Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 11. listopada 2022.
POLJ-2022-1-8 CORR

ISSN 1334-0557

EKONOMSKI RAČUNI ZA POLJOPRIVREDU U 2021.

 

U Priopćenju POLJ-2022-1-8 Ekonomski računi za poljoprivredu u 2021., od 30. rujna 2022., u tablici 1. Vrijednost proizvodnje, faktorskog dohotka, poduzetničkog dohotka i uloženog rada u poljoprivredi nastala je pogreška pri prijenosu podatka.

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenim podatkom koji ovdje prilažemo.

1. VRIJEDNOST PROIZVODNJE, FAKTORSKOG DOHOTKA, PODUZETNIČKOG DOHOTKA I ULOŽENOG RADA U POLJOPRIVREDI

  2020. 2021.
mil. kuna
Poljoprivredna proizvodnja 18 259 20 688
Međufazna potrošnja 9 565 9 709
Bruto dodana vrijednost 8 694 10 979
Potrošnja fiksnoga kapitala 2 343 2 362
Neto dodana vrijednost 6 350 8 618
Naknada za zaposlene 1 138 1 201
Ostale subvencije na proizvodnju 3 644 4 023
Faktorski dohodak 9 995 12 640
Poslovni višak/mješoviti dohodak 8 856 11 439
Plaćene rente 309 302
Plaćene kamate 198 198
Primljene kamate 75 77
Poduzetnički dohodak 8 425 11 016
  Jedinica godišnjeg rada, tis.
Uloženi rad 172 171

Kratice

mil. milijun
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Viktor Štimac, Normela Pušić, Ivan Dujman i Mateja Ivezić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti