Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 28. studenog 2022.
RAD-2022-1-6/3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO ŽUPANIJAMA
U TREĆEM TROMJESEČJU 2022.

Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za treće tromjesečje 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Krapinsko-zagorskoj županiji, za 9,2%, a najmanji u Gradu Zagrebu, za 6,1%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za treće tromjesečje 2022. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 8 968 kuna, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 6 577 kuna.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za treće tromjesečje 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Istarskoj županiji, za 10,5%, a najmanji u Gradu Zagrebu, za 7,0%.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za treće tromjesečje 2022. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 12 702 kune, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 8 621 kune.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
VII. 2022. VIII. 2022. IX. 2022. VII. – IX. 2022. VII. 2022.
VII. 2021.
VIII. 2022.
VIII. 2021.
IX. 2022.
IX. 2021.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
Republika Hrvatska 7 576 7 679 7 623 7 626 107,5 107,9 107,2 107,5
Zagrebačka 7 674 7 763 7 742 7 726 107,7 107,9 107,8 107,8
Krapinsko-zagorska 7 301 7 409 7 405 7 372 108,8 110,0 108,9 109,2
Sisačko-moslavačka 6 932 7 068 6 959 6 986 107,5 108,7 107,4 107,9
Karlovačka 7 374 7 530 7 495 7 466 107,9 109,8 108,6 108,8
Varaždinska 7 078 7 161 7 147 7 129 107,6 109,5 108,4 108,5
Koprivničko-križevačka 6 900 6 995 6 971 6 956 107,1 108,5 108,1 107,9
Bjelovarsko-bilogorska 6 708 6 782 6 768 6 753 108,2 109,0 108,2 108,5
Primorsko-goranska 7 570 7 730 7 593 7 631 107,7 108,9 107,2 107,9
Ličko-senjska 6 865 7 018 6 932 6 939 106,1 107,5 106,4 106,7
Virovitičko-podravska 6 514 6 617 6 599 6 577 108,5 110,4 108,5 109,1
Požeško-slavonska 6 719 6 886 6 893 6 833 106,5 110,1 108,9 108,5
Brodsko-posavska 6 700 6 786 6 752 6 746 107,2 108,4 107,8 107,8
Zadarska 7 076 7 174 7 107 7 119 107,1 107,7 106,7 107,1
Osječko-baranjska 6 959 7 092 7 080 7 044 107,2 108,5 107,7 107,8
Šibensko-kninska 6 982 7 113 7 017 7 038 108,0 108,1 107,9 108,0
Vukovarsko-srijemska 6 633 6 770 6 688 6 697 107,9 109,2 107,8 108,3
Splitsko-dalmatinska 7 182 7 295 7 191 7 223 107,4 108,1 107,1 107,5
Istarska 7 463 7 445 7 229 7 380 111,2 109,2 106,9 109,1
Dubrovačko-neretvanska 7 183 7 223 7 074 7 160 110,3 108,5 107,4 108,7
Međimurska 7 044 7 156 7 100 7 100 106,6 108,3 106,6 107,2
Grad Zagreb 8 900 9 002 9 001 8 968 106,3 105,7 106,3 106,1

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
VII. 2022. VIII. 2022. IX. 2022. VII. – IX. 2022. VII. 2022.
VII. 2021.
VIII. 2022.
VIII. 2021.
IX. 2022.
IX. 2021.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
Republika Hrvatska 10 306 10 466 10 325 10 366 108,6 108,9 108,1 108,6
Zagrebačka 10 394 10 528 10 447 10 456 108,8 108,9 108,8 108,8
Krapinsko-zagorska 9 678 9 840 9 744 9 754 109,8 111,1 109,6 110,2
Sisačko-moslavačka 9 232 9 442 9 209 9 294 108,6 110,0 108,5 109,0
Karlovačka 9 820 10 068 9 911 9 933 108,7 110,7 109,2 109,6
Varaždinska 9 456 9 590 9 495 9 513 109,1 111,2 109,7 110,0
Koprivničko-križevačka 9 169 9 322 9 237 9 242 108,2 109,7 109,3 109,1
Bjelovarsko-bilogorska 8 836 8 955 8 863 8 885 109,3 110,1 109,1 109,5
Primorsko-goranska 10 312 10 559 10 293 10 389 108,5 109,9 107,9 108,8
Ličko-senjska 9 090 9 301 9 089 9 161 106,8 108,3 106,6 107,2
Virovitičko-podravska 8 548 8 703 8 611 8 621 109,5 111,5 109,4 110,1
Požeško-slavonska 8 912 9 154 9 087 9 051 107,5 111,0 109,7 109,4
Brodsko-posavska 8 840 8 967 8 850 8 886 107,9 109,0 108,1 108,3
Zadarska 9 443 9 598 9 423 9 488 108,2 108,8 107,3 108,1
Osječko-baranjska 9 291 9 484 9 405 9 393 108,1 109,6 108,7 108,8
Šibensko-kninska 9 342 9 529 9 340 9 404 109,3 109,3 109,1 109,3
Vukovarsko-srijemska 8 629 8 843 8 666 8 712 108,8 110,1 108,6 109,2
Splitsko-dalmatinska 9 682 9 855 9 645 9 727 108,5 109,2 108,0 108,6
Istarska 10 083 10 060 9 664 9 937 113,2 110,6 107,8 110,5
Dubrovačko-neretvanska 9 690 9 739 9 465 9 632 112,2 109,8 108,4 110,1
Međimurska 9 270 9 448 9 285 9 334 108,5 110,5 108,4 109,1
Grad Zagreb 12 601 12 770 12 737 12 702 107,3 106,5 107,2 107,0

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti