Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 06. veljače 2023.
TUR-2022-2-2/8

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do prosinca 2022.

 

 

Više putovanja stranih brodova za kružna putovanja u hrvatskom Jadranu u 2022. u odnosu na 2021., ali još uvijek manje nego u 2019.

U 2022. strani brodovi za kružna putovanja plovili su hrvatskom Jadranom tijekom svih mjeseci, što je određen oporavak u odnosu na 2021., kada je prvi strani brod za kružna putovanja stigao tek u lipnju.

Broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja kao i broj putnika na tim brodovima tri puta je veći u 2022. nego u 2021., kada su zbog pandemije bolesti COVID-19 bile uvedene strože epidemiološke mjere koje su utjecale na manji dolazak stranih brodova za kružna putovanja. Broj dana boravka brodova dva puta je veći u odnosu na 2021.

Usporedbom podataka 2022., u odnosu na 2019., vidljive su posljedice pandemije bolesti COVID-19 na kružna putovanja stranih brodova. U 2022. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja manji je za 12,9%, broj dana boravka stranih brodova za kružna putovanja manji je za 9,7%, dok je broj putnika na tim brodovima manji za 43,5% u odnosu na 2019.

U 2022. u hrvatski Jadran ukupno uplovila 82 strana broda za kružna putovanja

U hrvatske morske luke uplovila su 82 strana broda za kružna putovanja s ostvarena 632 kružna putovanja u razdoblju od siječnja do prosinca 2022. Na tim brodovima bile su 634 tisuće putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 1 324 dana.

Strani brodovi za kružna putovanja doplovili su pod zastavama 15 zemalja. Najviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi pod zastavom Bahama, i to 163 putovanja, što je 25,8% od ukupno ostvarenih putovanja u 2022. Slijede kružna putovanja stranih brodova ostvarena pod zastavom Malte (146 putovanja), Italije (75 putovanja) i Paname (65 putovanja).

Od ukupno 632 kružna putovanja stranih brodova, kao i prethodnih godina, najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (44,0%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (32,4%), što je ukupno 76,4%. Preostalih 23,6% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (12,5%), Istarskoj (4,7%), Primorsko-goranskoj (3,5%) te Šibensko-kninskoj (2,9%).

Najposjećenija luka Dubrovnik

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (408 posjeta), slijede luke Split (272 posjeta), Zadar (143 posjeta), Hvar (98 posjeta), Korčula (91 posjet), Rovinj (63 posjeta) te Šibenik (60 posjeta).

Napomena

Detaljni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se godišnje.

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

    I. − XII. 2021. I. − XII. 2022.
Strani brodovi za kružna putovanja 36 82
Putovanja 208 632
Dani boravka brodova 568 1 324
Putnici na brodu 193 911 633 697

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2021. I 2022.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2022.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
XII. I. – XII. XII. I. – XII. XII. I. – XII.
Ukupno 5 632 5 1 324 8 316 633 697
Bahami - 163 - 333 - 151 184
Belgija - 16 - 69 - 2 309
Bermudi - 19 - 37 - 42 417
Francuska - 22 - 67 - 3 409
Grčka - 6 - 30 - 166
Italija 5 75 5 78 8 316 115 778
Malta - 146 - 435 - 131 791
Maršalovi Otoci - 30 - 36 - 16 662
Nizozemska - 17 - 22 - 18 769
Norveška - 43 - 74 - 33 214
Otoci Wallis i Futuna - 23 - 63 - 3 953
Panama - 65 - 69 - 110 651
Portugal - 1 - 1 - 171
Sveti Vincent i Grenadini - 2 - 4 - 149
Ujedinjena Kraljevina - 4 - 6 - 3 074

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2019., 2020., 2021. I 2022.

     Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2019. 2020. 2021. 2022. 2019. 2020. 2021. 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.
Ukupno 726 26 208 632 1 466 124 568 1 324 1 120 727 4 138 193 911 633 697
I. 5 5 - 1 12 12 - 1 2 702 2 809 - 485
II. 11 7 - 2 49 29 - 3 1 243 745 - 1 257
III. 18 3 - 11 71 6 - 25 19 518 183 - 4 098
IV. 49 - - 48 97 - - 98 82 924 - - 34 603
V. 88 - - 73 157 - - 151 141 183 - - 56 389
VI. 101 - 15 105 168 - 43 188 161 668 - 8 203 91 867
VII. 96 1 34 89 195 6 92 192 155 844 25 26 938 105 264
VIII. 98 5 36 113 180 30 102 269 167 744 221 50 783 129 638
IX. 101 5 49 77 208 41 135 174 152 539 155 51 605 82 375
X. 105 - 50 79 185 - 115 153 170 765 - 41 430 89 957
XI. 38 - 21 29 91 - 57 65 53 269 - 14 884 29 448
XII. 16 - 3 5 53 - 24 5 11 328 - 68 8 316

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Kratice  
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
NN Narodne novine

 

Znakovi  
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti