Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 26. siječnja 2023.
OEN-2022-2-1/11

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U STUDENOME 2022.
PRVI REZULTATI

U studenome 2022. količina električne energije raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 438 GWh. U odnosu na listopad 2022. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju povećana je za 4,1%, dok je u odnosu na studeni 2021. smanjena za 5,5%. 

Količina prirodnog plina raspoloživog za tuzemnu potrošnju u studenome 2022. iznosila je 9 283 TJ, a zalihe su smanjene za 174 TJ, tako je količina prirodnog plina raspoloživog za tuzemnu potrošnju u studenome 2022. u odnosu na listopad 2022. povećana za 15,1%, dok je u odnosu na studeni 2021. smanjena za 25,2%.

Količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u studenome 2022. iznosila je 247 tis. tona, a zalihe su smanjene za 25 tis. tona, tako je količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u studenome 2022. u odnosu na listopad 2022. smanjena za 27,6%, dok je u odnosu na studeni 2021. povećana za 0,8%.

Količina električne energije raspoložive za potrošnju sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, STUDENI 2020. - STUDENI 2022.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2021. 2022.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Ukupna bruto proizvodnja 1 028 879 1 157 1 388 1 086 966 1 087 1 305
Hidroelektrane 367 248 309 565 252 256 342 549
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 425 402 512 513 524 416 524 416
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 84 92 94 92 87 90 87 99
Vjetroelektrane 135 121 229 208 210 191 122 234
Sunčane elektrane  9 8 5 2 8 8 7 3
Geotermalne elektrane 8 8 8 8 6 6 5 5
Ukupna neto proizvodnja 1 000 846 1 119 1 354 1 047 937 1 052 1 272
Hidroelektrane 366 246 307 563 251 254 338 546
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 405 380 487 488 497 397 499 395
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 80 85 85 87 79 83 83 91
Vjetroelektrane 134 120 228 206 208 190 121 233
Sunčane elektrane  9 8 5 2 8 8 7 3
Geotermalne elektrane 6 6 7 7 5 5 4 4
Uvoz 1 055 1 034 982 770 989 1 004 1 002 900
Izvoz 409 437 580 581 413 515 644 717
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 10 13 29 22 8 5 29 17
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 636 1 430 1 492 1 521 1 615 1 421 1 381 1 438

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2021. 2022.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja mil. m3 65 63 63 60 65 61 62 60
  TJ (GOM) 2 599 2 507 2 524 2 418 2 576 2 439 2 477 2 380
Uvoz mil. m3 196 109 202 193 387 171 312 268
  TJ (GOM) 7 802 4 333 8 015 7 699 15 406 6 843 12 244 10 468
Izvoz mil. m3 6 11 12 6 136 107 114 97
  TJ (GOM) 250 425 439 242 5 271 4 173 4 428 3 738
Promjena zaliha mil. m3 77 -13 14 -67 173 -12 57 -4
  TJ (GOM) 2 940 -619 668 -2 534 7 035 -518 2 231 -174
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 178 174 239 314 143 138 203 235
  TJ (GOM) 7 211 7 034 9 432 12 409 5 676 5 626 8 062 9 283

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2021. 2022.
VIII. IX.  X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja 47 46 47 47 47 45 47 45
Uvoz 309 112 97 - 339 90 97 -
Izvoz 39 34 39 39 - 25 - 55
Promjena zaliha 71 -96 -121 -13 105 -105 -87 -29
Prerada u rafinerijama 246 220 226 21 281 215 231 19

3.2. NAFTNI DERIVATI – UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2021. 2022.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja 308 288 297 34 350 289 299 30
Uvoz 185 126 196 313 199 154 259 279
Izvoz 135 163 174 97 182 151 135 87
Promjena zaliha 38 -57 41 5 15 -50 82 -25
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 320 308 278 245 352 342 341 247

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2021. 2022.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja 79 67 79 5 79 65 80 7
Uvoz 6 5 4 38 10 7 7 5
Izvoz 26 26 25 8 13 37 21 6
Promjena zaliha -4 5 24 8 12 -9 16 -26
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 63 41 34 27 64 44 50 32

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2021. 2022.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX.  X.  XI.
Proizvodnja 140 135 128 10 151 129 125 14
Uvoz 155 87 148 221 167 125 207 224
Izvoz 87 83 77 68 106 85 78 67
Promjena zaliha 27 -52 22 8 6 -32 55 -4
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 181 191 177 155 206 201 199 175

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2021. 2022.
VIII. IX X XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja 34 30 8 9 25 37 19 2
Uvoz - - 2 1 - - - 1
Izvoz 3 33 35 6 21 12 3 2
Promjena zaliha 30 -4 -26 - -1 - -5 -1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 1 1 4 5 25 21 2

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2021. 2022.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja 55 56 82 10 95 58 75 7
Uvoz 24 34 42 53 22 22 45 49
Izvoz 19 21 37 15 42 17 33 12
Promjena zaliha -15 -6 21 -11 -2 -9 16 6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 75 75 66 59 77 72 71 38

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2021. 2022.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 141 6 67 76 6 67 68 77
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 80 -58 - 9 -55 14 6 31
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 61 64 67 67 61 53 62 46

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2021. 2022.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 4 2 3 2 3 2 2 4
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 4 2 3 2 3 2 2 4

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2021. 2022.
VIII. IX. X. XI. VIII. IX. X. XI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - 2 1 1 - 1 2 1
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - 1 - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - 1 1 1 - 1 2 1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL), podataka o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i iz administrativnih izvora podataka.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti