karlovačka 2018.   963   962 1  1 933 2 -971   489   141 2,1 49,8
  2019.   935   933 2  1 833 11 -900   482   176 11,8 50,9
  2020.   909   904 5  2 076 3 -1 172   353   171 3,3 43,5
  2021.   863   860 3  2 316 2 -1 456   450   218 2,3 37,1
  2022.   796   792 4  1 990 3 -1 198   452   206 3,8 39,8
Varaždinska 2018.  1 441  1 435 6  2 179 2 -744   776   277 1,4 65,9
  2019.  1 445  1 439 6  2 230 3 -791   724   229 2,1 64,5
  2020.  1 347  1 339 8  2 454 7 -1 115   542   203 5,2 54,6
  2021.  1 434  1 425 9  2 764 5 -1 339   632   209 3,5 51,6
  2022.  1 307  1 295 12  2 327 7 -1 032   588   214 5,4 55,7
Koprivničko-križevačka 2018.  1 005   998 7  1 538 8 -540   482   175 8,0 64,9
  2019.   983   976 7  1 514 4 -538   550   201 4,1 64,5
  2020.   957   952 5  1 654 4 -702   362   114 4,2 57,6
  2021.   981   973 8  1 857 5 -884   442   184 5,1 52,4
  2022.   889   884 5  1 746 2 -862   456   149 2,3 50,6
Bjelovarsko-bilogorska 2018.   994   992 2  1 647 4 -655   546   180 4,0 60,2
  2019.  1 008   998 10  1 604 2 -606   580   159 2,0 62,2
  2020.   962   959 3  1 801 2 -842   432   156 2,1 53,2
  2021.   962   959 3  1 964 6 -1 005   479   162 6,3 48,8
  2022.   973   969 4  1 695 5 -726   479   148 5,2 57,2
Primorsko-goranska 2018.  2 137  2 126 11  3 772 8 -1 646  1 217   340 3,8 56,4
  2019.  2 060  2 057 3  3 746 4 -1 689  1 093   281 1,9 54,9
  2020.  2 070  2 064 6  3 981 9 -1 917   902   251 4,4 51,8
  2021.  2 156  2 154 2  4 588 8 -2 434  1 027   171 3,7 46,9
  2022.  1 897  1 891 6  4 077 3 -2 186   986   188 1,6 46,4
Ličko-senjska 2018.   367   361 6   846 2 -485   185   49 5,5 42,7
  2019.   373   368 5   867 3 -499   209   39 8,2 42,4
  2020.   372   368 4   894 4 -526   162   42 10,9 41,2
  2021.   395   395 -  1 030 4 -635   178   50 10,1 38,3
  2022.   360   357 3   881 2 -524   173   42 5,6 40,5
Virovitičko-podravska 2018.   695   690 5  1 079 2 -389   407   144 2,9 63,9
  2019.   635   632 3  1 144 1 -512   448   125 1,6 55,2
  2020.   654   654 -  1 177 - -523   324   125 - 55,6
  2021.   676   675 1  1 315 2 -640   408   109 3,0 51,3
  2022.   543   541 2  1 206 4 -665   389   91 7,4 44,9
Požeško-slavonska 2018.   600   600 -  1 016 1 -416   417   130 1,7 59,1
  2019.   606   603 3  1 045 4 -442   421   107 6,6 57,7
  2020.   610   608 2  1 073 1 -465   362   80 1,6 56,7
  2021.   575   572 3  1 222 1 -650   384   102 1,7 46,8
  2022.   567   564 3  1 071 7 -507   360   93 12,4 52,7
Brodsko-posavska 2018.  1 198  1 196 2  2 011 7 -815   850   230 5,9 59,5
  2019.  1 207  1 199 8  1 997 8 -798   837   213 6,7 60,0
  2020.  1 169  1 166 3  2 150 10 -984   619   182 8,6 54,2
  2021.  1 191  1 185 6  2 275 5 -1 090   723   186 4,2 52,1
  2022.  1 132  1 130 2  2 064 4 -934   740   183 3,5 54,7
Zadarska 2018.  1 546  1 535 11  1 982 8 -447   737   163 5,2 77,4
  2019.  1 551  1 543 8  1 938 1 -395   801   185 0,6 79,6
  2020.  1 526  1 523 3  2 148 3 -625   593   252 2,0 70,9
  2021.  1 598  1 591 7  2 437 5 -846   742   229 3,1 65,3
  2022.  1 503  1 497 6  2 288 11 -791   785   143 7,3 65,4
Osječko-baranjska 2018.  2 353  2 339 14  3 886 11 -1 547  1 525   487 4,7 60,2
  2019.  2 226  2 217 9  3 839 8 -1 622  1 470   485 3,6 57,7
  2020.  2 327  2 317 10  4 425 10 -2 108  1 179   369 4,3 52,4
  2021.  2 358  2 352 6  4 619 12 -2 267  1 343   404 5,1 50,9
  2022.  2 164  2 153 11  4 069 8 -1 916  1 411   401 3,7 52,9
Šibensko-kninska 2018.   800   795 5  1 471 5 -676   435   126 6,3 54,0
  2019.   806   805 1  1 457 - -652   460   91 - 55,3
  2020.   795   793 2  1 582 1 -789   322   107 1,3 50,1
  2021.   792   789 3  1 825 3 -1 036   397   83 3,8 43,2
  2022.   836   835 1  1 704 4 -869   397   41 4,8 49,0
Vukovarsko-srijemska 2018.  1 283  1 279 4  2 283 8 -1 004   908   202 6,3 56,0
  2019.  1 300  1 293 7  2 193 8 -900   817   261 6,2 59,0
  2020.  1 233  1 227 6  2 447 10 -1 220   680   206 8,1 50,1
  2021.  1 272  1 266 6  2 533 3 -1 267   831   244 2,4 50,0
  2022.  1 209  1 206 3  2 390 4 -1 184   849   219 3,3 50,5
Splitsko-dalmatinska 2018.  4 287  4 274 13  5 104 18 -830  2 170   587 4,2 83,7
  2019.  4 134  4 112 22  4 968 21 -856  2 207   520 5,1 82,8
  2020.  4 028  4 009 19  5 439 16 -1 430  1 792   497 4,0 73,7
  2021.  4 220  4 211 9  6 005 22 -1 794  2 158   468 5,2 70,1
  2022.  3 822  3 799 23  5 645 26 -1 846  2 120   488 6,8 67,3
Istarska 2018.  1 676  1 670 6  2 372 4 -702   802   328 2,4 70,4
  2019.  1 596  1 589 7  2 411 7 -822   752   290 4,4 65,9
  2020.  1 676  1 670 6  2 540 6 -870   569   278 3,6 65,7
  2021.  1 664  1 657 7  2 784 2 -1 127   646   252 1,2 59,5
  2022.  1 531  1 527 4  2 917 4 -1 390   670   163 2,6 52,3
Dubrovačko-neretvanska 2018.  1 196  1 192 4  1 321 8 -129   592   151 6,7 90,2
  2019.  1 184  1 179 5  1 271 9 -92   592   136 7,6 92,8
  2020.  1 220  1 215 5  1 363 5 -148   492   124 4,1 89,1
  2021.  1 204  1 199 5  1 628 6 -429   551   115 5,0 73,6
  2022.  1 054  1 051 3  1 486 5 -435   557   97 4,8 70,7
Međimurska 2018.  1 192  1 187 5  1 216 7 -29   552   145 5,9 97,6
  2019.  1 136  1 133 3  1 232 4 -99   518   171 3,5 92,0
  2020.  1 176  1 168 8  1 404 5 -236   372   128 4,3 83,2
  2021.  1 133  1 129 4  1 460 9 -331   382   144 8,0 77,3
  2022.  1 066  1 060 6  1 485 10 -425   399   129 9,4 71,4
Grad Zagreb 2018.  8 269  8 235 34  9 036 34 -801  3 886  1 372 4,1 91,1
  2019.  8 089  8 062 27  8 865 22 -803  3 808  1 430 2,7 90,9
  2020.  7 898  7 865 33  9 938 22 -2 073  2 861  1 145 2,8 79,1
  2021.  8 055  8 030 25  10 962 18 -2 932  3 671  1 023 2,2 73,3
  2022.  7 480  7 456 24  9 636 17 -2 180  3 668  1 184 2,3 77,4

3. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U 2022.

Županija  Živorođeni  Mrtvorođeni  Umrli    Umrla dojenčad Prirodni prirast Brakovi Vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih)
ukupno     0 – 6 dana  sklopljeni razvedeni
Republika Hrvatska  33 883 144  56 979 139 86 -23 096  18 074  4 808 59,5
Zagrebačka  2 726 10  3 836 6 5 -1 110  1 419   328 71,1
Gradovi                  
Dugo Selo   211 -   175 - - 36   94   15 120,6
Ivanić-Grad   124 1   159 - - -35   49   15 78,0
Jastrebarsko   129 1   213 - - -84   66   25 60,6
Samobor   296 2   429 1 1 -133   161   39 69,0
Sveta Nedelja   156 -   177 - - -21   77   25 88,1
Sveti Ivan Zelina   134 1   217 - - -83   70   24 61,8
Velika Gorica   564 1   769 4 3 -205   283   75 73,3
Vrbovec   131 -   172 - - -41   68   20 76,2
Zaprešić   210 -   243 - - -33   126   24 86,4
Općine                  
Bedenica   16 -   17 - - -1   6 - 94,1
Bistra   55 -   84 - - -29   37   2 65,5
Brckovljani   62 1   71 - - -9   38   4 87,3
Brdovec   104 -   152 1 1 -48   50   8 68,4
Dubrava   27 -   83 - - -56   8   2 32,5
Dubravica   16 -   21 - - -5   6   1 76,2
Farkaševac   15 -   30 - - -15   6   1 50,0
Gradec   20 -   56 - - -36   15   2 35,7
Jakovlje   33 1   52 - - -19   11   1 63,5
Klinča Sela   52 -   56 - - -4   21   8 92,9
Kloštar Ivanić   54 -   82 - - -28   29   8 65,9
Krašić   16 -   62 - - -46   8   1 25,8
Kravarsko   16 -   26 - - -10   12   1 61,5
Križ   50 -   83 - - -33   31   8 60,2
Luka   15 -   20 - - -5   9   2 75,0
Marija Gorica   17 -   42 - - -25   11   1 40,5
Orle   17 -   31 - - -14   10   1 54,8
Pisarovina   29 -   55 - - -26   15   2 52,7
Pokupsko   17 -   38 - - -21   6   2 44,7
Preseka   13 -   29 - - -16   5   2 44,8
Pušća   26 -   30 - - -4   11   1 86,7
Rakovec   5 -   12 - - -7   8 - 41,7
Rugvica   63 2   88 - - -25   48   3 71,6
Stupnik   32 -   38 - - -6   22   4 84,2
Žumberak   1 -   24 - - -23   2   1 4,2
Krapinsko-zagorska  1 066 4  1 883 2 1 -817   542   86 56,6
Gradovi                  
Donja Stubica   45 1   55 - - -10   19   3 81,8
Klanjec   20 -   53 - - -33   10   1 37,7
Krapina   96 1   178 - - -82   38   11 53,9
Oroslavje   55 -   86 - - -31   21   6 64,0
Pregrada   70 -   88 - - -18   32   4 79,5
Zabok   77 1   115 - - -38   30   6 67,0
Zlatar   51 -   84 - - -33   32   10 60,7
Općine                  
Bedekovčina   59 -   108 - - -49   32   5 54,6
Budinščina   26 -   42 - - -16   18 - 61,9
Desinić   21 -   46 - - -25   11   3 45,7
Đurmanec   31 -   61 - - -30   9   1 50,8
Gornja Stubica   51 -   76 - - -25   28   2 67,1
Hrašćina   5 -   27 - - -22   8 - 18,5
Hum na Sutli   37 -   61 1 1 -24   17   3 60,7
Jesenje   16 -   16 - - 0   8   2 100,0
Konjščina   28 -   46 - - -18   18   1 60,9
Kraljevec na Sutli   12 -   35 - - -23   10   2 34,3
Krapinske Toplice   43 -   90 - - -47   19   3 47,8
Kumrovec   12 -   29 - - -17   8 - 41,4
Lobor   23 -   45 - - -22   14   1 51,1
Mače   18 -   39 - - -21   16 - 46,2
Marija Bistrica   46 -   77 1 - -31   24   3 59,7
Mihovljan   14 -   43 - - -29   9   1 32,6
Novi Golubovec   5 1   14 - - -9   1 - 35,7
Petrovsko   19 -   37 - - -18   11 - 51,4
Radoboj   26 -   39 - - -13   22   2 66,7
Stubičke Toplice   29 -   46 - - -17   11   2 63,0
Sveti Križ Začretje   49 -   92 - - -43   28   4 53,3
Tuhelj   21 -   28 - - -7   13   3 75,0
Veliko Trgovišće   39 -   76 - - -37   16   3 51,3
Zagorska Sela   3 -   21 - - -18 -   1 14,3
Zlatar-Bistrica   19 -   30 - - -11   9   3 63,3
Sisačko-moslavačka  1 084 8  2 583 5 3 -1 499   634   215 42,0
Gradovi                  
Glina   60 -   143 1 1 -83   32   3 42,0
Hrvatska Kostajnica   8 -   46 - - -38   13   5 17,4
Kutina   181 1   340 1 - -159   88   32 53,2
Novska   85 -   185 - - -100   38   11 45,9
Petrinja   159 2   349 1 - -190   98   33 45,6
Popovača   93 -   151 - - -58   56   12 61,6
Sisak   308 4   723 2 2 -415   181   81 42,6
Općine                  
Donji Kukuruzari   6 -   27 - - -21   4   1 22,2
Dvor   15 -   97 - - -82   14   4 15,5
Gvozd   12 -   46 - - -34   8   2 26,1
Hrvatska Dubica   11 -   36 - - -25   8 - 30,6
Jasenovac   16 -   32 - - -16   10 - 50,0
Lekenik   39 -   96 - - -57   24   7 40,6
Lipovljani   27 -   49 - - -22   12   5 55,1
Majur   1 -   25 - - -24   2   2 4,0
Martinska Ves   24 1   47 - - -23   17   3 51,1
Sunja   15 -   105 - - -90   11   6 14,3
Topusko   9 -   54 - - -45   10   4 16,7
Velika Ludina   15 -   32 - - -17   8   4 46,9
Karlovačka   792 4  1 990 3 2 -1 198   452   206 39,8
Gradovi                  
Duga Resa   76 -   186 - - -110   52   22 40,9
Karlovac   348 2   767 - - -419   179   111 45,4
Ogulin   83 -   197 1 1 -114   44   18 42,1
Ozalj   42 1   90 - - -48   27   7 46,7
Slunj   29 -   98 1 1 -69   20   12 29,6
Općine                  
Barilović   17 -   52 - - -35   12   3 32,7
Bosiljevo   6 -   25 - - -19   5 - 24,0
Cetingrad   10 -   35 - - -25   8   1 28,6
Draganić   27 -   40 - - -13   12   3 67,5
Generalski Stol   9 -   52 - - -43   5   2 17,3
Josipdol   29 -   69 - - -40   15   8 42,0
Kamanje   6 -   10 - - -4   4   2 60,0
Krnjak   3 -   28 - - -25   5   2 10,7
Lasinja   11 -   35 - - -24   5   3 31,4
Netretić   21 -   48 1 - -27   14   1 43,8
Plaški   14 -   55 - - -41   2 - 25,5
Rakovica   18 -   49 - - -31   10   1 36,7
Ribnik   1 -   12 - - -11   1 - 8,3
Saborsko   3 -   16 - - -13 -   1 18,8
Tounj   9 -   22 - - -13   8   1 40,9
Vojnić   16 1   71 - - -55   16   8 22,5
Žakanje   14 -   33 - - -19   8 - 42,4
Varaždinska  1 295 12  2 327 7 3 -1 032   588   214 55,7
Gradovi                  
Ivanec   95 -   149 - - -54   34   11 63,8
Lepoglava   48 -   114 - - -66   20   4 42,1
Ludbreg   62 1   123 3 1 -61   40   17 50,4
Novi Marof   95 4   154 1 - -59   48   18 61,7
Varaždin   336 4   657 2 2 -321   170   73 51,1
Varaždinske Toplice   44 1   86 - - -42   27   9 51,2
Općine                  
Bednja   26 -   66 - - -40   16   3 39,4
Beretinec   22 -   18 - - 4   10   2 122,2
Breznica   12 -   31 - - -19   12   4 38,7
Breznički Hum   9 -   19 - - -10   5 - 47,4
Cestica   55 -   62 - - -7   25   3 88,7
Donja Voća   14 -   44 - - -30   8   1 31,8
Gornji Kneginec   44 -   63 - - -19   27   6 69,8
Jalžabet   24 -   49 - - -25   10   2 49,0
Klenovnik   14 -   30 - - -16   6   1 46,7
Ljubešćica   5 -   14 - - -9   4 - 35,7
Mali Bukovec   17 -   30 - - -13   8   6 56,7
Martijanec   27 1   45 - - -18   4   5 60,0
Maruševec   37 1   92 - - -55   14   12 40,2
Petrijanec   59 -   76 1 - -17   13   7 77,6
Sračinec   30 -   64 - - -34   18   10 46,9
Sveti Đurđ   34 -   56 - - -22   11   2 60,7
Sveti Ilija   26 -   46 - - -20   13   3 56,5
Trnovec Bartolovečki   53 -   94 - - -41   14   4 56,4
Veliki Bukovec   14 -   21 - - -7   7   1 66,7
Vidovec   47 -   65 - - -18   15   6 72,3
Vinica   33 -   41 - - -8   5   4 80,5
Visoko   13 -   18 - - -5   4 - 72,2
Koprivničko-križevačka   884 5  1 746 2 1 -862   456   149 50,6
Gradovi                  
Đurđevac   73 1   117 1 - -44   32   15 62,4
Koprivnica   226 1   424 - - -198   118   64 53,3
Križevci   141 1   307 - - -166   103   31 45,9
Općine                  
Drnje   16 -   26 - - -10   6 - 61,5
Đelekovec   11 -   24 - - -13   3   1 45,8
Ferdinandovac   12 -   41 - - -29   6 - 29,3
Gola   26 -   39 - - -13   8   1 66,7
Gornja Rijeka   14 -   37 - - -23   6 - 37,8
Hlebine   9 1   29 - - -20   6 - 31,0
Kalinovac   7 -   33 - - -26   1   2 21,2
Kalnik   10 -   16 - - -6   5   3 62,5
Kloštar Podravski   22 -   45 - - -23   18   1 48,9
Koprivnički Bregi   21 -   36 - - -15   14   2 58,3
Koprivnički Ivanec   22 -   36 1 1 -14   9   1 61,1
Legrad   16 -   57 - - -41   7   2 28,1
Molve   14 -   29 - - -15   9   3 48,3
Novigrad Podravski   22 -   51 - - -29   14   1 43,1
Novo Virje   8 -   20 - - -12   7   1 40,0
Peteranec   28 -   31 - - -3   5   1 90,3
Podravske Sesvete   13 -   19 - - -6   6   4 68,4
Rasinja   28 -   52 - - -24   9   1 53,8
Sokolovac   19 -   64 - - -45   9   3 29,7
Sveti Ivan Žabno   40 -   77 - - -37   18   5 51,9
Sveti Petar Orehovec   43 -   68 - - -25   17   3 63,2
Virje   43 1   68 - - -25   20   4 63,2
Bjelovarsko-bilogorska   969 4  1 695 5 3 -726   479   148 57,2
Gradovi                  
Bjelovar   317 1   518 1 - -201   166   59 61,2
Čazma   66 1   121 - - -55   36   8 54,5
Daruvar   80 -   165 - - -85   30   19 48,5
Garešnica   86 -   140 - - -54   41   16 61,4
Grubišno Polje   67 -   112 1 1 -45   18   8 59,8
Općine                  
Berek   8 -   33 - - -25   6   1 24,2
Dežanovac   17 -   32 - - -15   7 - 53,1
Đulovac   43 -   30 - - 13   24 - 143,3
Hercegovac   16 -   30 - - -14   17   2 53,3
Ivanska   20 -   42 - - -22   14   3 47,6
Kapela   21 1   58 - - -37   10   6 36,2
Končanica   12 -   33 - - -21   7   1 36,4
Nova Rača   28 -   45 1 - -17   13   1 62,2
Rovišće   61 -   63 - - -2   30   3 96,8
Severin   6 -   16 - - -10   2   2 37,5
Sirač   14 -   40 - - -26   6   3 35,0
Šandrovac   13 1   23 1 1 -10   6   2 56,5
Štefanje   26 -   25 - - 1   6   1 104,0
Velika Pisanica   10 -   46 - - -36   7   3 21,7
Velika Trnovitica   8 -   28 1 1 -20   7   1 28,6
Veliki Grđevac   23 -   36 - - -13   14   4 63,9
Veliko Trojstvo   20 -   40 - - -20   9   2 50,0
Zrinski Topolovac   7 -   19 - - -12   3   3 36,8
Primorsko-goranska  1 891 6  4 077 3 2 -2 186   986   188 46,4
Gradovi                  
Bakar   45 -   111 - - -66   33   7 40,5
Cres   27 1   38 - - -11   7   1 71,1
Crikvenica   63 -   198 - - -135   48   13 31,8
Čabar   16 -   58 - - -42   10   1 27,6
Delnice   41 -   92 1 - -51   20   2 44,6
Kastav   66 -   92 - - -26   26   6 71,7
Kraljevica   33 -   66 - - -33   14   5 50,0
Krk   67 -   90 - - -23   24   6 74,4
Mali Lošinj   60 -   119 - - -59   44   2 50,4
Novi Vinodolski   30 -   75 - - -45   14   2 40,0
Opatija   79 -   177 - - -98   46   8 44,6
Rab   58 -   134 - - -76   29   4 43,3
Rijeka   697 3  1 761 2 2 -1 064   367   89 39,6
Vrbovsko   20 -   77 - - -57   21   1 26,0
Općine                  
Baška   11 -   18 - - -7   2   1 61,1
Brod Moravice   6 -   13 - - -7   1   1 46,2
Čavle   59 -   82 - - -23   27   1 72,0
Dobrinj   18 -   31 - - -13   8 - 58,1
Fužine   5 -   30 - - -25   8   1 16,7
Jelenje   33 -   61 - - -28   23   2 54,1
Klana   12 -   29 - - -17   2 - 41,4
Kostrena   29 -   48 - - -19   21   1 60,4
Lokve   4 -   12 - - -8   3   1 33,3
Lopar   8 -   16 - - -8   3   2 50,0
Lovran   23 -   70 - - -47   9   2 32,9
Malinska-Dubašnica   34 1   42 - - -8   15 - 81,0
Matulji   66 -   134 - - -68   28   10 49,3
Mošćenička Draga   10 -   29 - - -19   9 - 34,5
Mrkopalj   4 -   19 - - -15   2 - 21,1
Omišalj   26 -   39 - - -13   13   2 66,7
Punat   18 1   33 - - -15   10   2 54,5
Ravna Gora   18 -   46 - - -28   7 - 39,1
Skrad   1 -   25 - - -24 - - 4,0
Vinodolska općina   27 -   53 - - -26   15 - 50,9
Viškovo   163 -   141 - - 22   74   15 115,6
Vrbnik   14 -   18 - - -4   3 - 77,8
Ličko-senjska   357 3   881 2 1 -524   173   42 40,5
Gradovi                  
Gospić   126 2   194 - - -68   59   14 64,9
Novalja   35 -   71 - - -36   16   2 49,3
Otočac   68 1   175 - - -107   28   12 38,9
Senj   29 -   148 - - -119   19   1 19,6
Općine                  
Brinje   24 -   57 - - -33   11   3 42,1
Donji Lapac   2 -   33 - - -31   1   2 6,1
Karlobag   7 -   22 1 1 -15   1 - 31,8
Lovinac   4 -   22 1 - -18   2 - 18,2
Perušić   11 -   49 - - -38   9   3 22,4
Plitvička Jezera   28 -   50 - - -22   15   2 56,0
Udbina   13 -   32 - - -19   8   2 40,6
Vrhovine   10 -   28 - - -18   4   1 35,7
Virovitičko-podravska   541 2  1 206 4 3 -665   389   91 44,9
Gradovi                  
Orahovica   36 -   79 - - -43   14   6 45,6
Slatina   101 1   162 1 1 -61   72   16 62,3
Virovitica   122 -   263 - - -141   94   32 46,4
Općine                  
Crnac   7 -   27 1 1 -20   5   2 25,9
Čačinci   22 -   54 - - -32   7   2 40,7
Čađavica   20 -   42 - - -22   15   3 47,6
Gradina   16 -   67 - - -51   16   4 23,9
Lukač   21 -   60 - - -39   19   4 35,0
Mikleuš   6 -   20 - - -14   8   1 30,0
Nova Bukovica   9 -   33 - - -24   6   1 27,3
Pitomača   68 1   129 - - -61   49   7 52,7
Sopje   11 -   43 1 1 -32   9   1 25,6
Suhopolje   48 -   112 - - -64   30   8 42,9
Špišić Bukovica   24 -   59 1 - -35   22   3 40,7
Voćin   22 -   26 - - -4   15   1 84,6
Zdenci   8 -   30 - - -22   8 - 26,7
Požeško-slavonska   564 3  1 071 7 4 -507   360   93 52,7
Gradovi                  
Kutjevo   35 -   78 - - -43   25   8 44,9
Lipik   53 2   92 1 1 -39   20   2 57,6
Pakrac   63 -   137 - - -74   35   9 46,0
Pleternica   89 -   166 4 2 -77   56   14 53,6
Požega   189 1   322 1 1 -133   116   41 58,7
Općine                  
Brestovac   21 -   73 1 - -52   21   4 28,8
Čaglin   15 -   38 - - -23   9   4 39,5
Jakšić   31 -   50 - - -19   22   4 62,0
Kaptol   26 -   39 - - -13   25   3 66,7
Velika   42 -   76 - - -34   31   4 55,3
Brodsko-posavska  1 130 2  2 064 4 2 -934   740   183 54,7
Gradovi                  
Nova Gradiška   105 -   178 - - -73   67   19 59,0
Slavonski Brod   483 -   758 1 1 -275   272   81 63,7
Općine                  
Bebrina   36 -   40 1 - -4   15   3 90,0
Brodski Stupnik   19 -   29 - - -10   14   1 65,5
Bukovlje   14 -   43 - - -29   15   4 32,6
Cernik   19 -   51 - - -32   18   4 37,3
Davor   19 -   38 - - -19   10   1 50,0
Donji Andrijevci   33 -   55 - - -22   20   3 60,0
Dragalić   13 -   27 - - -14   7   1 48,1
Garčin   28 -   62 - - -34   28   7 45,2
Gornja Vrba   17 -   24 - - -7   13   3 70,8
Gornji Bogićevci   4 -   29 - - -25   11 - 13,8
Gundinci   21 -   21 - - 0   9   3 100,0
Klakar   27 -   26 - - 1   12   4 103,8
Nova Kapela   21 -   72 1 - -51   24   4 29,2
Okučani   12 -   51 - - -39   16   1 23,5
Oprisavci   11 -   32 - - -21   9   5 34,4
Oriovac   42 1   59 - - -17   19   9 71,2
Podcrkavlje   19 -   30 - - -11   14   3 63,3
Rešetari   31 -   63 - - -32   19   6 49,2
Sibinj   35 -   88 - - -53   39   5 39,8
Sikirevci   18 -   37 - - -19   10   3 48,6
Slavonski Šamac   6 -   31 - - -25   10   4 19,4
Stara Gradiška   3 -   21 - - -18   9   1 14,3
Staro Petrovo Selo   31 -   81 - - -50   21   2 38,3
Velika Kopanica   20 -   47 - - -27   13   3 42,6
Vrbje   18 -   38 - - -20   7   1 47,4
Vrpolje   25 1   33 1 1 -8   19   2 75,8
Zadarska  1 497 6  2 288 11 9 -791   785   143 65,4
Gradovi                  
Benkovac   86 1   168 1 - -82   62   10 51,2
Biograd na Moru   63 -   65 2 2 -2   22   3 96,9
Nin   32 -   52 1 1 -20   13   1 61,5
Obrovac   24 -   61 - - -37   20 - 39,3
Pag   26 -   47 - - -21   18   3 55,3
Zadar   645 1   927 3 2 -282   310   98 69,6
Općine                  
Bibinje   46 -   50 1 1 -4   21   3 92,0
Galovac   21 -   16 - - 5   8   1 131,3
Gračac   16 -   68 - - -52   14   1 23,5
Jasenice   22 -   12 - - 10   7 - 183,3
Kali   14 -   20 - - -6   7   1 70,0
Kolan   4 -   9 - - -5   5 - 44,4
Kukljica   6 -   17 - - -11   3 - 35,3
Lišane Ostrovičke   7 -   12 - - -5   4 - 58,3
Novigrad   32 -   42 - - -10   13 - 76,2
Pakoštane   52 -   53 1 1 -1   28   1 98,1
Pašman   12 -   33 - - -21   15 - 36,4
Polača   16 -   24 - - -8   13 - 66,7
Poličnik   42 -   56 2 2 -14   25   2 75,0
Posedarje   30 1   46 - - -16   22   3 65,2
Povljana   3 -   14 - - -11   4 - 21,4
Preko   14 1   71 - - -57   13 - 19,7
Privlaka   12 -   34 - - -22   7   2 35,3
Ražanac   23 -   50 - - -27   10   2 46,0
Sali   16 -   43 - - -27   10   1 37,2
Stankovci   20 -   27 - - -7   17   2 74,1
Starigrad   13 -   37 - - -24   5 - 35,1
Sukošan   44 1   54 - - -10   22   1 81,5
Sveti Filip i Jakov   64 -   40 - - 24   22   1 160,0
Škabrnja   13 -   16 - - -3   11 - 81,3
Tkon   5 -   11 - - -6   2 - 45,5
Vir   20 1   56 - - -36   18   2 35,7
Vrsi   29 -   30 - - -1   7   3 96,7
Zemunik Donji   25 -   27 - - -2   7   2 92,6
Osječko-baranjska  2 153 11  4 069 8 4 -1 916  1 411   401 52,9
Gradovi                  
Beli Manastir   71 -   156 - - -85   39   14 45,5
Belišće   89 -   134 - - -45   45   11 66,4
Donji Miholjac   62 -   130 1 - -68   38   8 47,7
Đakovo   223 2   347 1 - -124   148   25 64,3
Našice   151 1   215 2 2 -64   82   26 70,2
Osijek   729 4  1 405 3 2 -676   479   194 51,9
Valpovo   69 -   141 - - -72   45   13 48,9
Općine                  
Antunovac   31 -   49 - - -18   20   9 63,3
Bilje   39 2   62 - - -23   16   5 62,9
Bizovac   34 -   67 - - -33   21   5 50,7
Čeminac   34 -   40 - - -6   15   3 85,0
Čepin   70 -   119 - - -49   64   13 58,8
Darda   47 -   90 - - -43   35   13 52,2
Donja Motičina   17 -   11 - - 6   7 - 154,5
Draž   16 -   53 - - -37   7   5 30,2
Drenje   12 -   45 - - -33   16 - 26,7
Đurđenovac   43 -   93 - - -50   34   7 46,2
Erdut   30 1   102 - - -72   34   12 29,4
Ernestinovo   17 -   27 - - -10   11   1 63,0
Feričanci   15 -   34 - - -19   9 - 44,1
Gorjani   6 -   35 - - -29   5   1 17,1
Jagodnjak   16 -   25 - - -9   9   4 64,0
Kneževi Vinogradi   23 -   73 - - -50   21   7 31,5
Koška   30 -   40 - - -10   21   3 75,0
Levanjska Varoš   6 -   25 - - -19   4 - 24,0
Magadenovac   7 -   35 - - -28   8   1 20,0
Marijanci   18 -   29 - - -11   11 - 62,1
Petlovac   13 -   37 - - -24   11   2 35,1
Petrijevci   15 -   49 - - -34   8   7 30,6
Podgorač   30 1   53 - - -23   16   5 56,6
Podravska Moslavina   9 -   21 - - -12   1 - 42,9
Popovac   11 -   33 - - -22   11 - 33,3
Punitovci   19 -   21 1 - -2   6   1 90,5
Satnica Đakovačka   18 -   24 - - -6   10   2 75,0
Semeljci   39 -   44 - - -5   29   2 88,6
Strizivojna   19 -   42 - - -23   14 - 45,2
Šodolovci   10 -   28 - - -18   9 - 35,7
Trnava   8 -   22 - - -14   8   1 36,4
Viljevo   17 -   38 - - -21   15 - 44,7
Viškovci   14 -   29 - - -15   9 - 48,3
Vladislavci   14 -   31 - - -17   9 - 45,2
Vuka   12 -   15 - - -3   11   1 80,0
Šibensko-kninska   835 1  1 704 4 3 -869   397   41 49,0
Gradovi                  
Drniš   63 -   116 - - -53   30   2 54,3
Knin   123 -   186 2 2 -63   56   3 66,1
Skradin   19 -   83 - - -64   18 - 22,9
Šibenik   378 -   671 1 - -293   154   25 56,3
Vodice   72 -   144 - - -72   40   2 50,0
Općine                  
Bilice   31 -   34 - - -3   10   3 91,2
Biskupija   3 -   38 - - -35   4   1 7,9
Civljane   2 -   7 - - -5 - - 28,6
Ervenik   1 -   21 - - -20 - - 4,8
Kijevo   2 -   14 - - -12   3 - 14,3
Kistanje   17 -   68 - - -51   16 - 25,0
Murter-Kornati   13 -   32 - - -19   2 - 40,6
Pirovac   14 -   25 - - -11   11   1 56,0
Primošten   16 1   43 - - -27   7   1 37,2
Promina   2 -   24 - - -22   6 - 8,3
Rogoznica   14 -   33 - - -19   12   1 42,4
Ružić   14 -   28 - - -14   10 - 50,0
Tisno   30 -   61 1 1 -31   10   1 49,2
Tribunj   13 -   41 - - -28   4   1 31,7
Unešić   8 -   35 - - -27   4 - 22,9
Vukovarsko-srijemska  1 206 3  2 390 4 2 -1 184   849   219 50,5
Gradovi                  
Ilok   41 -   87 - - -46   33   8 47,1
Otok   55 -   73 1 1 -18   37   3 75,3
Vinkovci   286 3   428 1 - -142   160   47 66,8
Vukovar   180 -   426 1 1 -246   85   42 42,3
Županja   68 -   124 1 - -56   59   19 54,8
Općine                  
Andrijaševci   26 -   49 - - -23   21   5 53,1
Babina Greda   26 -   45 - - -19   17   5 57,8
Bogdanovci   13 -   36 - - -23   12   2 36,1
Borovo   16 -   55 - - -39   17   9 29,1
Bošnjaci   26 -   53 - - -27   16   3 49,1
Cerna   45 -   68 - - -23   35   5 66,2
Drenovci   35 -   78 - - -43   24   7 44,9
Gradište   19 -   39 - - -20   11   4 48,7
Gunja   16 -   44 - - -28   23   4 36,4
Ivankovo   68 -   100 - - -32   50   6 68,0
Jarmina   22 -   29 - - -7   9   4 75,9
Lovas   4 -   19 - - -15   5 - 21,1
Markušica   6 -   39 - - -33   10   2 15,4
Negoslavci   2 -   14 - - -12   6   1 14,3
Nijemci   29 -   76 - - -47   25   5 38,2
Nuštar   32 -   70 - - -38   30   8 45,7
Privlaka   26 -   38 - - -12   22   3 68,4
Stari Jankovci   36 -   58 - - -22   29   5 62,1
Stari Mikanovci   17 -   29 - - -12   12   6 58,6
Štitar   12 -   28 - - -16   16   2 42,9
Tompojevci   10 -   35 - - -25   6 - 28,6
Tordinci   13 -   29 - - -16   7   1 44,8
Tovarnik   15 -   45 - - -30   9   2 33,3
Trpinja   19 -   106 - - -87   25   4 17,9
Vođinci   15 -   17 - - -2   11 - 88,2
Vrbanja   28 -   53 - - -25   27   7 52,8
Splitsko-dalmatinska  3 799 23  5 645 26 21 -1 846  2 120   488 67,3
Gradovi                  
Hvar   37 -   56 - - -19   18   9 66,1
Imotski   106 2   99 - - 7   66   2 107,1
Kaštela   351 5   408 - - -57   221   28 86,0
Komiža   7 -   32 - - -25   3   2 21,9
Makarska   122 -   141 1 1 -19   47   5 86,5
Omiš   131 -   194 - - -63   76   10 67,5
Sinj   239 1   265 - - -26   136   18 90,2
Solin   246 2   213 1 - 33   119   28 115,5
Split  1 305 8  2 269 12 9 -964   695   302 57,5
Stari Grad   18 -   49 - - -31   13   3 36,7
Supetar   33 -   68 - - -35   21   8 48,5
Trilj   83 -   105 3 3 -22   45   10 79,0
Trogir   99 3   180 2 2 -81   60   8 55,0
Vis   21 -   26 1 1 -5   10   2 80,8
Vrgorac   60 -   80 1 1 -20   37 - 75,0
Vrlika   13 -   31 - - -18   13   1 41,9
Općine                  
Baška Voda   14 -   48 - - -34   15   2 29,2
Bol   16 -   18 - - -2   10   1 88,9
Brela   14 -   26 - - -12   13   1 53,8
Cista Provo   15 -   49 1 1 -34   9   1 30,6
Dicmo   31 -   32 - - -1   18   1 96,9
Dugi Rat   56 -   77 - - -21   36   5 72,7
Dugopolje   43 -   39 - - 4   19   7 110,3
Gradac   17 -   40 - - -23   11   3 42,5
Hrvace   33 -   59 - - -26   17   2 55,9
Jelsa   41 -   56 - - -15   21   3 73,2
Klis   63 -   59 - - 4   33   4 106,8
Lećevica   3 -   6 - - -3   3 - 50,0
Lokvičići   2 -   16 - - -14   5 - 12,5
Lovreć   12 1   31 - - -19   7   1 38,7
Marina   38 -   94 1 1 -56   18   1 40,4
Milna   7 -   16 - - -9   5 - 43,8
Muć   23 -   60 - - -37   20   3 38,3
Nerežišća   12 -   16 - - -4   3 - 75,0
Okrug   19 -   41 1 1 -22   19   3 46,3
Otok   43 -   64 - - -21   32 - 67,2
Podbablje   55 1   56 1 - -1   20 - 98,2
Podgora   18 -   46 - - -28   4 - 39,1
Podstrana   129 -   71 - - 58   72   6 181,7
Postira   16 -   20 - - -4   4 - 80,0
Prgomet   1 -   14 - - -13   4 - 7,1
Primorski Dolac   5 -   18 - - -13   2 - 27,8
Proložac   39 -   34 - - 5   22   1 114,7
Pučišća   14 -   32 - - -18   10 - 43,8
Runovići   22 -   27 - - -5   9 - 81,5
Seget   40 -   66 - - -26   24 - 60,6
Selca   10 -   33 - - -23   6 - 30,3
Sućuraj   4 -   7 - - -3   3 - 57,1
Sutivan   11 -   14 - - -3   5 - 78,6
Šestanovac   17 -   31 - - -14   12   1 54,8
Šolta   5 -   56 - - -51   7   4 8,9
Tučepi   13 -   17 - - -4   5   1 76,5
Zadvarje   3 -   1 - - 2 - - 300,0
Zagvozd   9 -   18 1 1 -9   5 - 50,0
Zmijavci   15 -   21 - - -6   12   1 71,4
Istarska  1 527 4  2 917 4 3 -1 390   670   163 52,3
Gradovi                  
Buje – Buie   26 -   61 - - -35   16   3 42,6
Buzet   40 -   80 - - -40   18 - 50,0
Labin   65 -   160 - - -95   33   13 40,6
Novigrad – Cittanova   25 -   65 - - -40   14   4 38,5
Pazin   73 -   117 - - -44   40   17 62,4
Poreč – Parenzo   147 -   210 1 - -63   72   18 70,0
Pula – Pola   390 1   869 1 1 -479   158   39 44,9
Rovinj – Rovigno   101 -   191 - - -90   45   12 52,9
Umag – Umago   94 1   174 - - -80   39   13 54,0
Vodnjan – Dignano   37 -   65 1 1 -28   19   5 56,9
Općine                  
Bale – Valle   15 -   14 - - 1   3   2 107,1
Barban   19 -   42 - - -23   5 - 45,2
Brtonigla – Verteneglio   8 -   16 - - -8   4 - 50,0
Cerovlje   20 -   25 - - -5   7   2 80,0
Fažana – Fasana   20 -   61 - - -41   14   5 32,8
Funtana – Fontane   4 -   9 - - -5   5   1 44,4
Gračišće   14 1   17 - - -3   8   1 82,4
Grožnjan – Grisignana   6 -   14 - - -8   1 - 42,9
Kanfanar   22 -   26 - - -4   4   1 84,6
Karojba   16 -   19 - - -3   7 - 84,2
Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica   15 -   20 - - -5   5 - 75,0
Kršan   30 -   46 - - -16   12   2 65,2
Lanišće   7 -   8 - - -1 - - 87,5
Ližnjan – Lisignano   24 -   48 1 1 -24   18   4 50,0
Lupoglav   3 1   13 - - -10   2   1 23,1
Marčana   39 -   68 - - -29   16   4 57,4
Medulin   55 -   102 - - -47   18   2 53,9
Motovun – Montona   6 -   10 - - -4 - - 60,0
Oprtalj – Portole   6 -   12 - - -6   4 - 50,0
Pićan   17 -   24 - - -7   5 - 70,8
Raša   10 -   57 - - -47   6   3 17,5
Sveta Nedelja   15 -   51 - - -36   7   1 29,4
Sveti Lovreč   9 -   15 - - -6   7   2 60,0
Sveti Petar u Šumi   16 -   17 - - -1   6 - 94,1
Svetvinčenat   16 -   26 - - -10   5   1 61,5
Tar-Vabriga – Torre-Abrega   13 -   24 - - -11   5 - 54,2
Tinjan   19 -   24 - - -5   7   2 79,2
Višnjan – Visignano   23 -   23 - - 0   7   3 100,0
Vižinada – Visinada   15 -   20 - - -5   8 - 75,0
Vrsar – Orsera   14 -   28 - - -14   9 - 50,0
Žminj   33 -   46 - - -13   11   2 71,7
Dubrovačko-neretvanska  1 051 3  1 486 5 2 -435   557   97 70,7
Gradovi                  
Dubrovnik   384 1   581 3 1 -197   195   86 66,1
Korčula   55 -   87 - - -32   28   1 63,2
Metković   141 -   130 - - 11   94 - 108,5
Opuzen   25 -   34 - - -9   16   2 73,5
Ploče   73 1   104 - - -31   46 - 70,2
Općine                  
Blato   27 -   50 - - -23   15 - 54,0
Dubrovačko primorje   13 -   29 - - -16   11 - 44,8
Janjina   2 -   10 - - -8   2 - 20,0
Konavle   89 -   93 1 1 -4   34 - 95,7
Kula Norinska   19 -   20 - - -1   8 - 95,0
Lastovo   3 -   10 - - -7   1 - 30,0
Lumbarda   14 -   18 - - -4   5 - 77,8
Mljet   13 -   25 - - -12   1 - 52,0
Orebić   24 -   56 - - -32   12   4 42,9
Pojezerje   6 -   10 1 - -4   4 - 60,0
Slivno   13 -   19 - - -6   12 - 68,4
Smokvica   9 -   14 - - -5   3 - 64,3
Ston   22 1   22 - - 0   11 - 100,0
Trpanj   1 -   12 - - -11 -   1 8,3
Vela Luka   22 -   74 - - -52   12   3 29,7
Zažablje   5 -   7 - - -2   3 - 71,4
Župa dubrovačka   91 -   81 - - 10   44 - 112,3
Međimurska  1 060 6  1 485 10 1 -425   399   129 71,4
Gradovi                  
Čakovec   248 3   351 1 - -103   95   52 70,7
Mursko Središće   64 -   73 2 - -9   29   5 87,7
Prelog   76 -   102 - - -26   28   6 74,5
Općine                  
Belica   28 -   41 - - -13   12   3 68,3
Dekanovec   4 -   10 - - -6   3 - 40,0
Domašinec   21 -   35 - - -14   8   1 60,0
Donja Dubrava   14 -   44 - - -30   11   3 31,8
Donji Kraljevec   25 -   63 - - -38   13   5 39,7
Donji Vidovec   8 -   30 - - -22   6   5 26,7
Goričan   26 -   36 - - -10   5   2 72,2
Gornji Mihaljevec   15 -   33 - - -18   5 - 45,5
Kotoriba   26 1   39 2 - -13   7   1 66,7
Mala Subotica   69 -   53 - - 16   16   4 130,2
Nedelišće   120 1   133 2 1 -13   45   9 90,2
Orehovica   51 -   42 1 - 9   9   4 121,4
Podturen   36 -   58 1 - -22   22   6 62,1
Pribislavec   50 1   34 - - 16   9   2 147,1
Selnica   22 -   55 - - -33   11   3 40,0
Strahoninec   22 -   36 - - -14   12   2 61,1
Sveta Marija   16 -   31 - - -15   7   2 51,6
Sveti Juraj na Bregu   37 -   64 1 - -27   15   7 57,8
Sveti Martin na Muri   26 -   43 - - -17   9   5 60,5
Šenkovec   19 -   26 - - -7   8   1 73,1
Štrigova   18 -   36 - - -18   8   1 50,0
Vratišinec   19 -   17 - - 2   6 - 111,8
Grad Zagreb  7 456 24  9 636 17 11 -2 180  3 668  1 184 77,4

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Izvor podataka o rođenim i umrlim osobama te sklopljenim brakovima jesu državne matice rođenih, umrlih i vjenčanih koje vode matičari za svako matično područje.

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (DEM-1), o umrlima na Statističkom izvještaju o smrti (DEM-2), a o vjenčanima na Statističkom izvještaju o sklopljenom braku (DEM-3) za svaki upis u državnu maticu rođenih, umrlih ili vjenčanih.

Izvor podataka o razvedenim brakovima jesu registri i spisi općinskih sudova nadležnih za razvod braka, a prikupljaju se na Statističkom izvještaju o razvedenom braku (RB-1).

 

Obuhvat i usporedivost

Podaci vitalne statistike obuhvaćaju sve osobe koje su se rodile, umrle ili sklopile brak u određenoj kalendarskoj godini, a upisane su u državne matice rođenih, umrlih i vjenčanih. Statističkim istraživanjem o razvedenim brakovima obuhvaćeni su svi razvedeni brakovi čija je pravomoćnost presude nastupila u kalendarskoj godini.

Podaci vitalne statistike prikupljaju se i obrađuju u skladu s definicijom ukupnog stanovništva prema međunarodnim preporukama (UN, Eurostat, ESA i SNA). Ta definicija se u statističkim istraživanjima o rođenima i umrlima primjenjuje od 1998., a u statističkim istraživanjima o sklopljenim i razvedenim brakovima od 2000.

 

Definicije i objašnjenja

Živorođenim se djetetom smatra svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića. Ako dijete ubrzo nakon poroda umre, najprije se registrira kao živorođeno, a zatim kao umrlo dojenče.

Mrtvorođenim se smatra dijete rođeno, odnosno izvađeno iz tijela majke bez ikakvih znakova života, tj. ako nije disalo niti pokazivalo neki drugi znak života, a nošeno je dulje od 22 navršena tjedna trudnoće ili je imalo 500 grama ili više porodne težine. Izbacivanje mrtvog ploda koji je nošen manje od 22 navršena tjedna trudnoće, a ako je trajanje trudnoće nepoznato, a poznata je porodna težina, 499 grama ili manje, to se smatra pobačajem (abortusom), bez obzira na to je li riječ o spontanom ili namjernom prekidu trudnoće i ne registrira se u državnim maticama niti se ti podaci iskazuju u ukupnom broju mrtvorođenih.

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

Umrlom dojenčadi smatraju se djeca koja su umrla prije navršene prve godine života.

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

Sklopljeni brak jest zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.

Razvedeni brak jest pravomoćnom presudom nadležnog suda raskinuta bračna zajednica.

 

Teritorijalni ustroj

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2022.

 

Kratice  
   
ESA Europski sustav nacionalnih računa
Eurostat Statistički ured Europske unije
NN Narodne novine
SNA Sustav nacionalnih računa
UN Ujedinjeni narodi
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Andrea Zebec i Tatjana Radić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti