Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 30. travnja 2024.
RAD-2023-2-4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI I PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. OŽUJKA 2023.

Porast broja zaposlenih u pravnim osobama po županijama sa stanjem 31. ožujka 2023. u odnosu na stanje istog dana 2022. ostvarilo je 17 županija. Najveći porast broja zaposlenih u pravnim osobama evidentiran je u Zadarskoj županiji (21,3%). Slijede Ličko-senjska (6,4%), Dubrovačko-neretvanska (5,3%), Zagrebačka (4,8%), Brodsko-posavska i Primorsko-goranska (svaka za 4,7%), Istarska županija (4,3%), Splitsko-dalmatinska (3,8%), Međimurska (3,7%), Grad Zagreb (3,6%), Karlovačka (3,2%), Varaždinska i Koprivničko-križevačka (svaka za 2,3%), Šibensko-kninska (1,9%), Vukovarsko-srijemska (1,6%), Osječko-baranjska (1,5%) i Krapinsko-zagorska županija (0,5%).

Broj zaposlenih u pravnim osobama bio je u padu u preostale četiri županije: Sisačko-moslavačkoj (2,8%), Virovitičko-podravskoj (1,7%), Bjelovarsko-bilogorskoj (1,5%) i Požeško-slavonskoj (0,5%).

G-1. ZAPOSLENI PO ŽUPANIJAMA I PREMA SPOLU, STANJE 31. OŽUJKA 2023.

  Županije        
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA, PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2023.

Županija Ukupno zaposleni Zaposleni prema područjima djelatnosti
A B C D E F G H I J
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Rudarstvo i vađenje Prerađivačka industrija Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša Građevinarstvo Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla Prijevoz i skladištenje Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane Informacije i komunikacije
Republika Hrvatska 1 366 142  23 916  4 130  219 900  14 439  26 968  106 050  215 066  72 341  74 217  55 971
Žene  658 474  7 190   424  78 600  3 304  5 847  10 845  121 928  17 529  38 731  20 481
Muškarci  707 668  16 726  3 706  141 300  11 135  21 121  95 205  93 138  54 812  35 486  35 490
Zagrebačka  90 545   972  1 249  19 244   494  1 507  8 848  19 165  9 051  2 238  1 575
Žene  34 682   281   61  6 043   74   335   871  8 499  2 620  1 047   372
Muškarci  55 863   691  1 188  13 201   420  1 172  7 977  10 666  6 431  1 191  1 203
Krapinsko-zagorska  31 067   151   170  10 634   338   782  2 585  3 932  1 205   805   268
Žene  15 591   50   30  4 314   38   186   234  2 574   247   496   61
Muškarci  15 476   101   140  6 320   300   596  2 351  1 358   958   309   207
Sisačko-moslavčka  34 049  1 011   170  7 495   448   994  2 700  4 261  1 479   727   404
Žene  15 953   236   10  2 310   53   233   239  2 968   255   402   89
Muškarci  18 096   775   160  5 185   395   761  2 461  1 293  1 224   325   315
Karlovačka  31 684   958   11  8 923   391   817  2 532  3 025  1 756  1 254   640
Žene  14 319   243   1  2 806   42   196   241  1 911   289   866   189
Muškarci  17 365   715   10  6 117   349   621  2 291  1 114  1 467   388   451
Varaždinska  57 231   326   253  21 577   485  1 067  5 229  6 149  3 161  1 241  1 370
Žene  27 151   111   16  9 884   88   265   495  3 316   814   738   450
Muškarci  30 080   215   237  11 693   397   802  4 734  2 833  2 347   503   920
Koprivničko-križevačka  26 333   836   415  8 883   236   589  1 979  2 899  1 031   537   228
Žene  12 639   275   27  3 696   27   173   184  1 618   187   316   76
Muškarci  13 694   561   388  5 187   209   416  1 795  1 281   844   221   152
Bjelovarsko-bilogorska  25 631  1 390   59  6 303   388   512  1 720  2 871   973   733   332
Žene  12 217   358   5  2 400   44   125   156  1 622   221   419   90
Muškarci  13 414  1 032   54  3 903   344   387  1 564  1 249   752   314   242
Primorsko-goranska  97 566  1 171   72  11 090  1 026  2 551  7 364  16 222  8 288  8 377  2 332
Žene  48 374   344   12  3 224   172   530   825  9 947  1 868  4 603   887
Muškarci  49 192   827   60  7 866   854  2 021  6 539  6 275  6 420  3 774  1 445
Ličko-senjska  12 349  1 066   37  1 140   438   579   670  1 175  1 005  1 138   52
Žene  5 445   269 -   303   59   116   74   704   325   588   8
Muškarci  6 904   797   37   837   379   463   596   471   680   550   44
Virovitičko-podravska  15 597  1 339   120  3 937   222   303   882  1 699   496   301   152
Žene  7 436   294   12  1 461   30   78   93   992   102   188   52
Muškarci  8 161  1 045   108  2 476   192   225   789   707   394   113   100
Požeško-slavonska  15 020   898   123  3 453   176   392   855  1 403   645   388   137
Žene  7 178   187   20  1 225   18   81   86   815   130   219   35
Muškarci  7 842   711   103  2 228   158   311   769   588   515   169   102
Brodsko-posavska  31 393   614   66  9 051   364   669  2 950  3 131  1 556   565   665
Žene  13 473   145   8  2 539   64   145   340  1 640   274   317   138
Muškarci  17 920   469   58  6 512   300   524  2 610  1 491  1 282   248   527
Zadarska  52 965  1 837   190  3 635   386  1 473  4 151  15 311  2 382  3 441   553
Žene  30 739   617   44  1 215   38   298   454  13 332   637  1 731   173
Muškarci  22 226  1 220   146  2 420   348  1 175  3 697  1 979  1 745  1 710   380
Osječko-baranjska  76 312  5 174   63  12 358  1 106  1 696  6 123  9 218  3 650  2 403  2 404
Žene  35 569  1 681   3  4 629   192   421   643  5 019   643  1 248   814
Muškarci  40 743  3 493   60  7 729   914  1 275  5 480  4 199  3 007  1 155  1 590
Šibensko-kninska  26 195   164   34  3 380   341  1 030  2 113  3 587  1 216  2 090   316
Žene  12 966   49   6   693   57   252   191  2 360   287  1 186   108
Muškarci  13 229   115   28  2 687   284   778  1 922  1 227   929   904   208
Vukovarsko-srijemska  36 390  2 163   40  6 136   580  1 019  2 996  5 319  1 633   588   334
Žene  17 679   512   4  2 315   163   240   281  3 527   347   321   100
Muškarci  18 711  1 651   36  3 821   417   779  2 715  1 792  1 286   267   234
Splitsko-dalmatinska  128 692  1 175   287  13 623  1 081  2 593  11 698  23 674  7 576  10 356  3 265
Žene  64 129   530   25  4 765   176   537  1 294  14 270  1 835  5 499  1 067
Muškarci  64 563   645   262  8 858   905  2 056  10 404  9 404  5 741  4 857  2 198
Istarska  70 444   865   158  10 744   591  1 979  6 723  9 116  2 535  11 005  1 730
Žene  32 563   260   14  3 679   86   426   627  4 513   599  5 928   617
Muškarci  37 881   605   144  7 065   505  1 553  6 096  4 603  1 936  5 077  1 113
Dubrovačko-neretvanska  35 960   334   189  1 333   329  1 055  3 146  4 412  3 166  6 006   654
Žene  17 313   147   23   364   56   197   292  2 722   826  2 954   217
Muškarci  18 647   187   166   969   273   858  2 854  1 690  2 340  3 052   437
Međimurska  36 840   273   16  15 470   291   473  3 788  3 656  1 022  1 071   687
Žene  16 352   111 -  6 138   38   79   382  1 578   255   650   191
Muškarci  20 488   162   16  9 332   253   394  3 406  2 078   767   421   496
Grad Zagreb  433 879  1 199   408  41 491  4 728  4 888  26 998  74 841  18 515  18 953  37 873
Žene  216 706   490   103  14 597  1 789   934  2 843  38 001  4 768  9 015  14 747
Muškarci  217 173   709   305  26 894  2 939  3 954  24 155  36 840  13 747  9 938  23 126

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA, PREMA SPOLU I NKD-u 2007.1), STANJE 31. OŽUJKA 2023.

(nastavak)

Županija Zaposleni prema područjima djelatnosti
K L M N O P Q R S
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Poslovanje nekretninama Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje Obrazovanje Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Umjetnost, zabava i rekreacija Ostale uslužne djelatnosti
Republika Hrvatska  34 965  9 194  70 866  49 505  107 532  127 810  104 600  27 329  21 343
Žene  23 940  4 357  35 127  23 199  55 342  100 666  81 448  15 130  14 386
Muškarci  11 025  4 837  35 739  26 306  52 190  27 144  23 152  12 199  6 957
Zagrebačka   729   219  3 867  1 815  7 580  6 991  3 180   737  1 084
Žene   548   95  1 429   493  2 579  5 885  2 469   392   589
Muškarci   181   124  2 438  1 322  5 001  1 106   711   345   495
Krapinsko-zagorska   338   63   739   294  1 435  3 266  3 536   250   276
Žene   258   25   345   118   802  2 688  2 790   175   160
Muškarci   80   38   394   176   633   578   746   75   116
Sisačko-moslavčka   431   79   704   680  4 457  3 902  3 231   417   459
Žene   355   40   304   217  1 894  3 144  2 604   283   317
Muškarci   76   39   400   463  2 563   758   627   134   142
Karlovačka   459   132   787   412  2 890  3 059  2 799   472   367
Žene   347   70   385   165  1 344  2 482  2 210   287   245
Muškarci   112   62   402   247  1 546   577   589   185   122
Varaždinska   981   198  1 599  1 067  2 675  4 926  3 973   496   458
Žene   625   93   798   526  1 339  3 917  3 134   294   248
Muškarci   356   105   801   541  1 336  1 009   839   202   210
Koprivničko-križevačka   516   17   696   217  1 491  3 091  2 024   321   327
Žene   366 -   325   63   855  2 389  1 638   223   201
Muškarci   150   17   371   154   636   702   386   98   126
Bjelovarsko-bilogorska   788   50   725   407  2 440  2 929  2 369   281   361
Žene   506   21   355   147  1 201  2 316  1 843   176   212
Muškarci   282   29   370   260  1 239   613   526   105   149
Primorsko-goranska  1 946   729  5 638  4 053  5 116  9 538  8 583  2 088  1 382
Žene  1 491   428  2 578  2 004  3 004  7 650  6 712  1 178   917
Muškarci   455   301  3 060  2 049  2 112  1 888  1 871   910   465
Ličko-senjska   158   99   195   135  1 880  1 244   904   314   120
Žene   119   51   63   41   840   980   669   195   41
Muškarci   39   48   132   94  1 040   264   235   119   79
Virovitičko-podravska   301   25   422   134  1 329  1 957  1 639   173   166
Žene   215   7   219   18   710  1 513  1 249   104   99
Muškarci   86   18   203   116   619   444   390   69   67
Požeško-slavonska   190   12   319   84  1 710  1 909  1 984   148   194
Žene   134   8   142   28   810  1 473  1 549   103   115
Muškarci   56   4   177   56   900   436   435   45   79
Brodsko-posavska   440   58  1 125   532  2 582  3 347  2 890   360   428
Žene   297 -   594   169  1 330  2 612  2 279   252   330
Muškarci   143   58   531   363  1 252   735   611   108   98
Zadarska  1 174   348  1 640  1 986  4 142  5 117  3 586  1 078   535
Žene   834   152   714   806  1 822  4 126  2 812   571   363
Muškarci   340   196   926  1 180  2 320   991   774   507   172
Osječko-baranjska  1 323   258  4 132  1 743  6 184  9 130  6 557  1 343  1 447
Žene   870   119  1 955   675  2 741  6 880  5 045   753  1 238
Muškarci   453   139  2 177  1 068  3 443  2 250  1 512   590   209
Šibensko-kninska   429   155   691   523  2 923  2 813  2 512  1 272   606
Žene   361   75   340   149  1 292  2 250  2 017   732   561
Muškarci   68   80   351   374  1 631   563   495   540   45
Vukovarsko-srijemska   493   95   738   669  4 871  4 501  3 172   643   400
Žene   360   41   362   374  1 981  3 543  2 495   378   335
Muškarci   133   54   376   295  2 890   958   677   265   65
Splitsko-dalmatinska  2 713   799  5 987  4 412  9 214  14 323  9 910  3 633  2 373
Žene  1 894   387  2 803  1 745  4 407  11 397  7 881  1 849  1 768
Muškarci   819   412  3 184  2 667  4 807  2 926  2 029  1 784   605
Istarska  1 327   799  3 058  2 805  3 917  6 504  3 958  1 759   871
Žene   997   275  1 330  1 254  2 203  5 319  3 095   866   475
Muškarci   330   524  1 728  1 551  1 714  1 185   863   893   396
Dubrovačko-neretvanska   549   317  1 092  1 416  3 535  3 923  2 626  1 122   756
Žene   414   152   487   604  1 537  3 186  2 097   620   418
Muškarci   135   165   605   812  1 998   737   529   502   338
Međimurska   405   91  1 218   906  1 277  3 264  2 107   366   459
Žene   288   30   677   415   718  2 658  1 676   210   258
Muškarci   117   61   541   491   559   606   431   156   201
Grad Zagreb  19 275  4 651  35 494  25 215  35 884  32 076  33 060  10 056  8 274
Žene  12 661  2 288  18 922  13 188  21 933  24 258  25 184  5 489  5 496
Muškarci  6 614  2 363  16 572  12 027  13 951  7 818  7 876  4 567  2 778

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci o broju zaposlenih po županijama dobiveni su na temelju godišnjeg istraživanja koje se provodi jedanput na godinu sa stanjem 31. ožujka. Tim istraživanjem obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Podaci su prikupljeni izvještajem RAD-1G, koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o zaposlenima.

U podatke je uključena procjena broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od deset zaposlenih, a za koje nisu primljeni izvještaji. Podacima nisu obuhvaćeni ni zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija ni zaposleni osiguranici poljoprivrednici. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007., prema mjestu rada po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara, Snježana Varga i Zdenka Mandarić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455 
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti