Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 07. studenog 2022.
TUR-2022-2-2/5

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do rujna 2022.

 

 

U prvih devet mjeseci 2022. uplovilo 76 stranih brodova za kružna putovanja

U hrvatske morske luke uplovilo je 76 stranih brodova za kružna putovanja s ostvarenih 519 kružnih putovanja u razdoblju od siječnja do rujna 2022. Na tim brodovima bilo je 506 tisuća putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 1 101 dan.

U prvih devet mjeseci 2022. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja veći je za 385 putovanja, a broj dana boravka brodova veći je za 729 dana u odnosu na isto razdoblje 2021. Broj putnika na stranim brodovima za kružna putovanja veći je za 368 tisuća putnika u prvih devet mjeseci 2022. u odnosu na prvih devet mjeseci 2021., kada su zbog pandemije bolesti COVID-19 bile uvedene strože epidemiološke mjere koje su stranim brodovima ograničavale kružna putovanja.

U prvih devet mjeseci 2022. u odnosu na prvih devet mjeseci 2019. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja manji je za 8,5%, broj dana boravka stranih brodova manji je za 3,2%, dok je broj putnika na tim brodovima manji za 42,9%.

Strani brodovi za kružna putovanja u prvih devet mjeseci 2022. doplovili su pod zastavama 13 zemalja. Najveći broj putovanja strani brodovi za kružna putovanja ostvarili su pod zastavom Bahama, i to 133 putovanja, što je 25,6% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih devet mjeseci 2022. Slijede kružna putovanja ostvarena pod zastavom Malte (120 putovanja), Italije (58 putovanja) i Paname (53 putovanja).

Od ukupno 519 kružnih putovanja, najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (44,9%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (31,2%), što je ukupno 76,1%. Preostalih 23,9% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (13,3%), Istarskoj (4,4%), Primorsko-goranskoj (3,5%) te Šibensko-kninskoj (2,7%).

Najposjećenija luka Dubrovnik

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (342 posjeta), slijede luke Split (211 posjeta), Zadar (117 posjeta), Hvar (88 posjeta), Korčula (79 posjeta), Rovinj (56 posjeta) te Šibenik (51 posjet).

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

     I. − IX. 2021. I. − IX. 2022.
Strani brodovi za kružna putovanja 24 76
Putovanja 134 519
Dani boravka brodova 372 1 101
Putnici na brodu 137 529 505 976

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2021. I 2022.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO RUJNA 2022.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
IX. I. – IX. IX. I. – IX. IX. I. – IX.
Ukupno 77 519 174 1 101 82 375 505 976
Bahami 14 133 35 284 16 243 117 808
Belgija 4 12 17 52 600 1 607
Bermudi 3 16 8 33 5 824 34 626
Francuska 1 22 1 67 154 3 409
Grčka 1 6 1 30 24 166
Italija 6 58 6 60 11 094 87 429
Malta 23 120 67 345 20 437 110 624
Maršalovi Otoci 2 24 2 29 1 125 12 488
Nizozemska 4 14 6 19 4 841 15 937
Norveška 3 34 5 59 2 606 25 868
Otoci Wallis i Futuna 7 23 16 63 1 053 3 953
Panama 9 53 10 54 18 374 88 987
Ujedinjena Kraljevina - 4 - 6 - 3 074

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2019., 2020., 2021. I 2022.

     Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2019. 2020. 2021. 2022. 2019. 2020. 2021. 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.
Ukupno 567 26 134 519 1 137 124 372 1 101 885 365 4 138 137 529 505 976
I. 5 5 - 1 12 12 - 1 2 702 2 809 - 485
II. 11 7 - 2 49 29 - 3 1 243 745 - 1 257
III. 18 3 - 11 71 6 - 25 19 518 183 - 4 098
IV. 49 - - 48 97 - - 98 82 924 - - 34 603
V. 88 - - 73 157 - - 151 141 183 - - 56 389
VI. 101 - 15 105 168 - 43 188 161 668 - 8 203 91 867
VII. 96 1 34 89 195 6 92 192 155 844 25 26 938 105 264
VIII. 98 5 36 113 180 30 102 269 167 744 221 50 783 129 638
IX. 101 5 49 77 208 41 135 174 152 539 155 51 605 82 375

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO RUJNA 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Kratice  
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
NN Narodne novine

 

Znakovi  
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti