Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 26. listopada 2022.
RAD-2022-2-6/3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA SPOLU PO ŽUPANIJAMA U TREĆEM TROMJESEČJU 2022.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta. Stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U rujnu 2022. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu, 351 737, što čini 21,7% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 17 418, što je 1,1% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 174 973, što je 23,2%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 7 746, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U rujnu 2022. u odnosu na rujan 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u 15 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 5,5%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 14 županija, a najviše u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 6,7%.

Za razdoblje od srpnja do rujna 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u 14 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 5,6%. Broj zaposlenih pao je u šest županija, a najviše u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, za 1,9%. U Krapinsko-zagorskoj županiji broj zaposlenih u pravnim osobama ostao je nepromijenjen.

Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 14 županija, u rasponu od 0,6% u Krapinsko-zagorskoj županiji i Gradu Zagrebu do 7,3% u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Broj zaposlenih žena pao je u sedam županija, u rasponu od 0,3% u Virovitičko-podravskoj županiji do 3,9% u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Stopa registrirane nezaposlenosti u rujnu 2022. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj županiji, 13,6%, što je za 7,5 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Istarskoj županiji, 2,2%, što je za 3,9 postotnih bodova manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća stopa registrirane nezaposlenosti za žene bila je u Virovitičko-podravskoj županiji, 18,0%, što je za 10,6 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Istarskoj županiji, 2,4%, što je za 5,0 postotnih bodova niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2022.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
VII. VIII. IX. VII. VIII. IX. VII. VIII. IX. VII. VIII. IX.
Republika Hrvatska 1 744 605 1 742 491 1 727 104 1 635 034 1 632 071 1 621 308  109 571  110 420  105 796 6,3 6,3 6,1
Žene  831 737  827 831  816 315  766 570  761 915  755 562  65 167  65 916  60 753 7,8 8,0 7,4
Zagrebačka  138 015  137 655  137 560  132 611  132 191  132 583  5 404  5 464  4 977 3,9 4,0 3,6
Žene  64 248  63 824  63 425  61 174  60 725  60 762  3 074  3 099  2 663 4,8 4,9 4,2
Krapinsko-zagorska  53 889  53 768  53 701  51 827  51 663  51 722  2 062  2 105  1 979 3,8 3,9 3,7
Žene  24 323  24 223  24 097  23 114  22 987  23 010  1 209  1 236  1 087 5,0 5,1 4,5
Sisačko-moslavačka  58 997  58 698  57 885  52 247  51 978  51 478  6 750  6 720  6 407 11,4 11,4 11,1
Žene  27 370  26 977  26 481  23 337  22 997  22 755  4 033  3 980  3 726 14,7 14,8 14,1
Karlovačka  46 399  46 128  45 791  43 898  43 632  43 511  2 501  2 496  2 280 5,4 5,4 5,0
Žene  21 618  21 415  21 110  20 041  19 820  19 734  1 577  1 595  1 376 7,3 7,4 6,5
Varaždinska  72 471  72 327  72 022  70 161  69 996  69 845  2 310  2 331  2 177 3,2 3,2 3,0
žene  33 585  33 298  33 036  32 308  31 993  31 892  1 277  1 305  1 144 3,8 3,9 3,5
Koprivničko-križevačka  41 186  41 186  40 972  39 369  39 317  39 236  1 817  1 869  1 736 4,4 4,5 4,2
Žene  18 743  18 714  18 462  17 670  17 592  17 470  1 073  1 122   992 5,7 6,0 5,4
Bjelovarsko-bilogorska  39 934  39 754  39 602  36 581  36 284  36 285  3 353  3 470  3 317 8,4 8,7 8,4
Žene  18 421  18 324  18 186  16 482  16 293  16 270  1 939  2 031  1 916 10,5 11,1 10,5
Primorsko-goranska  126 636  127 216  125 372  120 513  120 971  119 243  6 123  6 245  6 129 4,8 4,9 4,9
Žene  61 158  61 187  60 249  57 622  57 594  56 831  3 536  3 593  3 418 5,8 5,9 5,7
Ličko-senjska  19 216  19 244  18 684  17 894  17 936  17 418  1 322  1 308  1 266 6,9 6,8 6,8
Žene  8 831  8 818  8 483  8 017  8 015  7 746   814   803   737 9,2 9,1 8,7
Virovitičko-podravska  27 987  27 869  27 886  24 139  24 010  24 100  3 848  3 859  3 786 13,7 13,8 13,6
Žene  12 933  12 864  12 767  10 618  10 519  10 463  2 315  2 345  2 304 17,9 18,2 18,0
Požeško-slavonska  24 676  24 634  24 444  22 383  22 328  22 257  2 293  2 306  2 187 9,3 9,4 8,9
Žene  11 259  11 224  11 046  9 776  9 711  9 666  1 483  1 513  1 380 13,2 13,5 12,5
Brodsko-posavska  50 902  50 973  50 735  45 121  45 049  44 970  5 781  5 924  5 765 11,4 11,6 11,4
Žene  22 371  22 358  22 073  18 513  18 352  18 237  3 858  4 006  3 836 17,2 17,9 17,4
Zadarska  69 178  69 290  67 636  66 301  66 329  64 829  2 877  2 961  2 807 4,2 4,3 4,2
Žene  33 243  33 180  32 167  31 599  31 447  30 652  1 644  1 733  1 515 4,9 5,2 4,7
Osječko-baranjska  111 549  111 265  110 647  97 313  97 012  96 834  14 236  14 253  13 813 12,8 12,8 12,5
Žene  53 080  52 724  52 166  44 092  43 707  43 565  8 988  9 017  8 601 16,9 17,1 16,5
Šibensko-kninska  40 736  40 864  40 098  37 604  37 657  36 858  3 132  3 207  3 240 7,7 7,8 8,1
Žene  19 562  19 598  19 127  17 814  17 786  17 368  1 748  1 812  1 759 8,9 9,2 9,2
Vukovarsko-srijemska  54 501  54 336  53 941  48 756  48 451  48 400  5 745  5 885  5 541 10,5 10,8 10,3
Žene  25 054  24 855  24 483  21 117  20 828  20 800  3 937  4 027  3 683 15,7 16,2 15,0
Splitsko-dalmatinska  194 839  195 099  191 351  176 300  176 673  173 144  18 539  18 426  18 207 9,5 9,4 9,5
Žene  95 276  94 779  92 366  84 615  84 161  82 420  10 661  10 618  9 946 11,2 11,2 10,8
Istarska  104 468  104 749  102 780  101 998  102 319  100 501  2 470  2 430  2 279 2,4 2,3 2,2
Žene  49 368  49 286  48 147  47 960  47 921  46 991  1 408  1 365  1 156 2,9 2,8 2,4
Dubrovačko-neretvanska  56 862  57 078  56 459  53 323  53 548  53 102  3 539  3 530  3 357 6,2 6,2 5,9
Žene  26 816  27 006  26 494  24 706  24 890  24 561  2 110  2 116  1 933 7,9 7,8 7,3
Međimurska  44 857  44 801  44 585  42 753  42 581  42 661  2 104  2 220  1 924 4,7 5,0 4,3
Žene  20 732  20 674  20 335  19 456  19 325  19 272  1 276  1 349  1 063 6,2 6,5 5,2
Grad Zagreb  366 708  364 937  364 359  353 343  351 526  351 737  13 365  13 411  12 622 3,6 3,7 3,5
Žene  183 641  182 384  181 491  176 434  175 133  174 973  7 207  7 251  6 518 3,9 4,0 3,6

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani strani radnici. Vidi Metodološka objašnjenja.

2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2022.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
VII. VIII. IX. VII. − IX. VII. 2022.
VII. 2021.
VIII. 2022.
VIII. 2021.
IX. 2022.
IX. 2021.
VII. − IX. 2022.
VII. − IX. 2021.
Republika Hrvatska 1 401 357 1 399 289 1 397 248 1 399 298 101,5 101,2 101,3 101,4
Žene  667 931  663 643  661 714  664 429 101,7 101,3 101,2 101,4
Zagrebačka  119 416  118 997  119 343  119 252 101,7 101,5 101,7 101,6
Žene  55 694  55 239  55 263  55 399 102,1 101,8 101,7 101,9
Krapinsko-zagorska  44 694  44 534  44 568  44 599 100,0 100,0 100,1 100,0
Žene  20 388  20 262  20 289  20 313 100,3 100,6 100,8 100,6
Sisačko-moslavačka  45 574  45 292  44 773  45 213 99,5 99,4 98,3 99,1
Žene  20 473  20 121  19 879  20 158 98,8 98,3 97,4 98,2
Karlovačka  38 024  37 835  37 716  37 858 100,5 100,3 100,1 100,3
Žene  17 279  17 104  17 043  17 142 101,4 101,2 100,8 101,1
Varaždinska  61 254  61 149  61 003  61 135 101,3 101,4 101,1 101,3
Žene  28 748  28 435  28 356  28 513 100,9 100,8 100,6 100,8
Koprivničko-križevačka  33 470  33 414  33 332  33 405 101,8 102,0 101,9 101,9
Žene  15 190  15 104  14 987  15 094 102,6 102,5 101,9 102,3
Bjelovarsko-bilogorska  30 865  30 589  30 588  30 681 98,3 98,1 98,0 98,1
Žene  14 111  13 937  13 908  13 985 98,3 98,1 97,9 98,1
Primorsko-goranska  100 166  100 759  100 488  100 471 101,7 101,9 101,9 101,9
Žene  49 135  49 177  49 124  49 145 102,2 101,8 102,1 102,0
Ličko-senjska  14 394  14 481  14 378  14 418 104,9 103,7 103,0 103,8
Žene  6 578  6 590  6 528  6 565 105,1 103,4 102,4 103,6
Virovitičko-podravska  18 894  18 781  18 871  18 849 99,2 98,9 99,5 99,2
Žene  8 521  8 431  8 389  8 447 100,1 100,0 99,1 99,7
Požeško-slavonska  18 831  18 779  18 725  18 778 98,9 99,2 98,9 99,0
Žene  8 438  8 368  8 351  8 386 98,5 98,7 98,9 98,7
Brodsko-posavska  38 096  38 045  37 984  38 042 100,1 100,3 100,1 100,2
Žene  15 605  15 453  15 349  15 469 98,3 98,3 97,9 98,1
Zadarska  52 982  53 105  52 956  53 014 103,0 102,6 102,4 102,7
Žene  26 141  26 054  25 895  26 030 104,1 103,5 103,0 103,5
Osječko-baranjska  84 492  84 181  83 988  84 220 99,3 99,2 99,5 99,3
Žene  38 688  38 314  38 185  38 396 98,4 98,2 98,6 98,4
Šibensko-kninska  29 727  29 793  29 756  29 759 102,6 101,3 101,1 101,7
Žene  14 530  14 505  14 463  14 499 102,5 101,2 100,9 101,5
Vukovarsko-srijemska  40 519  40 202  40 150  40 290 98,5 98,0 98,5 98,3
Žene  17 822  17 534  17 521  17 626 96,0 95,6 96,8 96,1
Splitsko-dalmatinska  144 469  145 022  144 063  144 518 103,4 102,9 102,4 102,9
Žene  71 359  70 989  70 527  70 958 104,6 103,3 102,6 103,5
Istarska  80 387  80 807  80 823  80 672 106,2 105,2 105,5 105,6
Žene  39 035  39 009  38 927  38 990 106,7 105,4 105,6 105,9
Dubrovačko-neretvanska  43 644  43 946  43 896  43 829 106,0 105,2 104,9 105,4
Žene  20 969  21 160  21 056  21 062 107,8 107,4 106,7 107,3
Međimurska  38 426  38 275  38 373  38 358 101,0 101,0 101,4 101,1
Žene  17 630  17 498  17 445  17 524 101,7 102,1 102,1 102,0
Grad Zagreb  322 434  320 683  320 880  321 332 100,9 100,6 100,9 100,8
Žene  161 492  160 240  160 105  160 612 100,7 100,4 100,6 100,6
Strani   599   620   594   604 103,1 106,2 102,4 103,9
Žene   105   119   124   116 104,0 114,4 112,7 110,5

1) Privremeni podatak
2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Strani radnici su zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti