Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 22. prosinca 2022.
OEN-2022-2-1/10

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U LISTOPADU 2022.
PRVI REZULTATI

U listopadu 2022. količina električne energije raspoloživa za tuzemnu potrošnju iznosila je 1 381 GWh. Raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju smanjena je za 2,8% u odnosu na rujan 2022., dok je u odnosu na listopad 2021. smanjena za 7,4%. 

Količina prirodnog plina raspoloživog za tuzemnu potrošnju u listopadu 2022. iznosila je 8 062 TJ, a zalihe su povećane za 2 231 TJ, tako je količina prirodnog plina raspoloživog za tuzemnu potrošnju u listopadu 2022. u odnosu na rujan 2022. povećana za 43,3%, dok je u odnosu na listopad 2021. smanjena za 14,5%.

Količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u listopadu 2022. iznosila je 341 tis. tona, a zalihe su povećane za 82 tis. tona, tako je količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u listopadu 2022. u odnosu na rujan 2022. smanjena za 0,3%, dok je u odnosu na listopad 2021. povećana za 22,7%.

Količina električne energije raspoložive za potrošnju sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, LISTOPAD 2020. - LISTOPAD 2022.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2021. 2022.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Ukupna bruto proizvodnja 1 008 1 028 879 1 157 1 157 1 086 966 1 087
Hidroelektrane 354 367 248 309 338 252 256 342
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 426 425 402 512 530 524 416 524
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 88 84 92 94 81 87 90 87
Vjetroelektrane 122 135 121 229 192 210 191 122
Sunčane elektrane  10 9 8 5 10 8 8 7
Geotermalne elektrane 8 8 8 8 6 6 6 5
Ukupna neto proizvodnja 977 1 000 846 1 119 1 119 1 047 937 1 052
Hidroelektrane 353 366 246 307 336 251 254 338
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 408 405 380 487 504 497 397 499
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 80 80 85 85 74 79 83 83
Vjetroelektrane 120 134 120 228 190 208 190 121
Sunčane elektrane  10 9 8 5 10 8 8 7
Geotermalne elektrane 6 6 6 7 5 5 5 4
Uvoz 931 1 055 1 034 982 1 167 989 1 004 1 002
Izvoz 337 409 437 580 582 413 515 644
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 11 10 13 29 12 8 5 29
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 560 1 636 1 430 1 492 1 692 1 615 1 421 1 381

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2021. 2022.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja mil. m3 66 65 63 63 65 65 61 62
  TJ (GOM) 2 636 2 599 2 507 2 524 2 588 2 576 2 439 2 477
Uvoz mil. m3 206 196 109 202 254 387 171 312
  TJ (GOM) 8 155 7 802 4 333 8 015 10 133 15 406 6 843 12 244
Izvoz mil. m3 2 6 11 12 72 136 107 114
  TJ (GOM) 68 250 425 439 2 796 5 271 4 173 4 428
Promjena zaliha mil. m3 90 77 -13 14 96 173 -12 57
  TJ (GOM) 3 424 2 940 -619 668 3 653 7 035 -518 2 231
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 180 178 174 239 151 143 138 203
  TJ (GOM) 7 299 7 211 7 034 9 432 6 271 5 676 5 626 8 062

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2021. 2022.
VII. VIII. IX.  X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja 47 47 46 47 45 47 45 47
Uvoz 85 309 112 97 265 339 90 97
Izvoz 45 39 34 39 - - 25 -
Promjena zaliha -164 71 -96 -121 49 105 -105 -87
Prerada u rafinerijama 251 246 220 226 261 281 215 231

3.2. NAFTNI DERIVATI – UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2021. 2022.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja 320 308 288 297 349 350 289 299
Uvoz 123 185 126 196 185 199 154 259
Izvoz 221 135 163 174 145 182 151 135
Promjena zaliha -111 38 -57 41 27 15 -50 82
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 333 320 308 278 362 352 342 341

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2021. 2022.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja 78 79 67 79 80 79 65 80
Uvoz 6 6 5 4 8 10 7 7
Izvoz 49 26 26 25 9 13 37 21
Promjena zaliha -28 -4 5 24 21 12 -9 16
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 63 63 41 34 58 64 44 50

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2021. 2022.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX.  X
Proizvodnja 150 140 135 128 164 151 129 125
Uvoz 88 155 87 148 112 167 125 207
Izvoz 105 87 83 77 72 106 85 78
Promjena zaliha -65 27 -52 22 2 6 -32 55
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 198 181 191 177 202 206 201 199

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2021. 2022.
VII. VIII. IX X VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja 23 34 30 8 26 25 37 19
Uvoz - - - 2 - - - -
Izvoz 31 3 33 35 32 21 12 3
Promjena zaliha -9 30 -4 -26 -7 -1 - -5
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 1 1 1 1 5 25 21

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2021. 2022.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja 69 55 56 82 79 95 58 75
Uvoz 29 24 34 42 65 22 22 45
Izvoz 36 19 21 37 32 42 17 33
Promjena zaliha -9 -15 -6 21 11 -2 -9 16
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 71 75 75 66 101 77 72 71

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2021. 2022.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 72 141 6 67 94 6 67 68
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 1 80 -58 - 22 -55 14 6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 71 61 64 67 72 61 53 62

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2021. 2022.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 4 2 3 2 3 2 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 4 2 3 2 3 2 2

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2021. 2022.
VII. VIII. IX. X. VII. VIII. IX. X.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - 2 1 - - 1 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - 1 - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - 1 1 - - 1 2

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnih izvora podataka.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti