Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 24. veljače 2023.
OEN-2022-2-1/12

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U PROSINCU 2022.
PRVI REZULTATI

U prosincu 2022. količina električne energije raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 613 GWh. U odnosu na studeni 2022., raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju povećana je za 12,2%, dok je u odnosu na prosinac 2021. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju smanjena za 5,5%. 

Količina  prirodnog  plina  raspoloživog za potrošnju u prosincu 2022. iznosila je  9 824 TJ, a zalihe su povećane za 1 022 TJ, tako je količina prirodnog plina raspoloživog za tuzemnu potrošnju u prosincu 2022. povećana u odnosu na studeni 2022. za 5,8%, dok je u odnosu na prosinac 2021. smanjena za 24,3%.

Količina naftnih derivata raspoloživih za potrošnju u prosincu 2022. iznosila je 252 tis. tona, a zalihe su povećane za 49 tis. tona, tako je količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u prosincu 2022. povećana u odnosu na studeni 2022. za 2,0%, dok je u odnosu na prosinac 2021. povećana za 10,0%.

Količina električne energije raspoložive za potrošnju sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

 

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, PROSINAC 2020. - PROSINAC 2022.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2021. 2022.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Ukupna bruto proizvodnja 879 1 157 1 388 1 698 966 1 087 1 305 1 568
Hidroelektrane 248 309 565 973 256 342 549 932
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 402 512 513 364 416 524 416 335
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 92 94 92 97 90 87 99 98
Vjetroelektrane 121 229 208 253 191 122 234 195
Sunčane elektrane  8 5 2 2 8 7 3 3
Geotermalne elektrane 8 8 8 9 6 5 5 5
Ukupna neto proizvodnja 846 1 119 1 354 1 664 937 1 052 1 272 1 537
Hidroelektrane 246 307 563 970 254 338 546 929
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 380 487 488 343 397 499 395 317
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 85 85 87 88 83 83 91 91
Vjetroelektrane 120 228 206 252 190 121 233 193
Sunčane elektrane  8 5 2 2 8 7 3 3
Geotermalne elektrane 6 7 7 7 5 4 4 4
Uvoz 1 034 982 770 968 1 004 1 002 900 1 059
Izvoz 437 580 581 916 515 644 717 968
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 13 29 22 9 5 29 17 15
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 430 1 492 1 521 1 707 1 421 1 381 1 438 1 613

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2021. 2022.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja mil. m3 63 63 60 61 61 62 60 62
  TJ (GOM) 2 507 2 524 2 418 2 446 2 439 2 477 2 380 2 467
Uvoz mil. m3 109 202 193 188 171 312 268 271
  TJ (GOM) 4 333 8 015 7 699 7 497 6 843 12 244 10 468 10 520
Izvoz mil. m3 11 12 6 6 107 114 97 55
  TJ (GOM) 425 439 242 227 4 173 4 428 3 738 2 141
Promjena zaliha mil. m3 -13 14 -67 -85 -12 57 -4 23
  TJ (GOM) -619 668 -2 534 -3 259 -518 2 231 -174 1 022
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 174 239 314 328 138 203 235 254
  TJ (GOM) 7 034 9 432 12 409 12 975 5 626 8 062 9 283 9 824

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2021. 2022.
IX.  X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 46 47 47 48 45 47 45 45
Uvoz 112 97 - - 90 97 - -
Izvoz 34 39 39 63 25 - 55 57
Promjena zaliha -96 -121 -13 -45 -105 -87 -29 -31
Prerada u rafinerijama 220 226 21 30 215 231 19 19

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2021. 2022.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 288 297 34 44 289 299 30 33
Uvoz 126 196 313 312 154 259 279 369
Izvoz 163 174 97 102 151 135 87 101
Promjena zaliha -57 41 5 25 -50 82 -25 49
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 308 278 245 229 342 341 247 252

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2021. 2022.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 67 79 5 13 65 80 7 3
Uvoz 5 4 38 30 7 7 5 34
Izvoz 26 25 8 11 37 21 6 6
Promjena zaliha 5 24 8 -1 -9 16 -26 7
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 41 34 27 33 44 50 32 24

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2021. 2022.
IX. X. XI. XII. IX.  X.  XI. XII.
Proizvodnja 135 128 10 6 129 125 14 9
Uvoz 87 148 221 235 125 207 224 302
Izvoz 83 77 68 71 85 78 67 70
Promjena zaliha -52 22 8 34 -32 55 -4 54
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 191 177 155 136 201 199 175 187

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2021. 2022.
IX X XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 30 8 9 21 37 19 2 5
Uvoz - 2 1 1 - - 1 1
Izvoz 33 35 6 13 12 3 2 3
Promjena zaliha -4 -26 - 6 - -5 -1 -2
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 1 4 3 25 21 2 5

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2021. 2022.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja 56 82 10 4 58 75 7 16
Uvoz 34 42 53 46 22 45 49 32
Izvoz 21 37 15 7 17 33 12 22
Promjena zaliha -6 21 -11 -14 -9 16 6 -10
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 75 66 59 57 72 71 38 36

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2021. 2022.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 6 67 76 73 67 68 77 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -58 - 9 15 14 6 31 -43
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 64 67 67 58 53 62 46 45

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2021. 2022.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 3 2 3 2 2 4 -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 3 2 3 2 2 4 -

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2021. 2022.
IX. X. XI. XII. IX. X. XI. XII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 1 1 - 1 2 1 4
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 1 - - -1 - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 1 1 1 1 2 1 4

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnih izvora podataka.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti