Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 15. svibnja 2023.
TUR-2022-3-1

ISSN 1334-0557

PUTNIČKE AGENCIJE U 2022.

 

Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 1 379 hrvatskih putničkih (turističkih) agencija i njihovih poslovnica koje su organizirale višednevna putovanja i/ili posredovale u prodaji i provedbi paket-aranžmana i/ili jednodnevnih putovanja za domaće i strane turiste i posjetitelje u 2022.

U odnosu na prethodne dvije pandemijske godine, kada su putovanja bila ograničena, u 2022. se u organizaciji hrvatskih putničkih (turističkih) agencija putovalo više.

Napomena

Detaljni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se svake godine.

1. PUTNIČKE AGENCIJE SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOVE POSLOVNICE U 2022.

   Ukupno
Broj putničkih agencija i njihovih poslovnica u Republici Hrvatskoj 1 379
Ukupno zaposlenih (stanje 31. kolovoza) 5 036
Od toga stalno 3 639

Domaći turisti radije odlaze na višednevna putovanja u Hrvatsku nego u strane zemlje

Hrvatske putničke agencije u 2022. su organizirale višednevna putovanja za 582 tisuće domaćih turista, a od toga za 403 tisuće u Hrvatskoj (što je 69,3% od ukupnog broja domaćih turista koji su bili na putovanju u organizaciji putničkih agencija) i 179 tisuća u stranim zemljama (30,7% od ukupnog broja). Od 2019. domaći turisti u organizaciji putničkih agencija radije odlaze na višednevna putovanja u Hrvatsku nego u strane zemlje.

Porast višednevnih putovanja domaćih turista

U 2022. su u organizaciji hrvatskih putničkih agencija 403 tisuće domaćih turista bile na višednevnim putovanjima u Hrvatskoj i na njima su ostvarili 1,5 milijuna noćenja, što je za 44,1% više domaćih turista i za 35,9% više noćenja u odnosu na 2021. U odnosu na 2019. broj domaćih turista na putovanjima u Hrvatskoj veći je za 6,4%, a broj njihovih noćenja za 5,9%. Domaći su turisti u organizaciji hrvatskih putničkih (turističkih) agencija u Hrvatskoj u 2022. ostvarili prosječno četiri noćenja.

Od stranih zemalja domaći turisti najviše putovali u Italiju

U 2022. je u organizaciji hrvatskih putničkih agencija 179 tisuća domaćih turista bilo na putovanjima u stranim zemljama i na njima su ostvarili 657 tisuća noćenja. Prosječno su u stranim zemljama ostvarili četiri noćenja. Od stranih zemalja domaći su turisti najviše putovali u Italiju (24,1%). Slijede putovanja u Bosnu i Hercegovinu (9,2%), Njemačku (6,1%), Francusku (5,7%), Tursku (5,5%), Mađarsku (5,3%) i Austriju (5,1%). U odnosu na 2021. domaći su turisti u strane zemlje putovali i noćili ondje četiri puta više. U odnosu na 2019. broj domaćih turista koji su putovali u strane zemlje manji je za 47,6%, a broj njihovih noćenja manji je za 47,1%.

G-1. DOMAĆI TURISTI NA VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA ZEMLJI POSJETA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA

Domaći posjetitelji na jednodnevnim putovanjima najviše putovali u Hrvatskoj, a od stranih zemalja u Austriju

Hrvatske putničke agencije organizirale su jednodnevna putovanja za 324 tisuće domaćih posjetitelja, od toga za 256 tisuća njih u Hrvatskoj i 68 tisuća u strane zemlje. Domaći su posjetitelji u organizaciji hrvatskih putničkih agencija na jednodnevna putovanja u strane zemlje najviše putovali u Austriju (30,6%). Slijede putovanja u Sloveniju (21,1%), Italiju (21,0%), Bosnu i Hercegovinu (12,5%), Mađarsku (10,7%) i Srbiju (3,0%). U odnosu na 2021. broj domaćih posjetitelja na jednodnevnim putovanjima u Hrvatskoj u organizaciji hrvatskih putničkih agencija gotovo je tri puta veći, dok je njihov broj na putovanjima u strane zemlje devet puta veći. U odnosu na 2019. broj domaćih posjetitelja u Hrvatskoj manji je za 2,9%, dok je na putovanjima u strane zemlje domaćih posjetitelja manje za 32,4%.

G-2. DOMAĆI POSJETITELJI NA JEDNODNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA ZEMLJI POSJETA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2022.

G-3. DOMAĆI POSJETITELJI NA JEDNODNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA STRANOJ ZEMLJI POSJETA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2022.

Turisti iz Njemačke tradicionalno ostvarili najviše dolazaka i noćenja

U 2022. hrvatske putničke agencije organizirale su višednevna putovanja u Hrvatskoj za 2,1 milijun stranih turista, koji su ostvarili 12,4 milijuna noćenja. Strani turisti u organizaciji hrvatskih putničkih agencija u Hrvatskoj u 2022. ostvarili su prosječno šest noćenja. U odnosu na 2021. u Hrvatsku je došlo 72,5% više stranih turista, koji su ostvarili 58,3% više noćenja. U odnosu na 2019. bilo je za 22,5% manje stranih turista i za 22,9% manje noćenja stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista koji su u Hrvatsku došli u organizaciji hrvatskih putničkih agencija najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (33,1%). Slijede noćenja turista iz Ujedinjene Kraljevine (10,4%), Austrije (8,2%), Poljske (7,3%), Češke (7,2%), Slovenije (4,4%), Italije (4,1%), Slovačke i Mađarske (obje po 3,4%), Nizozemske (2,8%) i Sjedinjenih Američkih Država (2,4%). U odnosu na 2021. sve navedene zemlje ostvarile su porast noćenja u Hrvatskoj. U odnosu na 2019. od navedenih zemalja porast noćenja turista u organizaciji hrvatskih putničkih agencija ostvarile su Češka (za 2,7%), Poljska (za 2,5%) i Slovačka (za 16,2%).

G-4. NOĆENJA STRANIH TURISTA NA VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIMA U HRVATSKOJ PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA

Turisti na višednevnim putovanjima najviše putovali autobusom

S obzirom na način organiziranja prijevoza do glavnog odredišta, na višednevnim putovanjima u Hrvatskoj domaći su turisti najviše putovali osobno organiziranim prijevozom (54,6%), dok su u strane zemlje najviše putovali prijevozom u organizaciji putničke agencije (87,1%). U organizaciji hrvatskih putničkih agencija domaći su turisti do glavnog odredišta najviše putovali autobusom, u Hrvatskoj njih 84,5%, a na putovanjima u strane zemlje njih 57,9%.

G-5. STRUKTURA DOMAĆIH TURISTA S OBZIROM NA GLAVNO PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJIM SU PUTOVALI U HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2022.

G-6. STRUKTURA DOMAĆIH TURISTA S OBZIROM NA GLAVNO PRIJEVOZNO SREDSTVO KOJIM SU PUTOVALI U STRANU ZEMLJU U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2022.

Na putovanjima u Hrvatskoj domaći turisti najviše noćili u hotelima

U 2022. domaći turisti najviše su noćili u hotelima, s 891,2 tisuće noćenja, što je 60,4% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista u Hrvatskoj u organizaciji hrvatskih putničkih agencija. Za razliku od domaćih turista, strani turisti najviše su noćili u sobama, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor, sa 6,6 milijuna noćenja, što je 53,0% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista u Hrvatskoj u organizaciji hrvatskih putničkih agencija. U odnosu na 2021. godinu domaći turisti ostvarili su najveći porast noćenja u hotelima, 68,0%, dok su strani turisti najveći porast noćenja ostvarili u kampovima, 66,6%.

G-7. STRUKTURA NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA PREMA VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA U HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2022.

G-8. STRUKTURA NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA U HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA U 2022.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje putovanja domaćih i stranih turista u organizaciji hrvatskih putničkih (turističkih) agencija. Podaci omogućuju uvid u djelatnost putničkih (turističkih) agencija koje pružaju usluge organiziranja, prodaje i provedbe paket-aranžmana, omogućivanja kupnje putovanja u povezanome putnom aranžmanu, organiziranja, prodaje i provedbe izleta, posredovanja u prodaji paket-aranžmana i izleta, prodaje, posredovanja i rezervacije ugostiteljskih usluga (usluge smještaja). Osnovni pokazatelji jesu broj domaćih turista i noćenja prema zemlji posjeta, stranih turista i noćenja prema zemlji prebivališta, broj domaćih i stranih turista i njihovih noćenja prema vrsti smještaja te broj jednodnevnih putovanja ostvarenih u organizaciji putničkih (turističkih) agencija.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Povjerljivost

Tajnost prikupljenih podataka zajamčena je Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EU) br. 223/2009. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se samo za statističke svrhe. Podatke obrađuje Državni zavod za statistiku, a rezultati istraživanja objavljuju se u agregiranom obliku na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/.

Izvještajne jedinice

Izvještajne jedinice u ovom istraživanju jesu putničke (turističke) agencije, odnosno svi poslovni subjekti (pravne osobe i obrtnici) koji prema evidencijama Državnog zavoda za statistiku i Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. obavljaju djelatnost putničkih agencija i djelatnost organizatora putovanja (turoperatora). Kao izvještajne jedinice uključene su i putničke (turističke) agencije iz Upisnika turističkih agencija, koji je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su prikupljeni internetom upotrebom mrežnog upitnika uz podršku računala. Izvještajne jedinice neposredno su ispunjavale godišnje podatke za cijelu putničku (turističku) agenciju, bez obzira na to gdje se nalaze njezine poslovnice, na e-obrascu TU-14 (Izvještaj o putničkim agencijama), dostupnu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/.

Obuhvat

Istraživanjem su obuhvaćene putničke (turističke) agencije koje pružaju usluge organiziranja, prodaje i provedbe paket-aranžmana, omogućivanja kupnje putovanja u povezanome putnom aranžmanu, organiziranja, prodaje i provedbe izleta, posredovanja u prodaji paket-aranžmana i izleta, prodaje, posredovanja i rezervacije ugostiteljskih usluga (usluge smještaja) sa sjedištem (poslovnim nastanom) i registriranom djelatnošću pružanja usluge putničke (turističke) agencije u Republici Hrvatskoj ili sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Ugovora o Europskome gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji, koje imaju registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem se obuhvaćaju i mrežne platforme koje pružaju usluge putničke (turističke) agencije (organiziranje, prodaja i provedba paket-aranžmana i izleta, posredovanje u prodaji paket-aranžmana i izleta, prodaja, posredovanje i rezervacija ugostiteljskih usluga i usluga prijevoza) uz naknadu (oglašavanje i reklamiranje), na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga, a svrha im je povezivanje pružatelja i korisnika usluga uređenih Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.) i posebnim zakonom kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene putničke (turističke) agencije koje pružaju samo usluge prodaje, posredovanja i rezervacije ulaznica za sve vrste priredaba, posjeta muzejima, povijesnim ili kulturnim znamenitostima, prodaje avionskih karata, usluge u vezi s poslovanjem karticama i mjenjačke usluge u skladu s posebnim propisima, prodaje, posredovanja i rezervacije usluga iznajmljivanja vozila, letjelica i plovnih objekata, prodaje, posredovanja i rezervacije usluga turističkih vodiča, voditelja putovanja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara, usluge turističkih informacija posjetiteljima ili usluge turističke promocije.

Također, ovim istraživanjem nisu obuhvaćene putničke (turističke) agencije koje se bave čarter-djelatnošću koja je definirana u Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN, br. 42/17.).

Definicije

Putnička (turistička) agencija jest trgovačko društvo, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koji mogu pružati usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.) te organizirati, posredovati ili pružati druge usluge povezane s putovanjem ili boravkom turista. Putnička (turistička) agencija posluje u prostoru poslovne namjene, a iznimno može poslovati tako da svoje usluge pruža i ugovore sklapa putem mrežnih stranica ili sličnoga mrežnog sustava za prodaju, uključujući telefonsku službu, bez istodobne fizičke prisutnosti korisnika usluge u poslovnom prostoru u kojem putnička agencija obavlja svoju djelatnost. Također, putnička (turistička) agencija može svoju poslovnu djelatnost obavljati i u prostoru stambene namjene koji mora ispunjavati uvjete sigurnosti i zaštite na radu propisane posebnim propisima kojima se uređuje zaštita na radu.

Usluga putovanja podrazumijeva prijevoz putnika, smještaj koji nije neodvojivi dio prijevoza putnika i nije za svrhu stanovanja, iznajmljivanje automobila ili drugoga motornog vozila te bilo koju drugu turističku uslugu koja nije neodvojivi dio usluge putovanja.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, obitelji, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Jednodnevni posjetitelj jest osoba koja odlazi na jednodnevno putovanje izvan svog mjesta prebivališta i vraća se isti dan (ne prenoći u mjestu posjeta).

Jednodnevno putovanje ili izlet jest kombinacija najmanje dviju pojedinačnih usluga za potrebe istog putovanja ili odmora, koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traje manje od 24 sata i ne uključuje noćenje.

Višednevno putovanje jest putovanje na kojem je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja.

Kružno putovanje jest turističko putovanje u trajanju od nekoliko dana prema određenom itineraru (razrađenom planu putovanja) kružnog tijeka. To je aranžman s različitim prijevoznim sredstvima i svim turističkim uslugama u tijeku putovanja, uključujući vodiča i pratitelja.

Čarter-djelatnost jest iznajmljivanje plovila sa ili bez posade ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnome moru prema Pravilniku o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN, br. 42/17.).

U grafikonima 7. i 8. prikazana je struktura noćenja domaćih i stranih turista prema vrstama turističkih smještajnih objekata u Hrvatskoj: hoteli, kampovi, sobe, apartmani, studio-apartmani i kuće za odmor te ostali smještaj.

Hoteli obuhvaćaju ove vrste smještajnih objekata: hotele, hotele baštine, aparthotele, integralne hotele, lječilišne hotele i hotele posebnog standarda.

Kampovi obuhvaćaju ove vrste smještajnih objekata: kampove, kampirališta, kamp-odmorišta, kamp-odmorišta − robinzonski smještaj u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva te prostori za kampiranje izvan kampova.

Sobe, apartmani, studio-apartmani i kuće za odmor obuhvaćaju ove vrste smještajnih objekata: sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Ostali smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hostele, lovački i planinarski domovi te smještaj na brodu za kružna putovanja (krstarenje).

Kratice  
   
EU Europska unija
NN Narodne novine
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Suzana Nujić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti