Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 27. siječnja 2023.
RAD-2022-2-6/4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA SPOLU PO ŽUPANIJAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta. Stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U prosincu 2022. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu, 358 621, što čini 22,2% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 16 363, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 179 494, što je 23,6%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 7 361, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U prosincu 2022. u odnosu na prosinac 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u 17 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 4,8%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 17 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 4,3%.

Za razdoblje od listopada do prosinca 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u 16 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 4,8%. U pet županija pao je broj zaposlenih, a najviše u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, za 1,3%.

Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 16 županija, u rasponu od 0,2% u Virovitičko-podravskoj županiji do 5,3% u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Broj zaposlenih žena pao je u pet županija, u rasponu od 0,3% u Krapinsko-zagorskoj županiji do 1,5% u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2022. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj županiji, 14,0%, što je za 7,2 postotna boda više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji, 2,9%, što je za 3,9 postotnih bodova manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća stopa registrirane nezaposlenosti za žene bila je u Virovitičko-podravskoj županiji, 17,5%, što je za 9,4 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji, 3,3%, što je za 4,8 postotnih bodova niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2022.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
X. XI. XII. X. XI. XII. X. XI. XII. X. XI. XII.
Republika Hrvatska 1 732 538 1 725 830 1 731 623 1 620 411 1 609 641 1 613 807 112 127 116 189 117 816 6,5 6,7 6,8
Žene 822 548 819 495 825 945 758 471 753 189 759 422 64 077 66 306 66 523 7,8 8,1 8,1
Zagrebačka 138 933 139 413 140 239 133 955 134 580 135 456 4 978 4 833 4 783 3,6 3,5 3,4
Žene 64 122 64 320 65 128 61 485 61 800 62 650 2 637 2 520 2 478 4,1 3,9 3,8
Krapinsko-zagorska 53 641 53 904 54 435 51 664 51 982 52 531 1 977 1 922 1 904 3,7 3,6 3,5
Žene 24 008 24 288 24 553 22 910 23 207 23 520 1 098 1 081 1 033 4,6 4,5 4,2
Sisačko-moslavačka 58 803 59 007 59 466 52 282 52 356 52 676 6 521 6 651 6 790 11,1 11,3 11,4
Žene 27 079 27 123 27 532 23 286 23 246 23 581 3 793 3 877 3 951 14,0 14,3 14,4
Karlovačka 46 289 46 362 46 885 43 955 43 915 44 382 2 334 2 447 2 503 5,0 5,3 5,3
Žene 21 399 21 481 21 715 19 993 19 989 20 199 1 406 1 492 1 516 6,6 6,9 7,0
Varaždinska 72 619 72 571 73 228 70 441 70 418 71 095 2 178 2 153 2 133 3,0 3,0 2,9
Žene 33 518 33 515 34 001 32 358 32 365 32 878 1 160 1 150 1 123 3,5 3,4 3,3
Koprivničko-križevačka 41 390 41 317 41 590 39 576 39 468 39 748 1 814 1 849 1 842 4,4 4,5 4,4
Žene 18 813 18 736 19 003 17 760 17 679 17 975 1 053 1 057 1 028 5,6 5,6 5,4
Bjelovarsko-bilogorska 39 939 40 128 40 069 36 552 36 653 36 635 3 387 3 475 3 434 8,5 8,7 8,6
Žene 18 444 18 508 18 558 16 491 16 514 16 654 1 953 1 994 1 904 10,6 10,8 10,3
Primorsko-goranska 124 006 122 555 122 898 117 566 116 021 116 342 6 440 6 534 6 556 5,2 5,3 5,3
Žene 59 762 58 989 59 483 56 145 55 312 55 763 3 617 3 677 3 720 6,1 6,2 6,3
Ličko-senjska 18 476 17 674 17 823 17 114 16 278 16 363 1 362 1 396 1 460 7,4 7,9 8,2
Žene 8 453 8 047 8 209 7 651 7 223 7 361 802 824 848 9,5 10,2 10,3
Virovitičko-podravska 27 886 27 965 28 518 24 056 24 135 24 519 3 830 3 830 3 999 13,7 13,7 14,0
Žene 12 817 12 815 13 176 10 537 10 584 10 876 2 280 2 231 2 300 17,8 17,4 17,5
Požeško-slavonska 24 775 24 764 24 840 22 488 22 482 22 607 2 287 2 282 2 233 9,2 9,2 9,0
Žene 11 265 11 244 11 326 9 856 9 855 10 014 1 409 1 389 1 312 12,5 12,4 11,6
Brodsko-posavska 51 112 51 127 51 405 45 244 45 323 45 706 5 868 5 804 5 699 11,5 11,4 11,1
Žene 22 305 22 258 22 495 18 430 18 464 18 820 3 875 3 794 3 675 17,4 17,0 16,3
Zadarska 67 445 66 163 66 086 64 080 62 453 62 249 3 365 3 710 3 837 5,0 5,6 5,8
Žene 32 356 31 684 31 903 30 520 29 618 29 744 1 836 2 066 2 159 5,7 6,5 6,8
Osječko-baranjska 111 765 111 745 112 146 97 501 97 392 97 775 14 264 14 353 14 371 12,8 12,8 12,8
Žene 53 105 53 103 53 272 44 185 44 101 44 421 8 920 9 002 8 851 16,8 17,0 16,6
Šibensko-kninska 39 411 38 995 38 852 35 659 34 853 34 635 3 752 4 142 4 217 9,5 10,6 10,9
Žene 18 883 18 794 18 768 16 844 16 523 16 503 2 039 2 271 2 265 10,8 12,1 12,1
Vukovarsko-srijemska 54 851 54 893 54 932 49 079 49 006 49 217 5 772 5 887 5 715 10,5 10,7 10,4
Žene 25 090 25 093 25 143 21 280 21 237 21 530 3 810 3 856 3 613 15,2 15,4 14,4
Splitsko-dalmatinska 191 248 189 460 188 974 170 862 167 210 165 983 20 386 22 250 22 991 10,7 11,7 12,2
Žene 93 217 92 420 92 837 82 152 80 314 80 379 11 065 12 106 12 458 11,9 13,1 13,4
Istarska 101 018 98 661 97 962 98 096 95 354 94 433 2 922 3 307 3 529 2,9 3,4 3,6
Žene 47 462 46 278 46 033 45 926 44 503 44 130 1 536 1 775 1 903 3,2 3,8 4,1
Dubrovačko-neretvanska 55 993 55 119 53 916 52 206 50 516 48 677 3 787 4 603 5 239 6,8 8,4 9,7
Žene 26 467 26 126 25 745 24 357 23 579 22 849 2 110 2 547 2 896 8,0 9,7 11,2
Međimurska 45 109 45 216 45 557 43 142 43 194 43 527 1 967 2 022 2 030 4,4 4,5 4,5
Žene 20 768 20 779 21 039 19 693 19 670 19 949 1 075 1 109 1 090 5,2 5,3 5,2
Grad Zagreb 367 224 368 175 371 172 354 288 355 436 358 621 12 936 12 739 12 551 3,5 3,5 3,4
Žene 183 091 183 762 185 894 176 488 177 274 179 494 6 603 6 488 6 400 3,6 3,5 3,4

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani strani radnici. Vidi Metodološka objašnjenja.

2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2022.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
X. XI. XII. X. − XII. X. 2022.
X. 2021.
XI. 2022.
XI. 2021.
XII. 2022.
XII. 2021.
X. − XII. 2022.
X. − XII. 2021.
Republika Hrvatska 1 405 686 1 397 595 1 403 404 1 402 228 101,3 101,3 101,3 101,3
Žene  669 081  665 347  672 187  668 872 101,3 101,4 101,3 101,3
Zagrebačka  120 691  121 293  122 251  121 412 101,8 102,0 101,9 101,9
Žene  55 985  56 288  57 141  56 471 101,6 101,8 101,6 101,6
Krapinsko-zagorska  44 497  44 766  45 437  44 900 99,1 99,5 100,0 99,5
Žene  20 188  20 453  20 877  20 506 99,0 99,9 100,3 99,7
Sisačko-moslavčka  45 572  45 605  45 952  45 710 99,6 99,7 99,7 99,6
Žene  20 416  20 373  20 705  20 498 99,2 99,2 99,3 99,2
Karlovačka  38 138  38 146  38 646  38 310 100,2 100,1 100,7 100,3
Žene  17 290  17 330  17 574  17 398 100,9 101,1 100,9 101,0
Varaždinska  61 561  61 509  62 215  61 762 101,2 100,6 101,2 101,0
Žene  28 782  28 802  29 314  28 966 100,7 100,0 100,8 100,5
Koprivničko-križevačka  33 664  33 575  33 926  33 722 101,8 101,4 101,7 101,7
Žene  15 270  15 202  15 518  15 330 102,0 101,4 102,1 101,8
Bjelovarsko-bilogorska  30 825  30 914  30 961  30 900 98,1 98,9 98,9 98,7
Žene  14 099  14 128  14 290  14 172 97,7 98,8 98,9 98,5
Primorsko-goranska  100 288  99 057  99 537  99 627 101,5 101,2 101,7 101,5
Žene  49 139  48 476  48 975  48 863 101,5 101,2 101,8 101,5
Ličko-senjska  14 273  13 485  13 596  13 785 103,2 100,3 100,8 101,4
Žene  6 533  6 135  6 274  6 314 102,6 99,1 100,0 100,6
Virovitičko-podravska  18 859  18 998  19 460  19 106 98,5 100,1 99,9 99,5
Žene  8 488  8 565  8 868  8 640 98,9 101,5 100,1 100,2
Požeško-slavonska  18 934  18 926  19 058  18 973 100,1 100,4 100,5 100,3
Žene  8 528  8 530  8 669  8 576 101,3 102,1 102,1 101,8
Brodsko-posavska  38 246  38 275  38 652  38 391 100,2 101,0 101,3 100,8
Žene  15 530  15 539  15 905  15 658 98,3 99,4 100,5 99,4
Zadarska  53 115  51 777  51 716  52 203 102,5 101,8 101,6 102,0
Žene  26 189  25 472  25 671  25 777 103,2 102,5 102,4 102,7
Osječko-baranjska  84 645  84 505  84 908  84 686 99,5 100,0 100,1 99,9
Žene  38 795  38 711  39 028  38 845 98,9 99,6 99,3 99,2
Šibensko-kninska  29 478  28 913  28 744  29 045 100,6 100,9 101,2 100,9
Žene  14 387  14 200  14 220  14 269 100,8 101,3 102,0 101,3
Vukovarsko-srijemska  40 861  40 755  41 035  40 884 99,7 100,2 100,9 100,3
Žene  18 034  17 977  18 278  18 096 99,4 100,5 101,5 100,4
Splitsko-dalmatinska  144 901  142 232  141 261  142 798 102,6 102,3 101,6 102,2
Žene  71 731  70 404  70 544  70 893 103,2 102,6 101,7 102,5
Istarska  80 580  78 315  77 547  78 814 105,0 104,7 104,8 104,8
Žene  38 927  37 779  37 486  38 064 105,1 104,6 104,3 104,7
Dubrovačko-neretvanska  43 803  42 791  41 160  42 585 103,9 104,1 102,7 103,6
Žene  21 232  20 791  20 165  20 729 106,0 105,7 104,1 105,3
Međimurska  38 825  38 887  39 243  38 985 101,4 103,0 101,8 102,0
Žene  17 846  17 831  18 112  17 930 102,7 105,4 102,4 103,5
Grad Zagreb  323 325  324 255  327 469  325 016 100,9 100,9 101,1 101,0
Žene  161 568  162 229  164 441  162 746 100,6 100,6 100,8 100,7
Strani   605   616   630   617 100,0 101,0 95,6 98,8
Žene   124   132   132   129 119,2 118,9 112,8 116,9

1) Privremeni podatak
2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Strani radnici su zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti