Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 26. siječnja 2024.
RAD-2023-2-6/4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA SPOLU PO ŽUPANIJAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2023.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta. Stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U prosincu 2023. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu, 368 247, što čini 22,3% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 17 017, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 183 252, što je 23,6%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 7 642, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U prosincu 2023. u odnosu na prosinac 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u 15 županija, a najviše u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 3,0%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 14 županija, a najviše u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 2,6%.

Za razdoblje od listopada do prosinca 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u 17 županija, a najviše u Brodsko-posavskoj županiji, za 3,6%. U četiri županije broj zaposlenih je pao, a najviše u Virovitičko-podravskoj županiji, za 1,3%.

Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 17 županija, u rasponu od po 0,3% u Varaždinskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji do 3,2% u Brodsko-posavskoj županiji. Broj zaposlenih žena pao je u tri županije u rasponu od 0,1% u Koprivničko-križevačkoj županiji do 1,0% u Virovitičko-podravskoj županiji. U Sisačko-moslavačkoj županiji broj zaposlenih žena u pravnim osobama ostao je nepromijenjen.

Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2023. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj županiji, 14,6%, što je za 8,1 postotni bod više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji, 3,0%, što je za 3,5 postotnih bodova manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća stopa registrirane nezaposlenosti za žene bila je u Virovitičko-podravskoj županiji, 18,7%, što je za 10,8 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Gradu Zagrebu, 3,2%, što je za 4,7 postotnih bodova niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2023.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
X. XI. XII. X. XI. XII. X. XI. XII. X. XI. XII.
Republika Hrvatska 1 776 993 1 770 489 1 768 760 1 667 104 1 657 239 1 653 778  109 889  113 250  114 982 6,2 6,4 6,5
Žene  840 882  837 425  841 413  777 295  771 876  775 018  63 587  65 549  66 395 7,6 7,8 7,9
Zagrebačka  143 143  143 791  145 151  138 096  138 942  140 341  5 047  4 849  4 810 3,5 3,4 3,3
Žene  65 675  65 925  66 822  62 975  63 319  64 231  2 700  2 606  2 591 4,1 4,0 3,9
Krapinsko-zagorska  54 884  55 139  55 512  52 818  53 139  53 587  2 066  2 000  1 925 3,8 3,6 3,5
Žene  24 633  24 793  25 068  23 508  23 697  24 012  1 125  1 096  1 056 4,6 4,4 4,2
Sisačko-moslavačka  59 663  59 738  59 627  53 225  53 298  53 282  6 438  6 440  6 345 10,8 10,8 10,6
Žene  27 375  27 386  27 533  23 570  23 548  23 729  3 805  3 838  3 804 13,9 14,0 13,8
Karlovačka  47 108  47 249  47 233  44 756  44 898  44 755  2 352  2 351  2 478 5,0 5,0 5,2
Žene  21 805  21 800  22 034  20 382  20 381  20 554  1 423  1 419  1 480 6,5 6,5 6,7
Varaždinska  73 891  74 289  74 644  71 518  71 999  72 382  2 373  2 290  2 262 3,2 3,1 3,0
Žene  33 975  34 070  34 414  32 664  32 837  33 192  1 311  1 233  1 222 3,9 3,6 3,6
Koprivničko-križevačka  41 947  42 123  42 122  40 082  40 248  40 307  1 865  1 875  1 815 4,4 4,5 4,3
Žene  18 922  19 020  19 157  17 824  17 918  18 091  1 098  1 102  1 066 5,8 5,8 5,6
Bjelovarsko-bilogorska  40 551  40 483  40 916  37 157  37 072  37 419  3 394  3 411  3 497 8,4 8,4 8,5
Žene  18 729  18 593  19 032  16 722  16 598  16 996  2 007  1 995  2 036 10,7 10,7 10,7
Primorsko-goranska  126 756  125 582  124 549  120 610  119 295  118 259  6 146  6 287  6 290 4,8 5,0 5,1
Žene  60 993  60 274  59 657  57 515  56 734  56 127  3 478  3 540  3 530 5,7 5,9 5,9
Ličko-senjska  19 127  18 350  18 420  17 862  16 996  17 017  1 265  1 354  1 403 6,6 7,4 7,6
Žene  8 645  8 263  8 418  7 966  7 515  7 642   679   748   776 7,9 9,1 9,2
Virovitičko-podravska  28 286  28 391  28 719  24 219  24 284  24 531  4 067  4 107  4 188 14,4 14,5 14,6
Žene  13 107  13 173  13 377  10 663  10 706  10 872  2 444  2 467  2 505 18,6 18,7 18,7
Požeško-slavonska  25 007  24 944  25 054  22 674  22 595  22 642  2 333  2 349  2 412 9,3 9,4 9,6
Žene  11 459  11 501  11 594  10 021  10 023  10 100  1 438  1 478  1 494 12,5 12,9 12,9
Brodsko-posavska  53 066  53 203  53 231  47 305  47 442  47 511  5 761  5 761  5 720 10,9 10,8 10,7
Žene  23 001  22 998  23 158  19 207  19 212  19 436  3 794  3 786  3 722 16,5 16,5 16,1
Zadarska  70 346  69 031  69 060  66 818  65 172  65 080  3 528  3 859  3 980 5,0 5,6 5,8
Žene  33 639  32 971  33 163  31 598  30 700  30 821  2 041  2 271  2 342 6,1 6,9 7,1
Osječko-baranjska  113 315  113 419  114 324  99 414  99 226  99 911  13 901  14 193  14 413 12,3 12,5 12,6
Žene  53 603  53 727  54 432  44 881  44 822  45 452  8 722  8 905  8 980 16,3 16,6 16,5
Šibensko-kninska  40 957  40 236  40 131  37 081  35 957  35 727  3 876  4 279  4 404 9,5 10,6 11,0
Žene  19 551  19 241  19 317  17 366  16 834  16 827  2 185  2 407  2 490 11,2 12,5 12,9
Vukovarsko-srijemska  55 716  56 111  56 045  49 839  50 050  49 937  5 877  6 061  6 108 10,5 10,8 10,9
Žene  25 665  25 748  26 013  21 798  21 768  22 002  3 867  3 980  4 011 15,1 15,5 15,4
Splitsko-dalmatinska  195 922  193 448  192 049  177 297  173 115  170 877  18 625  20 333  21 172 9,5 10,5 11,0
Žene  95 261  94 411  94 446  84 848  83 047  82 645  10 413  11 364  11 801 10,9 12,0 12,5
Istarska  105 547  102 302  100 250  102 807  99 318  97 090  2 740  2 984  3 160 2,6 2,9 3,2
Žene  49 250  47 628  46 826  47 904  46 127  45 220  1 346  1 501  1 606 2,7 3,2 3,4
Dubrovačko-neretvanska  58 309  57 116  55 465  54 806  52 894  50 728  3 503  4 222  4 737 6,0 7,4 8,5
Žene  27 491  26 956  26 343  25 511  24 600  23 705  1 980  2 356  2 638 7,2 8,7 10,0
Međimurska  45 359  45 679  45 646  43 193  43 516  43 489  2 166  2 163  2 157 4,8 4,7 4,7
Žene  20 870  21 018  21 079  19 680  19 827  19 915  1 190  1 191  1 164 5,7 5,7 5,5
Grad Zagreb  377 457  379 199  379 953  364 891  367 117  368 247  12 566  12 082  11 706 3,3 3,2 3,1
Žene  187 044  187 725  189 333  180 503  181 459  183 252  6 541  6 266  6 081 3,5 3,3 3,2

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani strani radnici. Vidi Metodološka objašnjenja.

2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2023.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
X. XI. XII. X. − XII. X. 2023.
X. 2022.
XI. 2023.
XI. 2022.
XII. 2023.
XII. 2022.
X. − XII. 2023.
X. − XII. 2022.
Republika Hrvatska 1 443 851 1 437 062 1 435 416 1 438 776 101,2 101,5 100,9 101,2
Žene  684 238  680 531  684 428  683 066 101,1 101,3 100,8 101,0
Zagrebačka  124 501  125 298  126 729  125 509 101,5 101,7 101,9 101,7
Žene  57 336  57 674  58 612  57 874 101,1 101,4 101,3 101,3
Krapinsko-zagorska  45 619  45 957  46 438  46 005 101,6 101,5 101,3 101,5
Žene  20 858  21 047  21 372  21 092 102,5 102,1 101,5 102,0
Sisačko-moslavčka  46 164  46 153  46 188  46 168 100,1 100,2 99,5 99,9
Žene  20 622  20 590  20 795  20 669 100,1 100,3 99,6 100,0
Karlovačka  38 832  38 953  38 884  38 890 100,6 100,9 99,9 100,5
Žene  17 651  17 652  17 856  17 720 100,9 101,1 100,9 101,0
Varaždinska  62 449  62 894  63 316  62 886 100,5 101,2 100,8 100,8
Žene  28 979  29 143  29 508  29 210 100,2 100,6 100,0 100,3
Koprivničko-križevačka  34 170  34 334  34 442  34 315 100,5 101,2 100,3 100,7
Žene  15 337  15 431  15 627  15 465 99,7 100,7 99,5 99,9
Bjelovarsko-bilogorska  31 496  31 391  31 780  31 556 100,1 100,1 100,5 100,2
Žene  14 378  14 233  14 646  14 419 100,5 99,6 100,8 100,3
Primorsko-goranska  102 540  101 569  100 611  101 573 100,4 101,1 99,9 100,5
Žene  50 180  49 613  49 047  49 613 100,9 101,3 99,3 100,5
Ličko-senjska  14 815  14 014  14 103  14 311 102,6 102,5 102,4 102,5
Žene  6 766  6 361  6 518  6 548 102,2 102,3 102,5 102,3
Virovitičko-podravska  19 089  19 133  19 448  19 223 99,0 98,7 98,4 98,7
Žene  8 572  8 602  8 795  8 656 99,7 99,2 98,0 99,0
Požeško-slavonska  19 040  18 965  19 034  19 013 99,5 99,5 98,9 99,3
Žene  8 652  8 657  8 731  8 680 100,9 101,1 99,9 100,6
Brodsko-posavska  40 041  40 131  40 207  40 126 103,8 104,0 102,9 103,6
Žene  16 221  16 226  16 448  16 298 103,7 103,7 102,4 103,2
Zadarska  55 016  53 676  53 736  54 143 101,7 101,9 101,9 101,8
Žene  26 924  26 182  26 380  26 495 101,3 101,5 101,3 101,4
Osječko-baranjska  86 205  86 030  86 776  86 337 100,4 100,8 101,2 100,8
Žene  39 256  39 217  39 866  39 446 99,9 100,6 101,1 100,5
Šibensko-kninska  30 561  29 700  29 548  29 936 101,4 101,3 101,3 101,3
Žene  14 798  14 399  14 429  14 542 100,6 100,3 100,4 100,4
Vukovarsko-srijemska  41 358  41 586  41 542  41 495 100,0 100,9 100,1 100,3
Žene  18 385  18 369  18 636  18 463 101,1 101,3 101,1 101,2
Splitsko-dalmatinska  149 721  146 579  144 742  147 014 101,6 101,7 101,2 101,5
Žene  73 769  72 567  72 285  72 874 101,5 101,8 101,4 101,6
Istarska  84 250  81 415  79 311  81 659 103,3 103,0 101,2 102,5
Žene  40 513  39 070  38 201  39 261 103,1 102,7 101,0 102,3
Dubrovačko-neretvanska  45 787  44 637  42 727  44 384 103,2 103,4 103,0 103,2
Žene  22 144  21 589  20 838  21 524 103,5 103,1 102,6 103,1
Međimurska  38 880  39 202  39 196  39 093 98,8 99,6 98,8 99,1
Žene  17 815  17 951  18 044  17 937 99,0 99,6 98,9 99,2
Grad Zagreb  332 681  334 779  335 999  334 486 101,1 101,5 101,0 101,2
Žene  164 893  165 754  167 597  166 081 100,7 100,9 100,8 100,8
Strani   636   666   659   654 99,7 102,9 98,8 100,5
Žene   189   204   197   197 148,8 148,9 144,9 147,5

1) Privremeni podatak
2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Strani radnici su zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti