Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 19. srpnja 2022.
ZUDP-2022-1-1-CORR

ISSN 1334-0557

POKAZATELJI SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U 2021.

U Priopćenju ZUDP-2022-1-1 Pokazatelji siromaštva i socijalne isključenosti u 2021. od 15. srpnja 2022. nastala je pogreška u G-1. Stopa rizika od siromaštva prema dobi i spolu u 2021. zbog pogrešnog unosa datoteke u hrvatskoj verziji Priopćenja.

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenim grafikonom, koji ovdje prikazujemo.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

G-1. STOPA RIZIKA OD SIROMAŠTVA PREMA DOBI I SPOLU U 2021.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Hrvoje Žagmeštar i Dražen Ferić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti