Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 01. srpnja 2022.
TUR-2022-2-2/1

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ u razdoblju od siječnja do svibnja 2022.

 

Povratak stranih brodova za kružna putovanja u prvih pet mjeseci u odnosu na isto razdoblje 2021

U razdoblju od siječnja do svibnja 2022. u hrvatske morske luke uplovila su 48 strana broda za kružna putovanja s ostvarena 135 kružna putovanja. Na tim brodovima bilo je 97 tisuća putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 278 dana. U istom razdoblju 2021. nije bio evidentiran nijedan ulazak stranog broda za kružno putovanje zbog epidemioloških mjera uvedenih u Hrvatskoj i svijetu kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti COVID-19.

U odnosu na prvih pet mjeseci 2019., broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja manji je za 21,1%, broj dana boravka brodova manji je za 28,0%, dok je broj putnika na tim brodovima manji za 60,9%.

Strani brodovi za kružna putovanja u prvih pet mjeseci 2022. doplovili su pod zastavama 11 zemalja. Najveći broj putovanja strani brodovi za kružna putovanja ostvarili su pod zastavom Bahama, i to 34 putovanja, što je 25,2% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih pet mjeseci 2022. Slijede kružna putovanja ostvarena pod zastavom Malte (22 putovanja) i Paname (17 putovanja).

Od ukupno 135 kružnih putovanja, najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (45,2%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (31,9%), što je ukupno 77,1%. Preostalih 22,9% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (15,5%), Šibensko-kninskoj (3,7%), Istarskoj (3,0%) te Primorsko-goranskoj (0,7%).

Najposjećenija luka Dubrovnik

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (90 posjeta), slijede luke Split (68 posjeta), Zadar (35 posjeta), Korčula (17 posjeta), Šibenik (15 posjeta) te Hvar (14 posjeta).

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

    I. − V. 2021. I. − V. 2022.
Strani brodovi za kružna putovanja - 48
Putovanja - 135
Dani boravka brodova - 278
Putnici na brodu - 96 832

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2021. I 2022.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO SVIBNJA 2022.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
V. I. – V. V. I. – V. V. I. – V.
Ukupno 73 135 151 278 56 389 96 832
Bahami 18 34 40 76 13 093 20 793
Belgija 4 8 18 35 559 1 007
Bermudi 2 5 3 7 4 003 10 068
Francuska 2 2 6 6 333 333
Italija 8 14 8 14 9 863 17 264
Malta 15 22 47 74 13 098 14 221
Maršalovi Otoci 6 14 7 18 3 013 6 644
Nizozemska 2 2 2 2 1 823 1 823
Norveška 5 15 8 26 3 735 9 935
Panama 9 17 9 17 5 509 13 384
Ujedinjena Kraljevina 2 2 3 3 1 360 1 360

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2019., 2020., 2021. I 2022.

     Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2019. 2020. 2021. 2022. 2019. 2020. 2021. 2022. 2019. 2020. 2021. 2022.
Ukupno 171 15 - 135 386 47 - 278 247 570 3 737 - 96 832
I. 5 5 - 1 12 12 - 1 2 702 2 809 - 485
II. 11 7 - 2 49 29 - 3 1 243 745 - 1 257
III. 18 3 - 11 71 6 - 25 19 518 183 - 4 098
IV. 49 - - 48 97 - - 98 82 924 - - 34 603
V. 88 - - 73 157 - - 151 141 183 - - 56 389

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO SVIBNJA 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

 

Kratice  
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
NN Narodne novine

 

Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

 

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

 

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti