Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. siječnja 2023.
TUR-2022-2-2/7

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do studenoga 2022.

 

 

U prvih jedanaest mjeseci 2022. uplovila 82 strana broda za kružna putovanja

U hrvatske morske luke uplovila su 82 strana broda za kružna putovanja s ostvarenih 627 kružnih putovanja u razdoblju od siječnja do studenoga 2022. Na tim brodovima bilo je 625 tisuća putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 1 319 dana.

U prvih jedanaest mjeseci 2022. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja kao i broj putnika na tim brodovima tri puta je veći nego u istom razdoblju 2021., kada su zbog pandemije bolesti COVID-19 bile uvedene strože epidemiološke mjere koje su stranim brodovima ograničavale kružna putovanja. Broj dana boravka brodova dva puta je veći u odnosu na prvih jedanaest mjeseci 2021.

U prvih jedanaest mjeseci 2022. u odnosu na prvih jedanaest mjeseci 2019. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja manji je za 11,7%, broj dana boravka stranih brodova manji je za 6,7%, dok je broj putnika na tim brodovima manji za 43,6%.

Strani brodovi za kružna putovanja u prvih jedanaest mjeseci 2022. doplovili su pod zastavama 15 zemalja. Najveći broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja ostvaren je pod zastavom Bahama, i to 163 putovanja, što je 26,0% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih jedanaest mjeseci 2022. Slijede kružna putovanja ostvarena pod zastavom Malte (146 putovanja), Italije (70 putovanja) i Paname (65 putovanja).

Od ukupno 627 kružnih putovanja, najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (44,3%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (31,9%), što je ukupno 76,2%. Preostalih 23,8% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (12,6%), Istarskoj (4,8%), Primorsko-goranskoj (3,5%) te Šibensko-kninskoj (2,9%).

Najposjećenija luka Dubrovnik

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (408 posjeta), slijede luke Split (267 posjeta), Zadar (143 posjeta), Hvar (98 posjeta), Korčula (91 posjet), Rovinj (63 posjeta) te Šibenik (60 posjeta).

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

     I. − XI. 2021. I. − XI. 2022.
Strani brodovi za kružna putovanja 36 82
Putovanja 205 627
Dani boravka brodova 544 1 319
Putnici na brodu 193 843 625 381

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2021. I 2022.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO STUDENOGA 2022.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
XI. I. – XI. XI. I. – XI. XI. I. – XI.
Ukupno 29 627 65 1 319 29 448 625 381
Bahami 5 163 8 333 4 800 151 184
Belgija - 16 - 69 - 2 309
Bermudi 1 19 1 37 2 623 42 417
Francuska - 22 - 67 - 3 409
Grčka - 6 - 30 - 166
Italija 6 70 7 73 8 590 107 462
Malta 6 146 33 435 267 131 791
Maršalovi Otoci 2 30 2 36 1 842 16 662
Nizozemska - 17 - 22 - 18 769
Norveška 3 43 5 74 2 006 33 214
Otoci Wallis i Futuna - 23 - 63 - 3 953
Panama 6 65 9 69 9 320 110 651
Portugal - 1 - 1 - 171
Sveti Vincent i Grenadini - 2 - 4 - 149
Ujedinjena Kraljevina - 4 - 6 - 3 074

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2019., 2020., 2021. I 2022.

     Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2019. 2020. 2021. 2022. 2019. 2020. 2021. 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.
Ukupno 710 26 205 627 1 413 124 544 1 319 1 109 399 4 138 193 843 625 381
I. 5 5 - 1 12 12 - 1 2 702 2 809 - 485
II. 11 7 - 2 49 29 - 3 1 243 745 - 1 257
III. 18 3 - 11 71 6 - 25 19 518 183 - 4 098
IV. 49 - - 48 97 - - 98 82 924 - - 34 603
V. 88 - - 73 157 - - 151 141 183 - - 56 389
VI. 101 - 15 105 168 - 43 188 161 668 - 8 203 91 867
VII. 96 1 34 89 195 6 92 192 155 844 25 26 938 105 264
VIII. 98 5 36 113 180 30 102 269 167 744 221 50 783 129 638
IX. 101 5 49 77 208 41 135 174 152 539 155 51 605 82 375
X. 105 - 50 79 185 - 115 153 170 765 - 41 430 89 957
XI. 38 - 21 29 91 - 57 65 53 269 - 14 884 29 448

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO STUDENOGA 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Kratice  
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
NN Narodne novine

 

Znakovi  
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti