Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 06. listopada 2022.
TUR-2022-2-2/4

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do kolovoza 2022.

 

 

U prvih osam mjeseci 2022. uplovio 71 strani brod za kružna putovanja

U hrvatske morske luke uplovio je 71 strani brod za kružna putovanja s ostvarena 442 kružna putovanja u razdoblju od siječnja do kolovoza 2022. Na tim brodovima bile su 424 tisuće putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 927 dana.

U prvih osam mjeseci 2022. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja veći je za 357 putovanja, a broj dana boravka brodova veći je za 690 dana u odnosu na isto razdoblje 2021. Broj putnika na stranim brodovima za kružna putovanja veći je za 338 tisuća putnika u prvih osam mjeseci 2022. u odnosu na prvih osam mjeseci 2021., kada su zbog pandemije bolesti COVID-19 bile uvedene strože epidemiološke mjere koje su stranim brodovima ograničavale kružna putovanja.

U prvih osam mjeseci 2022. u odnosu na prvih osam mjeseci 2019. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja manji je za 5,2%, broj dana boravka stranih brodova manji je za 0,2%, dok je broj putnika na tim brodovima manji za 42,2%.

Strani brodovi za kružna putovanja u prvih osam mjeseci 2022. doplovili su pod zastavama 13 zemalja. Najveći broj putovanja strani brodovi za kružna putovanja ostvarili su pod zastavom Bahama, i to 119 putovanja, što je 26,9% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih osam mjeseci 2022. Slijede kružna putovanja ostvarena pod zastavom Malte (97 putovanja), Italije (52 putovanja) i Paname (44 putovanja).

Od ukupno 442 kružna putovanja, najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (45,0%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (31,2%), što je ukupno 76,2%. Preostalih 23,8% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (14,0%), Istarskoj (4,1%), Primorsko-goranskoj (3,2%) te Šibensko-kninskoj (2,5%).

Najposjećenija luka Dubrovnik

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (288 posjeta), slijede luke Split (183 posjeta), Zadar (101 posjet), Hvar (70 posjeta), Korčula (66 posjeta), Rovinj (44 posjeta) te Šibenik (43 posjeta).

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

     I. − VIII. 2021. I. − VIII. 2022.
Strani brodovi za kružna putovanja 15 71
Putovanja 85 442
Dani boravka brodova 237 927
Putnici na brodu 85 924 423 601

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2021. I 2022.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO KOLOVOZA 2022.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
VIII. I. – VIII. VIII. I. – VIII. VIII. I. – VIII.
Ukupno 113 442 269 927 129 638 423 601
Bahami 25 119 54 249 22 180 101 565
Belgija - 8 - 35 - 1 007
Bermudi 4 13 9 25 10 419 28 802
Francuska 9 21 38 66 1 285 3 255
Grčka - 5 - 29 - 142
Italija 14 52 15 54 28 909 76 335
Malta 33 97 100 278 27 729 90 187
Maršalovi Otoci 2 22 2 27 1 235 11 363
Nizozemska 2 10 3 13 2 762 11 096
Norveška 6 31 10 54 4 912 23 262
Otoci Wallis i Futuna 7 16 26 47 1 450 2 900
Panama 9 44 9 44 27 043 70 613
Ujedinjena Kraljevina 2 4 3 6 1 714 3 074

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2019., 2020., 2021. I 2022.

     Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2019. 2020. 2021. 2022. 2019. 2020. 2021. 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.
Ukupno 466 21 85 442 929 83 237 927 732 826 3 983 85 924 423 601
I. 5 5 - 1 12 12 - 1 2 702 2 809 - 485
II. 11 7 - 2 49 29 - 3 1 243 745 - 1 257
III. 18 3 - 11 71 6 - 25 19 518 183 - 4 098
IV. 49 - - 48 97 - - 98 82 924 - - 34 603
V. 88 - - 73 157 - - 151 141 183 - - 56 389
VI. 101 - 15 105 168 - 43 188 161 668 - 8 203 91 867
VII. 96 1 34 89 195 6 92 192 155 844 25 26 938 105 264
VIII. 98 5 36 113 180 30 102 269 167 744 221 50 783 129 638

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO KOLOVOZA 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Kratice  
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
NN Narodne novine

 

Znakovi  
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti