Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 27. svibnja 2022.
VT-2022-1-2

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2021.

 

Konačni podaci Državnog zavoda za statistiku o robnoj razmjeni s inozemstvom pokazuju porast izvoza i uvoza Republike Hrvatske u 2021.

Rastu izvoz i uvoz, vanjskotrgovinski deficit i pokrivenost uvoza izvozom

U 2021., prema konačnim podacima statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom, u usporedbi s 2020. ostvaren je porast izvoza i uvoza, vanjskotrgovinskog deficita te pokrivenosti uvoza izvozom.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u 2021. iznosio je oko 144 milijarde kuna, što je u odnosu na 2020. povećanje za oko 32 milijarde kuna, odnosno za oko 29%. Istodobno je ukupan uvoz iznosio oko 214 milijardi kuna i povećao se za oko 42 milijarde kuna, odnosno za oko 24% u usporedbi s 2020.

Deficit robne razmjene s inozemstvom u 2021. iznosio je oko 70 milijardi kuna te je porastao za oko 16%, odnosno za oko 9 milijardi kuna u odnosu na godinu prije. Pokrivenost uvoza izvozom u 2021. iznosila je oko 67%, dok je u prethodnoj godini iznosila 65%.

 

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SIJEČNJA 2021. DO PROSINCA 2021.

 

Prerađivačka industrija ima najveći utjecaj na porast izvoza i uvoza, dok Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija znatno utječe na porast izvoza, a Rudarstvo i vađenje na porast uvoza

Prerađivačka industrija, koja u ukupnom izvozu u 2021. ima udio od oko 81%, ostvarila je porast izvoza za oko 21% i time najviše pridonosi porastu ukupnog izvoza Republike Hrvatske.

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, kao dio Prerađivačke industrije, s udjelom u ukupnom izvozu od oko 5% ostvarila je najveći doprinos porastu izvoza, za oko 61%.

Proizvodnja električne opreme imala je znatan utjecaj na povećanje izvoza, s udjelom od oko 8% u ukupnom izvozu i porastom izvoza za oko 30%.

Porastu uvoza za oko 19% u 2021. također je najviše pridonijela Prerađivačka industrija, s udjelom od oko 87% u ukupnom uvozu.

Unutar Prerađivačke industrije Proizvodnja metala najviše je pridonijela povećanju uvoza, s udjelom od oko 7% u ukupnom uvozu i porastom za oko 54%.

Povećanju uvoza također je znatno pridonijela Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, s udjelom od oko 4% u ukupnom uvozu i porastom za 74%.

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija u 2021. ostvarila je porast izvoza za 421% u odnosu na 2020., s udjelom u ukupnom izvozu od oko 5%.

Rudarstvo i vađenje ostvarilo je u 2021. u odnosu na prethodnu godinu porast uvoza za oko 134%, a u ukupnom uvozu sudjeluje s oko 7%.

Gotovo četvrtinu vrijednosti ukupnog izvoza i uvoza i nadalje ostvaruju Strojevi i prijevozna sredstva

Najveća vrijednost izvoza i uvoza, odnosno gotovo četvrtina ukupnog izvoza i uvoza Republike Hrvatske, prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK), ostvarena je u sektoru Strojevi i prijevozna sredstva. Izvoz tog sektora u 2021. iznosio je oko 31 milijardu kuna i čini oko 22% ukupnoga hrvatskog izvoza. Uvoz je u spomenutom razdoblju iznosio oko 53 milijarde kuna i imao je udio od oko 25%.

Njemačka Italija i Slovenija i nadalje najvažniji partneri iz EU-a 

Najvažnije tržište za Republiku Hrvatsku jest područje EU-a jer robna razmjena s državama članicama EU-a u 2021. čini oko 70% ukupnog izvoza, koji je u odnosu na 2020. porastao za oko 31%, te oko 77% ukupnog uvoza, koji je porastao za oko 20%.

Najveći su vanjskotrgovinski partneri iz EU-a u 2021. Njemačka, Italija i Slovenija.

Slovenija je zemlja partner u koju je izvezeno najviše robe u 2021., s udjelom od oko 13% ukupnog izvoza te ostvaruje porast za oko 58% u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći udio uvoza robe u 2021. ostvaren je iz Njemačke, koji u ukupnom hrvatskom uvozu iznosi oko 15% i ostvaruje porast za 20% u odnosu na 2020.

Italija je i nadalje jedna od najvažnijih zemalja partnera u ukupnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske, s udjelom od oko 13% ukupnog izvoza i također od oko 13% ukupnog uvoza u 2021.

Bosna i Hercegovina, SAD i Srbija najvažniji partneri izvan EU-a

U 2021. robna razmjena s trećim zemljama čini oko 30% ukupnog izvoza, koji je porastao za oko 23% i oko 23% ukupnog uvoza, koji je porastao za oko 39% u usporedbi s 2020.

Najveći vanjskotrgovinski partneri izvan EU-a s kojima je Republika Hrvatska u 2021. ostvarila robnu razmjenu jesu Bosna i Hercegovina, SAD te Srbija. Gotovo 9% ukupnoga hrvatskog izvoza u 2021. ostvareno je u Bosni i Hercegovini i on je u odnosu na prethodnu godinu porastao za oko 28%, dok je uvoz porastao za oko 46%.

Republika Hrvatska u EU

Prema privremenim podacima Eurostata, uvoz robe u EU porastao je za 23% u 2021. u odnosu na 2020., dok je izvoz robe porastao za 13%.

Izvoz unutar EU-a porastao je za 20% u svim državama članicama EU-a između 2020. i 2021. Najveći porast, za 31%, ostvarila je Hrvatska.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                              
  I. 8 692 574 1 167 765 1 307 784 14 354 732 1 928 123 2 160 505 -5 662 158 -760 358 -852 721 60,6
  II. 9 642 100 1 296 736 1 433 596 15 974 613 2 148 287 2 372 368 -6 332 513 -851 551 -938 771 60,4
  III. 9 085 255 1 218 932 1 337 010 15 081 224 2 022 993 2 224 423 -5 995 968 -804 061 -887 413 60,2
  IV. 7 233 018 951 188 1 045 538 11 084 784 1 456 943 1 600 553 -3 851 766 -505 755 -555 015 65,3
  V. 7 701 046 1 019 658 1 107 178 12 755 514 1 688 665 1 834 033 -5 054 468 -669 007 -726 855 60,4
  VI. 9 454 773 1 248 128 1 382 143 14 893 298 1 965 354 2 180 074 -5 438 525 -717 226 -797 931 63,5
  VII. 10 387 736 1 374 051 1 545 159 15 511 965 2 051 735 2 303 852 -5 124 229 -677 684 -758 692 67,0
  VIII. 7 647 409 1 020 248 1 210 932 12 660 857 1 689 975 2 005 005 -5 013 448 -669 727 -794 073 60,4
  IX. 10 503 359 1 396 638 1 663 423 14 849 477 1 974 537 2 352 068 -4 346 118 -577 899 -688 645 70,7
  X. 10 947 896 1 451 410 1 700 460 15 530 560 2 058 574 2 411 165 -4 582 664 -607 164 -710 705 70,5
  XI. 10 685 945 1 411 526 1 652 885 14 503 154 1 915 986 2 240 608 -3 817 209 -504 460 -587 723 73,7
  XII. 10 149 643 1 343 482 1 605 172 15 233 085 2 016 696 2 411 484 -5 083 442 -673 214 -806 312 66,6
  I. – XII. 112 130 754 14 899 762 16 991 282 172 433 263 22 917 867 26 096 137 -60 302 509 -8 018 105 -9 104 856 65,0
2021.                              
  I. 8 545 708 1 133 613 1 390 105 13 059 615 1 732 062 2 124 991 -4 513 907 -598 449 -734 886 65,4
  II. 9 757 278 1 291 571 1 566 649 15 816 429 2 093 373 2 539 292 -6 059 151 -801 801 -972 643 61,7
  III. 12 269 499 1 620 311 1 957 941 18 672 997 2 465 634 2 976 288 -6 403 499 -845 323 -1 018 347 65,7
  IV. 11 841 362 1 565 033 1 844 265 17 251 414 2 280 306 2 682 700 -5 410 052 -715 273 -838 435 68,6
  V. 11 667 671 1 544 050 1 865 686 17 210 647 2 277 838 2 752 822 -5 542 976 -733 788 -887 136 67,8
  VI. 12 328 309 1 640 623 2 000 810 18 447 665 2 454 841 2 993 138 -6 119 356 -814 218 -992 328 66,8
  VII. 11 981 162 1 599 468 1 902 164 18 141 540 2 421 942 2 880 215 -6 160 378 -822 475 -978 051 66,0
  VIII. 9 984 203 1 331 375 1 579 539 16 827 992 2 243 865 2 663 392 -6 843 790 -912 490 -1 083 852 59,3
  IX. 12 684 554 1 693 941 1 999 903 19 174 961 2 560 741 3 023 893 -6 490 408 -866 800 -1 023 991 66,2
  X. 13 687 530 1 826 773 2 126 064 19 396 613 2 588 799 3 029 890 -5 709 083 -762 027 -903 826 70,6
  XI. 14 898 602 1 984 505 2 313 027 20 153 014 2 684 299 3 128 516 -5 254 412 -699 794 -815 488 73,9
  XII. 14 709 166 1 956 419 2 222 395 19 880 401 2 643 905 3 003 616 -5 171 235 -687 487 -781 222 74,0
  I. – XII. 144 355 043 19 187 681 22 768 548 214 033 289 28 447 605 33 798 752 -69 678 246 -9 259 924 -11 030 205 67,4

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

          Izvoz  Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
    Ukupno 112 130 754 144 355 043 128,7 172 433 263 214 033 289 124,1
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 718 621 8 166 067 121,5 5 032 029 5 828 393 115,8
  Rudarstvo i vađenje 4 816 114 8 523 226 177,0 6 308 880 14 731 148 233,5
  Prerađivačka industrija 96 319 233 116 311 544 120,8 156 986 482 186 373 191 118,7
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 9 389 692 11 052 637 117,7 16 356 294 19 407 064 118,7
  11 Proizvodnja pića 1 102 346 1 351 825 122,6 1 739 889 2 047 135 117,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 1 221 606 1 208 230 98,9 1 166 894 1 171 912 100,4
  13 Proizvodnja tekstila 1 296 440 1 370 439 105,7 3 395 831 3 140 105 92,5
  14 Proizvodnja odjeće 4 658 229 5 375 110 115,4 8 079 269 8 961 069 110,9
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 3 082 250 3 225 293 104,6 4 241 976 4 506 899 106,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 5 318 001 6 882 812 129,4 2 483 043 3 090 301 124,5
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 2 126 718 2 695 416 126,7 3 790 548 4 352 246 114,8
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 16 751 17 399 103,9 13 983 18 425 131,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 4 342 651 6 978 967 160,7 5 196 503 9 042 576 174,0
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 6 148 757 8 001 506 130,1 14 683 347 18 344 663 124,9
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 8 016 273 7 645 176 95,4 12 679 314 12 187 634 96,1
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 3 684 170 4 678 683 127,0 7 501 213 9 414 852 125,5
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 3 935 803 4 490 216 114,1 3 344 594 3 971 901 118,8
  24 Proizvodnja metala 4 115 896 6 107 555 148,4 9 837 959 15 112 443 153,6
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 7 773 835 9 342 894 120,2 6 781 771 8 072 918 119,0
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 3 854 896 4 319 230 112,0 10 969 269 12 328 367 112,4
  27 Proizvodnja električne opreme 8 384 056 10 931 838 130,4 9 140 572 11 729 480 128,3
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 6 846 833 8 025 057 117,2 14 265 415 15 639 945 109,6
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 5 016 962 4 786 351 95,4 10 906 504 13 376 430 122,6
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 2 893 353 4 110 846 142,1 3 804 759 2 688 592 70,7
  31 Proizvodnja namještaja 1 880 891 2 152 925 114,5 2 579 032 3 063 948 118,8
  32 Ostala prerađivačka industrija 1 212 822 1 561 138 128,7 4 028 502 4 704 286 116,8
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 449 404 7 552 074 521,0 2 904 347 5 098 497 175,5
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 953 721 3 124 391 159,9 650 877 1 411 114 216,8
J   Informacije i komunikacije  463 319 542 250 117,0 514 990 517 350 100,5
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  487 147 30,2 986 560 56,8
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  1 999 3 615 180,9 3 377 3 992 118,2
    Neraspoređeno  407 856 131 728 32,3 31 297 69 045 220,6

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

        Izvoz Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. –XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
  Ukupno 112 130 754 144 355 043 128,7 172 433 263 214 033 289 124,1
0 Hrana i žive životinje 13 504 290 15 898 951 117,7 19 327 358 22 588 412 116,9
1 Pića i duhan 2 254 916 2 406 540 106,7 2 950 694 3 300 032 111,8
2 Sirove materije, osim goriva 8 337 054 10 953 881 131,4 3 251 357 4 575 215 140,7
3 Mineralna goriva i maziva 10 104 796 22 519 758 222,9 14 675 589 29 386 235 200,2
4 Životinjska i biljna ulja i masti 547 422 837 272 152,9 789 597 1 137 750 144,1
5 Kemijski proizvodi 15 442 496 17 319 936 112,2 28 988 992 32 636 491 112,6
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 18 830 372 23 917 389 127,0 30 831 641 38 743 940 125,7
7 Strojevi i prijevozna sredstva 26 562 955 31 293 282 117,8 46 466 791 52 770 791 113,6
8 Razni gotovi proizvodi 15 626 404 18 430 490 117,9 24 877 617 28 396 499 114,1
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 512 193 645 815 126,1 242 330 428 878 177,0
  Neraspoređeno 407 856 131 728 32,3 31 297 69 045 220,6

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

           Izvoz Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
Ukupno 112 130 754 144 355 043 128,7 172 433 263 214 033 289 124,1
Države članice EU-a1) 76 247 565 100 095 344 131,3 136 361 887 163 946 310 120,2
Austrija 6 441 219 8 034 730 124,7 11 385 037 13 734 585 120,6
Belgija 2 013 912 1 913 773 95,0 5 405 485 4 316 220 79,8
Bugarska 727 840 825 533 113,4 1 290 691 2 467 962 191,2
Cipar 57 662 82 497 143,1 120 191 81 999 68,2
Češka 1 869 612 2 164 981 115,8 4 470 577 4 864 766 108,8
Danska 462 480 1 138 613 246,2 1 285 572 1 175 334 91,4
Estonija 70 897 104 034 146,7 62 833 59 114 94,1
Finska 201 720 288 126 142,8 276 202 304 520 110,3
Francuska 3 396 495 3 696 865 108,8 4 520 341 5 287 363 117,0
Grčka 549 292 721 867 131,4 1 765 122 2 304 573 130,6
Irska 278 966 376 761 135,1 712 222 783 212 110,0
Italija 14 028 190 18 100 438 129,0 21 250 519 26 952 404 126,8
Letonija 100 567 258 339 256,9 120 981 114 003 94,2
Litva 387 234 435 615 112,5 301 261 402 948 133,8
Luksemburg 980 444 311 476 31,8 116 290 118 575 102,0
Mađarska 7 998 926 13 195 598 165,0 13 314 283 15 674 610 117,7
Malta 281 373 319 270 113,5 52 000 215 819 415,0
Nizozemska 1 676 140 2 400 336 143,2 6 740 278 8 224 800 122,0
Njemačka 14 370 161 17 043 268 118,6 26 353 486 31 614 410 120,0
Poljska 2 114 684 2 875 162 136,0 6 944 341 8 698 435 125,3
Portugal 342 988 448 379 130,7 236 715 293 656 124,1
Rumunjska 2 199 663 2 459 476 111,8 1 926 149 2 255 575 117,1
Sjeverna Irska - 10 808 - - 56 899 -
Slovačka 1 067 116 1 327 441 124,4 3 586 137 4 644 043 129,5
Slovenija 11 624 507 18 400 612 158,3 19 538 207 23 596 119 120,8
Španjolska 1 910 872 2 092 961 109,5 3 514 569 4 366 479 124,2
Švedska 1 075 732 1 038 861 96,6 1 071 832 1 329 248 124,0
Neraspoređeno 18 875 29 523 156,4 567 8 641 3)
Zemlje Efte 2 101 067 2 519 983 119,9 1 447 366 1 559 970 107,8
Island 15 870 15 681 98,8 293 270 92,1
Lihtenštajn 22 788 144 328 633,3 114 427 374,5
Norveška 391 384 532 722 136,1 113 230 158 616 140,1
Švicarska 1 671 024 1 827 250 109,3 1 333 729 1 400 658 105,0
Zemlje Cefte 18 511 912 23 391 242 126,4 10 258 181 14 387 213 140,3
Albanija 579 239 649 994 112,2 84 224 146 955 174,5
Bosna i Hercegovina 9 599 993 12 241 202 127,5 5 039 425 7 336 367 145,6
Crna Gora 1 285 963 1 748 171 135,9 31 619 41 209 130,3
Kosovo 751 228 849 033 113,0 29 468 49 126 166,7
Moldavija 9 835 17 608 179,0 23 171 23 846 102,9
Sjeverna Makedonija 1 039 893 1 091 556 105,0 624 321 763 922 122,4
Srbija 5 245 760 6 793 679 129,5 4 425 954 6 025 788 136,1
Zemlje OPEC-a 1 224 553 1 064 453 86,9 329 191 1 591 225 483,4
Alžir 198 703 45 181 22,7 84 444 154 195 182,6
Angola 517 3 079 595,6 - 1 -
Ekvatorska Gvineja 2 191 1 065 48,6 - 57 196 -
Gabon 2 106 6 028 286,2 90 668 738,1
Irak 50 344 24 994 49,6 48 11 23,0
Iran, Islamska Republika 35 476 26 658 75,1 15 529 34 844 224,4
Kongo 1 156 5 100 441,0 28 - -
Kuvajt 37 909 55 258 145,8 314 12 3,8
Libija 36 350 72 016 198,1 1 510 147 981 3)
Nigerija 38 133 16 181 42,4 136 839 940 445 687,3
Saudijska Arabija 327 201 369 792 113,0 74 263 48 829 65,8
Ujedinjeni Arapski Emirati 494 416 437 956 88,6 13 208 203 099 3)
Bolivarijanska Republika Venezuela 50 1 146 3) 2 917 3 945 135,2
Ostale europske zemlje 5 578 280 6 126 416 109,8 6 841 765 8 233 047 120,3
Bjelorusija 243 222 122 754 50,5 39 172 87 730 224,0
Rusija 1 327 845 1 536 920 115,7 1 749 417 3 480 569 199,0
Turska 1 377 930 2 010 162 145,9 2 733 724 3 333 467 121,9
Ujedinjena Kraljevina2) 1 945 186 1 587 102 81,6 2 036 138 997 484 49,0
Ukrajina 439 267 435 565 99,2 280 861 330 800 117,8
Ostale zemlje 244 830 433 913 177,2 2 454 2 996 122,1
Ostale azijske zemlje 2 840 794 3 049 784 107,4 14 326 844 16 314 279 113,9
Azerbajdžan 10 853 37 560 346,1 3 311 434 4 750 698 143,5
Bangladeš 7 276 16 977 233,3 99 300 96 095 96,8
Filipini 64 304 20 230 31,5 10 261 14 311 139,5
Hong Kong, Kina 135 107 179 776 133,1 12 135 33 978 280,0
Indija 132 437 205 999 155,5 848 463 797 354 94,0
Indonezija 38 618 62 888 162,8 189 441 229 720 121,3
Izrael 275 325 260 658 94,7 172 269 132 389 76,9
Japan 309 839 287 927 92,9 232 810 255 618 109,8
Katar 308 809 149 451 48,4 2 006 469 995 3)
Kazahstan 140 260 140 256 100,0 79 573 300 008 377,0
Kina 642 089 667 473 104,0 7 985 963 7 678 071 96,1
Koreja, Republika 60 055 87 865 146,3 420 229 502 842 119,7
Libanon 87 408 56 787 65,0 1 080 111 10,3
Malezija 33 201 152 088 458,1 99 917 133 927 134,0
Pakistan 68 943 39 726 57,6 79 246 76 252 96,2
Singapur 57 083 36 929 64,7 74 768 104 704 140,0
Tajland 16 327 28 873 176,8 145 760 154 525 106,0
Tajvan, Kina 41 553 86 459 208,1 221 943 225 648 101,7
Vijetnam 165 273 188 917 114,3 220 774 210 583 95,4
Ostale zemlje 246 034 342 946 139,4 119 472 147 449 123,4
Ostale afričke zemlje  1 032 881 1 149 615 111,3 620 525 1 336 340 215,4
Egipat 547 417 629 775 115,0 147 529 1 068 484 724,3
Etiopija 52 955 36 195 68,4 57 247 43 197 75,5
Južnoafrička Republika 45 796 121 555 265,4 33 943 58 478 172,3
Maroko 160 079 164 625 102,8 131 542 74 868 56,9
Tunis 36 684 26 655 72,7 203 152 35 089 17,3
Ostale zemlje 189 950 170 810 89,9 47 111 56 224 119,3
Ostale američke zemlje  4 353 449 5 245 869 120,5 1 943 470 5 568 178 286,5
Argentina 6 092 18 587 305,1 60 698 63 343 104,4
Brazil 74 720 114 138 152,8 131 323 115 568 88,0
Kanada 638 363 423 063 66,3 125 066 119 323 95,4
Meksiko 53 770 64 965 120,8 112 021 150 803 134,6
SAD 3 434 790 4 501 629 131,1 1 319 707 4 348 159 329,5
Ostale zemlje 145 713 123 486 84,7 194 655 770 982 396,1
Oceanijske zemlje 158 519 1 620 519 3) 62 682 288 539 460,3
Australija 142 827 142 042 99,4 43 719 282 632 646,5
Novi Zeland 14 187 13 604 95,9 15 263 5 857 38,4
Ostale zemlje 1 505 1 464 873 3) 3 700 50 1,4
Neraspoređeno 81 733 91 819 112,3 241 352 808 187 334,9

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.
3) Indeks je veći od 999.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      Izvoz Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5257 7,5233 100,0 7,5240 7,5238 100,0

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
    Ukupno 14 899 762 19 187 681 128,8 22 917 867 28 447 605 124,1
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 892 551 1 085 741 121,6 668 986 774 418 115,8
  Rudarstvo i vađenje 640 154 1 132 625 176,9 838 986 1 959 106 233,5
  Prerađivačka industrija 12 798 696 15 458 823 120,8 20 864 208 24 769 697 118,7
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 247 734 1 469 165 117,7 2 173 761 2 579 839 118,7
  11 Proizvodnja pića 146 457 179 729 122,7 231 160 272 124 117,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 162 305 160 557 98,9 155 008 155 777 100,5
  13 Proizvodnja tekstila 172 198 182 114 105,8 451 212 417 235 92,5
  14 Proizvodnja odjeće 618 795 714 497 115,5 1 073 948 1 191 120 110,9
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 409 795 428 522 104,6 564 246 598 802 106,1
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 706 706 914 749 129,4 330 017 410 751 124,5
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 282 560 358 290 126,8 503 674 578 479 114,9
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 225 2 312 103,9 1 858 2 449 131,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 577 050 928 459 160,9 692 080 1 202 534 173,8
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 817 274 1 063 703 130,2 1 951 389 2 437 832 124,9
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 064 057 1 015 519 95,4 1 685 194 1 619 240 96,1
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 489 506 621 814 127,0 996 914 1 251 138 125,5
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 522 965 596 790 114,1 444 555 527 810 118,7
  24 Proizvodnja metala 546 838 811 906 148,5 1 307 326 2 008 908 153,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 032 572 1 241 826 120,3 901 405 1 072 763 119,0
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 512 176 574 124 112,1 1 457 382 1 638 493 112,4
  27 Proizvodnja električne opreme 1 113 981 1 452 987 130,4 1 214 475 1 559 045 128,4
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 909 590 1 066 605 117,3 1 895 380 2 078 535 109,7
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 666 906 635 835 95,3 1 450 548 1 776 907 122,5
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 385 813 545 759 141,5 504 390 357 538 70,9
  31 Proizvodnja namještaja 250 026 286 076 114,4 342 847 407 130 118,7
  32 Ostala prerađivačka industrija 161 169 207 487 128,7 535 440 625 249 116,8
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  192 794 1 005 201 521,4 386 156 678 346 175,7
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  259 531 415 169 160,0 86 366 187 451 217,0
J   Informacije i komunikacije  61 555 72 078 117,1 68 428 68 776 100,5
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 20 30,1 131 74 56,7
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  266 481 180,6 449 530 118,1
    Neraspoređeno  54 150 17 544 32,4 4 156 9 207 221,5

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
  Ukupno 14 899 762 19 187 681 128,8 22 917 867 28 447 605 124,1
0 Hrana i žive životinje 1 794 397 2 113 434 117,8 2 568 806 3 002 428 116,9
1 Pića i duhan 299 592 319 855 106,8 392 002 438 693 111,9
2 Sirove materije, osim goriva 1 107 680 1 456 009 131,4 432 030 607 909 140,7
3 Mineralna goriva i maziva 1 343 119 2 995 308 223,0 1 952 514 3 908 160 200,2
4 Životinjska i biljna ulja i masti 72 731 111 297 153,0 104 930 151 297 144,2
5 Kemijski proizvodi 2 051 063 2 301 583 112,2 3 852 740 4 336 863 112,6
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 502 124 3 178 897 127,0 4 097 539 5 149 228 125,7
7 Strojevi i prijevozna sredstva 3 530 993 4 158 386 117,8 6 174 094 7 012 793 113,6
8 Razni gotovi proizvodi 2 075 886 2 449 551 118,0 3 306 891 3 773 994 114,1
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 68 028 85 818 126,2 32 165 57 034 177,3
  Neraspoređeno 54 150 17 544 32,4 4 156 9 207 221,5

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

            Izvoz Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
Ukupno 14 899 762 19 187 681 128,8 22 917 867 28 447 605 124,1
Države članice EU-a1) 10 130 295 13 303 966 131,3 18 122 683 21 787 467 120,2
Austrija 855 739 1 067 876 124,8 1 513 191 1 825 158 120,6
Belgija 267 515 254 299 95,1 718 249 573 509 79,8
Bugarska 96 696 109 684 113,4 171 398 327 978 191,4
Cipar 7 651 10 945 143,1 15 980 10 896 68,2
Češka 248 393 287 768 115,9 594 133 646 310 108,8
Danska 61 432 151 460 246,5 170 665 156 185 91,5
Estonija 9 437 13 827 146,5 8 334 7 855 94,3
Finska 26 759 38 303 143,1 36 676 40 470 110,3
Francuska 451 105 491 225 108,9 601 018 702 536 116,9
Grčka 72 872 95 889 131,6 234 389 306 360 130,7
Irska 36 987 50 096 135,4 94 545 104 063 110,1
Italija 1 863 211 2 405 736 129,1 2 824 342 3 582 238 126,8
Letonija 13 355 34 317 257,0 16 041 15 148 94,4
Litva 51 413 57 883 112,6 40 041 53 565 133,8
Luksemburg 131 466 41 474 31,5 15 424 15 759 102,2
Mađarska 1 063 069 1 753 882 165,0 1 769 671 2 082 900 117,7
Malta 37 346 42 363 113,4 6 907 28 720 415,8
Nizozemska 222 542 319 111 143,4 895 943 1 093 048 122,0
Njemačka 1 909 038 2 265 036 118,6 3 502 343 4 201 322 120,0
Poljska 280 932 382 174 136,0 922 681 1 155 994 125,3
Portugal 45 556 59 591 130,8 31 431 39 026 124,2
Rumunjska 292 385 326 787 111,8 256 058 299 822 117,1
Sjeverna Irska - 1 435 - - 7 561 -
Slovačka 141 809 176 440 124,4 476 666 617 127 129,5
Slovenija 1 544 584 2 446 326 158,4 2 596 857 3 135 806 120,8
Španjolska 253 692 278 092 109,6 467 192 580 317 124,2
Švedska 142 802 138 016 96,6 142 432 176 650 124,0
Neraspoređeno 2 507 3 929 156,7 75 1 145 3)
Zemlje Efte 279 186 334 901 120,0 192 491 207 432 107,8
Island 2 106 2 087 99,1 39 36 91,6
Lihtenštajn 3 019 19 184 635,4 15 57 373,6
Norveška 52 002 70 780 136,1 15 058 21 120 140,3
Švicarska 222 058 242 850 109,4 177 378 186 219 105,0
Zemlje Cefte 2 461 002 3 110 814 126,4 1 363 753 1 912 981 140,3
Albanija 76 968 86 442 112,3 11 186 19 536 174,7
Bosna i Hercegovina 1 276 429 1 628 069 127,5 669 954 975 330 145,6
Crna Gora 170 952 232 499 136,0 4 210 5 479 130,1
Kosovo 99 934 112 883 113,0 3 920 6 534 166,7
Moldavija 1 305 2 343 179,6 3 080 3 176 103,1
Sjeverna Makedonija 138 195 145 127 105,0 82 984 101 585 122,4
Srbija 697 220 903 451 129,6 588 419 801 341 136,2
Zemlje OPEC-a 162 680 141 450 86,9 43 978 211 786 481,6
Alžir 26 328 6 011 22,8 11 236 20 499 182,4
Angola 69 410 596,2 - 0 -
Ekvatorska Gvineja 291 141 48,6 - 7 636 -
Gabon 280 801 286,2 12 89 739,0
Irak 6 728 3 323 49,4 6 1 23,1
Iran, Islamska Republika 4 708 3 538 75,1 2 066 4 634 224,3
Kongo 153 678 442,4 4 - -
Kuvajt 5 049 7 351 145,6 42 2 3,8
Libija 4 847 9 566 197,4 201 19 693 3)
Nigerija 5 050 2 152 42,6 18 383 125 117 680,6
Saudijska Arabija 43 415 49 124 113,1 9 882 6 498 65,8
Ujedinjeni Arapski Emirati 65 756 58 201 88,5 1 759 27 093 3)
Bolivarijanska Republika Venezuela 7 153 3) 387 524 135,4
Ostale europske zemlje 741 088 814 344 109,9 909 806 1 094 758 120,3
Bjelorusija 32 352 16 318 50,4 5 204 11 663 224,1
Rusija 176 277 204 341 115,9 232 613 462 848 199,0
Turska 183 171 267 063 145,8 363 787 443 147 121,8
Ujedinjena Kraljevina2) 258 425 211 009 81,7 270 533 132 717 49,1
Ukrajina 58 401 57 879 99,1 37 343 43 984 117,8
Ostale zemlje 32 462 57 734 177,9 326 398 122,1
Ostale azijske zemlje 377 758 405 314 107,3 1 903 816 2 168 501 113,9
Azerbajdžan 1 444 5 003 346,6 440 571 631 028 143,2
Bangladeš 966 2 259 234,0 13 205 12 780 96,8
Filipini 8 545 2 681 31,4 1 366 1 904 139,4
Hong Kong, Kina 17 921 23 842 133,0 1 612 4 525 280,7
Indija 17 624 27 352 155,2 113 088 105 929 93,7
Indonezija 5 128 8 357 163,0 25 165 30 557 121,4
Izrael 36 554 34 652 94,8 22 883 17 593 76,9
Japan 41 555 38 181 91,9 30 952 33 955 109,7
Katar 40 956 19 874 48,5 267 62 709 3)
Kazahstan 18 643 18 661 100,1 10 555 39 849 377,6
Kina 85 337 88 729 104,0 1 060 189 1 020 869 96,3
Koreja, Republika 7 995 11 676 146,0 55 884 66 849 119,6
Libanon 11 633 7 554 64,9 143 15 10,3
Malezija 4 410 20 251 459,2 13 271 17 792 134,1
Pakistan 9 146 5 278 57,7 10 541 10 134 96,1
Singapur 7 571 4 910 64,9 9 959 13 929 139,9
Tajland 2 168 3 843 177,2 19 353 20 529 106,1
Tajvan, Kina 5 505 11 476 208,5 29 517 29 985 101,6
Vijetnam 21 968 25 111 114,3 29 402 27 958 95,1
Ostale zemlje 32 690 45 624 139,6 15 896 19 614 123,4
Ostale afričke zemlje  137 385 152 792 111,2 82 482 177 737 215,5
Egipat 72 823 83 732 115,0 19 625 142 148 724,3
Etiopija 7 035 4 805 68,3 7 608 5 735 75,4
Južnoafrička Republika 6 082 16 136 265,3 4 507 7 774 172,5
Maroko 21 311 21 871 102,6 17 469 9 946 56,9
Tunis 4 866 3 539 72,7 27 008 4 667 17,3
Ostale zemlje 25 269 22 708 89,9 6 266 7 467 119,2
Ostale američke zemlje  578 375 697 063 120,5 258 504 741 051 286,7
Argentina 808 2 475 306,1 8 079 8 424 104,3
Brazil 9 902 15 184 153,3 17 471 15 376 88,0
Kanada 84 806 56 256 66,3 16 634 15 861 95,4
Meksiko 7 161 8 634 120,6 14 859 20 051 134,9
SAD 456 341 598 098 131,1 175 570 578 589 329,5
Ostale zemlje 19 357 16 416 84,8 25 891 102 751 396,9
Oceanijske zemlje 21 058 214 810 3) 8 305 38 212 460,1
Australija 18 975 18 875 99,5 5 789 37 427 646,6
Novi Zeland 1 882 1 808 96,1 2 022 778 38,5
Ostale zemlje 201 194 128 3) 494 7 1,3
Neraspoređeno 10 934 12 227 111,8 32 050 107 679 336,0

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.
3) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku Državni zavod za statistiku – Intrastat (gov.hr)

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021. (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2020. i 2021. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Dubravka Drempetić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti