Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 29. lipnja 2022.
TUR-2022-4-1-CORR

ISSN 1334-0557

TURISTIČKA AKTIVNOST STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2021.

U Priopćenju TUR-2022-4-1 Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske u 2021. od 2. lipnja 2022. došlo je do pogreške pri izračunu podataka.

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenim podacima koje ovdje prikazujemo.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

Na privatna višednevna putovanja odlazilo 39,4% stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina

U 2021. na barem jednome privatnome višednevnom putovanju bilo je 1,4 milijuna osoba ili 39,4% stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina, što je za 4,3% više nego u 2020. Ipak, u odnosu na 2019. to je i dalje za 27,8% manje stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina koji su bili na barem jednome privatnome višednevnom putovanju.

Unatoč ograničenjima u putovanjima i donošenju epidemioloških mjera u Hrvatskoj i svijetu radi sprečavanja širenja zaraze, stanovništvo Hrvatske putovalo je više nego u 2020.

1. BROJ STANOVNIKA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU ODLAZILI NA PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2021. PREMA ODREDIŠTU PUTOVANJA I DULJINI BORAVKA

   Ukupno Broj osoba na privatnim višednevnim putovanjima
prema odredištu putovanja prema duljini boravka
samo u Hrvatskoj samo u inozemstvu u Hrvatskoj i inozemstvu barem na jednom putovanju s 1 – 3 noćenja barem na jednom putovanju s 4 i više noćenja
Ukupno 1 354 229 1 051 036 140 076 163 117 596 485 1 059 120
Muškarci 663 255 504 020 66 842 92 393 294 789 521 501
Žene 690 974 547 017 73 234 70 723 301 697 537 619
Dob                 
15 – 34 513 625 383 194 46 410 84 021 231 841 406 814
35 – 54 534 854 441 102 44 180 49 572 227 864 420 639
55 i više 305 751 226 740 49 487 29 523 136 780 231 667

G-1. UDIO STANOVIŠTVA KOJE JE ODLAZILO NA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2021.

U 2021. porast privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj i u inozemstvu u odnosu na 2020.

U 2021. ostvareno je ukupno 3,6 milijuna privatnih višednevnih putovanja, od toga 3,0 milijuna (85,0%) u Hrvatskoj, a 533 tisuća (15,0%) u inozemstvu. U inozemstvo se najviše putovalo u Bosnu i Hercegovinu (38,8%), Njemačku (12,1%), Sloveniju (9,8%), Austriju (5,5%), Italiju (5,2%) i Srbiju (4,9%).

U drugoj je godini pandemije bolesti COVID-19 unatoč ograničenjima u putovanjima u odnosu na 2020. privatnih  višednevnih putovanja bilo za 27,5% više. Privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj ostvareno je 28,2% više, a u inozemstvu 23,9% više nego u 2020. U odnosu na 2019. to je pad višednevnih putovanja u Hrvatskoj za 8,5% i pad broja putovanja u inozemstvu za 70,8%.

2. PRIVATNA I POSLOVNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2021.

   Broj putovanja Broj noćenja Ukupni izdaci Prosječan broj noćenja po putovanju Prosječni izdaci po putovanju, kn Prosječni dnevni izdaci, kn
tis. indeksi
2021.
2020.
tis. indeksi
2021.
2020.
mil. kn indeksi
2021.
2020.
Ukupno 3 917 130,4 24 903 128,0 8 084 150,9 6,4 2 064 325
Privatna 3 553 127,5 22 995 123,9 6 657 143,1 6,5 1 874 290
U Hrvatskoj 3 020 128,2 18 164 122,7 5 061 158,4 6,0 1 676 279
1 – 3 noćenja 1 504 120,7 3 028 121,0 1 534 162,4 2,0 1 020 506
4 i više noćenja 1 516 136,6 15 136 123,0 3 528 156,7 10,0 2 327 233
U inozemstvu 533 123,9 (4 831) (128,4) 1 596 109,4 (9,1) 2 993 330
1 – 3 noćenja 248 117,2 (539) (119,7) 402 135,9 (2,2) 1 624 746
4 i više noćenja 286 130,3 (4 292) (129,6) 1 194 102,7 (15,0) 4 179 278
Poslovna 364 168,1 (1 908) (216,4) (1 427) (202,9) (5,2) (3 924) (748)
U Hrvatskoj 258 167,8 (1 036) (193,3) (655) (208,1) (4,0) (2 540) (633)
U inozemstvu (106) (168,9) (872) (252,0) (772) (198,6) (8,3) (7 304) (885)

G-2. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U INOZEMSTVU PREMA ZEMLJI ODREDIŠTA U 2021.

U srpnju i kolovozu 2021. ostvareno najviše privatnih putovanja u Hrvatskoj

U srpnju i kolovozu 2021. ostvareno je 1,3 milijuna privatnih višednevnih putovanja, što je 37,0% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u 2021. Najviše privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj bilo je u kolovozu 2021. (653 tisuće putovanja, što je 21,6% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj) i srpnju 2021. (523 tisuće putovanja ili 17,3% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj).

Najviše putovanja u inozemstvu bilo je u prosincu 2021. (95 tisuća putovanja, što je 17,8% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u inozemstvu) i kolovozu 2021. (85 tisuća putovanja, što je 15,9% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u inozemstvu).

Prema duljini boravka, 50,2% privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj bilo je s četiri i više noćenja, a 49,8% njih bila su putovanja do tri noćenja. Najviše duljih putovanja u Hrvatskoj ostvareno je u ljetnim mjesecima, u srpnju i kolovozu 2021., ukupno 62,1%, dok je kraćih putovanja najviše ostvareno u ožujku, lipnju i rujnu 2021. (36,5%). Prema duljini boravka na privatnim višednevnim putovanjima u inozemstvu, 53,6% privatnih višednevnih putovanja bila su dulja putovanja, a 46,4% njih kraća. Najviše duljih putovanja u inozemstvo ostvareno je u srpnju, kolovozu i prosincu 2021., ukupno 50,8%, dok je kraćih putovanja u inozemstvo najviše ostvareno u studenome i prosincu 2021. (36,7%).

Najčešći razlozi za odlazak na privatno višednevno putovanje bili su odmor na moru (1,4 milijuna putovanja ili 40,3% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja) i posjet rodbini i prijateljima (1,1 milijun putovanja ili 30,2% od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja).

G-3. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA PREMA MJESECU ODLASKA NA PUTOVANJE U 2021.

G-4. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA PREMA GLAVNOM RAZLOGU I GLAVNOM ODREDIŠTU PUTOVANJA U 2021.

Stanovnici Hrvatske na privatnim putovanjima u 2021. najviše noćili kod rodbine i prijatelja

Na privatnim višednevnim putovanjima u 2021. stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina ostvarili su ukupno 23,0 milijuna noćenja, od toga 18,2 milijuna noćenja (79,0%) na putovanjima u Hrvatskoj, a 4,8 milijuna (21,0%) na putovanjima u inozemstvu. Na jednome privatnome višednevnom putovanju ostvareno je prosječno sedam noćenja. Na putovanjima u Hrvatskoj ostvareno je prosječno šest noćenja, a devet noćenja ostvareno je na putovanjima u inozemstvu.

U 2021. stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina na privatnim višednevnim putovanjima u Hrvatskoj noćili su za 22,7% više, a u inozemstvu za 28,4% više u odnosu na 2020. U odnosu na 2019. na privatnim višednevnim putovanjima ostvarili su 4,4% manje noćenja u Hrvatskoj i za 47,6% manje noćenja u inozemstvu.

Prema vrsti smještaja, najviše noćenja ostvareno je u nekomercijalnim smještajnim objektima (15,4 milijuna noćenja ili 66,8%), od toga u smještajnim objektima kod rodbine i prijatelja 9,1 milijuna noćenja, a u vlastitim kućama i stanovima za odmor (vikendicama) 6,1 milijuna noćenja.

Prosječni izdaci po putovanju u Hrvatskoj iznosili 1 676 kuna, a u inozemstvu 2 993 kune

Ukupni izdaci na privatnim višednevnim putovanjima u 2021. iznosili su 6,7 milijardi kuna, od toga 5,1 milijardu kuna (76,0%) u Hrvatskoj, a 1,6 milijardi (24,0%) u inozemstvu. Prosječni izdaci po privatnom putovanju u Hrvatskoj iznosili su 1 676 kuna, a u inozemstvu 2 993 kune. Ukupni izdaci na privatnim višednevnim putovanjima u 2021. bili su veći za 43,1% nego u 2020. U odnosu na 2019. ukupni izdaci na privatnim višednevnima putovanjima bili su manji za 28,4%.

G-5. NOĆENJA NA PRIVATNIM VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA VRSTI SMJEŠTAJA I GLAVNOM ODREDIŠTU PUTOVANJA U 2021.

G-6. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U HRVATSKOJ PREMA GLAVNOME PRIJEVOZNOM SREDSTVU U 2021.

G-7. PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U INOZEMSTVU PREMA GLAVNOME PRIJEVOZNOM SREDSTVU U 2021.

Ni u 2021. najčešće se nije putovalo zbog pandemije bolesti COVID-19

Na privatna višednevna putovanja u 2021. nije putovalo 2,1 milijuna osoba, što je 60,6% stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Najčešći razlog neodlaska na privatna višednevna putovanja bio je sigurnosni, odnosno pandemija bolesti COVID-19 (46,8%).

G-8. GLAVNI RAZLOZI NEODLASKA NA PRIVATNA VIŠEDNEVNA PUTOVANJA U 2021. 1)

1) Mogućnost više odgovora.

U 2021. više poslovnih putovanja i u Hrvatskoj i u inozemstvu

U 2021. na barem jednome poslovnome višednevnom putovanju bile su 134 tisuće osoba ili 3,9% stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ukupno su ostvarene 364 tisuće poslovnih putovanja, od toga je 258 tisuća putovanja (71,0%) bilo ostvareno u Hrvatskoj, a 106 tisuća (29,0%) u inozemstvu. U 2021. ostvaren je porast poslovnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj za 67,8%, a u inozemstvu za 68,9% u odnosu na 2020. U odnosu na 2019. to je pad poslovnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj za 36,8%, a u inozemstvu za 75,4%.

Porast jednodnevnih putovanja u 2021. za 2,8% u odnosu na 2020.

Stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina u 2021. ostvarili su 4,0 milijuna jednodnevnih putovanja, od toga su 3,6 milijuna putovanja bila privatna (91,7%), a 327 tisuća poslovnih putovanja (8,3%). U odnosu na 2020. jednodnevnih putovanja bilo je više za 2,8%, ali za 50,3% manje nego u 2019.

Ukupni izdaci na privatnim jednodnevnim putovanjima iznosili su 1,3 milijarde kuna (1,2 milijarde na putovanjima u Hrvatskoj i 114 milijuna na putovanjima u inozemstvo). Prosječni izdaci po privatnome jednodnevnom putovanju iznosili su 355 kuna, pri čemu su prosječni izdaci po privatnome jednodnevnom putovanju u Hrvatskoj iznosili 348 kuna, a u inozemstvu 457 kuna.

3. PRIVATNA I POSLOVNA JEDNODNEVNA PUTOVANJA U 2021.

    Broj putovanja Ukupni izdaci Prosječni izdaci po putovanju, kn
tis. indeksi
2021.
2020.
mil. kn indeksi
2021.
2020.
Ukupno 3 964 102,8 1 462 107,9 369
Privatna 3 637 110,5 1 292 126,5 355
U Hrvatskoj 3 389 107,2 1 178 123,4 348
U inozemstvu 248 189,6 (114) (172,8) (457)
Poslovna (327) (57,8) (171) (51,0) (521)
U Hrvatskoj (308) (60,0) (153) (50,1) (499)
U inozemstvu (20) (36,7) (17) (59,9) (862)

4. KOEFICIJENT VARIJACIJE I INTERVAL POUZDANOSTI U 2021.

      Procijenjena vrijednost Koeficijent varijacije, % 95-postotni interval pouzdanosti
donja granica gornja granica
  Broj osoba na višednevnim putovanjima
Broj osoba na privatnim putovanjima 1 354 229 2,4 1 290 372 1 418 086
Samo u Hrvatskoj 1 051 036 2,8 992 990 1 109 083
Samo u inozemstvu 140 076 7,0 120 557 159 594
I u Hrvatskoj i u inozemstvu 163 117 5,7 144 782 181 451
Na putovanjima s 1 – 3 noćenja 596 485 3,5 555 881 637 089
Na putovanjima s 4 i više noćenja 1 059 120 2,7 1 002 169 1 116 071
Broj osoba na poslovnim putovanjima 134 216 5,4 119 767 148 666
  Broj višednevnih putovanja
Privatna putovanja 3 553 325 2,1 3 408 990 3 697 661
U Hrvatskoj 3 020 049 2,4 2 880 581 3 159 518
U inozemstvu 533 276 3,5 496 810 569 742
Poslovna putovanja 363 663 7,6 309 483 417 844
U Hrvatskoj 258 021 9,8 208 249 307 793
U inozemstvu 105 642 10,1 84 330 126 954
  Broj noćenja na višednevnim putovanjima
Noćenja na privatnim putovanjima  22 994 788 4,0 21 203 145 24 786 432
U Hrvatskoj 18 163 977 4,0 16 756 781 19 571 173
U inozemstvu 4 830 811 11,7 3 721 485 5 940 138
Noćenja na poslovnim putovanjima 1 907 832 19,2 1 186 269 2 629 395
U Hrvatskoj 1 035 609 30,7 406 538 1 664 680
U inozemstvu 872 223 20,7 512 872 1 231 574
  Izdaci višednevnih putovanja, u kunama
Izdaci na privatnim putovanjima 6 657 278 200 3,6 6 193 623 856 7 120 932 544
U Hrvatskoj 5 061 404 238 3,7 4 691 107 344 5 431 701 132
U inozemstvu 1 595 873 962 8,8 1 319 291 584 1 872 456 339
Izdaci na poslovnim putovanjima 1 426 958 558 14,5 1 018 706 392 1 835 210 723
U Hrvatskoj 655 365 328 21,0 383 725 492 927 005 164
U inozemstvu 771 593 230 19,5 471 185 205 1 072 001 254
  Broj jednodnevnih putovanja
Privatna putovanja 3 636 797 2,4 3 465 519 3 808 076
U Hrvatskoj 3 388 502 2,5 3 223 258 3 553 746
U inozemstvu 248 296 7,2 212 722 283 869
Poslovna putovanja 327 463 12,2 248 147 406 779
U Hrvatskoj 307 638 13,1 228 018 387 257
U inozemstvu 19 826 13,7 14 068 25 583
  Izdaci jednodnevnih putovanja, u kunama
Izdaci na privatnim putovanjima 1 291 793 691 6,1 1 138 020 512 1 445 566 870
U Hrvatskoj 1 178 281 666 6,5 1 029 083 437 1 327 479 895
U inozemstvu 113 512 025 15,7 78 241 467 148 782 584
Izdaci na poslovnim putovanjima 170 574 985 10,7 134 370 708 206 779 263
U Hrvatskoj 153 484 794 11,7 117 950 466 189 019 122
U inozemstvu 17 090 191 22,2 7 340 442 26 839 940

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske jest prikupiti podatke o nacionalnom turizmu, tj. podatke o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske izvan uobičajene sredine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, gdje i kada odlaze na putovanja, koliko traju putovanja te koliki su izdaci na putovanjima. Za ispitanike koji nisu odlazili na privatna višednevna putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanja.

U ovom Priopćenju prikazuju se glavni rezultati istraživanja te metode njegova provođenja. U pojedinim tablicama ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka zbog zaokruživanja. Indeksi su izračunani na bazi cijelih brojeva prije njihova iskazivanja u tisućama odnosno u milijunima.

Pravna i metodološka osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Povjerljivost

Tajnost prikupljenih podataka zajamčena je Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EU) br. 223/2009. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se samo za statističke svrhe. Podatke obrađuje Državni zavod za statistiku, a rezultati istraživanja objavljuju se u agregiranom obliku na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr.

Jedinice promatranja i obuhvat

Jedinica promatranja za broj osoba koje su bile na putovanju jest stanovnik Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Jedinica promatranja za podatke o broju višednevnih i jednodnevnih putovanja i njihovim obilježjima jest putovanje stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Ovim istraživanjem obuhvaćena su putovanja s obzirom na glavni razlog putovanja (privatno i poslovno) i glavno odredište putovanja (u Hrvatskoj i u inozemstvu) koja su završila u izvještajnom razdoblju. Mjesec odlaska na višednevno putovanje može biti izvan izvještajnog razdoblja (npr. prosinac 2020. za putovanje koje je završilo u siječnju 2021.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Okvir za izbor uzorka jest imenik fiksnih i mobilnih telefonskih linija u  Hrvatskoj. U istraživanju se koristio stratificirani slučajni uzorak, stratificiran s obzirom na županiju i vrstu telefonske linije (fiksna ili mobilna). Ciljana populacija u istraživanju jesu stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina koji žive u privatnim kućanstvima. Nije uključeno stanovništvo koje živi u institucijama (staračkim domovima, zatvorima i slično), državljani Republike Hrvatske koji žive u inozemstvu i strani državljani koji žive u Hrvatskoj. Ako se u uzorku radilo o fiksnoj telefonskoj liniji, ispitanik se u pripadajućem slučajno izabranom kućanstvu birao metodom rođendanskoga ključa. 

Podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske u 2021. prikupljeni su putem telefonskog intervjua uz podršku računala (metoda CATI) na reprezentativnom uzorku od ukupno 22 000 stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina.

Podaci su prikupljeni provođenjem četiri vala istraživanja CATI. Izvještajno razdoblje jest tromjesečje. Putovanje mora završiti u izvještajnom razdoblju, a može početi do 365 dana prije.

Prvi val prikupljanja podataka proveden je u travnju 2021. i obuhvatio je turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od siječnja do ožujka 2021. Drugi val proveden je u srpnju 2021. i obuhvatio je turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od travnja do lipnja 2021. Treći val proveden je u listopadu 2021. obuhvaćajući turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od srpnja do rujna 2021. Četvrti val proveden je u siječnju 2022. obuhvaćajući turističku aktivnost stanovništva Hrvatske od listopada do prosinca 2021. i u cijeloj 2021.

Obilježja putovanja prate se na razini najviše četiri višednevna i najviše četiri jednodnevna putovanja. Za pojedino putovanje prikupljaju se sljedeći podaci: vrsta putovanja (privatno ili poslovno putovanje), glavni razlog odlaska na putovanje, mjesec odlaska na putovanje, trajanje putovanja za višednevna putovanja (broj noćenja), država odredišta za putovanja u inozemstvo, organizacija putovanja (samostalno, posredstvom agencije), glavno prijevozno sredstvo, vrsta smještaja na višednevnim putovanjima, broj osoba za koju se iskazuju izdaci, izdaci na putovanju i struktura izdataka na višednevnim putovanjima.

Osim navedenih obilježja putovanja, prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, stupanj obrazovanja, broj članova kućanstva, radni status, županija).

S obzirom na to da se podaci o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske odnose na svako pojedino tromjesečno razdoblje, spajanjem rezultata četiriju tromjesečnih razdoblja nije moguće procijeniti broj/udio osoba koje su u promatranoj godini bile, ili nisu bile, na putovanju. Procjena broja osoba koje su putovale izračunana je na osnovi 7 000 ispitanika anketiranih u posljednjem (četvrtom) valu anketiranja u kojem su obuhvaćena i putovanja tijekom cijele 2021.

U analizi točnosti procjena prikazana je procjena zbroja, koeficijent varijacije u postotku te 95% interval pouzdanosti za procjenu zbroja. Pokazatelji čiji se koeficijent varijacije kreće između vrijednosti od 10,0% do 29,9% stavljene su u zagrade, što znači da je riječ o manje preciznim procjenama.

Stopa odgovora

Stopa odgovora jest 64,9% svih prihvatljivih jedinica. Najviše neodgovora prisutno je na pitanjima o izdacima za putovanje. Ovaj problem neodgovora ublažen je sekvencijalnom metodom imputacije hot-deck.

Stope imputacije čine izdaci za prijevoz (10,0%), izdaci za smještaj (10,4%), izdaci za hranu i piće u ugostiteljskim objektima (10,1%) te ostali izdaci (7,4%).

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih razloga nevezanih uz aktivnosti za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu posjeta.

Uobičajenu sredinu (okruženje) neke osobe čini neposredna blizina doma i mjesto rada ili školovanja te ostala često posjećivana mjesta. Postoji samo jedna uobičajena sredina neke osobe. Uobičajenu sredinu određuju četiri kriterija: prelazak administrativne granice prebivališta, trajanje putovanja, učestalost odlaska na putovanja i razlog odlaska na putovanje.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Nacionalni turizam zemlje obuhvaća domaći turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na mjestima unutar zemlje, ali izvan svoga uobičajenog okruženja, i izlazni turizam, tj. aktivnost stanovnika zemlje koji putuju i borave na mjestima izvan granica zemlje i izvan svoga uobičajenog okruženja.

Posjetitelj je svaka osoba koja putuje u mjesto različito od svoga uobičajenog okruženja na vrijeme kraće od 12 mjeseci neprekidno i čija je glavna svrha putovanja različita od obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta, pri čemu postaje turist ako provede barem jednu noć u smještajnom objektu. Posjetitelje čine turisti i jednodnevni posjetitelji.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svoje uobičajene sredine provede najmanje jednu noć u komercijalnome ili nekomercijalnome smještajnom objektu radi odmora, rekreacije, posjeta rodbini i prijateljima, očuvanja i unapređenja zdravlja, poslovnih, vjerskih i drugih razloga. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

Jednodnevni posjetitelj jest svaka osoba koja putuje u mjesto različito od svoga uobičajenog okruženja i ne provede noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj i čija je glavna svrha putovanja različita od obavljanja određene aktivnosti koja se financira iz posjećenog mjesta.

Trajanje turističkog putovanja jest vrijeme provedeno na putovanju i može trajati najviše 365 dana neprekidno. Prema kriteriju trajanja, putovanja mogu biti jednodnevna i višednevna.

Jednodnevna putovanja jesu putovanja izvan uobičajene sredine, na kojima se u odredištu provede najmanje tri, a manje od 24 sata (nije ostvareno noćenje).

Višednevna putovanja jesu putovanja izvan uobičajene sredine, na kojima je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja.

S obzirom na svrhu, putovanja mogu biti privatna i poslovna.

Privatno putovanje jest putovanje čija je svrha odmor, rekreacija, kupnja, zdravlje, hodočašće, vjerski razlozi, posjet rodbini i prijateljima i slično. Privatna putovanja nisu tjedne migracije ili odlazak na posao ili školovanje, sezonski rad, boravak u bolnicama ili lječilištima koji je plaćen preko socijalnog osiguranja, boravak u izbjeglištvu i azilu.

Poslovno putovanje jest putovanje čija je svrha posao ili profesionalni razlozi, ali ne i svakodnevna lokalna putovanja i poslovno motivirana putovanja u uobičajenoj sredini. U poslovna putovanja ubrajaju se putovanja na kongrese, konferencije, poslovne sastanke, sajmove, izložbe, učenje jezika i ostala obrazovna putovanja, kulturna, sportska i slična putovanja, ali ne i poslovna putovanja koja su plaćena iz posjećenog mjesta.

Duljina boravka za višednevno putovanje određuje se brojem provedenih noći u mjestu boravka. Razlikujemo kraća i dulja putovanja.

Kraća putovanja jesu putovanja na kojima turisti ostvare jedno do tri noćenja.

Dulja putovanja jesu putovanja na kojima turisti ostvare četiri i više noćenja.

Izdaci na putovanju obuhvaćaju sve izdatke koje je posjetitelj imao za putovanje, a nastali su prije samog početka putovanja i za vrijeme putovanja. Navedene izdatke može načiniti i druga osoba uime posjetitelja i na njegov trošak.

 

Kratice

 
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
EU Europska unija
kn kuna
mil. milijun
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Znakovi

 
   
( ) manje precizan podatak

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Suzana Nujić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti