Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 27. travnja 2022.
RAD-2022-2-6/1

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA SPOLU PO ŽUPANIJAMA U 2022.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta. Stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U ožujku 2022. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu, 348 825, što čini 22,4% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 15 620, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 174 676, što je 24,0%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 6 931, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U ožujku 2022. u odnosu na ožujak 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u 17 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 2,9%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 19 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 3,6%.

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u 17 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 2,8%.

Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 19 županija, u rasponu od 0,3% u Osječko-baranjskoj županiji do 3,5% u Istarskoj županiji. Pad broja zaposlenih žena evidentiran je u dvije županije, i to u Požeško-slavonskoj županiji, za 1,7%, i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 3,3%.

Stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2022. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj županiji, 14,2%, što je za 6,7 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji, 3,0%, što je za 4,5 postotnih bodova manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća stopa registrirane nezaposlenosti za žene bila je u Virovitičko-podravskoj i Brodsko-posavskoj županiji, za po 18,2%, što je za 9,3 postotna boda više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji, 3,3%, što je za 5,6 postotnih bodova niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2022.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III.
Republika Hrvatska 1.684.532 1.675.860 1.682.517 1.553.539 1.545.407 1.556.913 130.993 130.453 125.604 7,8 7,8 7,5
Žene 801.520 798.051 799.715 728.310 724.475 728.248 73.210 73.576 71.467 9,1 9,2 8,9
Zagrebačka 135.533 135.242 136.258 130.298 129.927 131.111 5.235 5.315 5.147 3,9 3,9 3,8
Žene 62.886 62.836 63.242 60.131 60.045 60.483 2.755 2.791 2.759 4,4 4,4 4,4
Krapinsko-zagorska 53.584 53.280 53.467 51.466 51.204 51.514 2.118 2.076 1.953 4,0 3,9 3,7
Žene 24.107 23.973 24.057 22.943 22.839 22.995 1.164 1.134 1.062 4,8 4,7 4,4
Sisačko-moslavačka 58.531 58.320 58.675 51.482 51.264 51.519 7.049 7.056 7.156 12,0 12,1 12,2
Žene 27.090 27.023 27.139 23.131 23.005 23.095 3.959 4.018 4.044 14,6 14,9 14,9
Karlovačka 45.959 45.552 45.761 43.199 42.780 43.054 2.760 2.772 2.707 6,0 6,1 5,9
Žene 21.250 21.070 21.131 19.588 19.381 19.481 1.662 1.689 1.650 7,8 8,0 7,8
Varaždinska 71.394 71.355 71.769 69.258 69.212 69.630 2.136 2.143 2.139 3,0 3,0 3,0
žene 33.121 33.060 33.226 32.050 31.953 32.126 1.071 1.107 1.100 3,2 3,3 3,3
Koprivničko-križevačka 40.446 40.134 40.518 38.543 38.210 38.647 1.903 1.924 1.871 4,7 4,8 4,6
Žene 18.328 18.196 18.321 17.326 17.168 17.303 1.002 1.028 1.018 5,5 5,6 5,6
Bjelovarsko-bilogorska 39.663 39.326 39.494 36.052 35.654 35.892 3.611 3.672 3.602 9,1 9,3 9,1
Žene 18.182 18.182 18.175 16.299 16.160 16.138 1.883 2.022 2.037 10,4 11,1 11,2
Primorsko-goranska 119.639 119.017 119.419 111.854 111.264 112.191 7.785 7.753 7.228 6,5 6,5 6,1
Žene 57.811 57.445 57.532 53.438 53.075 53.457 4.373 4.370 4.075 7,6 7,6 7,1
Ličko-senjska 17.372 17.265 17.241 15.627 15.522 15.620 1.745 1.743 1.621 10,0 10,1 9,4
Žene 7.919 7.905 7.848 6.968 6.938 6.931 951 967 917 12,0 12,2 11,7
Virovitičko-podravska 27.668 27.379 27.581 23.673 23.384 23.655 3.995 3.995 3.926 14,4 14,6 14,2
Žene 12.704 12.565 12.664 10.443 10.274 10.356 2.261 2.291 2.308 17,8 18,2 18,2
Požeško-slavonska 24.495 24.355 24.517 21.929 21.785 21.983 2.566 2.570 2.534 10,5 10,6 10,3
Žene 11.049 11.057 11.080 9.437 9.430 9.462 1.612 1.627 1.618 14,6 14,7 14,6
Brodsko-posavska 50.215 50.242 50.351 43.988 43.981 44.101 6.227 6.261 6.250 12,4 12,5 12,4
Žene 21.984 22.008 22.062 18.042 18.037 18.055 3.942 3.971 4.007 17,9 18,0 18,2
Zadarska 63.581 63.283 63.402 59.484 59.190 59.509 4.097 4.093 3.893 6,4 6,5 6,1
Žene 30.262 30.177 30.186 27.997 27.900 28.003 2.265 2.277 2.183 7,5 7,5 7,2
Osječko-baranjska 110.992 110.278 110.795 95.147 94.594 95.426 15.845 15.684 15.369 14,3 14,2 13,9
Žene 52.859 52.492 52.626 43.288 42.973 43.193 9.571 9.519 9.433 18,1 18,1 17,9
Šibensko-kninska 37.772 37.692 37.655 33.035 32.843 33.032 4.737 4.849 4.623 12,5 12,9 12,3
Žene 18.079 18.060 17.986 15.544 15.430 15.472 2.535 2.630 2.514 14,0 14,6 14,0
Vukovarsko-srijemska 54.310 53.783 53.678 47.391 46.950 47.125 6.919 6.833 6.553 12,7 12,7 12,2
Žene 24.772 24.565 24.484 20.373 20.196 20.204 4.399 4.369 4.280 17,8 17,8 17,5
Splitsko-dalmatinska 182.980 181.746 182.377 157.966 156.914 158.574 25.014 24.832 23.803 13,7 13,7 13,1
Žene 89.685 89.223 89.205 76.019 75.502 75.972 13.666 13.721 13.233 15,2 15,4 14,8
Istarska 92.096 91.084 91.356 87.945 87.032 87.888 4.151 4.052 3.468 4,5 4,4 3,8
Žene 43.153 42.619 42.646 40.982 40.480 40.830 2.171 2.139 1.816 5,0 5,0 4,3
Dubrovačko-neretvanska 51.467 50.740 50.350 45.314 44.558 44.704 6.153 6.182 5.646 12,0 12,2 11,2
Žene 24.202 23.902 23.729 20.855 20.538 20.624 3.347 3.364 3.105 13,8 14,1 13,1
Međimurska 44.276 44.080 44.347 42.334 42.127 42.457 1.942 1.953 1.890 4,4 4,4 4,3
Žene 20.282 20.184 20.348 19.236 19.136 19.301 1.046 1.048 1.047 5,2 5,2 5,1
Grad Zagreb 361.995 361.163 363.050 346.990 346.468 348.825 15.005 14.695 14.225 4,1 4,1 3,9
Žene 181.697 181.414 181.937 174.122 173.920 174.676 7.575 7.494 7.261 4,2 4,1 4,0

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani strani radnici. Vidi Metodološka objašnjenja.

2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2022.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
I. II. III. I. − III. I. 2022.
I. 2021.
II. 2022.
II. 2021.
III. 2022.
III. 2021.
I. − III. 2022.
I.  − III. 2021.
Republika Hrvatska 1.347.071 1.338.912 1.348.694 1.344.892 100,8 100,8 101,2 100,9
Žene 642.792 639.014 642.213 641.340 101,3 101,5 101,6 101,5
Zagrebačka 117.084 116.730 117.890 117.235 101,3 101,4 101,9 101,5
Žene 54.698 54.605 55.034 54.779 101,9 102,2 102,5 102,2
Krapinsko-zagorska 44.324 44.083 44.370 44.259 100,6 100,5 100,6 100,6
Žene 20.240 20.153 20.307 20.233 101,6 101,7 101,9 101,7
Sisačko-moslavčka 44.870 44.656 44.879 44.802 100,4 100,5 100,6 100,5
Žene 20.271 20.153 20.242 20.222 101,2 101,2 101,2 101,2
Karlovačka 37.527 37.098 37.336 37.320 101,4 100,9 101,1 101,1
Žene 16.950 16.740 16.838 16.843 102,9 102,4 102,5 102,6
Varaždinska 60.369 60.321 60.698 60.463 101,0 101,2 101,4 101,2
Žene 28.525 28.437 28.591 28.518 101,2 101,5 101,7 101,5
Koprivničko-križevačka 32.695 32.393 32.775 32.621 101,8 101,9 102,5 102,0
Žene 14.843 14.706 14.830 14.793 103,0 103,3 103,4 103,2
Bjelovarsko-bilogorska 30.346 29.928 30.137 30.137 100,0 99,3 99,4 99,6
Žene 13.940 13.809 13.788 13.846 101,8 101,6 100,4 101,3
Primorsko-goranska 95.448 94.859 95.582 95.296 100,8 100,9 101,3 101,0
Žene 46.918 46.543 46.824 46.762 101,8 101,9 102,0 101,9
Ličko-senjska 12.936 12.821 12.895 12.884 101,3 101,1 101,2 101,2
Žene 5.929 5.894 5.871 5.898 102,3 102,1 101,1 101,8
Virovitičko-podravska 18.609 18.349 18.515 18.491 99,3 98,6 99,5 99,2
Žene 8.436 8.274 8.315 8.342 101,5 99,9 100,4 100,6
Požeško-slavonska 18.339 18.200 18.377 18.305 99,9 100,2 100,7 100,3
Žene 8.100 8.080 8.117 8.099 97,6 98,6 98,6 98,3
Brodsko-posavska 37.133 37.116 37.212 37.154 101,0 101,5 101,5 101,3
Žene 15.239 15.223 15.236 15.233 100,5 100,7 100,5 100,6
Zadarska 49.420 49.089 49.283 49.264 101,6 101,8 101,9 101,8
Žene 24.068 23.976 24.030 24.025 102,5 103,0 102,6 102,7
Osječko-baranjska 82.420 81.898 82.696 82.338 99,7 100,2 100,7 100,2
Žene 37.960 37.675 37.896 37.844 100,2 100,5 100,3 100,3
Šibensko-kninska 27.454 27.234 27.291 27.326 101,4 101,7 101,5 101,5
Žene 13.384 13.265 13.248 13.299 102,5 102,6 102,1 102,4
Vukovarsko-srijemska 39.367 38.945 39.039 39.117 98,5 98,5 98,5 98,5
Žene 17.178 17.027 17.011 17.072 96,9 96,8 96,3 96,7
Splitsko-dalmatinska 134.028 132.951 134.285 133.755 101,3 101,2 101,8 101,4
Žene 66.340 65.843 66.244 66.142 102,8 103,0 103,2 103,0
Istarska 71.802 70.802 71.396 71.333 103,0 102,4 102,9 102,8
Žene 34.676 34.129 34.366 34.390 103,6 103,2 103,6 103,5
Dubrovačko-neretvanska 38.096 37.306 37.352 37.585 99,9 99,2 99,1 99,4
Žene 18.277 17.939 17.969 18.062 101,2 100,6 100,6 100,8
Međimurska 37.940 37.758 38.059 37.919 101,2 100,7 101,3 101,1
Žene 17.361 17.271 17.432 17.355 101,8 101,5 102,0 101,7
Grad Zagreb 316.300 315.831 318.171 316.767 100,3 100,7 101,1 100,7
Žene 159.361 159.177 159.933 159.490 100,2 100,7 101,0 100,7
Strani 564 544 456 521 111,9 99,6 85,1 98,6
Žene 98 95 91 95 94,2 113,1 104,6 103,3

1) Privremeni podatak 
2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Strani radnici su zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

Kratice

 
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti