Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 30. travnja 2024.
RAD-2023-2-5

ISSN 1334-0557

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI NETO I BRUTO PLAĆE PREMA DJELATNOSTIMA, STANJE U OŽUJKU 2023.

Struktura zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini isplaćene neto plaće za ožujak 2023. pokazuje da je 0,4% zaposlenih u punome radnom vremenu primilo neto plaću do 560 eura. Neto plaću od 561 do 1 000 eura primilo je 44,0% zaposlenih, a neto plaću od 1 001 do 1 400 eura primilo je 32,0% zaposlenih. Neto plaću iznad 1 401 eura primilo je 23,6% zaposlenih u pravnim osobama.

Struktura zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini bruto plaće za ožujak 2023. pokazuje da je 0,9% zaposlenih u punome radnom vremenu primilo bruto plaću do 700 eura. Bruto plaću od 701 do 1 250 eura primilo je 48,5% zaposlenih, a bruto plaću od 1 251 do 1 800 eura primilo je 28,3% zaposlenih. Bruto plaću iznad 1 801 eura primilo je 22,4% zaposlenih u pravnim osobama.

 

1. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZA OŽUJAK 2023. I PREMA NKD-u 2007.1)

         Zaposleni koji su primili isplatu2) Struktura zaposlenih na puno radno vrijeme prema visini neto plaće za ožujak 2023., %
do 560 eura 561 − 600 eura 601 − 640 eura 641 − 690 eura 691 − 740 eura 741 − 800 eura 801 − 860 eura 861 − 920 eura 921 − 1 000 eura 1 001 − 1 150 eura  1 151 − 1 400 eura 1 401 − 1 700 eura 1 701 i više eura
  Ukupno 1 118 597 0,4 2,0 2,4 5,2 5,2 6,9 6,7 6,8 8,8 14,2 17,8 10,7 12,9
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  20 842 0,3 1,5 1,3 3,8 4,0 5,5 6,0 6,4 8,0 11,0 18,0 22,4 11,9
  01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima  10 755 0,5 1,9 2,0 5,9 6,2 9,0 10,1 10,3 11,3 13,6 13,6 9,2 6,3
  02 Šumarstvo i sječa drva  7 940 0,2 0,7 0,4 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 1,5 5,0 24,0 43,6 20,7
  03 Ribarstvo  2 147 0,3 2,7 1,0 3,0 4,1 5,6 5,4 8,2 15,1 19,7 18,0 9,6 7,2
B Rudarstvo i vađenje  2 338 0,2 0,5 1,1 2,4 3,3 4,1 4,4 5,0 7,3 16,6 27,6 17,2 10,4
  06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina   12 - - - - - - - - - - 8,3 8,3 83,3
  08 Ostalo rudarstvo i vađenje  1 683 0,2 0,6 1,5 3,1 4,5 5,5 5,9 6,5 9,6 18,8 23,9 11,6 8,1
  09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu   643 - 0,2 - 0,5 0,3 0,6 0,3 0,9 1,2 11,2 37,5 32,0 15,2
C Prerađivačka industrija  194 937 0,3 1,9 2,1 4,6 5,2 7,4 7,7 8,0 10,2 15,4 16,8 9,6 10,7
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda  35 793 0,2 2,3 2,1 4,8 5,8 9,6 10,9 10,8 12,6 16,2 12,8 6,0 5,9
  11 Proizvodnja pića  5 264 0,2 0,8 1,3 4,0 4,0 7,2 6,0 5,7 7,7 13,8 18,1 12,9 18,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda   868 - 1,0 0,3 1,0 1,8 3,3 3,9 8,4 9,8 15,2 20,5 13,0 21,5
  13 Proizvodnja tekstila  2 321 0,5 2,2 2,3 7,5 8,0 9,3 10,1 12,1 15,2 14,9 10,3 4,0 3,7
  14 Proizvodnja odjeće  6 210 1,0 6,0 7,5 10,7 10,5 14,4 13,5 11,0 10,9 6,2 4,6 1,8 2,0
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda  7 048 0,4 5,5 6,2 8,4 13,6 18,0 13,5 10,1 8,5 7,8 4,6 1,5 1,8
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala  12 734 0,6 1,8 2,6 6,9 7,8 9,7 9,2 9,8 12,1 15,7 14,6 5,6 3,7
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira  3 859 0,2 0,9 1,3 3,4 3,8 5,5 6,0 6,9 11,5 18,7 21,3 11,3 9,2
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa  6 046 0,2 0,9 1,0 3,7 5,0 6,5 8,2 8,1 10,5 15,6 18,6 10,0 11,7
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda  2 963 - - 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 1,9 10,9 30,5 24,5 31,3
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  4 868 0,1 0,9 1,0 3,4 4,6 7,6 9,5 10,8 13,3 18,3 15,0 7,6 8,0
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka  5 392 - 0,0 0,0 0,2 0,4 1,2 2,9 4,2 7,9 18,2 25,0 15,0 24,8
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  9 159 0,6 2,4 2,2 3,8 4,9 7,4 9,3 10,2 12,4 18,1 16,1 7,2 5,5
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda  10 420 0,4 2,5 1,4 3,8 3,8 4,9 4,3 5,6 7,6 17,9 22,6 12,4 12,8
  24 Proizvodnja metala  3 692 0,0 1,0 1,5 2,3 3,7 6,8 10,2 10,5 14,4 20,9 17,4 6,3 4,9
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme  25 743 0,4 1,4 1,6 4,7 3,9 5,0 4,8 5,6 8,4 16,0 22,4 14,2 11,5
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda  2 961 0,1 0,8 1,8 4,9 5,0 6,4 6,5 6,8 7,8 15,8 17,3 10,7 16,1
  27 Proizvodnja električne opreme  9 603 0,1 0,9 0,8 2,2 2,5 4,3 4,7 5,7 8,1 11,7 17,8 16,1 25,2
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  10 805 0,1 0,6 0,9 1,6 2,8 4,9 6,2 7,2 10,5 17,6 19,9 11,9 15,9
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  2 374 - 0,3 1,5 1,8 2,9 7,6 8,5 10,2 11,1 17,4 16,5 8,4 13,8
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava  5 132 0,3 1,1 0,8 3,0 3,6 4,8 6,1 6,8 10,4 16,6 22,0 12,4 12,0
  31 Proizvodnja namještaja  7 742 0,6 3,7 4,1 7,9 9,6 12,0 8,6 8,4 9,1 12,3 11,9 6,4 5,4
  32 Ostala prerađivačka industrija  2 551 1,1 3,0 4,2 8,7 7,8 10,5 8,6 8,9 11,4 13,0 11,4 5,1 6,4
  33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme  11 389 0,4 2,0 2,1 5,0 3,4 4,0 5,3 5,5 8,4 15,0 18,1 12,9 17,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  13 674 0,0 0,2 0,1 0,6 0,7 0,9 1,3 2,2 4,3 12,7 32,6 24,2 20,0
  35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  13 674 0,0 0,2 0,1 0,6 0,7 0,9 1,3 2,2 4,3 12,7 32,6 24,2 20,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 475 0,1 0,5 1,0 2,3 3,9 6,1 7,3 8,0 12,2 20,4 21,8 10,3 6,1
  36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom  7 600 - 0,2 0,7 1,4 2,2 4,2 6,4 7,8 11,6 21,6 24,3 12,0 7,4
  37 Uklanjanje otpadnih voda   405 0,2 - - 1,0 0,7 3,5 3,2 2,5 9,4 24,0 29,1 14,3 12,1
  38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala  17 353 0,1 0,6 1,0 2,6 4,8 7,2 7,9 8,4 13,0 20,5 21,0 8,7 4,2
  39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom  1 117 0,4 2,3 2,6 2,9 2,9 4,2 4,4 5,7 5,6 9,3 15,0 22,2 22,6
F Građevinarstvo  81 922 0,7 5,5 7,4 9,7 7,7 7,4 6,5 6,2 8,2 11,9 13,4 8,1 7,3
  41 Gradnja zgrada  31 406 1,0 7,6 10,5 10,9 8,7 8,2 6,7 6,0 7,2 9,9 10,6 6,7 6,0
  42 Gradnja građevina niskogradnje  18 329 0,1 1,7 2,0 3,0 3,6 5,3 6,2 6,8 9,5 16,7 20,9 11,6 12,6
  43 Specijalizirane građevinske djelatnosti  32 187 0,7 5,6 7,5 12,3 9,1 8,0 6,4 5,9 8,3 11,2 11,8 7,5 5,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  168 236 0,4 1,8 2,4 6,8 7,3 9,5 9,7 9,1 10,4 13,6 12,3 7,1 9,6
  45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak  motornih vozila i motocikla  15 484 0,9 2,1 2,0 8,1 6,7 6,1 5,5 6,1 8,9 14,3 17,7 10,3 11,2
  46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  58 978 0,5 1,5 1,4 5,0 4,4 6,2 6,3 7,1 10,1 15,7 15,9 10,1 15,8
  47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  93 774 0,2 1,9 3,2 7,8 9,3 12,2 12,5 10,8 10,8 12,1 9,1 4,7 5,4
H Prijevoz i skladištenje  58 516 0,7 1,7 1,5 4,7 4,6 7,3 7,7 7,6 9,5 12,9 17,0 13,0 11,8
  49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport  26 087 1,3 3,3 2,6 7,5 6,1 7,8 6,6 6,1 9,6 12,7 18,1 11,9 6,5
  50 Vodeni prijevoz  2 578 0,5 1,1 0,6 5,9 3,3 2,7 2,6 3,7 4,5 8,8 19,4 19,1 27,9
  51 Zračni prijevoz  1 063 0,1 1,6 0,9 2,4 0,8 2,1 3,0 2,7 4,5 8,7 16,8 15,8 40,5
  52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu  19 805 0,1 0,2 0,5 1,5 2,1 3,3 4,4 5,6 8,2 15,7 21,0 18,2 19,2
  53 Poštanske i kurirske djelatnosti  8 983 0,2 0,6 1,1 3,3 6,5 16,8 20,2 17,9 14,3 9,3 4,5 2,5 2,7
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  53 688 0,6 5,1 3,3 8,6 7,7 10,3 8,9 9,0 11,1 14,5 11,1 4,8 4,9
  55 Smještaj  27 324 0,3 1,9 1,9 4,4 5,0 7,9 8,5 9,2 12,3 18,7 15,5 6,7 7,7
  56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića  26 364 0,9 8,5 4,8 12,9 10,4 12,8 9,4 8,9 9,8 10,2 6,5 2,8 1,9
J Informacije i komunikacije  51 107 0,1 0,4 0,6 3,1 2,6 3,2 3,2 4,0 6,3 11,0 14,5 12,6 38,4
  58 Izdavačke djelatnosti  3 631 0,4 1,1 1,6 4,5 4,3 7,5 6,2 7,2 9,1 15,1 17,5 10,7 14,6
  59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa  1 199 0,6 1,3 2,4 12,2 8,4 8,6 7,7 6,8 11,4 12,5 12,1 7,2 8,9
  60 Emitiranje programa  4 298 0,2 0,4 0,6 2,2 3,8 5,9 6,3 7,7 12,0 19,6 20,6 9,5 11,2
  61 Telekomunikacije  8 200 0,1 0,3 0,6 1,2 1,2 2,2 3,5 5,4 8,3 14,5 14,7 12,0 36,0
  62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima  30 388 0,1 0,3 0,5 3,0 2,3 2,3 2,3 2,6 4,5 8,5 13,6 14,0 46,1
  63 Informacijske uslužne djelatnosti  3 391 0,1 0,6 0,9 4,3 3,3 3,7 2,7 3,5 5,5 9,1 12,1 9,2 45,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  31 968 0,2 0,5 0,7 1,9 2,3 3,6 4,3 3,9 5,2 9,5 16,0 14,4 37,6
  64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova  19 122 0,0 0,1 0,2 0,5 0,6 1,4 2,7 3,2 4,2 7,9 16,4 16,1 46,7
  65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja  7 618 0,5 1,3 1,2 1,8 2,0 3,3 4,0 4,1 6,3 12,9 18,1 14,6 29,8
  66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja  5 228 0,3 0,9 2,1 7,2 8,7 11,8 10,1 6,2 7,3 10,2 11,4 7,9 15,8
L Poslovanje nekretninama  6 549 0,7 2,6 2,7 12,0 8,0 7,0 5,8 6,6 9,0 12,3 14,3 7,4 11,7
  68 Poslovanje nekretninama  6 549 0,7 2,6 2,7 12,0 8,0 7,0 5,8 6,6 9,0 12,3 14,3 7,4 11,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  55 804 0,3 0,9 1,3 6,1 4,8 5,4 4,9 5,6 8,3 12,8 17,3 12,4 19,8
  69 Pravne i računovodstvene djelatnosti  9 732 0,4 0,8 1,4 5,8 5,8 7,2 6,6 7,8 10,5 15,8 17,8 10,0 10,2
  70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem  7 092 0,4 1,0 1,7 10,2 6,8 6,8 4,9 5,2 8,2 12,2 14,9 9,7 18,0
  71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza  23 887 0,2 1,0 1,4 5,2 4,0 4,7 4,5 4,9 8,1 12,3 19,4 14,1 20,2
  72 Znanstveno istraživanje i razvoj  5 816 0,1 0,6 0,7 1,0 1,2 2,5 3,8 3,6 5,2 11,4 14,9 17,0 38,1
  73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta  4 696 0,4 1,0 0,7 7,6 6,1 5,1 4,1 5,7 7,6 10,4 14,1 9,9 27,2
  74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 890 1,1 1,1 2,1 14,3 8,1 6,9 4,9 7,1 9,1 11,9 12,5 8,9 12,0
  75 Veterinarske djelatnosti  1 691 0,2 1,5 1,7 4,3 5,7 6,6 7,2 8,2 10,5 17,2 18,2 11,7 7,0
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  35 850 0,7 4,5 5,9 10,2 8,2 10,6 9,9 8,4 9,7 11,8 10,0 4,5 5,7
  77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)  3 686 0,6 2,0 1,7 8,4 6,2 6,8 5,6 7,1 10,8 16,0 16,9 8,5 9,5
  78 Djelatnosti zapošljavanja  9 324 0,7 3,1 3,8 5,0 8,2 15,3 14,9 10,3 9,5 10,7 7,6 3,6 7,3
  79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima  3 307 0,9 1,9 1,8 11,8 6,2 6,9 5,8 7,1 10,6 14,7 15,4 7,3 9,6
  80 Zaštitne i istražne djelatnosti  8 372 0,5 9,0 13,5 17,0 11,6 11,5 9,0 7,3 7,2 6,1 4,6 1,7 1,0
  81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika  6 837 1,3 6,1 6,5 12,6 9,6 10,0 10,1 7,5 9,9 10,8 8,9 3,8 2,9
  82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti  4 324 0,1 0,3 1,1 4,3 2,7 5,7 7,3 9,8 13,4 20,7 17,3 7,7 9,6
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  99 618 0,1 0,6 0,9 2,2 3,3 5,2 5,0 5,6 7,0 13,7 24,2 17,3 15,0
  84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  99 618 0,1 0,6 0,9 2,2 3,3 5,2 5,0 5,6 7,0 13,7 24,2 17,3 15,0
P Obrazovanje  95 170 0,1 2,5 2,6 2,7 3,1 4,4 3,6 4,1 6,2 19,1 31,5 11,8 8,4
  85 Obrazovanje  95 170 0,1 2,5 2,6 2,7 3,1 4,4 3,6 4,1 6,2 19,1 31,5 11,8 8,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  86 491 0,2 0,7 1,9 4,1 4,7 5,8 5,5 5,8 7,9 15,2 21,8 10,7 15,7
  86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  70 559 0,0 0,5 1,5 3,0 3,7 4,6 4,4 5,0 7,6 15,6 23,4 12,1 18,8
  87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  11 998 0,1 1,2 2,9 7,2 9,8 12,6 11,2 10,1 9,9 13,8 15,2 4,1 1,9
  88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  3 934 2,3 3,4 6,2 14,9 8,6 7,2 7,4 8,1 7,9 12,2 14,4 4,9 2,4
R Umjetnost, zabava i rekreacija  22 935 0,5 1,2 1,4 4,7 6,3 9,5 9,9 9,2 10,2 15,2 15,6 8,3 8,1
  90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti  3 502 0,4 0,9 0,8 3,5 3,7 5,9 6,1 6,9 9,8 16,8 22,6 14,0 8,6
  91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti  6 354 0,0 1,1 1,3 3,1 3,7 6,8 7,1 8,2 10,5 20,0 21,5 10,4 6,4
  92 Djelatnosti kockanja i klađenja  6 616 0,1 0,2 0,8 3,2 9,5 14,5 16,7 12,0 10,6 10,4 6,8 5,1 10,1
  93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti  6 463 1,4 2,7 2,5 8,4 7,0 9,0 7,6 8,6 9,5 14,4 15,1 6,4 7,4
S Ostale uslužne djelatnosti  12 477 1,8 4,8 3,4 14,8 8,1 7,5 6,1 6,0 8,2 12,2 12,1 7,2 7,9
  94 Djelatnosti članskih organizacija  6 438 1,5 3,0 2,2 4,9 3,9 6,0 5,9 6,5 10,1 16,2 16,9 10,7 12,3
  95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  1 493 1,1 7,0 3,5 12,9 9,2 9,8 6,6 5,8 8,8 11,1 10,7 6,8 6,6
  96 Ostale osobne uslužne djelatnosti  4 546 2,5 6,6 5,1 29,4 13,6 8,9 6,2 5,2 5,2 6,8 5,8 2,5 2,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili duljemu od punoga radnog vremena.

2. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI BRUTO PLAĆE ZA OŽUJAK 2023. I PREMA NKD-u 2007.1)

        Zaposleni koji su primili isplatu2) Struktura zaposlenih na puno radno vrijeme prema visini bruto plaće za ožujak 2023., %
do 700 eura 701 − 750 eura 751 −  800 eura 801 − 850 eura 851 − 900 eura 901 − 950 eura 951 − 1 000 eura 1 001 − 1 100 eura 1 101 − 1 250 eura 1 251 − 1 400 eura 1 401 − 1 800 eura 1 801 − 2 500 eura 2 501 i više eura
  Ukupno 1 118 597 0,9 4,3 5,3 4,2 7,7 4,6 4,4 8,0 10,0 9,0 19,3 13,1 9,3
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  20 842 1,1 5,1 4,9 4,5 7,4 4,8 4,6 8,1 9,9 12,2 22,0 11,9 3,4
  01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima  10 755 1,7 7,3 7,9 7,7 11,3 7,3 6,2 10,3 9,5 7,2 10,5 9,6 3,4
  02 Šumarstvo i sječa drva  7 940 0,4 1,8 0,8 0,7 2,0 1,1 1,9 3,2 8,6 19,9 39,8 16,6 3,2
  03 Ribarstvo  2 147 0,8 6,4 5,0 2,9 7,7 5,5 7,0 15,6 16,4 8,7 13,6 6,1 4,2
B Rudarstvo i vađenje  2 338 0,9 1,8 2,9 1,3 5,8 3,7 4,0 8,7 11,3 10,8 24,9 18,8 5,1
  06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina   12 - - - - - - - - - - 8,3 33,3 58,3
  08 Ostalo rudarstvo i vađenje  1 683 1,2 2,4 4,0 1,8 7,7 5,2 5,3 11,6 14,1 10,6 18,1 13,4 4,5
  09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu   643 - 0,2 - - 0,8 - 0,6 1,4 4,4 11,5 42,8 32,5 5,9
C Prerađivačka industrija  194 937 1,0 4,8 6,0 5,4 7,8 5,6 5,3 10,1 12,1 9,6 15,5 10,0 6,8
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda  35 793 1,1 6,6 7,7 7,3 9,5 8,1 7,3 12,0 12,0 8,2 10,8 5,7 3,9
  11 Proizvodnja pića  5 264 0,5 2,3 4,4 3,8 5,7 4,6 4,6 8,8 12,0 9,1 16,2 14,7 13,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda   868 1,3 0,7 1,4 1,0 2,1 2,2 2,5 10,1 11,1 12,1 23,3 15,7 16,6
  13 Proizvodnja tekstila  2 321 2,6 7,4 7,5 10,7 11,1 9,7 7,1 11,6 10,8 6,3 8,5 4,3 2,5
  14 Proizvodnja odjeće  6 210 5,3 16,0 17,6 9,5 12,1 7,5 6,2 8,9 6,2 3,5 4,1 1,8 1,4
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda  7 048 1,9 16,6 13,3 12,3 12,3 9,3 7,1 9,1 7,3 4,4 3,9 1,6 1,1
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala  12 734 1,5 5,6 8,3 8,2 12,1 8,1 7,8 11,4 11,1 7,6 11,6 4,5 2,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira  3 859 0,7 3,7 4,6 4,1 6,6 4,7 5,8 12,0 16,0 12,6 15,6 8,4 5,2
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa  6 046 1,0 3,0 4,8 4,1 8,7 5,1 5,1 10,1 12,2 10,6 17,9 11,2 6,1
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda  2 963 - 0,0 - 0,1 0,1 0,2 0,2 1,1 4,2 10,0 33,1 29,8 21,1
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda  4 868 0,4 1,7 3,4 4,0 5,5 5,2 6,0 14,4 17,0 12,0 16,3 8,3 5,7
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka  5 392 0,0 0,1 0,3 0,7 1,0 1,4 1,2 4,5 8,5 10,6 27,5 22,2 22,0
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  9 159 1,3 4,8 7,1 5,9 9,6 6,7 6,0 11,9 13,5 9,7 13,4 6,6 3,4
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda  10 420 0,8 3,0 4,1 3,6 5,7 4,3 4,2 9,8 13,8 11,2 19,1 12,2 8,2
  24 Proizvodnja metala  3 692 0,6 2,2 3,2 5,5 5,9 5,2 5,6 11,6 17,6 12,8 19,0 7,4 3,3
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme  25 743 0,9 3,7 4,6 4,0 6,6 3,9 4,0 9,4 13,9 11,8 19,1 12,6 5,5
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda  2 961 0,6 2,8 3,0 4,0 7,2 4,2 5,3 9,7 10,9 9,1 16,2 14,6 12,4
  27 Proizvodnja električne opreme  9 603 0,2 2,1 2,5 2,8 4,0 3,7 3,9 8,4 10,7 9,8 19,7 16,8 15,4
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  10 805 0,2 1,8 3,2 2,9 4,3 4,2 4,7 10,4 15,0 11,5 19,6 12,3 9,9
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica  2 374 0,8 2,4 4,7 6,0 6,6 4,4 4,9 10,6 12,9 10,5 15,4 9,6 11,2
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava  5 132 0,4 3,4 3,2 2,2 4,9 3,3 4,2 9,6 15,0 13,7 21,1 12,0 7,0
  31 Proizvodnja namještaja  7 742 1,3 7,8 10,3 7,3 12,9 6,5 6,2 9,8 9,9 7,5 11,3 6,6 2,6
  32 Ostala prerađivačka industrija  2 551 2,2 6,4 7,8 5,5 12,6 6,3 5,8 12,0 11,7 7,9 11,0 7,1 3,7
  33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme  11 389 0,7 2,2 4,4 4,0 7,0 2,9 3,2 7,5 11,2 10,0 20,1 15,6 11,1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  13 674 0,3 0,3 0,6 0,5 1,2 0,8 1,0 3,2 8,4 10,1 34,3 27,1 12,2
  35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  13 674 0,3 0,3 0,6 0,5 1,2 0,8 1,0 3,2 8,4 10,1 34,3 27,1 12,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 475 0,3 2,7 3,0 4,5 5,3 5,1 5,6 10,9 15,0 12,9 20,9 10,6 3,3
  36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom  7 600 0,0 1,0 1,7 3,3 4,0 4,0 5,0 10,8 14,6 14,7 23,4 13,3 4,1
  37 Uklanjanje otpadnih voda   405 0,2 0,5 1,0 - 4,4 0,7 4,4 8,1 14,1 16,5 24,0 17,3 8,6
  38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala  17 353 0,4 3,4 3,5 5,2 6,0 5,8 6,0 11,4 15,8 12,4 20,2 7,6 2,4
  39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom  1 117 1,2 3,7 4,6 2,6 4,5 2,4 3,8 4,2 7,3 5,9 14,8 35,7 9,4
F Građevinarstvo  81 922 0,9 8,2 11,7 5,6 13,3 5,4 5,1 7,9 8,8 7,3 12,0 9,7 4,2
  41 Gradnja zgrada  31 406 1,0 11,5 15,0 6,4 13,5 5,7 4,7 7,1 7,6 6,0 9,3 9,0 3,2
  42 Gradnja građevina niskogradnje  18 329 0,5 3,8 4,4 3,5 6,4 4,5 4,6 9,2 12,5 11,0 18,4 12,7 8,5
  43 Specijalizirane građevinske djelatnosti  32 187 1,0 7,4 12,5 6,0 17,0 5,5 5,7 8,1 8,0 6,5 10,9 8,5 2,8
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  168 236 1,1 7,0 8,3 7,0 10,1 5,9 5,2 9,1 10,8 7,9 12,3 8,3 7,1
  45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak  motornih vozila i motocikla  15 484 1,7 3,3 4,9 2,9 14,1 4,0 3,9 7,8 10,8 9,4 18,4 11,8 7,1
  46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  58 978 1,0 3,4 4,3 3,3 8,9 4,3 4,5 8,9 11,4 9,7 16,3 12,0 12,1
  47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima  93 774 1,0 9,8 11,4 10,1 10,2 7,2 5,8 9,4 10,4 6,5 8,8 5,4 4,0
H Prijevoz i skladištenje  58 516 1,1 3,6 4,1 3,9 9,0 6,3 6,0 8,3 10,2 8,3 19,2 14,1 6,0
  49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport  26 087 2,2 6,3 6,6 4,7 11,2 4,2 5,3 8,3 9,5 7,7 20,3 10,8 2,9
  50 Vodeni prijevoz  2 578 0,7 2,7 2,1 2,7 10,9 4,0 3,9 9,8 12,4 9,2 15,0 15,9 10,6
  51 Zračni prijevoz  1 063 - 1,9 1,1 1,9 2,8 2,1 2,2 4,3 7,2 6,3 16,9 22,2 31,0
  52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu  19 805 0,2 0,9 1,5 1,7 3,1 2,9 3,0 6,9 10,7 11,3 25,0 22,8 10,1
  53 Poštanske i kurirske djelatnosti  8 983 0,4 2,1 3,6 6,7 15,8 20,7 15,8 11,3 10,7 3,5 4,6 2,9 1,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  53 688 0,9 8,7 8,4 5,8 11,9 6,0 5,9 11,0 11,9 8,8 11,5 5,8 3,4
  55 Smještaj  27 324 0,4 3,5 4,1 4,4 6,8 5,3 5,3 12,0 15,4 12,0 16,5 8,6 5,8
  56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića  26 364 1,3 14,0 12,9 7,3 17,3 6,8 6,4 9,9 8,3 5,5 6,3 2,9 1,0
J Informacije i komunikacije  51 107 0,3 1,0 1,5 1,2 5,8 2,1 2,3 4,8 6,9 7,1 15,9 18,0 33,1
  58 Izdavačke djelatnosti  3 631 0,8 2,0 3,4 1,7 7,9 3,3 4,6 7,7 9,9 10,3 21,1 14,7 12,7
  59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa  1 199 0,9 2,4 2,0 3,9 17,5 4,5 5,2 9,5 11,6 8,2 15,8 10,5 7,9
  60 Emitiranje programa  4 298 0,5 1,5 2,3 2,2 4,6 3,5 3,8 8,4 14,3 12,9 23,1 13,5 9,4
  61 Telekomunikacije  8 200 0,1 1,2 2,1 1,9 3,5 2,6 3,8 7,8 10,4 9,4 16,3 15,8 25,2
  62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima  30 388 0,2 0,6 0,9 0,7 5,8 1,6 1,4 3,0 4,5 5,5 14,5 20,3 41,0
  63 Informacijske uslužne djelatnosti  3 391 0,5 1,3 2,3 1,1 6,2 2,2 1,7 4,2 5,2 5,5 13,0 14,5 42,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  31 968 0,4 0,8 1,2 1,3 2,5 3,1 2,8 6,4 8,7 8,3 17,8 18,9 27,7
  64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova  19 122 0,1 0,2 0,3 0,5 1,2 2,5 2,1 5,3 8,0 8,1 17,4 20,5 33,8
  65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja  7 618 1,0 1,3 1,8 1,7 1,5 2,3 2,0 6,2 9,3 9,3 21,0 19,9 22,6
  66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja  5 228 0,7 2,6 3,8 4,1 8,6 6,4 6,5 10,8 10,3 7,4 14,7 11,5 12,7
L Poslovanje nekretninama  6 549 1,6 4,7 4,5 3,9 17,1 4,9 3,8 7,7 9,4 8,4 15,3 10,2 8,7
  68 Poslovanje nekretninama  6 549 1,6 4,7 4,5 3,9 17,1 4,9 3,8 7,7 9,4 8,4 15,3 10,2 8,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  55 804 0,9 1,9 2,8 2,0 11,3 3,8 3,5 6,9 8,8 8,5 18,6 15,8 15,1
  69 Pravne i računovodstvene djelatnosti  9 732 1,5 3,0 3,5 3,0 14,7 6,8 5,4 9,3 11,0 9,4 15,3 10,8 6,3
  70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem  7 092 1,3 2,7 3,1 2,3 18,6 3,3 3,5 6,8 7,6 7,7 15,5 13,0 14,6
  71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza  23 887 0,5 1,4 2,5 1,6 8,8 3,4 3,1 6,5 8,8 8,9 22,0 17,7 14,6
  72 Znanstveno istraživanje i razvoj  5 816 0,2 0,9 1,2 0,9 1,4 1,2 2,0 5,7 6,5 5,9 17,6 24,7 31,7
  73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta  4 696 1,3 1,6 3,5 1,2 12,9 2,5 3,1 4,9 7,6 6,8 15,6 14,4 24,4
  74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 890 1,7 2,6 3,3 2,2 21,0 4,3 3,3 7,6 9,8 9,6 14,7 11,3 8,5
  75 Veterinarske djelatnosti  1 691 1,0 3,6 4,8 4,9 8,6 6,0 4,6 9,0 12,2 11,4 19,2 11,1 3,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  35 850 2,1 9,0 10,7 8,2 11,9 5,9 5,3 9,5 10,2 7,5 10,7 5,1 3,9
  77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)  3 686 1,6 2,6 2,9 2,4 13,6 3,8 4,0 8,8 10,9 11,5 20,6 10,7 6,6
  78 Djelatnosti zapošljavanja  9 324 0,5 10,3 13,5 8,5 11,5 7,2 6,9 9,9 9,2 5,9 8,1 3,8 4,7
  79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima  3 307 1,5 2,5 3,4 2,1 18,4 4,0 4,3 8,4 10,0 10,3 18,5 10,1 6,6
  80 Zaštitne i istražne djelatnosti  8 372 1,2 13,8 18,8 16,7 11,2 6,5 4,7 8,7 7,6 4,2 4,2 1,7 0,6
  81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika  6 837 6,5 11,4 9,4 6,7 13,0 6,3 5,8 9,7 10,1 6,8 8,8 3,9 1,6
  82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti  4 324 1,3 3,2 3,2 2,9 6,1 5,0 4,4 11,5 16,8 12,5 17,4 8,0 7,7
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  99 618 0,6 0,5 0,7 1,2 2,0 2,8 2,8 6,4 9,7 11,5 27,1 23,8 10,7
  84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  99 618 0,6 0,5 0,7 1,2 2,0 2,8 2,8 6,4 9,7 11,5 27,1 23,8 10,7
P Obrazovanje  95 170 0,5 3,1 3,5 2,1 2,6 2,3 2,5 4,2 6,9 8,3 40,0 17,4 6,4
  85 Obrazovanje  95 170 0,5 3,1 3,5 2,1 2,6 2,3 2,5 4,2 6,9 8,3 40,0 17,4 6,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  86 491 0,5 1,2 2,9 3,4 4,4 3,4 3,5 6,8 9,0 10,0 25,5 15,7 13,5
  86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  70 559 0,1 0,6 2,3 2,7 3,2 2,6 2,7 5,7 8,3 10,2 27,2 17,9 16,2
  87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  11 998 0,5 3,3 5,4 6,7 8,7 7,8 7,8 12,8 12,8 8,9 18,5 5,9 1,0
  88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  3 934 8,4 5,7 7,4 6,2 12,0 4,3 4,3 7,4 10,4 9,4 16,9 6,1 1,5
R Umjetnost, zabava i rekreacija  22 935 0,8 3,6 4,4 3,7 6,7 6,1 5,7 11,7 12,6 10,3 18,1 11,1 5,1
  90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti  3 502 0,7 1,7 1,8 2,0 5,6 3,5 3,9 9,1 11,2 12,3 22,6 20,2 5,3
  91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti  6 354 0,2 1,8 2,7 2,8 3,3 4,1 5,1 8,7 14,7 13,9 25,8 13,3 3,8
  92 Djelatnosti kockanja i klađenja  6 616 0,2 6,2 6,7 5,2 5,5 10,4 7,6 18,1 11,6 7,1 8,9 6,4 6,2
  93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti  6 463 1,9 3,9 5,3 4,1 12,0 5,1 5,3 9,7 12,2 9,0 17,5 8,8 5,2
S Ostale uslužne djelatnosti  12 477 3,9 5,5 5,6 3,8 19,7 3,9 3,7 7,5 8,6 8,6 14,5 9,5 5,1
  94 Djelatnosti članskih organizacija  6 438 3,0 2,3 3,2 3,2 5,2 3,7 3,8 8,4 10,8 11,8 21,7 14,8 8,1
  95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo  1 493 1,9 8,4 6,2 3,0 21,5 3,9 4,3 9,6 8,9 7,6 12,1 8,0 4,6
  96 Ostale osobne uslužne djelatnosti  4 546 5,8 9,1 8,9 5,0 39,7 4,1 3,5 5,5 5,4 4,3 5,1 2,5 1,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili duljemu od punoga radnog vremena.

3. ZAPOSLENI PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.1) U OŽUJKU 2023.

        Zaposleni u punome i nepunome radnom vremenu prema broju plaćenih sati rada Struktura zaposlenih u punome i nepunome radnom vremenu prema broju plaćenih sati rada,%
ukupno do 160 sati  160 − 200 sati više od 200 sati do 160 sati  160 − 200 sati više od 200 sati
  Ukupno 1 333 880  132 350 1 141 715  59 815 9,9 85,6 4,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  24 416  1 828  21 802   786 7,5 89,3 3,2
B Rudarstvo i vađenje  2 617   173  2 279   165 6,6 87,1 6,3
C Prerađivačka industrija  225 319  16 078  194 180  15 061 7,1 86,2 6,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 367   586  13 279   502 4,1 92,4 3,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  28 682  1 528  25 556  1 598 5,3 89,1 5,6
F Građevinarstvo  103 238  11 583  87 964  3 691 11,2 85,2 3,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  199 936  20 111  176 501  3 324 10,1 88,3 1,7
H Prijevoz i skladištenje  70 402  7 257  59 506  3 639 10,3 84,5 5,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  70 650  11 847  57 629  1 174 16,8 81,6 1,7
J Informacije i komunikacije  55 750  2 998  51 780   972 5,4 92,9 1,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34 878  2 010  32 171   697 5,8 92,2 2,0
L Poslovanje nekretninama  8 678  1 177  7 402   99 13,6 85,3 1,1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  68 185  8 319  58 739  1 127 12,2 86,1 1,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  51 465  9 367  39 452  2 646 18,2 76,7 5,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  108 294  4 937  97 309  6 048 4,6 89,9 5,6
P Obrazovanje  120 884  17 723  98 621  4 540 14,7 81,6 3,8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  99 896  9 500  77 365  13 031 9,5 77,4 13,0
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 847  2 498  23 922   427 9,3 89,1 1,6
S Ostale uslužne djelatnosti  19 376  2 830  16 258   288 14,6 83,9 1,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE U OŽUJKU 2023. U EURIMA

G-2. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE BRUTO PLAĆE U OŽUJKU 2023. U EURIMA

G-3. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA U OŽUJKU 2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Od 2016. podaci o strukturi zaposlenih prema visini neto i bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Kratice

d. n. drugdje nespomenuto
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0,0  podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Marinka Radman Ćosić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti