Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 20. svibnja 2022.
RAD-2022-1-5/1

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U PRVOM TROMJESJEČJU 2022.

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prvo tromjesečje 2022. iznosila je 7 714 kuna za muškarce, a za žene     7 205 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za muškarce porasle su za 6,2%, a za žene za 5,9%. Najveći porast prosječnih neto plaća bio je u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (15,7% za muškarce, a za žene 13,2%).

Za prvo tromjesečje 2022. muškarci su imali najvišu neto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 12 408 kuna, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 915 kuna. Prosječna neto plaća za žene bila je najviša u djelatnosti Informacije i komunikacije, u iznosu od 9 365 kuna, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 5 576 kuna.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za prvo tromjesečje 2022. iznosila je 10 478 kuna za muškarce, a za žene 9 745 kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće muškaraca porasle su za 7,2%, a bruto plaće žena za 6,6%. Najveći porast prosječnih bruto plaća bio je u Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (18,2% za muškarce, a za žene 15,5%).

Za prvo tromjesečje 2022. muškarci su imali najvišu prosječnu bruto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 18 018 kuna, a najnižu u Građevinarstvu, u iznosu od 7 866 kuna. Prosječna bruto plaća za žene bila je najviša u djelatnosti Informacije i komunikacije i iznosila je 13 397 kuna, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima i iznosila je 7 384 kune.

U prvom tromjesečju 2022. muškarci su imali prosječno 170 plaćenih sati, a žene 169 plaćenih sati. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za prvo tromjesečje 2022. za muškarce je iznosila 44,49 kuna, a za žene 41,67 kuna. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za prvo tromjesečje 2022. iznosila je 60,43 kune za muškarce, a za žene 56,36 kuna.

Za prvo tromjesečje 2022. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po satu od muškaraca u pet područja djelatnosti, u rasponu od 13,8% u Građevinarstvu do 0,1% u Rudarstvu i vađenju, dok su u preostalih četrnaest područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po satu od žena, u rasponu od 26,7% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 5,2% u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

        Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I. – III. I. 2022.
I. 2021.
II. 2022.
II. 2021.
III. 2022.
III. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
  Ukupno 7 378 7 452 7 607 7 481 105,7 105,9 106,6 106,1
  muškarci 7 594 7 667 7 873 7 714 105,7 106,2 106,7 106,2
  žene 7 121 7 197 7 292 7 205 105,7 105,5 106,4 105,9
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 241 6 184 6 711 6 384 106,5 106,4 108,6 107,3
  muškarci 6 390 6 328 6 909 6 547 106,5 106,1 108,7 107,2
  žene 5 846 5 805 6 200 5 956 106,5 107,4 108,7 107,6
B Rudarstvo i vađenje 7 460 7 525 7 656 7 540 101,7 99,7 102,0 101,0
  muškarci 7 481 7 539 7 715 7 568 101,7 99,1 102,4 100,9
  žene 7 271 7 395 7 181 7 287 101,5 106,5 98,7 102,2
C Prerađivačka industrija 6 875 7 281 7 192 7 118 108,4 109,1 109,6 109,1
  muškarci 7 246 7 579 7 594 7 475 107,8 108,8 108,8 108,5
  žene 6 126 6 692 6 404 6 410 108,9 109,4 110,9 109,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9 299 8 863 9 919 9 363 101,6 102,3 103,3 102,4
  muškarci 9 372 8 888 9 926 9 398 101,7 102,3 103,1 102,4
  žene 9 026 8 771 9 892 9 234 101,0 102,6 103,7 102,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 6 628 6 532 6 903 6 691 102,4 103,5 103,8 103,3
  muškarci 6 619 6 512 6 875 6 671 102,3 103,5 103,8 103,2
  žene 6 665 6 611 7 011 6 766 102,8 103,5 103,9 103,5
F Građevinarstvo 5 897 5 951 6 134 5 996 105,9 107,6 107,1 106,9
  muškarci 5 834 5 893 6 081 5 939 106,0 107,7 107,2 107,0
  žene 6 474 6 480 6 630 6 529 104,9 106,2 106,1 105,7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6 687 6 855 6 904 6 817 108,3 108,5 109,0 108,6
  muškarci 7 307 7 502 7 610 7 474 108,0 108,3 108,4 108,3
  žene 6 141 6 288 6 297 6 243 108,3 108,5 109,7 108,9
H Prijevoz i skladištenje 6 869 6 709 7 063 6 882 105,2 105,3 105,5 105,3
  muškarci 6 894 6 711 7 095 6 901 105,1 105,5 105,8 105,5
  žene 6 782 6 702 6 952 6 814 105,2 104,6 104,6 104,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5 866 5 816 6 004 5 897 114,5 114,1 114,6 114,4
  muškarci 6 103 6 071 6 280 6 154 115,6 115,3 115,8 115,7
  žene 5 630 5 562 5 733 5 643 113,4 112,7 113,3 113,2
J Informacije i komunikacije 10 173 10 456 10 954 10 531 106,6 107,7 105,1 106,4
  muškarci 10 777 11 045 11 575 11 136 106,8 108,1 105,8 106,9
  žene 9 003 9 319 9 759 9 365 106,0 106,9 103,4 105,4
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 9 721 9 989 11 294 10 342 104,3 105,2 112,6 107,6
  muškarci 11 571 11 872 13 764 12 408 105,2 104,8 114,6 108,4
  žene 8 793 9 050 10 073 9 312 103,5 105,5 111,3 106,9
L Poslovanje nekretninama 6 880 6 875 7 136 6 965 104,8 107,0 107,8 106,6
  muškarci 7 069 7 108 7 338 7 173 103,5 106,4 107,2 105,7
  žene 6 649 6 596 6 893 6 714 106,4 107,8 108,5 107,6
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7 939 8 109 8 554 8 204 104,1 103,2 107,5 105,0
  muškarci 8 282 8 488 8 895 8 559 103,8 103,7 106,5 104,7
  žene 7 559 7 689 8 171 7 809 104,6 102,7 108,9 105,4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 712 5 683 5 917 5 772 110,9 110,6 113,3 111,6
  muškarci 5 863 5 835 6 041 5 915 110,3 110,0 112,5 111,0
  žene 5 505 5 478 5 743 5 576 111,9 111,4 114,7 112,7
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 597 8 501 8 552 8 550 102,6 102,6 103,0 102,7
  muškarci 9 202 8 956 9 007 9 051 101,9 101,1 101,4 101,4
  žene 7 968 8 000 8 046 8 005 103,9 104,4 104,8 104,4
P Obrazovanje 7 908 7 899 7 992 7 934 103,6 101,0 101,8 102,1
  muškarci 8 853 8 877 8 963 8 898 103,1 100,9 101,6 101,9
  žene 7 628 7 614 7 715 7 653 103,7 101,0 101,9 102,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 9 134 8 809 8 724 8 887 101,1 101,9 101,3 101,4
  muškarci 10 954 10 525 10 372 10 615 100,2 101,6 100,2 100,6
  žene 8 562 8 270 8 211 8 346 101,4 101,9 101,6 101,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6 894 6 855 6 885 6 878 108,4 104,6 105,8 106,3
  muškarci 7 403 7 294 7 328 7 342 109,1 101,9 105,6 105,5
  žene 6 459 6 483 6 514 6 486 107,5 107,2 106,0 106,9
S Ostale uslužne djelatnosti 6 129 6 161 6 251 6 180 110,2 110,6 110,9 110,6
  muškarci 6 781 6 786 6 965 6 844 107,2 106,0 107,5 106,9
  žene 5 757 5 806 5 847 5 804 111,3 112,7 112,1 112,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

          Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I. – III. I. 2022.
I. 2021.
II. 2022.
II. 2021.
III. 2022.
III. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
  Ukupno 9 982 10 109 10 328 10 143 106,5 106,8 107,6 107,0
  muškarci 10 292 10 417 10 715 10 478 106,6 107,2 107,8 107,2
  žene 9 615 9 744 9 870 9 745 106,3 106,2 107,3 106,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8 176 8 096 8 874 8 390 107,4 107,3 109,8 108,2
  muškarci 8 371 8 288 9 134 8 605 107,4 107,0 109,7 108,1
  žene 7 657 7 590 8 201 7 825 107,5 108,4 110,2 108,8
B Rudarstvo i vađenje 10 073 10 171 10 318 10 179 102,6 99,9 102,8 101,6
  muškarci 10 079 10 163 10 377 10 194 102,6 99,0 103,1 101,4
  žene 10 022 10 247 9 845 10 047 103,1 109,2 100,2 104,2
C Prerađivačka industrija 9 210 9 913 9 700 9 611 109,7 110,6 111,3 110,6
  muškarci 9 739 10 318 10 274 10 113 109,1 110,4 110,4 110,0
  žene 8 142 9 113 8 577 8 615 110,3 110,8 112,9 111,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 12 267 11 562 13 216 12 353 102,0 102,8 103,9 103,0
  muškarci 12 307 11 523 13 143 12 328 102,3 102,7 103,8 103,0
  žene 12 117 11 710 13 488 12 445 101,1 103,1 104,4 102,9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 8 771 8 623 9 166 8 857 102,9 104,1 104,5 103,9
  muškarci 8 728 8 565 9 091 8 798 102,8 104,1 104,5 103,8
  žene 8 935 8 843 9 450 9 082 103,3 104,1 104,5 104,0
F Građevinarstvo 7 828 7 902 8 159 7 966 106,9 108,8 108,1 108,0
  muškarci 7 720 7 802 8 064 7 866 107,0 109,0 108,2 108,1
  žene 8 820 8 816 9 049 8 896 105,6 107,0 106,8 106,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 9 002 9 285 9 359 9 218 109,4 109,7 110,4 109,9
  muškarci 9 949 10 277 10 442 10 225 109,2 109,6 109,7 109,5
  žene 8 169 8 414 8 428 8 339 109,4 109,6 111,1 110,0
H Prijevoz i skladištenje 9 201 8 943 9 479 9 210 106,4 106,2 106,4 106,4
  muškarci 9 220 8 927 9 507 9 220 106,5 106,5 106,8 106,6
  žene 9 132 8 999 9 385 9 175 106,3 105,2 105,1 105,6
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7 766 7 675 7 950 7 800 117,0 116,3 117,1 116,9
  muškarci 8 126 8 062 8 378 8 192 118,1 117,7 118,6 118,2
  žene 7 407 7 292 7 530 7 412 115,8 114,9 115,5 115,5
J Informacije i komunikacije 14 573 15 051 15 889 15 178 107,4 108,7 105,5 107,2
  muškarci 15 501 15 944 16 838 16 100 107,6 109,1 106,3 107,7
  žene 12 775 13 327 14 065 13 397 106,9 107,9 103,6 106,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 13 753 14 207 16 377 14 790 104,8 105,9 114,6 108,7
  muškarci 16 616 17 135 20 276 18 018 105,7 105,3 116,8 109,5
  žene 12 315 12 745 14 451 13 181 103,9 106,2 113,2 108,0
L Poslovanje nekretninama 9 414 9 386 9 818 9 542 105,5 108,0 109,2 107,6
  muškarci 9 687 9 710 10 089 9 831 104,1 107,2 108,6 106,7
  žene 9 081 8 997 9 492 9 193 107,2 108,9 110,0 108,8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 11 017 11 304 12 044 11 461 104,7 103,5 108,8 105,7
  muškarci 11 504 11 848 12 514 11 962 104,3 104,2 107,5 105,4
  žene 10 477 10 699 11 517 10 902 105,3 102,8 110,5 106,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 573 7 535 7 908 7 674 112,6 112,1 115,7 113,5
  muškarci 7 797 7 762 8 088 7 885 111,9 111,4 114,8 112,8
  žene 7 265 7 227 7 656 7 384 113,7 113,0 117,2 114,7
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 559 11 394 11 437 11 462 102,9 102,9 103,2 103,0
  muškarci 12 257 11 869 11 906 12 004 102,3 101,5 101,7 101,8
  žene 10 834 10 870 10 913 10 873 104,1 104,6 105,0 104,5
P Obrazovanje 10 643 10 615 10 687 10 649 103,3 101,4 101,9 102,2
  muškarci 12 047 12 068 12 125 12 080 102,8 101,2 101,6 101,8
  žene 10 229 10 191 10 277 10 233 103,4 101,4 102,0 102,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 522 11 998 11 816 12 109 101,2 102,1 101,3 101,5
  muškarci 15 309 14 619 14 329 14 749 100,1 101,8 100,1 100,6
  žene 11 645 11 174 11 034 11 282 101,6 102,1 101,7 101,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija 9 313 9 254 9 275 9 280 109,6 105,2 106,7 107,1
  muškarci 10 076 9 918 9 925 9 973 110,6 102,2 106,4 106,3
  žene 8 662 8 692 8 731 8 695 108,3 108,2 107,0 107,8
S Ostale uslužne djelatnosti 8 161 8 208 8 342 8 237 111,4 111,9 112,2 111,8
  muškarci 9 099 9 098 9 374 9 191 108,2 106,7 108,6 107,9
  žene 7 627 7 703 7 759 7 697 112,6 114,3 113,5 113,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

       Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I. – III. I. 2022.
I. 2021.
II. 2022.
II. 2021.
III. 2022.
III. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
  Ukupno 43,16 45,88 40,96 43,20 105,6 105,7 106,4 105,9
  muškarci 44,40 47,14 42,31 44,49 105,7 106,0 106,5 106,1
  žene 41,69 44,38 39,36 41,67 105,4 105,2 106,3 105,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 36,82 38,33 36,26 37,08 106,4 106,2 108,6 107,1
  muškarci 37,69 39,21 37,33 38,03 106,3 105,9 108,7 107,1
  žene 34,48 36,02 33,51 34,59 106,4 107,2 108,7 107,4
B Rudarstvo i vađenje 43,23 45,92 41,34 43,61 101,7 99,9 102,5 101,8
  muškarci 43,24 45,90 41,63 43,71 101,7 99,2 103,0 101,7
  žene 43,14 46,08 38,94 42,73 101,9 107,0 98,4 102,8
C Prerađivačka industrija 40,13 44,56 38,57 40,93 108,4 108,8 109,4 108,8
  muškarci 42,22 46,32 40,67 42,92 107,8 108,5 108,7 108,3
  žene 35,89 41,08 34,44 36,97 108,9 109,0 110,6 109,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 54,79 54,83 53,52 54,34 102,2 102,3 103,2 102,5
  muškarci 55,13 54,92 53,51 54,48 102,4 102,2 103,1 102,6
  žene 53,51 54,50 53,58 53,85 101,2 102,5 103,5 102,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 38,64 40,15 37,05 38,52 102,7 103,9 103,8 103,4
  muškarci 38,46 39,94 36,81 38,31 102,7 104,0 103,8 103,4
  žene 39,35 41,00 37,96 39,34 102,8 104,0 103,9 103,5
F Građevinarstvo 34,81 36,86 33,12 34,82 106,1 107,5 107,1 106,8
  muškarci 34,42 36,49 32,81 34,46 106,2 107,6 107,1 106,9
  žene 38,38 40,34 36,03 38,13 104,9 106,2 106,2 105,7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 39,27 42,49 37,52 39,63 108,2 108,3 108,8 108,4
  muškarci 43,03 46,51 41,24 43,47 107,9 108,1 108,3 108,1
  žene 35,98 38,96 34,31 36,29 108,1 108,3 109,5 108,6
H Prijevoz i skladištenje 40,09 41,26 37,91 39,66 104,6 104,8 105,2 104,8
  muškarci 40,09 41,14 37,97 39,64 104,5 104,9 105,4 104,9
  žene 40,09 41,68 37,71 39,71 104,9 104,4 104,5 104,6
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 34,51 36,10 32,62 34,30 114,0 113,6 114,3 113,8
  muškarci 35,90 37,69 34,13 35,80 115,1 114,9 115,5 115,0
  žene 33,13 34,52 31,15 32,82 112,9 112,2 113,1 112,6
J Informacije i komunikacije 60,19 64,96 59,29 61,36 106,8 107,8 105,1 106,5
  muškarci 63,74 68,58 62,59 64,84 107,0 108,2 105,9 107,0
  žene 53,31 57,97 52,93 54,63 106,2 106,9 103,5 105,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 57,51 62,07 61,11 60,24 104,3 105,1 112,4 107,4
  muškarci 68,40 73,66 74,29 72,17 105,1 104,6 114,3 108,2
  žene 52,04 56,27 54,57 54,28 103,5 105,4 111,2 106,8
L Poslovanje nekretninama 40,71 42,68 38,65 40,57 104,8 106,7 107,6 106,3
  muškarci 41,80 44,06 39,72 41,75 103,5 106,0 107,0 105,5
  žene 39,38 41,01 37,35 39,15 106,3 107,4 108,2 107,3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 47,03 50,42 46,34 47,83 104,3 103,2 107,5 105,0
  muškarci 49,02 52,73 48,13 49,85 103,9 103,7 106,4 104,7
  žene 44,81 47,84 44,33 45,58 104,7 102,7 108,9 105,4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 33,23 34,85 31,77 33,20 110,7 110,3 113,1 111,3
  muškarci 33,91 35,61 32,31 33,85 110,1 109,8 112,2 110,7
  žene 32,29 33,81 31,00 32,30 111,7 111,1 114,5 112,3
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 50,40 52,36 46,01 49,39 102,7 102,5 103,0 102,6
  muškarci 53,52 54,86 48,23 51,96 102,1 100,9 101,5 101,3
  žene 47,10 49,58 43,51 46,56 103,9 104,3 104,7 104,3
P Obrazovanje 46,42 48,72 42,90 45,84 102,9 100,8 101,5 101,7
  muškarci 51,87 54,64 47,97 51,32 102,5 100,8 101,4 101,5
  žene 44,81 46,99 41,45 44,25 103,0 100,7 101,6 101,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 51,40 52,75 46,00 49,87 101,0 101,6 101,4 101,3
  muškarci 60,31 61,76 53,64 58,37 100,1 101,2 100,2 100,5
  žene 48,51 49,84 43,56 47,13 101,2 101,6 101,8 101,5
R Umjetnost, zabava i rekreacija 40,61 42,52 37,37 40,03 108,0 104,2 105,5 105,9
  muškarci 43,67 45,26 39,71 42,73 108,9 101,7 105,4 105,2
  žene 38,01 40,21 35,41 37,75 107,0 106,7 105,7 106,4
S Ostale uslužne djelatnosti 36,13 38,22 33,83 35,96 110,3 110,6 110,7 110,5
  muškarci 39,75 41,84 37,43 39,57 107,3 106,1 107,4 106,9
  žene 34,06 36,14 31,77 33,89 111,5 112,7 112,0 112,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

           Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I. – III. I. 2022.
I. 2021.
II. 2022.
II. 2021.
III. 2022.
III. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
  Ukupno 58,40 62,25 55,61 58,57 106,4 106,6 107,5 106,8
  muškarci 60,17 64,06 57,58 60,43 106,6 107,1 107,6 107,1
  žene 56,29 60,09 53,27 56,36 106,0 105,9 107,2 106,3
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 48,23 50,19 47,95 48,73 107,2 107,1 109,8 108,1
  muškarci 49,38 51,35 49,35 49,98 107,2 106,8 109,7 108,0
  žene 45,17 47,09 44,33 45,44 107,3 108,2 110,2 108,6
B Rudarstvo i vađenje 58,38 62,06 55,71 58,88 102,6 100,1 103,3 102,5
  muškarci 58,26 61,88 56,00 58,88 102,5 99,2 103,8 102,2
  žene 59,47 63,85 53,39 58,92 103,6 109,7 100,0 104,8
C Prerađivačka industrija 53,77 60,67 52,03 55,27 109,7 110,3 111,2 110,4
  muškarci 56,75 63,05 55,03 58,07 109,1 110,1 110,3 109,8
  žene 47,71 55,95 46,13 49,68 110,3 110,4 112,6 111,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 72,28 71,53 71,32 71,70 102,6 102,8 103,9 103,1
  muškarci 72,40 71,20 70,85 71,46 103,0 102,7 103,8 103,2
  žene 71,84 72,76 73,07 72,58 101,3 103,0 104,3 102,9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 51,13 53,01 49,19 51,00 103,2 104,7 104,5 104,1
  muškarci 50,72 52,53 48,68 50,53 103,2 104,6 104,5 104,0
  žene 52,75 54,84 51,16 52,81 103,3 104,7 104,5 104,1
F Građevinarstvo 46,21 48,95 44,06 46,26 107,1 108,7 108,1 107,9
  muškarci 45,55 48,31 43,51 45,65 107,2 108,9 108,2 108,0
  žene 52,28 54,89 49,18 51,96 105,6 107,0 106,9 106,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 52,87 57,55 50,87 53,59 109,3 109,5 110,2 109,6
  muškarci 58,59 63,72 56,59 59,46 109,1 109,4 109,5 109,3
  žene 47,86 52,13 45,92 48,47 109,2 109,3 110,9 109,7
H Prijevoz i skladištenje 53,70 55,00 50,88 53,08 105,8 105,7 106,2 105,9
  muškarci 53,62 54,73 50,87 52,96 105,8 105,9 106,5 106,0
  žene 53,98 55,96 50,91 53,47 106,0 105,0 105,0 105,3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 45,69 47,64 43,20 45,36 116,4 115,9 116,9 116,2
  muškarci 47,80 50,05 45,53 47,65 117,5 117,3 118,4 117,6
  žene 43,58 45,25 40,91 43,10 115,2 114,4 115,3 114,8
J Informacije i komunikacije 86,23 93,51 86,01 88,43 107,6 108,8 105,6 107,3
  muškarci 91,69 99,00 91,05 93,74 107,8 109,2 106,4 107,8
  žene 75,64 82,90 76,28 78,14 107,0 107,9 103,7 106,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 81,37 88,27 88,62 86,15 104,8 105,8 114,5 108,5
  muškarci 98,23 106,31 109,44 104,80 105,7 105,2 116,5 109,3
  žene 72,89 79,25 78,29 76,83 103,9 106,1 113,0 107,8
L Poslovanje nekretninama 55,71 58,27 53,17 55,58 105,5 107,7 109,0 107,3
  muškarci 57,29 60,19 54,61 57,22 104,1 106,9 108,4 106,4
  žene 53,79 55,94 51,44 53,60 107,2 108,6 109,8 108,5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 65,26 70,28 65,25 66,82 104,8 103,5 108,8 105,7
  muškarci 68,09 73,60 67,71 69,66 104,4 104,2 107,4 105,3
  žene 62,12 66,58 62,48 63,64 105,4 102,8 110,5 106,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 44,06 46,20 42,46 44,14 112,5 111,8 115,5 113,2
  muškarci 45,09 47,37 43,26 45,13 111,7 111,3 114,5 112,5
  žene 42,61 44,61 41,33 42,78 113,6 112,7 117,0 114,4
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 67,76 70,18 61,53 66,21 103,1 102,8 103,2 102,9
  muškarci 71,28 72,70 63,75 68,91 102,5 101,3 101,7 101,7
  žene 64,05 67,36 59,02 63,24 104,0 104,5 104,9 104,4
P Obrazovanje 62,48 65,47 57,37 61,53 102,6 101,1 101,6 101,7
  muškarci 70,58 74,27 64,90 69,67 102,1 101,0 101,5 101,5
  žene 60,08 62,89 55,21 59,16 102,7 101,1 101,7 101,8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 70,46 71,85 62,30 67,94 101,0 101,8 101,4 101,4
  muškarci 84,29 85,78 74,11 81,10 100,0 101,4 100,0 100,4
  žene 65,98 67,35 58,54 63,71 101,3 101,8 101,8 101,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija 54,86 57,41 50,35 54,01 109,2 104,8 106,4 106,7
  muškarci 59,43 61,54 53,79 58,04 110,4 102,0 106,2 106,0
  žene 50,97 53,91 47,46 50,60 107,8 107,6 106,6 107,2
S Ostale uslužne djelatnosti 48,12 50,91 45,14 47,93 111,5 111,8 112,1 111,8
  muškarci 53,33 56,09 50,37 53,14 108,3 106,8 108,6 107,9
  žene 45,12 47,95 42,15 44,94 112,7 114,3 113,4 113,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci, bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti