Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. kolovoza 2022.
POSL-2022-1-2/1

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U 2022. PO ŽUPANIJAMA
Stanje 30. lipnja 2022.

Priopćenje ''Broj i struktura poslovnih subjekata po županijama'' dopunjeno je 1999. podacima iz registara i administrativnih evidencija drugih državnih institucija, kao što su Registar poreznih obveznika, Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine i Registar aktivnih osiguranika mirovinskog osiguranja.

Sadržaj Priopćenja promijenjen je radi što boljeg razumijevanja podataka o broju i strukturi poslovnih subjekata. Povezivanjem je omogućeno da se pravne osobe iskažu prema aktivnosti i obliku vlasništva te da se podaci o pravnim osobama dopune podacima o obrtu i slobodnim zanimanjima.

Podaci su iskazani prema teritorijalnom ustroju objavljenome u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.). Osnovna Metodološka objašnjenja dana na kraju Priopćenja sadržavaju definicije i napomene važne za korištenje podataka.

G-1. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2022.

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2022.

Županija Ukupno A B C D E F G
Republika Hrvatska registrirane 316 052 5 905 347 24 694 1 655 1 385 32 304 55 756
  aktivne 176 882 3 086 190 15 722 827 913 19 501 28 050
Zagrebačka registrirane 20 145 360 21 2 329 73 78 2 408 4 140
  aktivne 12 000 190 13 1 573 38 42 1 637 2 246
Krapinsko-zagorska registrirane 5 687 100 10 677 30 29 794 848
  aktivne 3 499 48 5 476 14 21 538 451
Sisačko-moslavačka  registrirane 6 968 325 13 676 46 72 699 957
  aktivne 3 655 163 8 389 19 44 432 449
Karlovačka registrirane 6 058 263 6 622 33 44 570 893
  aktivne 3 400 160 3 393 15 33 368 461
Varaždinska registrirane 9 304 179 19 1038 92 42 1 096 1 519
  aktivne 5 759 100 11 759 51 33 761 821
Koprivničko-križevačka registrirane 5 239 229 7 583 46 36 443 895
  aktivne 3 077 117 4 377 36 27 272 483
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 5 945 277 8 673 51 33 569 911
  aktivne 3 344 131 7 416 34 24 358 463
Primorsko-goranska registrirane 26 462 300 18 1 883 79 112 2 982 4 649
  aktivne 14 283 160 7 1 086 36 74 1 668 2 182
Ličko-senjska registrirane 2 649 109 10 231 28 30 221 259
  aktivne 1 478 48 7 134 7 27 148 127
Virovitičko-podravska registrirane 3 403 245 3 338 51 24 239 521
  aktivne 1 900 140 3 233 23 17 142 281
Požeško-slavonska registrirane 2 722 104 2 278 13 13 224 332
  aktivne 1 611 62 2 182 8 12 153 182
Brodsko-posavska registrirane 5 892 194 10 678 27 29 673 837
  aktivne 3 290 112 5 430 11 16 409 402
Zadarska registrirane 11 560 336 34 770 62 63 1 395 1 550
  aktivne 6 685 160 22 466 30 50 864 795
Osječko-baranjska registrirane 15 519 501 6 1 134 105 81 1 268 2 386
  aktivne 8 514 301 1 720 58 53 848 1 280
Šibensko-kninska registrirane 6 802 191 14 473 49 43 594 952
  aktivne 3 443 76 9 274 15 33 318 418
Vukovarsko-srijemska registrirane 6 838 284 1 574 61 41 662 927
  aktivne 3 782 161 - 372 32 34 394 486
Splitsko-dalmatinska registrirane 32 783 468 64 2 241 118 120 3 525 5 072
  aktivne 18 348 234 35 1 450 46 81 2 182 2 559
Istarska registrirane 23 637 441 29 1 665 85 70 3 253 4 074
  aktivne 13 347 219 15 1 069 33 46 1 837 2 049
Dubrovačko-neretvanska registrirane 9 116 147 12 377 29 52 827 1 153
  aktivne 5 227 74 7 249 18 44 483 665
Međimurska registrirane 7 237 133 7 985 56 76 980 1 234
  aktivne 4 413 73 3 677 35 55 648 643
Grad Zagreb  registrirane 102 086 719 53 6 469 521 297 8 882 21 647
  aktivne 55 827 357 23 3 997 268 147 5 041 10 607

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2021.

(nastavak)

Županija H I J K L M N
Republika Hrvatska registrirane 11 755 25 732 11 763 1 841 10 918 32 378 12 479
  aktivne 6 978 13 708 8 169 995 6 108 22 268 7 558
Zagrebačka registrirane 885 1 342 700 93 277 1 827 540
  aktivne 588 651 519 46 170 1 284 332
Krapinsko-zagorska registrirane 202 313 141 24 69 371 102
  aktivne 145 151 112 14 41 272 63
Sisačko-moslavačka  registrirane 220 391 183 16 61 409 118
  aktivne 139 192 132 6 36 288 69
Karlovačka registrirane 181 495 125 19 64 410 96
  aktivne 116 246 97 15 34 293 53
Varaždinska registrirane 359 460 320 70 170 812 202
  aktivne 237 259 239 43 119 591 133
Koprivničko-križevačka registrirane 177 299 130 20 42 337 84
  aktivne 111 147 95 11 23 217 54
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 167 459 129 16 34 412 110
  aktivne 103 229 94 7 25 292 65
Primorsko-goranska registrirane 1 114 2 687 710 113 1 184 2 748 1 177
  aktivne 630 1 412 481 66 627 1 866 709
Ličko-senjska registrirane 111 325 38 1 35 130 95
  aktivne 81 187 25 1 24 92 63
Virovitičko-podravska registrirane 100 162 53 8 14 216 33
  aktivne 69 81 37 4 8 140 25
Požeško-slavonska registrirane 79 163 58 5 11 174 45
  aktivne 55 95 40 4 5 122 31
Brodsko-posavska registrirane 211 289 123 29 44 389 98
  aktivne 141 152 84 15 34 284 60
Zadarska registrirane 461 1 447 203 19 502 814 786
  aktivne 327 839 142 16 314 588 516
Osječko-baranjska registrirane 631 1 172 480 64 152 1 178 322
  aktivne 345 575 361 41 100 865 179
Šibensko-kninska registrirane 197 725 99 10 327 389 475
  aktivne 115 396 61 6 152 281 292
Vukovarsko-srijemska registrirane 270 403 110 23 44 380 128
  aktivne 162 201 73 13 27 275 72
Splitsko-dalmatinska registrirane 1 461 3 675 890 119 1 647 2 839 1 929
  aktivne 931 2 120 632 69 743 2 045 1 222
Istarska registrirane 534 2 220 591 63 2 305 2 195 1 357
  aktivne 319 1 293 336 31 1 244 1 474 816
Dubrovačko-neretvanska registrirane 495 1 143 185 16 477 667 553
  aktivne 312 753 139 10 264 496 370
Međimurska registrirane 219 509 213 35 112 524 153
  aktivne 133 254 162 18 71 381 100
Grad Zagreb  registrirane 3 681 7 053 6 282 1 078 3 347 15 157 4 076
  aktivne 1 919 3 475 4 308 559 2 047 10 122 2 334

1. PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2022.

(nastavak)

Županija O P Q R S T U
Republika Hrvatska registrirane 3 069 4 520 5 318 23 222 50 955 2 54
  aktivne 912 3 687 3 493 11 750 22 966 1 -
Zagrebačka registrirane 305 237 288 1 342 2 900 - -
  aktivne 45 196 202 709 1 519 - -
Krapinsko-zagorska registrirane 77 110 131 490 1 167 1 1
  aktivne 38 100 95 263 651 1 -
Sisačko-moslavačka  registrirane 179 107 175 637 1 684 - -
  aktivne 35 92 114 292 756 - -
Karlovačka registrirane 167 103 130 582 1 255 - -
  aktivne 30 88 90 294 611 - -
Varaždinska registrirane 125 193 181 793 1 634 - -
  aktivne 39 166 123 429 845 - -
Koprivničko-križevačka registrirane 58 87 130 430 1 206 - -
  aktivne 33 78 89 252 651 - -
Bjelovarsko-bilogorska registrirane 87 91 172 480 1 266 - -
  aktivne 37 83 104 273 599 - -
Primorsko-goranska registrirane 239 331 388 1 862 3 886 - -
  aktivne 54 262 258 994 1 711 - -
Ličko-senjska registrirane 75 46 52 268 585 - -
  aktivne 20 39 37 159 252 - -
Virovitičko-podravska registrirane 112 63 90 384 746 1 -
  aktivne 22 54 63 219 339 - -
Požeško-slavonska registrirane 47 58 73 290 752 - 1
  aktivne 21 53 48 160 376 - -
Brodsko-posavska registrirane 100 101 145 636 1 279 - -
  aktivne 35 89 93 337 581 - -
Zadarska registrirane 197 181 190 1 008 1 542 - -
  aktivne 47 147 134 509 719 - -
Osječko-baranjska registrirane 193 255 336 1 633 3 621 - 1
  aktivne 58 219 204 793 1 513 - -
Šibensko-kninska registrirane 153 89 123 709 1 190 - -
  aktivne 30 77 75 346 469 - -
Vukovarsko-srijemska registrirane 101 155 176 796 1 702 - -
  aktivne 47 138 95 438 762 - -
Splitsko-dalmatinska registrirane 263 468 465 2 516 4 889 - 14
  aktivne 74 392 326 1 192 2 015 - -
Istarska registrirane 198 248 268 1 557 2 484 - -
  aktivne 60 210 187 893 1 216 - -
Dubrovačko-neretvanska registrirane 143 116 143 875 1 703 - 3
  aktivne 40 100 94 372 737 - -
Međimurska registrirane 48 132 112 570 1 139 - -
  aktivne 30 112 77 322 619 - -
Grad Zagreb  registrirane 202 1 349 1 550 5 364 14 325 - 34
  aktivne 117 992 985 2 504 6 025 - -

 

Podaci o pravnim osobama prema djelatnostima pokazuju da su registrirani i aktivni subjekti najzastupljeniji u ovih pet područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 17,6% i aktivnih od 15,9%, Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 16,1% i aktivnih od 13,0%, Građevinarstvo, s udjelom registriranih od 10,2% i aktivnih od 11,0%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 8,9%, te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,2% i aktivnih od 12,6%.

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti registriranih pravnih osoba na županijskoj razini pokazuju da se jedna trećina pravnih osoba nalazi u Gradu Zagrebu, 10,3% u Splitsko-dalmatinskoj županiji i 8,4% u Primorsko-goranskoj županiji.

2. POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2022.

Županija Pravne osobe – ukupno Trgovačka društva Zadruge Ustanove, tijela, udruge, fondovi i organizacije Obrt i slobodna zanimanja
registrirane aktivne registrirana aktivna registrirane aktivne registrirani aktivni
Republika Hrvatska 316 052 176 882 238 572 141 743 3 556 817 73 924 34 322 93 393
Zagrebačka 20 145 12 000 15 888 9 907 143 30 4 114 2 063 5 264
Krapinsko-zagorska 5 687 3 499 3 802 2 454 75 17 1 810 1 028 2 513
Sisačko-moslavačka  6 968 3 655 4 210 2 470 167 32 2 591 1 153 2 252
Karlovačka 6 058 3 400 3 914 2 406 130 26 2 014 968 1 896
Varaždinska 9 304 5 759 6 682 4 402 97 19 2 525 1 338 2 861
Koprivničko-križevačka 5 239 3 077 3 336 2 069 198 36 1 705 972 1 611
Bjelovarsko-bilogorska 5 945 3 344 3 906 2 367 209 44 1 830 933 1 294
Primorsko-goranska 26 462 14 283 20 904 11 761 154 34 5 404 2 488 9 788
Ličko-senjska 2 649 1 478 1 602 992 76 12 971 474 954
Virovitičko-podravska 3 403 1 900 1 968 1 223 117 21 1 318 656 1 129
Požeško-slavonska 2 722 1 611 1 528 1002 52 7 1 142 602 1 130
Brodsko-posavska 5 892 3 290 3 745 2 263 90 21 2 057 1 006 2 220
Zadarska 11 560 6 685 8 633 5 334 218 50 2 709 1 301 5 042
Osječko-baranjska 15 519 8 514 9 804 6 016 275 88 5 440 2 410 4 687
Šibensko-kninska 6 802 3 443 4 514 2 504 205 47 2 083 892 3 101
Vukovarsko-srijemska 6 838 3 782 3 862 2 341 212 64 2 764 1 377 2 363
Splitsko-dalmatinska 32 783 18 348 25 049 15 055 436 131 7 298 3 162 13 384
Istarska 23 637 13 347 19 681 11 362 111 17 3 845 1 968 8 342
Dubrovačko-neretvanska 9 116 5 227 6 332 4 058 101 35 2 683 1 134 4 171
Međimurska 7 237 4 413 5 589 3 528 48 9 1 600 876 1 366
Grad Zagreb  102 086 55 827 83 623 48 229 442 77 18 021 7 521 18 025

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 19,3%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% odnosno 14,3%.

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,5%) i Zagrebačka (6,4%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava različita je od strukture registriranih. Tako je npr. udio Grada Zagreba u registriranim subjektima 35,1%, a u aktivnima 34,0%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u registriranim je subjektima 10,5%, a u aktivnima 10,6%.

3. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 30. LIPNJA 2022.

Županija Trgovačka društva − ukupno Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću Društva s ograničenom odgovornošću Ostali oblici
registrirana aktivna registrirana aktivna registrirana aktivna registrirani aktivni
Republika Hrvatska 238 572 141 743 64 643 36 811 171 014 103 401 2 915 1 531
Zagrebačka 15 888 9 907 4 736 2 900 11 069 6 967 83 40
Krapinsko-zagorska 3 802 2 454 1 163 720 2 604 1 720 35 14
Sisačko-moslavačka  4 210 2 470 1 476 894 2 691 1 560 43 16
Karlovačka 3 914 2 406 1 194 714 2 655 1 663 65 29
Varaždinska 6 682 4 402 1 986 1 295 4 593 3 045 103 62
Koprivničko-križevačka 3 336 2 069 1 245 740 2 066 1 316 25 13
Bjelovarsko-bilogorska 3 906 2 367 1 442 912 2 426 1 444 38 11
Primorsko-goranska 20 904 11 761 5 311 2 907 15 344 8 740 249 114
Ličko-senjska 1 602 992 562 350 1019 635 21 7
Virovitičko-podravska 1 968 1 223 659 455 1 291 762 18 6
Požeško-slavonska 1 528 1002 567 385 941 606 20 11
Brodsko-posavska 3 745 2 263 1 297 794 2 385 1 443 63 26
Zadarska 8 633 5 334 2 782 1 638 5 773 3 654 78 42
Osječko-baranjska 9 804 6 016 3 983 2 178 5 722 3 784 99 54
Šibensko-kninska 4 514 2 504 1 107 577 3 350 1 894 57 33
Vukovarsko-srijemska 3 862 2 341 1 524 852 2 294 1 465 44 24
Splitsko-dalmatinska 25 049 15 055 6 218 3 595 18 559 11 307 272 153
Istarska 19 681 11 362 4 420 2 480 15 043 8 797 218 85
Dubrovačko-neretvanska 6 332 4 058 1 357 802 4 870 3 201 105 55
Međimurska 5 589 3 528 1 862 1 164 3 677 2 339 50 25
Grad Zagreb  83 623 48 229 19 752 10 459 62 642 37 059 1 229 711

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 71,7%, a aktivnih 72,9%. Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću prema brojnosti su drugi oblik. Njih je 27,1% registriranih i 26,0% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,3%.

4. ZADRUGE I OSTALI OBLICI ORGANIZIRANJA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 30. LIPNJA 2022.

Županija Zadruge i ostali oblici – ukupno Zadruge Ostali oblici
registrirani aktivni registrirane aktivne registrirani aktivni
Republika Hrvatska 3 556 817 3 555 816 1 1
Zagrebačka 143 30 143 30 - -
Krapinsko-zagorska 75 17 75 17 - -
Sisačko-moslavačka  167 32 167 32 - -
Karlovačka 130 26 130 26 - -
Varaždinska 97 19 97 19 - -
Koprivničko-križevačka 198 36 198 36 - -
Bjelovarsko-bilogorska 209 44 209 44 - -
Primorsko-goranska 154 34 154 34 - -
Ličko-senjska 76 12 76 12 - -
Virovitičko-podravska 117 21 117 21 - -
Požeško-slavonska 52 7 52 7 - -
Brodsko-posavska 90 21 90 21 - -
Zadarska 218 50 218 50 - -
Osječko-baranjska 275 88 275 88 - -
Šibensko-kninska 205 47 205 47 - -
Vukovarsko-srijemska 212 64 212 64 - -
Splitsko-dalmatinska 436 131 436 131 - -
Istarska 111 17 111 17 - -
Dubrovačko-neretvanska 101 35 101 35 - -
Međimurska 48 9 48 9 - -
Grad Zagreb  442 77 441 76 1 1

U strukturi zadruga i ostalih oblika organiziranja udio aktivnih pravnih osoba u odnosu na registrirane iznosi 23,0%.

5. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 30. LIPNJA 2022.

Županija Ukupno Oblici vlasništva
državno udio u ukupnome privatno udio u ukupnome zadružno udio u ukupnome mješovito udio u ukupnome nema vlasništva udio u ukupnome
Republika Hrvatska 176 882 1 380 0,8 140 435 79,4 820 0,5 725 0,4 33 522 19,0
Zagrebačka 12 000 62 0,5 9 848 82,1 31 0,3 40 0,3 2 019 16,8
Krapinsko-zagorska 3 499 35 1,0 2 432 69,5 17 0,5 14 0,4 1 001 28,6
Sisačko-moslavačka  3 655 65 1,8 2 403 65,7 32 0,9 22 0,6 1 133 31,0
Karlovačka 3 400 47 1,4 2 360 69,4 26 0,8 19 0,6 948 27,9
Varaždinska 5 759 38 0,7 4 388 76,2 19 0,3 17 0,3 1 297 22,5
Koprivničko-križevačka 3 077 33 1,1 2 047 66,5 36 1,2 9 0,3 952 30,9
Bjelovarsko-bilogorska 3 344 56 1,7 2 322 69,4 44 1,3 11 0,3 911 27,2
Primorsko-goranska 14 283 102 0,7 11 639 81,5 34 0,2 72 0,5 2 436 17,1
Ličko-senjska 1 478 39 2,6 959 64,9 12 0,8 4 0,3 464 31,4
Virovitičko-podravska 1 900 33 1,7 1 201 63,2 21 1,1 8 0,4 637 33,5
Požeško-slavonska 1 611 23 1,4 980 60,8 7 0,4 11 0,7 590 36,6
Brodsko-posavska 3 290 42 1,3 2 220 67,5 21 0,6 18 0,5 989 30,1
Zadarska 6 685 83 1,2 5 268 78,8 50 0,7 19 0,3 1 265 18,9
Osječko-baranjska 8 514 88 1,0 5 942 69,8 88 1,0 30 0,4 2 366 27,8
Šibensko-kninska 3 443 41 1,2 2 468 71,7 47 1,4 9 0,3 878 25,5
Vukovarsko-srijemska 3 782 75 2,0 2 283 60,4 64 1,7 23 0,6 1 337 35,4
Splitsko-dalmatinska 18 348 118 0,6 14 930 81,4 131 0,7 74 0,4 3 095 16,9
Istarska 13 347 103 0,8 11 252 84,3 19 0,1 48 0,4 1 925 14,4
Dubrovačko-neretvanska 5 227 81 1,5 3 960 75,8 35 0,7 32 0,6 1 119 21,4
Međimurska 4 413 30 0,7 3 506 79,4 9 0,2 18 0,4 850 19,3
Grad Zagreb  55 827 186 0,3 48 027 86,0 77 0,1 227 0,4 7 310 13,1

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,4% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,5% subjekata, a za 19,0% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema teritorijalnoj raspoređenosti na razini županija pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u Gradu Zagrebu, s udjelom od 86,0%, zatim u Istarskoj županiji, s udjelom od 84,3%, u Zagrebačkoj županiji, s udjelom od 82,1%, i u Primorsko-goranskoj županiji, s udjelom od 81,5%.

G-2 STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 30. LIPNJA 2022.

Županije

       
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici − NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

Upisom u Registar svakom se poslovnom subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični. Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne regionalne samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo).

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojeg se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnih subjekata.

 

Kratice  
   
eSPRi Statistički poslovni registar
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti