Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 26. rujna 2022.
POLJ-2022-3-9

ISSN 1334-0557

STRUKTURA MLJEKARA U 2021.

U 2021. u odnosu na 2018. količina prikupljenog mlijeka smanjena je za 5,5%, odnosno za oko 25 100 tona, dok je količina ukupno prerađenog mlijeka u mljekarama smanjena za 6,8%, odnosno prerađeno je oko 43 600 tona manje mlijeka.


Što se tiče pojedinačnih skupina proizvoda, smanjena je proizvodnja svježih mliječnih proizvoda, za 6,8%, te sira, za 4,3%. Ukupna proizvodnja mlijeka za piće smanjena je za 9,3%, dok je proizvodnja maslaca povećana za 19,1%.

1. STRUKTURA MLJEKARA PREMA KOLIČINI MLIJEKA U 2021.1)

Razredi prema količini prikupljenoga i obrađenog mlijeka (tona godišnje) Broj mljekara Količina mlijeka
t indeksi
2021.
2018.
  Mljekare prema godišnjoj količini prikupljenog mlijeka
Ukupno 47 435 303 94,5
≤ 5 000 41 18 809 72,5
5 001 − 50 000 3 37 933 67,0
> 50 000 3 378 561 100,2
  Mljekare prema godišnjoj količini obrađenog mlijeka
Ukupno 47 596 147 93,2
≤ 5 000 41 18 809 70,6
5 001 − 50 000 3 39 826 52,6
> 50 000 3 537 512 100,0

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2. STRUKTURA MLJEKARA PREMA KOLIČINI PROIZVODA U 2021.1)

Razredi prema količini ostvarenih proizvoda (tona godišnje) Broj mljekara Količina proizvoda
t indeksi
2021.
2018.
  Mljekare prema godišnjoj proizvodnji svježih proizvoda
Ukupno 28 424 298 93,2
≤ 1 000 19 9 768 70,9
 1 001 – 10 000 6 24 814 62,4
> 10 000 3 389 716 97,0
  Mljekare prema godišnjoj proizvodnji mlijeka za piće
Ukupno 23 264 776 90,7
≤ 1 000 15 5 186 71,5
1 001 – 10 000 5 16 391 57,5
> 10 000 3 243 199 95,0
  Mljekare prema godišnjoj proizvodnji proizvoda u prahu
Ukupno z z z
 ≤ 1 000 z z z
> 1 000 - - -
  Mljekare prema godišnjoj proizvodnji maslaca 
Ukupno 11 6 304 119,1
 ≤ 100 7 314 181,5
> 100 4 5 990 117,0
  Mljekare prema godišnjoj proizvodnji sira
Ukupno 41 32 753 95,7
≤ 100 32 1 437 96,1
101 – 1 000 5 1 251 73,0
> 1 000 4 30 065 96,9

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o strukturi mljekara preuzimaju se od Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu – Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM). Tako se prikupljaju podaci o broju mljekara prema količini prikupljenoga i obrađenog mlijeka te količini dobivenih skupina proizvoda. Istodobno se prikupljaju podaci o količinama prikupljenoga i prerađenog mlijeka te količini proizvedenih proizvoda.

Prikupljene podatke SLKM obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenim terminima i u obliku prilagođenu za daljnju obradu.

Podaci o strukturi mljekara prikupljaju se u trogodišnjoj periodici.

Metodologija za provedbu istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima temelji se na Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

U Republici Hrvatskoj djeluje pedesetak mljekara za koje SLKM obavlja analizu otkupljenog mlijeka i od kojih prikuplja podatke o proizvodnji. Obuhvaćene su industrijske i registrirane male mljekare, a od 2010. i poljoprivredna gospodarstva i mini sirane registrirani kao prerađivači i otkupljivači mlijeka.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Prikupljeno mlijeko obuhvaća količine mlijeka prikupljene izravno od poljoprivrednih gospodarstava.

Obrađeno mlijeko obuhvaća količine mlijeka upotrebljavanoga u mljekarama za proizvodnju mliječnih proizvoda.

Svježi proizvodi obuhvaćaju mlijeko za piće, mlaćenicu, vrhnje, fermentirane proizvode (jogurte, napitke od jogurta i dr.), napitke s mliječnom bazom te ostale svježe proizvode.

Mlijeko za piće obuhvaća sirovo mlijeko, neobrano, djelomično obrano i obrano bez sadržaja aditiva.

Mliječni proizvodi u prahu obuhvaćaju proizvode dobivene uklanjanjem vode iz vrhnja, svih vrsta mlijeka, mlaćenice i fermentiranih proizvoda.

Maslac obuhvaća tradicionalni maslac, otopljeni maslac, ulje maslaca i slične proizvode s više od 80% mliječne masti.

Sir obuhvaća svježe ili sazrele, tvrde ili polutvrde proizvode dobivene koagulacijom mlijeka, vrhnja, mlaćenice i sl.

 

Kratice

t tona
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

Znakovi

- nema pojave
manje od ili jednako
˃ veće od

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić, Anita Grlica i Ana Pavetić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti