Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 24. studenog 2022.
ZTI-2022-2-1 CORR

ISSN 1334-0557

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U 2021.

 

U Priopćenju ZTI-2022-2-1 Istraživanje i razvoj, od 31. listopada 2022., u tablicama 2. Bruto domaći izdaci za IR prema sektorima i vrstama izdataka u 2021. i 5. Zaposleni na IR-u prema vrsti zaposlenosti, sektorima, zanimanju na IR-u i spolu u 2021. nastala je pogreška pri prijenosu podataka.

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenim tablicama koje ovdje prilažemo.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

2. BRUTO DOMAĆI IZDACI ZA IR PREMA SEKTORIMA I VRSTAMA IZDATAKA U 2021.

tis. kuna

    Bruto domaći izdaci Kapitalni izdaci Tekući izdaci
ukupno troškovi rada i troškovi naknada zaposlenima ostali tekući troškovi
Sektori ― ukupno  5 459 426 801 412 4 658 014 3 412 286 1 245 728
Poslovni sektor 2 539 681 263 656 2 276 025 1 502 822 773 203
Državni i privatni neprofitni sektor 1 154 291 254 350 899 941 671 392 228 549
Visoko obrazovanje 1 765 454 283 406 1 482 048 1 238 072 243 976

5. ZAPOSLENI NA IR-u PREMA VRSTI ZAPOSLENOSTI, SEKTORIMA, ZANIMANJU NA IR-u I SPOLU U 2021.

    Ukupno Istraživači Stručno osoblje Tehničko osoblje Ostalo osoblje
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Broj osoba                    
Ukupno zaposleni na istraživanju i razvoju 27 424 13 247 16 879 8 230 5 430 2 291 2 794 1 193 2 321 1 533
Poslovni sektor 8 637 2 726 3 119 952 3 171 993 1 694 512 653 269
Državni i privatni neprofitni sektor 4 646 2 741 2 949 1 675 797 484 415 247 485 335
Visoko obrazovanje 14 141 7 780 10 811 5 603 1 462 814 685 434 1 183 929
Zaposleni na temelju ugovora o radu 25 558 12 280 15 673 7 612 4 921 2 006 2 697 1 168 2 267 1 494
Poslovni sektor 8 428 2 676 3 041 932 3 109 978 1 631 500 647 266
Državni i privatni neprofitni sektor 4 269 2 561 2 704 1 558 708 448 407 245 450 310
Visoko obrazovanje 12 861 7 043 9 928 5 122 1 104 580 659 423 1 170 918
Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora 1 866 967 1 206 618 509 285 97 25 54 39
Poslovni sektor 209 50 78 20 62 15 63 12 6 3
Državni i privatni neprofitni sektor 377 180 245 117 89 36 8 2 35 25
Visoko obrazovanje 1 280 737 883 481 358 234 26 11 13 11
Ekvivalent pune zaposlenosti (FTE)                    
Ukupno zaposleni na istraživanju i razvoju 16 528,2 7 800,4 9 507,7 4 589,7 3 988,8 1 558,7 1 739,2 808,0 1 292,5 844,0
Poslovni sektor 6 614,7 2 221,6 2 508,9 812,0 2 673,1 865,6 1 066,6 387,2 366,1 156,8
Državni i privatni neprofitni sektor 3 531,3 2 117,6 2 136,2 1 238,7 599,3 365,5 368,8 218,8 427,0 294,6
Visoko obrazovanje 6 382,2 3 461,2 4 862,6 2 539,0 716,4 327,6 303,8 202,0 499,4 392,6
Zaposleni na temelju ugovora o radu 15 884,5 7 474,0 9 089,7 4 372,3 3 818,5 1 476,1 1 711,4 799,9 1 264,9 825,7
Poslovni sektor 6 524,7 2 204,1 2 475,4 805,4 2 632,5 857,6 1 052,1 385,2 364,7 155,9
Državni i privatni neprofitni sektor 3 373,3 2 032,0 2 028,4 1 179,7 579,5 356,4 362,5 216,8 402,9 279,1
Visoko obrazovanje 5 986,5 3 237,9 4 585,9 2 387,2 606,5 262,1 296,8 197,9 497,3 390,7
Angažirani na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora 643,7 326,4 418,0 217,4 170,3 82,6 27,8 8,1 27,6 18,3
Poslovni sektor 90,0 17,5 33,5 6,6 40,6 8,0 14,5 2,0 1,4 0,9
Državni i privatni neprofitni sektor 158,0 85,6 107,8 59,0 19,8 9,1 6,3 2,0 24,1 15,5
Visoko obrazovanje 395,7 223,3 276,7 151,8 109,9 65,5 7,0 4,1 2,1 1,9

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Matija Škegro Vdović i Vesna Furjan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti