Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 27. srpnja 2023.
RAD-2023-2-6/2

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA SPOLU PO ŽUPANIJAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta. Stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U lipnju 2023. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu, 360 561, što čini 21,8% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 17 915, što je 1,1% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 179 283, što je 23,0%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 8 070, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U lipnju 2023. u odnosu na lipanj 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u 16 županija, a najviše u Brodsko-posavskoj županiji, za 3,4%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 20 županija, a najviše u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 5,3%.

Za razdoblje od travnja do lipnja 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u 16 županija, a najviše u Brodsko-posavskoj županiji, za 3,2%. U četiri županije pao je broj zaposlenih, a najviše u Sisačko-moslavačkoj, Virovitičko-podravskoj i Međimurskoj županiji, za 0,3%. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji broj zaposlenih u pravnim osobama ostao je nepromijenjen.

Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u svim županijama, u rasponu od 0,1% u Varaždinskoj županiji i Gradu Zagrebu do 6,0% u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2023. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj županiji, 13,3%, što je za 7,7 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Istarskoj županiji, 2,2%, što je za 3,4 postotna boda manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća stopa registrirane nezaposlenosti za žene bila je u Virovitičko-podravskoj županiji, 16,9%, što je za 10,1 postotni bod više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Istarskoj županiji, 2,3%, što je za 4,5 postotnih bodova niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2023.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
IV. V. VI. IV. V. VI. IV. V. VI. IV. V. VI.
Republika Hrvatska 1 713 804 1 733 187 1 756 389 1 608 454 1 635 429 1 657 680  105 350  97 758  98 709 6,1 5,6 5,6
Žene  811 184  820 763  834 728  752 781  766 501  777 926  58 403  54 262  56 802 7,2 6,6 6,8
Zagrebačka  139 923  140 810  141 067  135 150  136 142  136 211  4 773  4 668  4 856 3,4 3,3 3,4
Žene  64 615  64 833  65 072  62 091  62 356  62 398  2 524  2 477  2 674 3,9 3,8 4,1
Krapinsko-zagorska  54 125  54 128  54 399  52 315  52 406  52 540  1 810  1 722  1 859 3,3 3,2 3,4
Žene  24 394  24 373  24 575  23 404  23 455  23 540   990   918  1 035 4,1 3,8 4,2
Sisačko-moslavačka  57 806  58 395  58 760  51 819  52 669  53 016  5 987  5 726  5 744 10,4 9,8 9,8
Žene  26 256  26 833  27 123  22 971  23 689  23 882  3 285  3 144  3 241 12,5 11,7 11,9
Karlovačka  46 299  46 356  46 512  44 119  44 320  44 406  2 180  2 036  2 106 4,7 4,4 4,5
Žene  21 384  21 426  21 652  20 131  20 256  20 395  1 253  1 170  1 257 5,9 5,5 5,8
Varaždinska  72 906  72 846  72 964  70 806  70 815  70 808  2 100  2 031  2 156 2,9 2,8 3,0
Žene  33 580  33 560  33 668  32 542  32 542  32 532  1 038  1 018  1 136 3,1 3,0 3,4
Koprivničko-križevačka  41 031  41 237  41 280  39 282  39 558  39 686  1 749  1 679  1 594 4,3 4,1 3,9
Žene  18 490  18 666  18 718  17 561  17 764  17 829   929   902   889 5,0 4,8 4,7
Bjelovarsko-bilogorska  39 616  39 720  39 877  36 494  36 824  36 859  3 122  2 896  3 018 7,9 7,3 7,6
Žene  18 174  18 287  18 525  16 482  16 724  16 812  1 692  1 563  1 713 9,3 8,5 9,2
Primorsko-goranska  122 033  124 163  126 872  115 905  118 463  121 186  6 128  5 700  5 686 5,0 4,6 4,5
Žene  58 669  59 690  61 157  55 228  56 469  57 889  3 441  3 221  3 268 5,9 5,4 5,3
Ličko-senjska  17 667  18 013  18 935  16 476  16 937  17 915  1 191  1 076  1 020 6,7 6,0 5,4
Žene  8 058  8 218  8 589  7 415  7 666  8 070   643   552   519 8,0 6,7 6,0
Virovitičko-podravska  27 834  27 926  27 865  24 120  24 281  24 152  3 714  3 645  3 713 13,3 13,1 13,3
Žene  12 864  12 924  12 919  10 765  10 812  10 739  2 099  2 112  2 180 16,3 16,3 16,9
Požeško-slavonska  24 480  24 470  24 633  22 366  22 497  22 563  2 114  1 973  2 070 8,6 8,1 8,4
Žene  11 216  11 233  11 399  9 954  10 027  10 064  1 262  1 206  1 335 11,3 10,7 11,7
Brodsko-posavska  51 077  51 142  51 852  45 851  46 133  46 542  5 226  5 009  5 310 10,2 9,8 10,2
Žene  22 220  22 239  22 646  18 904  19 058  19 202  3 316  3 181  3 444 14,9 14,3 15,2
Zadarska  66 028  67 742  70 016  62 828  64 893  67 097  3 200  2 849  2 919 4,8 4,2 4,2
Žene  31 362  32 185  33 453  29 571  30 613  31 741  1 791  1 572  1 712 5,7 4,9 5,1
Osječko-baranjska  111 082  111 165  111 689  97 674  98 352  98 805  13 408  12 813  12 884 12,1 11,5 11,5
Žene  52 574  52 597  53 061  44 519  44 880  45 129  8 055  7 717  7 932 15,3 14,7 14,9
Šibensko-kninska  38 472  39 202  40 490  34 956  36 149  37 644  3 516  3 053  2 846 9,1 7,8 7,0
Žene  18 312  18 682  19 426  16 588  17 196  17 956  1 724  1 486  1 470 9,4 8,0 7,6
Vukovarsko-srijemska  54 162  54 148  54 802  48 991  49 354  49 757  5 171  4 794  5 045 9,5 8,9 9,2
Žene  24 835  24 868  25 325  21 693  21 917  22 065  3 142  2 951  3 260 12,7 11,9 12,9
Splitsko-dalmatinska  184 286  187 627  193 485  165 491  171 057  177 281  18 795  16 570  16 204 10,2 8,8 8,4
Žene  89 512  91 245  94 506  79 332  82 280  85 327  10 180  8 965  9 179 11,4 9,8 9,7
Istarska  96 919  101 738  105 727  94 311  99 494  103 432  2 608  2 244  2 295 2,7 2,2 2,2
Žene  45 069  47 347  49 491  43 764  46 260  48 342  1 305  1 087  1 149 2,9 2,3 2,3
Dubrovačko-neretvanska  52 614  55 005  56 441  48 371  51 491  53 418  4 243  3 514  3 023 8,1 6,4 5,4
Žene  24 809  25 855  26 636  22 426  23 891  24 851  2 383  1 964  1 785 9,6 7,6 6,7
Međimurska  45 013  44 973  45 268  42 948  43 019  43 155  2 065  1 954  2 113 4,6 4,3 4,7
Žene  20 673  20 716  20 909  19 562  19 668  19 722  1 111  1 048  1 187 5,4 5,1 5,7
Grad Zagreb  369 820  371 756  372 809  357 570  359 950  360 561  12 250  11 806  12 248 3,3 3,2 3,3
Žene  183 967  184 826  185 720  177 727  178 818  179 283  6 240  6 008  6 437 3,4 3,3 3,5

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani strani radnici. Vidi Metodološka objašnjenja.

2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2023.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
IV. V. VI. IV. − VI. IV. 2023.
IV. 2022.
V. 2023.
V. 2022.
VI. 2023.
VI. 2022.
IV. − VI. 2023.
IV. − VI. 2022.
Republika Hrvatska 1 391 345 1 409 254 1 421 296 1 407 298 100,8 101,1 100,8 100,9
Žene  662 639  672 104  678 571  671 105 101,3 101,6 101,3 101,4
Zagrebačka  121 916  122 850  122 866  122 544 101,3 101,6 101,1 101,3
Žene  56 568  56 817  56 866  56 750 101,2 101,2 100,9 101,1
Krapinsko-zagorska  45 243  45 308  45 424  45 325 100,0 100,4 100,6 100,3
Žene  20 788  20 836  20 916  20 847 101,1 101,7 101,9 101,5
Sisačko-moslavčka  45 072  45 860  46 163  45 698 98,5 100,3 100,2 99,7
Žene  20 103  20 809  20 984  20 632 98,2 101,9 101,9 100,7
Karlovačka  38 378  38 533  38 566  38 492 101,2 101,0 100,8 101,0
Žene  17 468  17 564  17 686  17 573 102,3 101,8 102,0 102,0
Varaždinska  62 007  61 964  61 936  61 969 100,6 100,4 100,0 100,3
Žene  28 993  28 961  28 937  28 964 100,3 100,2 99,8 100,1
Koprivničko-križevačka  33 460  33 750  33 831  33 680 100,3 100,8 100,8 100,6
Žene  15 115  15 315  15 356  15 262 100,4 101,2 101,1 100,9
Bjelovarsko-bilogorska  30 871  31 174  31 210  31 085 100,0 100,2 99,9 100,0
Žene  14 153  14 374  14 466  14 331 101,0 101,5 101,7 101,4
Primorsko-goranska  97 921  99 170  100 510  99 200 99,9 100,0 99,8 99,9
Žene  47 960  48 618  49 360  48 646 100,5 100,4 100,5 100,4
Ličko-senjska  13 543  13 736  14 409  13 896 102,1 101,1 102,5 101,9
Žene  6 256  6 378  6 630  6 421 103,7 102,5 102,9 103,0
Virovitičko-podravska  19 042  19 156  18 996  19 065 99,7 100,2 99,3 99,7
Žene  8 715  8 749  8 643  8 702 102,3 102,7 101,7 102,3
Požeško-slavonska  18 810  18 925  18 985  18 907 101,1 101,0 100,2 100,7
Žene  8 619  8 684  8 708  8 670 105,1 104,7 103,2 104,3
Brodsko-posavska  38 829  39 119  39 480  39 143 102,9 103,4 103,4 103,2
Žene  15 998  16 137  16 261  16 132 104,3 104,9 104,7 104,7
Zadarska  51 500  52 634  53 480  52 538 101,5 101,9 101,4 101,6
Žene  25 198  25 805  26 273  25 759 101,8 102,0 101,2 101,7
Osječko-baranjska  84 822  85 361  85 721  85 301 100,7 100,9 100,6 100,8
Žene  39 067  39 367  39 590  39 341 101,5 101,7 101,5 101,6
Šibensko-kninska  28 654  29 181  29 857  29 231 102,6 101,9 101,5 102,0
Žene  14 133  14 436  14 762  14 444 104,8 103,8 103,0 103,8
Vukovarsko-srijemska  40 694  41 004  41 406  41 035 102,3 102,3 102,1 102,2
Žene  18 400  18 580  18 702  18 561 106,3 106,3 105,3 106,0
Splitsko-dalmatinska  139 190  142 314  145 205  142 236 101,4 101,7 100,9 101,3
Žene  68 899  70 659  72 114  70 557 102,1 102,5 101,4 102,0
Istarska  75 811  79 116  81 500  78 809 102,6 103,2 102,9 102,9
Žene  36 329  37 967  39 302  37 866 102,6 102,7 102,7 102,7
Dubrovačko-neretvanska  39 999  42 219  43 406  41 875 102,7 102,5 101,1 102,1
Žene  19 372  20 431  21 040  20 281 103,9 103,4 102,3 103,2
Međimurska  38 670  38 751  38 882  38 768 99,6 99,7 99,8 99,7
Žene  17 722  17 829  17 883  17 811 100,0 100,3 100,3 100,2
Grad Zagreb  326 302  328 504  328 817  327 874 100,0 100,5 100,2 100,2
Žene  162 632  163 628  163 934  163 398 99,8 100,3 100,1 100,1
Strani   611   625   646   627 101,5 105,0 105,0 103,9
Žene   151   160   158   156 160,6 170,2 159,6 163,4

1) Privremeni podatak
2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Strani radnici su zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti