Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 27. srpnja 2022.
RAD-2022-2-6/2

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA SPOLU PO ŽUPANIJAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2022.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta. Stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U lipnju 2022. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu, 352 665, što čini 21,8% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 17 213, što je 1,1% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 176 209, što je 23,2%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 7 727, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U lipnju 2022. u odnosu na lipanj 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u 15 županija, a najviše u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 7,3%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 14 županija, a najviše u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 9,8%.

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u 16 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 5,7%. Broj zaposlenih pao je u pet županija, a najviše u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 1,2%.

Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 15 županija, u rasponu od 0,1% u Virovitičko-podravskoj županiji do 7,0% u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Broj zaposlenih žena pao je u šest županija, u rasponu od 0,2% u Osječko-baranjskoj županiji do 3,2% u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2022. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj županiji, 13,1%, što je za 7,0 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Istarskoj županiji, 2,3%, što je za 3,8 postotnih bodova manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća stopa registrirane nezaposlenosti za žene bila je u Virovitičko-podravskoj županiji, 17,2%, što je za 9,6 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Istarskoj županiji, 2,6%, što je za 5,0 postotnih bodova niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2022.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
IV. V. VI. IV. V. VI. IV. V. VI. IV. V. VI.
Republika Hrvatska 1 692 143 1 702 028 1 723 422 1 573 221 1 592 190 1 617 624  118 922  109 838  105 798 7,0 6,5 6,1
Žene  803 317  808 352  820 221  735 351  745 330  758 255  67 966  63 022  61 966 8,5 7,8 7,6
Zagrebačka  136 917  136 946  137 553  131 866  132 036  132 518  5 051  4 910  5 035 3,7 3,6 3,7
Žene  63 447  63 515  63 906  60 752  60 889  61 130  2 695  2 626  2 776 4,2 4,1 4,3
Krapinsko-zagorska  53 747  53 672  53 767  51 777  51 750  51 840  1 970  1 922  1 927 3,7 3,6 3,6
Žene  24 272  24 153  24 214  23 151  23 058  23 093  1 121  1 095  1 121 4,6 4,5 4,6
Sisačko-moslavačka  58 885  58 460  58 659  51 834  51 828  52 061  7 051  6 632  6 598 12,0 11,3 11,2
Žene  27 239  26 950  27 172  23 172  23 105  23 277  4 067  3 845  3 895 14,9 14,3 14,3
Karlovačka  45 831  45 916  46 162  43 280  43 478  43 749  2 551  2 438  2 413 5,6 5,3 5,2
Žene  21 123  21 277  21 445  19 563  19 783  19 928  1 560  1 494  1 517 7,4 7,0 7,1
Varaždinska  72 094  72 046  72 301  70 006  69 994  70 153  2 088  2 052  2 148 2,9 2,8 3,0
žene  33 352  33 313  33 463  32 275  32 240  32 305  1 077  1 073  1 158 3,2 3,2 3,5
Koprivničko-križevačka  40 813  40 724  40 789  38 973  38 984  39 150  1 840  1 740  1 639 4,5 4,3 4,0
Žene  18 429  18 383  18 474  17 414  17 430  17 546  1 015   953   928 5,5 5,2 5,0
Bjelovarsko-bilogorska  39 453  39 561  39 674  36 029  36 305  36 476  3 424  3 256  3 198 8,7 8,2 8,1
Žene  18 121  18 167  18 211  16 197  16 321  16 383  1 924  1 846  1 828 10,6 10,2 10,0
Primorsko-goranska  120 535  122 339  125 062  113 773  116 123  119 033  6 762  6 216  6 029 5,6 5,1 4,8
Žene  57 998  58 921  60 274  54 195  55 409  56 828  3 803  3 512  3 446 6,6 6,0 5,7
Ličko-senjska  17 426  17 843  18 460  15 905  16 454  17 213  1 521  1 389  1 247 8,7 7,8 6,8
Žene  7 951  8 167  8 456  7 065  7 359  7 727   886   808   729 11,1 9,9 8,6
Virovitičko-podravska  27 986  27 773  27 634  24 070  24 046  24 005  3 916  3 727  3 629 14,0 13,4 13,1
Žene  12 842  12 708  12 640  10 488  10 470  10 465  2 354  2 238  2 175 18,3 17,6 17,2
Požeško-slavonska  24 363  24 416  24 516  21 956  22 159  22 271  2 407  2 257  2 245 9,9 9,2 9,2
Žene  11 026  11 056  11 191  9 488  9 606  9 723  1 538  1 450  1 468 13,9 13,1 13,1
Brodsko-posavska  50 532  50 327  50 587  44 439  44 553  44 963  6 093  5 774  5 624 12,1 11,5 11,1
Žene  22 116  21 983  22 122  18 116  18 176  18 375  4 000  3 807  3 747 18,1 17,3 16,9
Zadarska  64 122  65 423  67 259  60 599  62 315  64 438  3 523  3 108  2 821 5,5 4,8 4,2
Žene  30 468  31 181  32 174  28 550  29 530  30 635  1 918  1 651  1 539 6,3 5,3 4,8
Osječko-baranjska  110 716  110 524  110 825  95 887  96 327  96 874  14 829  14 197  13 951 13,4 12,8 12,6
Žene  52 537  52 491  52 802  43 405  43 661  44 033  9 132  8 830  8 769 17,4 16,8 16,6
Šibensko-kninska  37 829  38 402  39 476  33 682  34 822  36 304  4 147  3 580  3 172 11,0 9,3 8,0
Žene  17 955  18 284  18 969  15 742  16 387  17 228  2 213  1 897  1 741 12,3 10,4 9,2
Vukovarsko-srijemska  53 657  53 440  53 852  47 425  47 708  48 267  6 232  5 732  5 585 11,6 10,7 10,4
Žene  24 496  24 421  24 722  20 387  20 578  20 890  4 109  3 843  3 832 16,8 15,7 15,5
Splitsko-dalmatinska  182 526  184 134  189 684  160 368  164 659  171 776  22 158  19 475  17 908 12,1 10,6 9,4
Žene  88 985  89 682  92 635  76 752  78 983  82 586  12 233  10 699  10 049 13,7 11,9 10,8
Istarska  93 765  97 202  101 454  90 924  94 790  99 128  2 841  2 412  2 326 3,0 2,5 2,3
Žene  43 725  45 566  47 692  42 247  44 335  46 435  1 478  1 231  1 257 3,4 2,7 2,6
Dubrovačko-neretvanska  51 233  53 467  54 965  46 459  49 414  51 473  4 774  4 053  3 492 9,3 7,6 6,4
Žene  24 091  25 152  25 934  21 392  22 835  23 899  2 699  2 317  2 035 11,2 9,2 7,8
Međimurska  44 653  44 416  44 589  42 776  42 570  42 690  1 877  1 846  1 899 4,2 4,2 4,3
Žene  20 481  20 491  20 589  19 449  19 447  19 465  1 032  1 044  1 124 5,0 5,1 5,5
Grad Zagreb  364 584  364 446  365 577  350 717  351 324  352 665  13 867  13 122  12 912 3,8 3,6 3,5
Žene  182 574  182 400  183 041  175 462  175 637  176 209  7 112  6 763  6 832 3,9 3,7 3,7

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani strani radnici. Vidi Metodološka objašnjenja.

2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2022.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
IV. V. VI. IV. − VI. IV. 2022.
IV. 2021.
V. 2022.
V. 2021.
VI. 2022.
VI. 2021.
IV. − VI. 2022.
IV. − VI. 2021.
Republika Hrvatska 1 359 964 1 371 550 1 387 654 1 373 056 101,3 101,6 101,9 101,6
Žene  646 880  653 320  661 712  653 971 101,6 102,0 102,2 101,9
Zagrebačka  118 642  118 822  119 280  118 915 101,9 101,8 101,9 101,8
Žene  55 297  55 439  55 669  55 468 102,5 102,3 102,3 102,4
Krapinsko-zagorska  44 626  44 586  44 707  44 640 100,7 100,1 100,2 100,3
Žene  20 438  20 342  20 370  20 383 101,9 100,5 100,6 101,0
Sisačko-moslavčka  45 175  45 157  45 380  45 237 100,3 99,7 99,7 99,9
Žene  20 307  20 240  20 401  20 316 100,5 99,1 99,3 99,6
Karlovačka  37 514  37 647  37 877  37 679 100,8 100,6 100,6 100,7
Žene  16 889  17 058  17 172  17 040 101,7 101,9 101,7 101,8
Varaždinska  61 063  61 049  61 197  61 103 101,6 100,9 101,3 101,2
Žene  28 726  28 687  28 742  28 718 101,7 100,6 101,0 101,1
Koprivničko-križevačka  33 073  33 055  33 249  33 126 102,6 101,8 101,8 102,1
Žene  14 939  14 938  15 073  14 983 103,4 102,6 102,6 102,9
Bjelovarsko-bilogorska  30 264  30 563  30 755  30 527 98,7 99,2 98,8 98,9
Žene  13 834  13 967  14 038  13 946 99,0 99,8 98,8 99,2
Primorsko-goranska  96 272  97 479  99 060  97 604 101,3 102,1 102,5 102,0
Žene  47 159  47 829  48 580  47 856 101,9 103,0 103,0 102,6
Ličko-senjska  13 064  13 366  13 852  13 427 101,8 103,4 105,6 103,6
Žene  5 948  6 133  6 355  6 145 101,8 104,2 106,4 104,2
Virovitičko-podravska  18 831  18 785  18 740  18 785 100,7 99,9 98,8 99,8
Žene  8 410  8 386  8 371  8 389 101,3 100,2 98,8 100,1
Požeško-slavonska  18 364  18 552  18 688  18 535 99,6 100,3 99,6 99,8
Žene  8 142  8 246  8 371  8 253 98,3 99,0 99,3 98,9
Brodsko-posavska  37 548  37 606  37 944  37 699 101,4 101,2 101,1 101,2
Žene  15 293  15 326  15 476  15 365 99,3 99,2 99,1 99,2
Zadarska  49 911  50 846  51 721  50 826 102,1 103,6 103,6 103,1
Žene  24 368  24 971  25 492  24 944 102,8 104,9 104,8 104,2
Osječko-baranjska  83 126  83 571  84 085  83 594 100,4 100,4 99,9 100,2
Žene  38 085  38 317  38 648  38 350 99,9 99,9 99,5 99,8
Šibensko-kninska  27 564  28 127  28 812  28 168 101,2 102,8 103,2 102,4
Žene  13 349  13 709  14 142  13 733 101,3 103,2 103,6 102,7
Vukovarsko-srijemska  39 294  39 523  40 036  39 618 98,7 99,1 98,6 98,8
Žene  17 161  17 329  17 617  17 369 96,6 97,3 96,6 96,8
Splitsko-dalmatinska  135 161  137 340  141 229  137 910 101,7 102,8 104,1 102,9
Žene  66 640  67 893  70 002  68 178 103,1 104,5 105,7 104,5
Istarska  73 057  75 463  78 251  75 590 103,8 105,9 107,1 105,7
Žene  35 082  36 494  37 874  36 483 104,1 106,5 107,5 106,1
Dubrovačko-neretvanska  38 595  40 773  42 136  40 501 101,6 105,8 107,3 104,9
Žene  18 516  19 607  20 343  19 489 103,1 108,1 109,8 107,0
Međimurska  38 423  38 233  38 370  38 342 101,8 101,3 101,2 101,4
Žene  17 598  17 614  17 627  17 613 102,4 102,5 102,0 102,3
Grad Zagreb  319 921  320 456  321 708  320 695 101,1 100,9 101,0 101,0
Žene  160 610  160 704  161 254  160 856 101,0 100,8 100,9 100,9
Strani   476   551   577   535 89,0 98,2 101,6 96,4
Žene   89   91   95   92 97,8 97,8 105,6 100,4

1) Privremeni podatak
2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Strani radnici su zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti