Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. rujna 2022.
TUR-2022-2-2/3

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do srpnja 2022.

 

U prvih sedam mjeseci 2022. uplovilo 66 stranih brodova za kružna putovanja

U hrvatske morske luke uplovilo je 66 stranih brodova za kružna putovanja s ostvarenih 329 kružnih putovanja u razdoblju od siječnja do srpnja 2022. Na tim brodovima bile su 294 tisuće putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 658 dana.

U prvih sedam mjeseci 2022. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja veći je za 280 putovanja, a broj dana boravka brodova veći je za 523 dana u odnosu na isto razdoblje 2021. Broj putnika na stranim brodovima za kružna putovanja veći je za 259 tisuća putnika u prvih sedam mjeseci 2022. u odnosu na prvih sedam mjeseci 2021., kada su zbog pandemije bolesti COVID-19 bile uvedene strože epidemiološke mjere koje su stranim brodovima ograničavale kružna putovanja. U prvih sedam mjeseci 2021. prvi ulazak stranih brodova za kružna putovanja bio je evidentiran tek u mjesecu lipnju. Stoga je u lipnju i srpnju 2021. bilo ostvareno 49 putovanja stranih brodova na kojima je bilo 35 tisuća putnika.

U prvih sedam mjeseci 2022. u odnosu na prvih sedam mjeseci 2019. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja manji je za 10,6%, broj dana boravka stranih brodova manji je za 12,1%, dok je broj putnika na tim brodovima manji za 48,0%.

Strani brodovi za kružna putovanja u prvih sedam mjeseci 2022. doplovili su pod zastavama 13 zemalja. Najveći broj putovanja strani brodovi za kružna putovanja ostvarili su pod zastavom Bahama, i to 94 putovanja, što je 28,6% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih sedam mjeseci 2022. Slijede kružna putovanja ostvarena pod zastavom Malte (64 putovanja), Italije (38 putovanja) i Paname (35 putovanja).

Od ukupno 329 kružnih putovanja, najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (45,6%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (31,0%), što je ukupno 76,6%. Preostalih 23,4% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (13,1%), Istarskoj (4,3%), Primorsko-goranskoj (3,3%) te Šibensko-kninskoj (2,7%).

Najposjećenija luka Dubrovnik

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (213 posjeta), slijede luke Split (144 posjeta), Zadar (73 posjeta), Hvar i Korčula (obje po 45 posjeta), Rovinj (29 posjeta) te Šibenik (28 posjeta).

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

    I. − VII. 2021. I. − VII. 2022.
Strani brodovi za kružna putovanja 11 66
Putovanja 49 329
Dani boravka brodova 135 658
Putnici na brodu 35 141 293 963

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2021. I 2022.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO SRPNJA 2022.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
VII. I. – VII. VII. I. – VII. VII. I. – VII.
Ukupno 89 329 192 658 105 264 293 963
Bahami 28 94 57 195 35 272 79 385
Belgija - 8 - 35 - 1 007
Bermudi 2 9 3 16 4 091 18 383
Francuska 2 12 4 28 336 1 970
Grčka 4 5 26 29 117 142
Italija 13 38 13 39 16 713 47 426
Malta 19 64 63 178 20 687 62 458
Maršalovi Otoci 4 20 5 25 2 758 10 128
Nizozemska 3 8 4 10 3 313 8 334
Norveška 4 25 7 44 3 359 18 350
Otoci Wallis i Futuna 1 9 1 21 273 1 450
Panama 9 35 9 35 18 345 43 570
Ujedinjena Kraljevina - 2 - 3 - 1 360

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2019., 2020., 2021. I 2022.

     Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2019. 2020. 2021. 2022. 2019. 2020. 2021. 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.
Ukupno 368 16 49 329 749 53 135 658 565 082 3 762 35 141 293 963
I. 5 5 - 1 12 12 - 1 2 702 2 809 - 485
II. 11 7 - 2 49 29 - 3 1 243 745 - 1 257
III. 18 3 - 11 71 6 - 25 19 518 183 - 4 098
IV. 49 - - 48 97 - - 98 82 924 - - 34 603
V. 88 - - 73 157 - - 151 141 183 - - 56 389
VI. 101 - 15 105 168 - 43 188 161 668 - 8 203 91 867
VII. 96 1 34 89 195 6 92 192 155 844 25 26 938 105 264

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO SRPNJA 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Kratice  
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
NN Narodne novine

 

Znakovi  
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti