Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 27. travnja 2023.
RAD-2023-2-6/1

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA SPOLU PO ŽUPANIJAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2023.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta. Stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U ožujku 2023. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu, 357 482, što čini 22,4% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 16 118, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 177 810, što je 23,8%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 7 238, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U ožujku 2023. u odnosu na ožujak 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u 19 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 3,6%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 21 županiji, a najviše u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 6,5%.

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u 16 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 3,6%. U četiri županije pao je broj zaposlenih, a najviše u Virovitičko-podravskoj županiji, za 1,3%. U Gradu Zagrebu broj zaposlenih u pravnim osobama ostao je nepromijenjen.

Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 18 županija, u rasponu od 0,1% u Primorsko-goranskoj županiji do 4,6% u Požeško-slavonskoj županiji. Broj zaposlenih žena pao je u tri županije, u rasponu od 0,1% u Virovitičko-podravskoj županiji do 0,9% u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2023. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj županiji, 13,5%, što je za 7,0 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji, 2,9%, što je za 3,6 postotnih bodova manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća stopa registrirane nezaposlenosti za žene bila je u Virovitičko-podravskoj županiji, 16,4%, što je za 8,7 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji, 3,2%, što je za 4,5 postotnih bodova manje od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2023.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III.
Republika Hrvatska 1 708 807 1 705 251 1 709 778 1 586 438 1 587 266 1 597 798  122 369  117 985  111 980 7,2 6,9 6,5
Žene  809 678  807 509  809 694  741 220  742 506  747 738  68 458  65 003  61 956 8,5 8,0 7,7
Zagrebačka  138 795  139 534  140 132  133 701  134 566  135 303  5 094  4 968  4 829 3,7 3,6 3,4
Žene  64 041  64 339  64 627  61 401  61 791  62 126  2 640  2 548  2 501 4,1 4,0 3,9
Krapinsko-zagorska  53 753  53 929  54 042  51 745  51 955  52 178  2 008  1 974  1 864 3,7 3,7 3,4
Žene  24 198  24 272  24 322  23 113  23 213  23 310  1 085  1 059  1 012 4,5 4,4 4,2
Sisačko-moslavačka  58 469  58 117  58 600  51 675  51 674  52 212  6 794  6 443  6 388 11,6 11,1 10,9
Žene  26 801  26 544  26 922  22 924  22 990  23 398  3 877  3 554  3 524 14,5 13,4 13,1
Karlovačka  46 327  46 078  46 126  43 699  43 573  43 800  2 628  2 505  2 326 5,7 5,4 5,0
Žene  21 362  21 301  21 312  19 802  19 861  19 972  1 560  1 440  1 340 7,3 6,8 6,3
Varaždinska  72 713  72 812  72 920  70 461  70 613  70 782  2 252  2 199  2 138 3,1 3,0 2,9
žene  33 514  33 481  33 539  32 369  32 392  32 482  1 145  1 089  1 057 3,4 3,3 3,2
Koprivničko-križevačka  41 152  40 924  41 278  39 133  39 079  39 486  2 019  1 845  1 792 4,9 4,5 4,3
Žene  18 662  18 439  18 710  17 545  17 463  17 753  1 117   976   957 6,0 5,3 5,1
Bjelovarsko-bilogorska  39 933  39 585  39 678  36 373  36 189  36 524  3 560  3 396  3 154 8,9 8,6 7,9
Žene  18 366  18 256  18 259  16 411  16 434  16 560  1 955  1 822  1 699 10,6 10,0 9,3
Primorsko-goranska  120 849  121 057  120 965  113 851  114 107  114 437  6 998  6 950  6 528 5,8 5,7 5,4
Žene  57 977  58 177  58 102  54 018  54 274  54 420  3 959  3 903  3 682 6,8 6,7 6,3
Ličko-senjska  17 653  17 411  17 460  16 066  15 965  16 118  1 587  1 446  1 342 9,0 8,3 7,7
Žene  8 071  7 919  7 968  7 148  7 116  7 238   923   803   730 11,4 10,1 9,2
Virovitičko-podravska  27 960  27 856  27 515  23 804  23 722  23 793  4 156  4 134  3 722 14,9 14,8 13,5
Žene  12 829  12 832  12 581  10 467  10 512  10 520  2 362  2 320  2 061 18,4 18,1 16,4
Požeško-slavonska  24 503  24 509  24 525  22 142  22 210  22 299  2 361  2 299  2 226 9,6 9,4 9,1
Žene  11 155  11 177  11 233  9 806  9 868  9 930  1 349  1 309  1 303 12,1 11,7 11,6
Brodsko-posavska  51 056  50 721  51 129  45 213  45 228  45 783  5 843  5 493  5 346 11,4 10,8 10,5
Žene  22 208  21 879  22 165  18 468  18 448  18 830  3 740  3 431  3 335 16,8 15,7 15,0
Zadarska  65 215  65 258  65 404  61 101  61 343  61 804  4 114  3 915  3 600 6,3 6,0 5,5
Žene  31 198  31 143  31 123  28 844  28 920  29 074  2 354  2 223  2 049 7,5 7,1 6,6
Osječko-baranjska  111 039  110 368  111 047  96 230  96 203  97 196  14 809  14 165  13 851 13,3 12,8 12,5
Žene  52 597  52 058  52 714  43 589  43 643  44 400  9 008  8 415  8 314 17,1 16,2 15,8
Šibensko-kninska  38 204  38 235  38 476  33 964  34 138  34 543  4 240  4 097  3 933 11,1 10,7 10,2
Žene  18 176  18 274  18 368  15 999  16 199  16 374  2 177  2 075  1 994 12,0 11,4 10,9
Vukovarsko-srijemska  54 310  53 741  54 063  48 323  48 254  48 679  5 987  5 487  5 384 11,0 10,2 10,0
Žene  24 772  24 384  24 705  21 044  21 115  21 508  3 728  3 269  3 197 15,0 13,4 12,9
Splitsko-dalmatinska  185 751  184 750  183 980  162 648  162 537  163 431  23 103  22 213  20 549 12,4 12,0 11,2
Žene  90 442  90 077  89 533  77 992  78 074  78 359  12 450  12 003  11 174 13,8 13,3 12,5
Istarska  95 951  94 948  95 175  92 101  91 194  91 945  3 850  3 754  3 230 4,0 4,0 3,4
Žene  44 761  44 132  44 117  42 687  42 135  42 460  2 074  1 997  1 657 4,6 4,5 3,8
Dubrovačko-neretvanska  52 815  52 032  51 437  47 014  46 247  46 280  5 801  5 785  5 157 11,0 11,1 10,0
Žene  24 986  24 618  24 215  21 814  21 463  21 343  3 172  3 155  2 872 12,7 12,8 11,9
Međimurska  44 998  45 173  45 241  42 867  43 081  43 138  2 131  2 092  2 103 4,7 4,6 4,6
Žene  20 717  20 775  20 845  19 580  19 671  19 723  1 137  1 104  1 122 5,5 5,3 5,4
Grad Zagreb  366 862  367 694  370 000  353 828  354 869  357 482  13 034  12 825  12 518 3,6 3,5 3,4
Žene  182 736  183 303  184 186  176 090  176 795  177 810  6 646  6 508  6 376 3,6 3,6 3,5

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani strani radnici. Vidi Metodološka objašnjenja.

2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2023.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
I. II. III. I. − III. I. 2023.
I. 2022.
II. 2023.
II. 2022.
III. 2023.
III. 2022.
I. − III. 2023.
I. − III. 2022.
Republika Hrvatska 1 378 064 1 378 206 1 386 640 1 380 970 100,4 100,9 101,1 100,8
Žene  655 012  655 979  660 416  657 136 100,5 101,1 101,6 101,1
Zagrebačka  120 607  121 392  122 064  121 354 100,8 101,6 101,8 101,4
Žene  55 944  56 279  56 594  56 272 100,5 101,3 101,7 101,2
Krapinsko-zagorska  44 692  44 914  45 110  44 905 99,2 100,0 100,2 99,8
Žene  20 490  20 599  20 688  20 592 100,3 101,0 101,1 100,8
Sisačko-moslavčka  45 008  45 000  45 522  45 177 98,6 99,0 99,8 99,2
Žene  20 078  20 134  20 554  20 255 98,0 98,6 100,6 99,1
Karlovačka  38 059  37 924  38 121  38 035 100,1 100,4 100,8 100,5
Žene  17 215  17 268  17 352  17 278 100,4 101,6 101,8 101,3
Varaždinska  61 644  61 816  61 996  61 819 100,8 101,1 100,9 100,9
Žene  28 828  28 854  28 955  28 879 100,2 100,6 100,5 100,4
Koprivničko-križevačka  33 374  33 322  33 705  33 467 100,9 101,2 101,8 101,3
Žene  15 121  15 047  15 324  15 164 100,7 100,8 102,4 101,3
Bjelovarsko-bilogorska  30 733  30 555  30 886  30 725 99,2 99,6 100,4 99,7
Žene  14 070  14 098  14 237  14 135 99,3 100,3 101,6 100,4
Primorsko-goranska  97 232  97 396  97 462  97 363 99,8 100,3 100,2 100,1
Žene  47 328  47 562  47 605  47 498 99,5 100,5 100,5 100,1
Ličko-senjska  13 331  13 223  13 323  13 292 101,2 101,3 101,8 101,4
Žene  6 088  6 052  6 149  6 096 100,8 101,2 103,0 101,7
Virovitičko-podravska  18 800  18 744  18 735  18 760 98,3 99,2 98,8 98,7
Žene  8 472  8 523  8 492  8 496 98,5 100,7 100,4 99,9
Požeško-slavonska  18 645  18 716  18 770  18 710 100,2 101,4 101,1 100,9
Žene  8 493  8 552  8 606  8 550 103,7 104,9 105,2 104,6
Brodsko-posavska  38 256  38 276  38 782  38 438 102,3 102,5 103,4 102,7
Žene  15 610  15 596  15 951  15 719 102,0 102,1 104,2 102,7
Zadarska  50 594  50 717  51 044  50 785 100,6 101,3 101,7 101,2
Žene  24 803  24 831  24 950  24 861 101,5 102,1 102,1 101,9
Osječko-baranjska  83 550  83 473  84 426  83 816 99,5 100,1 100,9 100,2
Žene  38 261  38 262  38 993  38 505 99,6 100,2 101,7 100,5
Šibensko-kninska  28 154  28 342  28 636  28 377 100,6 102,2 103,5 102,1
Žene  13 751  13 965  14 098  13 938 101,3 103,8 105,4 103,5
Vukovarsko-srijemska  40 194  40 082  40 473  40 250 100,8 101,5 102,7 101,6
Žene  17 829  17 882  18 262  17 991 102,6 103,9 106,5 104,3
Splitsko-dalmatinska  138 060  137 854  138 309  138 074 101,0 101,4 101,3 101,3
Žene  68 274  68 324  68 460  68 353 101,3 101,8 102,0 101,7
Istarska  75 530  74 512  74 880  74 974 103,8 103,5 103,6 103,6
Žene  36 202  35 607  35 755  35 855 103,4 102,9 103,2 103,2
Dubrovačko-neretvanska  39 626  38 754  38 580  38 987 102,7 102,5 102,0 102,4
Žene  19 185  18 804  18 599  18 863 103,8 103,8 102,6 103,4
Međimurska  38 593  38 813  38 881  38 762 100,7 101,2 100,9 100,9
Žene  17 738  17 828  17 903  17 823 101,4 101,9 101,8 101,7
Grad Zagreb  322 883  323 862  326 350  324 365 99,6 100,1 100,3 100,0
Žene  161 123  161 783  162 741  161 882 99,3 99,8 100,2 99,8
Strani   499   519   585   534 80,0 86,2 95,4 87,2
Žene   109   129   148   129 109,0 131,6 157,4 132,2

1) Privremeni podatak
2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Strani radnici su zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti