Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 27. veljače 2023.
RAD-2022-1-6/4

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO ŽUPANIJAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.

Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u četvrtom tromjesečju 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Karlovačkoj županiji, za 10,5%, a najmanji u Međimurskoj županiji, za 7,0%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u četvrtom tromjesečju 2022. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 9 263 kune, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 6 785 kuna.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u četvrtom tromjesečju 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Karlovačkoj županiji, za 11,5%, a najmanji u Gradu Zagrebu, za 8,2%.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u četvrtom tromjesečju 2022. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 13 164 kune, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 8 913 kuna.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
X. 2022. XI. 2022. XII. 2022. X. – XII. 2022. X. 2022.
X. 2021.
XI. 2022.
XI. 2021.
XII. 2022.
XII. 2021.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
Republika Hrvatska 7 745 7 914 7 878 7 846 108,5 107,9 108,2 108,2
Zagrebačka 7 831 7 991 7 985 7 936 108,3 107,6 108,5 108,1
Krapinsko-zagorska 7 459 7 590 7 597 7 549 109,8 108,6 109,3 109,2
Sisačko-moslavačka 7 080 7 189 7 206 7 158 108,6 108,3 108,8 108,6
Karlovačka 7 625 8 008 7 653 7 762 110,5 112,6 108,4 110,5
Varaždinska 7 236 7 352 7 319 7 303 109,2 108,4 109,1 108,9
Koprivničko-križevačka 7 051 7 122 7 157 7 110 109,0 106,9 108,2 108,0
Bjelovarsko-bilogorska 6 865 6 945 6 983 6 931 109,3 108,8 109,5 109,2
Primorsko-goranska 7 728 7 857 7 885 7 823 108,5 107,9 108,8 108,4
Ličko-senjska 7 144 7 181 7 273 7 199 109,8 108,8 109,5 109,4
Virovitičko-podravska 6 767 6 770 6 818 6 785 110,0 108,9 110,0 109,6
Požeško-slavonska 6 877 6 987 6 931 6 932 108,7 107,2 107,2 107,7
Brodsko-posavska 6 911 6 960 6 879 6 917 109,5 108,6 107,6 108,6
Zadarska 7 246 7 396 7 337 7 326 109,1 108,8 108,7 108,9
Osječko-baranjska 7 204 7 341 7 295 7 280 109,2 109,3 108,7 109,1
Šibensko-kninska 7 144 7 292 7 320 7 252 109,3 110,2 109,1 109,5
Vukovarsko-srijemska 6 832 6 900 6 924 6 886 109,5 108,6 108,3 108,8
Splitsko-dalmatinska 7 366 7 521 7 446 7 444 108,4 108,7 108,8 108,6
Istarska 7 363 7 507 7 481 7 450 108,5 106,5 108,0 107,7
Dubrovačko-neretvanska 7 232 7 378 7 330 7 312 109,0 109,6 108,7 109,1
Međimurska 7 150 7 320 7 296 7 256 106,8 106,3 108,0 107,0
Grad Zagreb 9 105 9 368 9 316 9 263 107,5 106,8 107,4 107,2

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
X. 2022. XI. 2022. XII. 2022. X. – XII. 2022. X. 2022.
X. 2021.
XI. 2022.
XI. 2021.
XII. 2022.
XII. 2021.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
Republika Hrvatska 10 521 10 785 10 748 10 684 109,6 108,8 109,3 109,2
Zagrebačka 10 589 10 844 10 849 10 761 109,5 108,5 109,7 109,2
Krapinsko-zagorska 9 854 10 037 10 092 9 995 111,1 109,3 110,6 110,3
Sisačko-moslavačka 9 402 9 563 9 609 9 525 109,8 109,1 109,9 109,6
Karlovačka 10 105 10 714 10 189 10 337 111,5 113,7 109,2 111,5
Varaždinska 9 636 9 829 9 787 9 751 110,4 109,5 110,5 110,1
Koprivničko-križevačka 9 362 9 463 9 531 9 452 110,4 107,7 109,2 109,1
Bjelovarsko-bilogorska 9 014 9 137 9 199 9 117 110,5 109,6 110,4 110,2
Primorsko-goranska 10 516 10 712 10 766 10 665 109,5 108,6 109,7 109,2
Ličko-senjska 9 426 9 472 9 653 9 516 110,9 109,3 110,8 110,3
Virovitičko-podravska 8 874 8 880 8 983 8 913 111,2 109,8 111,3 110,8
Požeško-slavonska 9 078 9 271 9 204 9 184 109,7 108,0 108,2 108,6
Brodsko-posavska 9 091 9 169 9 111 9 124 110,3 109,2 108,6 109,4
Zadarska 9 642 9 872 9 797 9 770 110,2 109,7 109,7 109,8
Osječko-baranjska 9 598 9 808 9 765 9 724 110,4 110,4 109,8 110,2
Šibensko-kninska 9 534 9 745 9 816 9 698 110,8 111,6 110,4 111,0
Vukovarsko-srijemska 8 888 8 980 9 044 8 971 110,6 109,5 109,4 109,9
Splitsko-dalmatinska 9 921 10 159 10 056 10 045 109,5 109,7 110,1 109,8
Istarska 9 893 10 114 10 100 10 035 109,8 107,2 109,2 108,7
Dubrovačko-neretvanska 9 718 9 930 9 852 9 831 110,3 110,8 109,9 110,3
Međimurska 9 366 9 636 9 611 9 538 108,6 107,3 109,1 108,3
Grad Zagreb 12 903 13 327 13 262 13 164 108,6 107,7 108,4 108,2

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Varga, Zdenka Mandarić i Marinka Radman Ćosić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti