Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. veljače 2023.
POSL-2022-1-2/2

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U 2022. PO ŽUPANIJAMA
Stanje 31. prosinca 2022.

Priopćenje ''Broj i struktura poslovnih subjekata po županijama'' dopunjeno je 1999. podacima iz registara i administrativnih evidencija drugih državnih institucija, kao što su Registar poreznih obveznika, Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine i Registar aktivnih osiguranika mirovinskog osiguranja.

Sadržaj Priopćenja promijenjen je radi što boljeg razumijevanja podataka o broju i strukturi poslovnih subjekata. Povezivanjem je omogućeno da se pravne osobe iskažu prema aktivnosti i obliku vlasništva te da se podaci o pravnim osobama dopune podacima o obrtu i slobodnim zanimanjima.

Podaci su iskazani prema teritorijalnom ustroju objavljenome u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.). Osnovna Metodološka objašnjenja dana na kraju Priopćenja sadržavaju definicije i napomene važne za korištenje podataka.

G-1. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2022.

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2022.

Županija Ukupno A B C D E F G
Republika Hrvatska registrirane 323 945 5 994 356 25 333 1 786 1 406 33 638 56 556
  aktivne 173 462 2 532 190 15 467 848 862 19 469 26 681
Zagrebačka registrirane 20 731 364 22 2 404 76 81 2 549 4 221
  aktivne 11 920 157 12 1 573 32 46 1 701 2 203
Krapinsko-zagorska registrirane 5 852 101 10 702 30 30 827 871
  aktivne 3 513 37 5 480 12 22 546 454
Sisačko-moslavačka  registrirane 7 133 338 13 695 47 73 750 971
  aktivne 3 609 141 6 383 16 44 458 427
Karlovačka registrirane 6 169 271 6 644 35 45 597 895
  aktivne 3 360 138 3 396 16 33 377 437
Varaždinska registrirane 9 524 181 19 1 063 100 42 1 148 1 539
  aktivne 5 613 87 10 738 52 31 759 769
Koprivničko-križevačka registrirane 5 330 233 7 601 45 35 455 905
  aktivne 2 982 106 5 367 32 25 268 436
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 6 088 278 10 693 56 33 598 932
  aktivne 3 315 113 7 406 33 24 366 454
Primorsko-goranska registrirane 27 114 300 18 1 935 81 113 3 098 4 711
  aktivne 13 989 119 7 1 091 36 67 1 692 2 072
Ličko-senjska registrirane 2 698 112 10 239 29 30 225 261
  aktivne 1 433 33 7 140 10 27 139 117
Virovitičko-podravska registrirane 3 459 251 3 354 50 24 254 525
  aktivne 1 862 128 3 228 21 17 151 270
Požeško-slavonska registrirane 2 797 105 2 284 13 13 241 339
  aktivne 1 608 53 2 180 8 11 163 173
Brodsko-posavska registrirane 6 049 198 10 706 28 30 702 852
  aktivne 3 206 91 5 426 10 17 402 385
Zadarska registrirane 11 919 342 35 797 62 64 1 464 1 578
  aktivne 6 596 132 21 469 25 50 872 760
Osječko-baranjska registrirane 15 927 511 6 1 160 137 82 1 337 2 419
  aktivne 8 351 264 3 699 83 49 856 1 194
Šibensko-kninska registrirane 6 974 190 14 489 50 43 623 963
  aktivne 3 376 54 9 265 19 32 313 389
Vukovarsko-srijemska registrirane 7 016 290 1 586 68 41 693 949
  aktivne 3 716 135 - 366 32 31 387 452
Splitsko-dalmatinska registrirane 33 613 474 67 2 278 126 120 3 678 5 139
  aktivne 18 095 164 38 1 402 49 77 2 186 2 432
Istarska registrirane 24 213 448 29 1 699 90 71 3 337 4 130
  aktivne 12 923 170 15 1 027 36 43 1 786 1 890
Dubrovačko-neretvanska registrirane 9 294 150 12 384 31 52 851 1 174
  aktivne 5 139 63 7 249 15 43 485 642
Međimurska registrirane 7 427 135 7 1 019 58 77 1 021 1 252
  aktivne 4 374 70 4 690 39 39 649 616
Grad Zagreb  registrirane 104 618 722 55 6 601 574 307 9 190 21 930
  aktivne 54 482 277 21 3 892 272 134 4 913 10 109

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2022.

(nastavak)

Županija H I J K L M N
Republika Hrvatska registrirane 12 161 26 485 12 321 1 880 11 459 33 399 12 955
  aktivne 6 810 13 073 8 310 970 6 068 22 261 7 477
Zagrebačka registrirane 904 1 377 748 96 297 1 882 576
  aktivne 559 618 546 44 165 1 294 340
Krapinsko-zagorska registrirane 214 323 151 24 73 388 107
  aktivne 152 147 118 15 47 273 64
Sisačko-moslavačka  registrirane 229 400 191 16 63 418 129
  aktivne 139 179 136 5 32 289 78
Karlovačka registrirane 185 504 130 18 67 418 104
  aktivne 114 230 96 14 34 291 63
Varaždinska registrirane 371 480 332 70 172 832 217
  aktivne 235 249 239 37 118 576 140
Koprivničko-križevačka registrirane 182 312 134 21 45 341 90
  aktivne 109 139 91 13 21 209 59
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 171 472 134 16 34 424 114
  aktivne 97 221 95 5 23 292 64
Primorsko-goranska registrirane 1 136 2 772 746 114 1 243 2 836 1 217
  aktivne 606 1 331 490 59 620 1 852 696
Ličko-senjska registrirane 109 335 38 1 42 135 98
  aktivne 75 177 23 1 31 92 63
Virovitičko-podravska registrirane 100 169 55 8 14 221 33
  aktivne 58 78 39 4 7 136 20
Požeško-slavonska registrirane 81 172 59 5 14 178 46
  aktivne 57 93 40 4 7 122 29
Brodsko-posavska registrirane 227 297 128 29 43 407 102
  aktivne 145 127 85 13 28 284 59
Zadarska registrirane 485 1 480 212 21 528 843 827
  aktivne 323 787 141 17 305 609 520
Osječko-baranjska registrirane 654 1 217 510 65 158 1 226 333
  aktivne 339 529 365 38 102 865 179
Šibensko-kninska registrirane 200 749 108 10 349 399 501
  aktivne 115 404 65 6 147 278 294
Vukovarsko-srijemska registrirane 294 425 114 24 45 392 136
  aktivne 171 196 68 15 28 280 76
Splitsko-dalmatinska registrirane 1 503 3 780 952 122 1 713 2 933 1 989
  aktivne 938 2 068 667 69 766 2 070 1 201
Istarska registrirane 548 2 290 608 66 2 419 2 269 1 385
  aktivne 311 1 245 326 30 1 223 1 454 797
Dubrovačko-neretvanska registrirane 499 1 172 190 16 497 687 567
  aktivne 291 752 134 8 250 507 362
Međimurska registrirane 226 527 226 35 114 535 154
  aktivne 127 246 167 19 67 382 95
Grad Zagreb  registrirane 3 843 7 232 6 555 1 103 3 529 15 635 4 230
  aktivne 1 849 3 257 4 379 554 2 047 10 106 2 278

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2022.

(nastavak)

Županija O P Q R S T U
Republika Hrvatska registrirane 3 073 4 601 5 407 23 523 51 556 2 54
  aktivne 914 3 668 3 463 11 665 22 733 1 -
Zagrebačka registrirane 305 240 292 1 362 2 935 - -
  aktivne 45 196 191 699 1 499 - -
Krapinsko-zagorska registrirane 77 112 133 498 1 179 1 1
  aktivne 38 103 94 266 639 1 -
Sisačko-moslavačka  registrirane 179 107 175 645 1 694 - -
  aktivne 34 94 108 300 740 - -
Karlovačka registrirane 167 104 130 588 1 261 - -
  aktivne 30 88 84 302 614 - -
Varaždinska registrirane 125 198 182 803 1 650 - -
  aktivne 39 165 120 422 827 - -
Koprivničko-križevačka registrirane 57 89 133 434 1 211 - -
  aktivne 33 80 88 246 655 - -
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 87 94 173 483 1 286 - -
  aktivne 37 86 103 269 620 - -
Primorsko-goranska registrirane 240 335 395 1 890 3 934 - -
  aktivne 55 259 260 991 1 686 - -
Ličko-senjska registrirane 75 46 52 271 590 - -
  aktivne 19 39 36 158 246 - -
Virovitičko-podravska registrirane 112 63 89 383 750 1 -
  aktivne 22 53 62 216 349 - -
Požeško-slavonska registrirane 47 61 73 300 763 - 1
  aktivne 20 55 47 168 376 - -
Brodsko-posavska registrirane 101 102 149 647 1 291 - -
  aktivne 36 89 94 338 572 - -
Zadarska registrirane 198 186 196 1 029 1 572 - -
  aktivne 48 148 133 520 716 - -
Osječko-baranjska registrirane 193 258 344 1 653 3 663 - 1
  aktivne 58 218 203 797 1 510 - -
Šibensko-kninska registrirane 153 89 124 714 1 206 - -
  aktivne 30 76 73 343 464 - -
Vukovarsko-srijemska registrirane 101 158 178 805 1 716 - -
  aktivne 46 139 96 436 762 - -
Splitsko-dalmatinska registrirane 263 484 477 2 555 4 946 - 14
  aktivne 73 394 328 1 182 1 991 - -
Istarska registrirane 198 251 272 1 572 2 531 - -
  aktivne 60 203 185 885 1 237 - -
Dubrovačko-neretvanska registrirane 143 116 146 884 1 720 - 3
  aktivne 40 99 93 372 727 - -
Međimurska registrirane 48 134 112 583 1 164 - -
  aktivne 30 112 79 325 618 - -
Grad Zagreb  registrirane 204 1 374 1 582 5 424 14 494 - 34
  aktivne 121 972 986 2 430 5 885 - -

Podaci o pravnim osobama prema djelatnostima pokazuju da su registrirani i aktivni subjekti najzastupljeniji u ovih pet područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 17,5% i aktivnih od 15,4%, Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 15,9% i aktivnih od 13,1%, Građevinarstvo, s udjelom registriranih od 10,4% i aktivnih od 11,2%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 8,9%, te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,3% i aktivnih od 12,8%.

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti registriranih pravnih osoba na županijskoj razini pokazuju da se jedna trećina pravnih osoba nalazi u Gradu Zagrebu, 10,4% u Splitsko-dalmatinskoj županiji i 8,4% u Primorsko-goranskoj županiji.

2. POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2022.

Županija Pravne osobe – ukupno Trgovačka društva Zadruge Ustanove, tijela, udruge, fondovi i organizacije Obrt i slobodna zanimanja
registrirane aktivne registrirana aktivna registrirane aktivne registrirani aktivni
Republika Hrvatska 323 945 173 462 245 815 138 627 3 563 686 74 567 34 149 91 326
Zagrebačka 20 731 11 920 16 440 9 862 143 23 4 148 2 035 5 330
Krapinsko-zagorska 5 852 3 513 3 951 2 481 75 13 1 826 1 019 2 556
Sisačko-moslavačka  7 133 3 609 4 354 2 430 168 23 2 611 1 156 2 301
Karlovačka 6 169 3 360 4 019 2 353 130 25 2 020 982 1 922
Varaždinska 9 524 5 613 6 881 4 270 98 19 2 545 1 324 2 928
Koprivničko-križevačka 5 330 2 982 3 417 1 971 198 31 1 715 980 1 663
Bjelovarsko-bilogorska 6 088 3 315 4 037 2 329 209 40 1 842 946 1 311
Primorsko-goranska 27 114 13 989 21 507 11 487 154 28 5 453 2 474 9 437
Ličko-senjska 2 698 1 433 1 643 958 76 7 979 468 834
Virovitičko-podravska 3 459 1 862 2 024 1 186 117 15 1 318 661 1 160
Požeško-slavonska 2 797 1 608 1 586 994 52 6 1 159 608 1 154
Brodsko-posavska 6 049 3 206 3 883 2 191 92 19 2 074 996 2 289
Zadarska 11 919 6 596 8 958 5 253 218 41 2 743 1 302 4 623
Osječko-baranjska 15 927 8 351 10 161 5 861 276 69 5 490 2 421 4 811
Šibensko-kninska 6 974 3 376 4 669 2 462 205 36 2 100 878 2 753
Vukovarsko-srijemska 7 016 3 716 4 020 2 289 213 55 2 783 1 372 2 384
Splitsko-dalmatinska 33 613 18 095 25 808 14 836 436 110 7 369 3 149 12 209
Istarska 24 213 12 923 20 215 10 916 111 15 3 887 1 992 7 959
Dubrovačko-neretvanska 9 294 5 139 6 490 3 982 101 30 2 703 1 127 3 884
Međimurska 7 427 4 374 5 760 3 498 48 7 1 619 869 1 403
Grad Zagreb  104 618 54 482 85 992 47 018 443 74 18 183 7 390 18 415

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 20,2%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% odnosno 13,4%.

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,5%) i Zagrebačka (6,4%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava različita je od strukture registriranih. Tako je npr. udio Grada Zagreba u registriranim subjektima 35,0%, a u aktivnima 34,0%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u registriranim je subjektima 10,5%, a u aktivnima 10,7%.

3. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. PROSINCA 2022.

Županija Trgovačka društva − ukupno Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću Društva s ograničenom odgovornošću Ostali oblici
registrirana aktivna registrirana aktivna registrirana aktivna registrirani aktivni
Republika Hrvatska 245 815 138 627 67 403 35 154 175 471 102 011 2 941 1 462
Zagrebačka 16 440 9 862 4 953 2 829 11 402 6 996 85 37
Krapinsko-zagorska 3 951 2 481 1 245 742 2 671 1 724 35 15
Sisačko-moslavačka  4 354 2 430 1 546 866 2 765 1 548 43 16
Karlovačka 4 019 2 353 1 246 695 2 706 1 626 67 32
Varaždinska 6 881 4 270 2 060 1 241 4 719 2 974 102 55
Koprivničko-križevačka 3 417 1 971 1 293 692 2 099 1 268 25 11
Bjelovarsko-bilogorska 4 037 2 329 1 513 893 2 486 1 425 38 11
Primorsko-goranska 21 507 11 487 5 523 2 737 15 733 8 641 251 109
Ličko-senjska 1 643 958 581 327 1 041 623 21 8
Virovitičko-podravska 2 024 1 186 693 439 1 313 741 18 6
Požeško-slavonska 1 586 994 604 385 963 599 19 10
Brodsko-posavska 3 883 2 191 1 361 749 2 459 1 420 63 22
Zadarska 8 958 5 253 2 923 1 558 5 957 3 652 78 43
Osječko-baranjska 10 161 5 861 4 170 2 058 5 887 3 749 104 54
Šibensko-kninska 4 669 2 462 1 164 576 3 447 1 854 58 32
Vukovarsko-srijemska 4 020 2 289 1 594 794 2 383 1 472 43 23
Splitsko-dalmatinska 25 808 14 836 6 478 3 508 19 054 11 185 276 143
Istarska 20 215 10 916 4 569 2 294 15 428 8 541 218 81
Dubrovačko-neretvanska 6 490 3 982 1 417 780 4 969 3 151 104 51
Međimurska 5 760 3 498 1 945 1 131 3 765 2 343 50 24
Grad Zagreb  85 992 47 018 20 525 9 860 64 224 36 479 1 243 679

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 71,4%, a aktivnih 73,6%. Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću prema brojnosti su drugi oblik. Njih je 27,4% registriranih i 25,4% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,2%.

4. ZADRUGE I OSTALI OBLICI ORGANIZIRANJA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. PROSINCA 2022.

Županija Zadruge i ostali oblici – ukupno Zadruge Ostali oblici
registrirani aktivni registrirane aktivne registrirani aktivni
Republika Hrvatska 3 563 686 3 562 685 1 1
Zagrebačka 143 23 143 23 - -
Krapinsko-zagorska 75 13 75 13 - -
Sisačko-moslavačka  168 23 168 23 - -
Karlovačka 130 25 130 25 - -
Varaždinska 98 19 98 19 - -
Koprivničko-križevačka 198 31 198 31 - -
Bjelovarsko-bilogorska 209 40 209 40 - -
Primorsko-goranska 154 28 154 28 - -
Ličko-senjska 76 7 76 7 - -
Virovitičko-podravska 117 15 117 15 - -
Požeško-slavonska 52 6 52 6 - -
Brodsko-posavska 92 19 92 19 - -
Zadarska 218 41 218 41 - -
Osječko-baranjska 276 69 276 69 - -
Šibensko-kninska 205 36 205 36 - -
Vukovarsko-srijemska 213 55 213 55 - -
Splitsko-dalmatinska 436 110 436 110 - -
Istarska 111 15 111 15 - -
Dubrovačko-neretvanska 101 30 101 30 - -
Međimurska 48 7 48 7 - -
Grad Zagreb  443 74 442 73 1 1

U strukturi zadruga i ostalih oblika organiziranja udio aktivnih pravnih osoba u odnosu na registrirane iznosi 19,3%.

5. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. PROSINCA 2022.

Županija Ukupno Oblici vlasništva
državno udio u ukupnome privatno udio u ukupnome zadružno udio u ukupnome mješovito udio u ukupnome nema vlasništva udio u ukupnome
Republika Hrvatska 173 462 1 403 0,8 137 402 79,2 686 0,4 687 0,4 33 284 19,2
Zagrebačka 11 920 63 0,5 9 807 82,3 23 0,2 38 0,3 1 989 16,7
Krapinsko-zagorska 3 513 38 1,1 2 461 70,1 13 0,4 13 0,4 988 28,1
Sisačko-moslavačka  3 609 65 1,8 2 369 65,6 23 0,6 21 0,6 1 131 31,3
Karlovačka 3 360 45 1,3 2 310 68,8 25 0,7 18 0,5 962 28,6
Varaždinska 5 613 38 0,7 4 261 75,9 19 0,3 15 0,3 1 280 22,8
Koprivničko-križevačka 2 982 35 1,2 1 950 65,4 31 1,0 9 0,3 957 32,1
Bjelovarsko-bilogorska 3 315 60 1,8 2 283 68,9 40 1,2 11 0,3 921 27,8
Primorsko-goranska 13 989 104 0,7 11 372 81,3 28 0,2 68 0,5 2 417 17,3
Ličko-senjska 1 433 40 2,8 926 64,6 7 0,5 2 0,1 458 32,0
Virovitičko-podravska 1 862 33 1,8 1 167 62,7 15 0,8 8 0,4 639 34,3
Požeško-slavonska 1 608 22 1,4 973 60,5 6 0,4 11 0,7 596 37,1
Brodsko-posavska 3 206 44 1,4 2 148 67,0 19 0,6 18 0,6 977 30,5
Zadarska 6 596 86 1,3 5 189 78,7 41 0,6 19 0,3 1 261 19,1
Osječko-baranjska 8 351 89 1,1 5 791 69,3 69 0,8 30 0,4 2 372 28,4
Šibensko-kninska 3 376 42 1,2 2 428 71,9 36 1,1 7 0,2 863 25,6
Vukovarsko-srijemska 3 716 72 1,9 2 236 60,2 55 1,5 20 0,5 1 333 35,9
Splitsko-dalmatinska 18 095 123 0,7 14 717 81,3 110 0,6 71 0,4 3 074 17,0
Istarska 12 923 104 0,8 10 812 83,7 16 0,1 42 0,3 1 949 15,1
Dubrovačko-neretvanska 5 139 83 1,6 3 889 75,7 30 0,6 30 0,6 1 107 21,5
Međimurska 4 374 33 0,8 3 479 79,5 7 0,2 15 0,3 840 19,2
Grad Zagreb  54 482 184 0,3 46 834 86,0 73 0,1 221 0,4 7 170 13,2

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,2% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,4% subjekata, a za 19,2% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema teritorijalnoj raspoređenosti na razini županija pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u Gradu Zagrebu, s udjelom od 86,0%, zatim u Istarskoj županiji, s udjelom od 83,7%, u Zagrebačkoj županiji, s udjelom od 82,3%, i u Primorsko-goranskoj županiji, s udjelom od 81,3%.

G-2. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. PROSINCA 2022.

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici − NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

Upisom u Registar svakom se poslovnom subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični. Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo).

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojeg se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnih subjekata.

 

Kratice  
   
eSPRi Statistički poslovni registar
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti