Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 27. listopada 2023.
RAD-2023-2-6/3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA SPOLU PO ŽUPANIJAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2023.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta. Stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U rujnu 2023. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu, 361 874, što čini 21,7% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 18 369, što je 1,1% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 178 564, što je 23,0%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 8 152, što je 1,1% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U rujnu 2023. u odnosu na rujan 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u 18 županija, a najviše u Ličko-senjskoj i Istarskoj županiji, za 3,3% u svakoj. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 19 županija, a najviše u Istarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 3,0% u svakoj.

Za razdoblje od srpnja do rujna 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u 18 županija, a najviše u Brodsko-posavskoj županiji, za 3,4%. U 3 županije broj zaposlenih je pao, a najviše u Virovitičko-podravskoj županiji, za 1,1%.

Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 20 županija, u rasponu od 0,1% u Međimurskoj županiji do 3,4% u Brodsko-posavskoj županiji. Pad broja zaposlenih žena evidentiran je u jednoj županiji, i to u Virovitičko-podravskoj županiji, za 0,1%.

Stopa registrirane nezaposlenosti u rujnu 2023. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj županiji, 14,3%, što je za 8,5 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Istarskoj županiji, 2,0%, što je za 3,8 postotnih bodova manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća stopa registrirane nezaposlenosti za žene bila je u Virovitičko-podravskoj županiji, 18,8%, što je za 11,6 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Istarskoj županiji, 2,1%, što je za 5,1 postotni bod niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2023.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
VII. VIII. IX. VII. VIII. IX. VII. VIII. IX. VII. VIII. IX.
Republika Hrvatska 1 787 168 1 785 229 1 771 987 1 683 394 1 677 842 1 668 370  103 774  107 387  103 617 5,8 6,0 5,8
Žene  848 908  846 388  834 720  787 932  782 039  774 774  60 976  64 349  59 946 7,2 7,6 7,2
Zagrebačka  142 305  141 950  141 925  137 009  136 526  136 808  5 296  5 424  5 117 3,7 3,8 3,6
Žene  65 661  65 197  64 773  62 639  62 123  62 055  3 022  3 074  2 718 4,6 4,7 4,2
Krapinsko-zagorska  54 840  54 518  54 390  52 714  52 263  52 269  2 126  2 255  2 121 3,9 4,1 3,9
Žene  24 793  24 629  24 321  23 579  23 322  23 143  1 214  1 307  1 178 4,9 5,3 4,8
Sisačko-moslavačka  59 393  59 312  58 946  53 305  52 912  52 688  6 088  6 400  6 258 10,3 10,8 10,6
Žene  27 554  27 351  26 876  23 997  23 505  23 205  3 557  3 846  3 671 12,9 14,1 13,7
Karlovačka  46 991  46 892  46 707  44 740  44 556  44 504  2 251  2 336  2 203 4,8 5,0 4,7
Žene  21 842  21 726  21 563  20 494  20 295  20 232  1 348  1 431  1 331 6,2 6,6 6,2
Varaždinska  73 543  73 442  73 390  71 186  70 991  71 056  2 357  2 451  2 334 3,2 3,3 3,2
Žene  33 962  33 810  33 595  32 666  32 411  32 343  1 296  1 399  1 252 3,8 4,1 3,7
Koprivničko-križevačka  41 785  41 709  41 488  40 012  39 811  39 686  1 773  1 898  1 802 4,2 4,6 4,3
Žene  18 951  18 905  18 667  17 923  17 753  17 620  1 028  1 152  1 047 5,4 6,1 5,6
Bjelovarsko-bilogorska  40 492  40 163  40 249  37 304  36 830  36 974  3 188  3 333  3 275 7,9 8,3 8,1
Žene  18 709  18 559  18 482  16 884  16 589  16 578  1 825  1 970  1 904 9,8 10,6 10,3
Primorsko-goranska  129 578  129 497  128 088  123 726  123 511  122 294  5 852  5 986  5 794 4,5 4,6 4,5
Žene  62 515  62 462  61 545  59 098  58 933  58 259  3 417  3 529  3 286 5,5 5,6 5,3
Ličko-senjska  19 684  19 890  19 518  18 580  18 716  18 369  1 104  1 174  1 149 5,6 5,9 5,9
Žene  9 001  9 081  8 775  8 395  8 400  8 152   606   681   623 6,7 7,5 7,1
Virovitičko-podravska  28 407  28 217  27 948  24 463  24 111  23 940  3 944  4 106  4 008 13,9 14,6 14,3
Žene  13 177  13 135  12 892  10 846  10 622  10 470  2 331  2 513  2 422 17,7 19,1 18,8
Požeško-slavonska  24 835  24 736  24 521  22 669  22 493  22 391  2 166  2 243  2 130 8,7 9,1 8,7
Žene  11 447  11 383  11 120  10 057  9 928  9 793  1 390  1 455  1 327 12,1 12,8 11,9
Brodsko-posavska  52 427  52 595  52 200  46 938  46 807  46 649  5 489  5 788  5 551 10,5 11,0 10,6
Žene  22 841  22 949  22 454  19 280  19 078  18 798  3 561  3 871  3 656 15,6 16,9 16,3
Zadarska  72 399  72 655  70 984  69 297  69 419  67 930  3 102  3 236  3 054 4,3 4,5 4,3
Žene  34 619  34 626  33 679  32 761  32 663  31 939  1 858  1 963  1 740 5,4 5,7 5,2
Osječko-baranjska  112 923  112 661  111 837  99 543  98 773  98 360  13 380  13 888  13 477 11,8 12,3 12,1
Žene  53 694  53 645  52 738  45 378  44 790  44 274  8 316  8 855  8 464 15,5 16,5 16,0
Šibensko-kninska  42 080  42 178  41 483  39 035  38 949  38 129  3 045  3 229  3 354 7,2 7,7 8,1
Žene  20 264  20 251  19 722  18 559  18 366  17 806  1 705  1 885  1 916 8,4 9,3 9,7
Vukovarsko-srijemska  55 175  55 396  54 728  49 870  49 646  49 190  5 305  5 750  5 538 9,6 10,4 10,1
Žene  25 415  25 558  24 984  21 991  21 715  21 340  3 424  3 843  3 644 13,5 15,0 14,6
Splitsko-dalmatinska  200 129  200 242  197 293  183 393  183 060  180 667  16 736  17 182  16 626 8,4 8,6 8,4
Žene  97 523  97 212  95 175  87 776  87 162  85 844  9 747  10 050  9 331 10,0 10,3 9,8
Istarska  109 350  109 728  107 572  106 960  107 381  105 390  2 390  2 347  2 182 2,2 2,1 2,0
Žene  51 201  51 196  50 038  49 932  49 939  48 998  1 269  1 257  1 040 2,5 2,5 2,1
Dubrovačko-neretvanska  58 777  59 289  58 528  55 692  56 123  55 523  3 085  3 166  3 005 5,2 5,3 5,1
Žene  27 675  27 901  27 411  25 825  25 978  25 665  1 850  1 923  1 746 6,7 6,9 6,4
Međimurska  45 380  45 177  45 193  43 102  42 846  43 028  2 278  2 331  2 165 5,0 5,2 4,8
Žene  21 031  20 885  20 683  19 702  19 509  19 501  1 329  1 376  1 182 6,3 6,6 5,7
Grad Zagreb  375 951  374 289  374 348  363 132  361 425  361 874  12 819  12 864  12 474 3,4 3,4 3,3
Žene  186 840  185 741  185 032  179 957  178 772  178 564  6 883  6 969  6 468 3,7 3,8 3,5

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani strani radnici. Vidi Metodološka objašnjenja.

2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2023.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
VII. VIII. IX. VII. − IX. VII. 2023.
VII. 2022.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
IX. 2023.
IX. 2022.
VII. − IX. 2023.
VII. − IX. 2022.
Republika Hrvatska 1 442 524 1 437 162 1 435 260 1 438 315 101,2 101,0 101,1 101,1
Žene  686 252  680 523  677 020  681 265 101,4 101,2 101,1 101,2
Zagrebačka  123 653  123 089  123 343  123 362 101,7 101,6 101,6 101,6
Žene  57 122  56 587  56 500  56 736 101,2 101,0 100,9 101,0
Krapinsko-zagorska  45 577  45 117  45 070  45 255 100,9 100,2 100,1 100,4
Žene  20 943  20 680  20 495  20 706 101,9 101,3 100,3 101,2
Sisačko-moslavčka  46 400  45 993  45 723  46 039 100,4 100,3 100,6 100,4
Žene  21 086  20 606  20 294  20 662 101,8 101,4 101,0 101,4
Karlovačka  38 858  38 669  38 585  38 704 101,1 101,2 101,0 101,1
Žene  17 757  17 575  17 493  17 608 101,9 101,9 101,7 101,8
Varaždinska  62 256  62 005  62 031  62 097 100,5 100,4 100,5 100,5
Žene  29 055  28 778  28 693  28 842 100,3 100,5 100,4 100,4
Koprivničko-križevačka  34 145  33 942  33 796  33 961 101,2 100,6 100,2 100,7
Žene  15 452  15 284  15 140  15 292 101,1 100,3 99,8 100,4
Bjelovarsko-bilogorska  31 633  31 174  31 310  31 372 100,8 99,8 100,4 100,3
Žene  14 535  14 244  14 233  14 337 101,6 100,6 100,8 101,0
Primorsko-goranska  102 669  102 652  102 743  102 688 100,4 100,3 100,6 100,5
Žene  50 308  50 215  50 137  50 220 100,8 100,8 101,0 100,9
Ličko-senjska  14 936  15 118  15 112  15 055 102,2 102,8 103,3 102,8
Žene  6 874  6 911  6 840  6 875 102,4 103,2 102,7 102,8
Virovitičko-podravska  19 309  18 942  18 810  19 020 99,8 98,6 98,3 98,9
Žene  8 750  8 520  8 386  8 552 101,1 99,7 98,9 99,9
Požeško-slavonska  19 085  18 914  18 819  18 939 100,1 99,8 99,4 99,8
Žene  8 704  8 584  8 454  8 581 102,3 102,1 100,6 101,7
Brodsko-posavska  39 831  39 665  39 457  39 651 103,5 103,4 103,2 103,4
Žene  16 323  16 103  15 828  16 085 104,0 103,6 102,6 103,4
Zadarska  55 026  55 241  55 023  55 097 101,9 101,9 101,8 101,9
Žene  26 958  26 890  26 737  26 862 101,5 101,4 101,3 101,4
Osječko-baranjska  86 479  85 706  85 255  85 813 100,9 100,5 100,3 100,6
Žene  39 832  39 244  38 702  39 259 101,7 101,4 100,3 101,1
Šibensko-kninska  30 900  30 857  30 652  30 803 102,0 101,5 101,3 101,6
Žene  15 184  15 010  14 759  14 984 103,0 101,9 100,6 101,8
Vukovarsko-srijemska  41 464  41 230  40 736  41 143 101,1 101,4 100,1 100,9
Žene  18 597  18 314  17 930  18 280 103,5 103,6 101,4 102,8
Splitsko-dalmatinska  149 792  149 492  149 408  149 564 101,5 101,4 101,8 101,6
Žene  73 777  73 168  73 099  73 348 101,5 101,5 101,8 101,6
Istarska  84 336  84 754  84 528  84 539 103,5 103,2 103,3 103,3
Žene  40 534  40 565  40 498  40 532 102,7 102,6 103,0 102,8
Dubrovačko-neretvanska  45 296  45 726  45 571  45 531 102,4 102,5 102,7 102,5
Žene  21 837  21 988  21 859  21 895 103,1 103,1 103,0 103,1
Međimurska  38 837  38 581  38 747  38 722 99,7 99,6 99,6 99,6
Žene  17 864  17 667  17 663  17 731 100,1 100,2 100,2 100,1
Grad Zagreb  331 318  329 602  329 890  330 270 100,7 100,6 100,9 100,7
Žene  164 567  163 404  163 085  163 685 100,4 100,3 100,5 100,4
Strani   724   693   651   689 110,9 101,9 99,8 104,2
Žene   193   186   195   191 166,4 138,8 142,3 148,3

1) Privremeni podatak
2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Strani radnici su zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti