Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. ožujka 2023.
TUR-2022-1-2

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U 2022.

 

Dvoznamenkasti porast dolazaka i noćenja turista u 2022. u odnosu na 2021.

U 2022. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 17,8 milijuna dolazaka i 90,0 milijuna noćenja turista. U odnosu na 2021., ostvaren je porast dolazaka turista za 39,1% te porast njihovih noćenja za 28,3%. Uspoređujući s podacima iz pretpandemijske 2019., ostvareno je za 9,2% manje dolazaka i za 1,3% manje noćenja turista.

U strukturi ukupno ostvarenih dolazaka turista, 86,2% čine dolasci stranih turista, a 13,8% dolasci domaćih turista. U 2022. u odnosu na 2021. domaći turisti ostvarili su 14,8% više dolazaka, a strani turisti 44,0% više dolazaka.

U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista, 91,4% ostvarili su strani turisti, a 8,6% domaći turisti. U 2022. u odnosu na 2021. domaći turisti ostvarili su 5,4% više noćenja, a strani turisti 30,9% više noćenja.

Nadmašen je broj dolazaka i noćenja domaćih turista u odnosu na 2019. te je ostvareno 10,8% više dolazaka i 9,3% više noćenja turista. Dok su domaći turisti ostvarili više dolazaka i noćenja u 2022. u odnosu na 2019., turistička kretanja stranih turista još uvijek zaostaju za pretpandemijskim brojkama te je tako ostvareno 11,7% manje dolazaka i 2,2% manje noćenja.

Turisti iz Njemačke ostvarili najviše dolazaka i noćenja stranih turista u 2022.

Turisti iz Njemačke ostvarili su najviše dolazaka i noćenja stranih turista u 2022., i to 3,3 milijuna dolazaka i 23,6 milijuna noćenja, što je 21,4% od ukupno ostvarenih dolazaka stranih turista i 28,6% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U odnosu na 2021., turisti iz Njemačke ostvarili su porast dolazaka za 19,9% i porast noćenja za 18,2%. U prosjeku su ostvarili sedam noćenja po dolasku. Ostvarili su porast dolazaka i noćenja i u odnosu na pretpandemijsku 2019., i to za 13,9% više dolazaka i za 18,1% više noćenja.

Slijede noćenja turista iz Slovenije (9,1%), Austrije (9,0%), Poljske (7,7%), Češke (6,7%), Italije (4,7%) te Ujedinjene Kraljevine (4,1%). Noćenja koja su ostvarili turisti iz navedenih zemalja zajedno čine 69,9% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Sve navedene zemlje ostvarile su porast noćenja turista u 2022. u odnosu na 2021.

U Istarskoj županiji najviše ostvarenih dolazaka i noćenja turista u 2022.

U Istarskoj županiji ostvareno je najviše turističkih dolazaka i noćenja u 2022., i to 4,6 milijuna dolazaka (što čini 25,8% od ukupno ostvarenih dolazaka) i 27,7 milijuna noćenja (što čini 30,8% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju). U odnosu na 2021., u Istarskoj županiji ostvareno je 35,9% više dolazaka i 27,4% više noćenja turista. Dosegnut je broj dolazaka i noćenja iz 2019. te je ostvareno 2,3% više dolazaka i 4,9% više noćenja turista.

Nakon Istarske županije najviše dolazaka i noćenja turista u 2022. ostvarile su Splitsko-dalmatinska županija s 3,2 milijuna dolazaka i 17,1 milijunom noćenja te Primorsko-goranska županija s 2,9 milijuna dolazaka i 15,5 milijuna noćenja. Obje navedene županije ostvarile su dvoznamenkasti porast dolazaka i noćenja turista u odnosu na 2021.

U Istarskoj županiji strani su turisti od ukupno ostvarenih noćenja ostvarili 95,9% noćenja, dok su domaći turisti ostvarili samo 4,1% noćenja. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (40,9%), Austrije (13,8%), Slovenije (8,8%), Italije (6,2%) te Nizozemske (6,1%).

U skupini Kampovi i prostori za kampiranje u Istarskoj županiji ostvareno je najviše noćenja turista, i to 11,0 milijuna noćenja, što čini 39,8% od ukupno ostvarenih noćenja turista u toj županiji. Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći boravak s 9,1 milijunom noćenja, što čini 33,0% od ukupno ostvarenih noćenja u Istarskoj županiji. U skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je 7,5 milijuna noćenja turista, što čini 27,1% svih noćenja ostvarenih u Istarskoj županiji.

Turisti u dobnoj skupini do 14 godina ostvarili su u Istarskoj županiji najviše noćenja, i to 6,1 milijun noćenja, što čini 22,2% od ukupno ostvarenih noćenja u toj županiji. Slijede noćenja turista u dobi od 35 do 44 godine s ostvarenih 4,8 milijuna noćenja, što čini 17,4% od ukupno ostvarenih noćenja u Istarskoj županiji.

Rovinj – Rovigno, grad s najviše ostvarenih noćenja turista u 2022.

U 2022. gradovi s najviše ostvarenih noćenja turista u komercijalnim smještajnim objektima jesu: Rovinj – Rovigno s 4,1 milijunom noćenja, Dubrovnik s 3,5 milijuna noćenja i Poreč – Parenzo s 3,2 milijuna noćenja. U odnosu na 2021., u svim navedenim gradovima ostvaren je porast noćenja turista, a u odnosu na 2019. porast noćenja turista ostvarili su Rovinj – Rovigno (porast za 5,7%) i Poreč – Parenzo (porast za 1,3%), dok je u Dubrovniku broj noćenja turista pao za 18,9%.

Stranim turistima napoželjnija destinacija Rovinj – Rovigno, a domaćim turistima Grad Zagreb

Domaći su turisti najviše noćenja u 2022. ostvarili u Gradu Zagrebu, Crikvenici, Zadru, Malom Lošinju, Rovinju – Rovigno i Vodicama (što čini 20,5% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista), dok su strani turisti najviše noćili u Rovinju – Rovigno, Dubrovniku, Poreču – Parenzo, Medulinu, Umagu – Umago i Splitu (što čini 21,7% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista).

U 2022. turisti najviše noćili u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

U 2022. u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno je najviše noćenja turista, i to 45,6 milijuna, što čini 50,6% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na 2021., u ovoj skupini smještaja noćenja turista više je za 23,3%, dok je u odnosu na 2019. noćenja turista manje za 1,1%.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Hoteli i sličan smještaj, u kojoj je ostvareno 23,0 milijuna noćenja, što je 25,6% od ukupno ostvarenih noćenja turista u 2022. U odnosu na 2021., u skupini Hoteli i sličan smještaj noćenja turista više je za 46,6%, dok je u odnosu na 2019. noćenja turista manje za 11,1%.

U skupini Kampovi i prostori za kampiranje ostvareno je 21,4 milijuna noćenja, što čini 23,8% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na 2021., u ovoj skupini smještaja ostvareno je 22,3% više noćenja turista. Za razliku od prve dvije skupine smještaja, ova skupina je u odnosu na 2019. ostvarila porast noćenja turista za 11,6%.

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor raspoloživo najviše stalnih postelja (60,9%)

Turisti su u 2022. na raspolaganju imali 433 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 1,1 milijunom stalnih postelja.

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor turistima je u 2022. na raspolaganju bilo 259 tisuća soba i apartmana (što čini 60,0% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 688 tisuća stalnih postelja (što čini 60,9% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja).

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima su na raspolaganju bile 82 tisuće soba i apartmana (što čini 18,8% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 171 tisućom stalnih postelja (što čini 15,1% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba u 2022. iznosila je 55,0%, a stalnih postelja 55,4%, dok je u 2021. prosječna popunjenost soba iznosila 41,6%, a stalnih postelja 42,5%.

Turisti u dobnoj skupini do 14 godina ostvarili najviše noćenja u 2022.

U 2022. turisti u dobnoj skupini do 14 godina ostvarili su najviše noćenja, i to 17,2 milijuna, što čini 19,1% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine s ostvarenih 16,1 milijunom noćenja, što čini 17,9% od ukupno ostvarenih noćenja.

Napomena

Detaljni godišnji podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku podaci.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

     Dolasci Noćenja
2021. 2022. indeksi
2022.
2021.
2021. 2022. indeksi
2022.
2021.
2022.
struktura noćenja prosječan broj noćenja po dolasku
Ukupno 12 775 794 17 774 958 139,1 70 201 959 90 040 177 128,3 100,0 5,1
  Domaći turisti 2 134 985 2 451 209 114,8 7 354 132 7 752 665 105,4 8,6 3,2
  Strani turisti 10 640 809 15 323 749 144,0 62 847 827 82 287 512 130,9 91,4 5,4
Od ukupno stranih turista, prema izabranim zemljama prebivališta                               
  Austrija                                         1 025 521 1 453 241 141,7 5 682 370 7 439 907 130,9 9,0 5,1
  Češka                                            720 913 835 402 115,9 4 783 597 5 508 190 115,1 6,7 6,6
  Italija                                          417 253 908 160 217,7 1 996 481 3 897 516 195,2 4,7 4,3
  Mađarska 431 257 573 011 132,9 2 286 255 2 808 907 122,9 3,4 4,9
  Nizozemska                                       373 600 528 947 141,6 2 153 507 3 139 135 145,8 3,8 5,9
  Njemačka                                         2 737 013 3 281 187 119,9 19 931 221 23 555 423 118,2 28,6 7,2
  Poljska                                          957 439 1 005 957 105,1 6 287 267 6 335 512 100,8 7,7 6,3
  Slovačka                                         327 294 480 264 146,7 2 189 144 3 071 636 140,3 3,7 6,4
  Slovenija                                        994 990 1 418 967 142,6 6 127 362 7 470 057 121,9 9,1 5,3
  Ujedinjena Kraljevina 221 471 695 903 314,2 1 096 876 3 402 723 310,2 4,1 4,9

G-1. STOPE PROMJENA NOĆENJA TURISTA U 2022./2021.

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55

     Dolasci Noćenja
2021. 2022. indeksi
2022.
2021.
2021. 2022. indeksi
2022.
2021.
Ukupno 12 775 794 17 774 958 139,1 70 201 959 90 040 177 128,3
55.1  Hoteli i sličan smještaj 4 081 121 6 466 444 158,4 15 705 364 23 028 353 146,6
55.2  Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 6 089 996 8 014 498 131,6 36 965 567 45 579 460 123,3
55.3  Kampovi i prostori za kampiranje 2 599 637 3 288 203 126,5 17 500 753 21 397 570 122,3
55.9  Ostali smještaj 5 040 5 813 115,3 30 275 34 794 114,9
Domaći turisti 2 134 985 2 451 209 114,8 7 354 132 7 752 665 105,4
55.1  Hoteli i sličan smještaj 1 110 520 1 387 134 124,9 2 800 215 3 305 804 118,1
55.2  Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 883 037 927 590 105,0 3 864 377 3 782 050 97,9
55.3  Kampovi i prostori za kampiranje 137 147 132 197 96,4 662 928 638 801 96,4
55.9  Ostali smještaj 4 281 4 288 100,2 26 612 26 010 97,7
Strani turisti 10 640 809 15 323 749 144,0 62 847 827 82 287 512 130,9
55.1  Hoteli i sličan smještaj 2 970 601 5 079 310 171,0 12 905 149 19 722 549 152,8
55.2  Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 5 206 959 7 086 908 136,1 33 101 190 41 797 410 126,3
55.3  Kampovi i prostori za kampiranje 2 462 490 3 156 006 128,2 16 837 825 20 758 769 123,3
55.9  Ostali smještaj 759 1 525 200,9 3 663 8 784 239,8

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55 U 2021. I 2022.

3. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

     Individualno Organizirano
dolasci noćenja dolasci noćenja
2021. 2022. indeksi
2022.
2021.
2021. 2022. indeksi
2022.
2021.
2021. 2022. indeksi
2022.
2021.
2021. 2022. indeksi
2022.
2021.
Ukupno 9 488 539 12 607 482 132,9 51 928 901 64 372 571 124,0 3 287 255 5 167 476 157,2 18 273 058 25 667 606 140,5
Domaći turisti 1 588 134 1 717 388 108,1 5 612 178 5 681 312 101,2 546 851 733 821 134,2 1 741 954 2 071 353 118,9
Strani turisti 7 900 405 10 890 094 137,8 46 316 723 58 691 259 126,7 2 740 404 4 433 655 161,8 16 531 104 23 596 253 142,7

4. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U 2022.

         Ukupno Domaći Strani Indeksi
2022.
2021.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 17 774 958 2 451 209 15 323 749 139,1 114,8 144,0
    noćenja 90 040 177 7 752 665 82 287 512 128,3 105,4 130,9
Zagrebačka županija dolasci 126 615 40 552 86 063 159,1 136,4 172,6
    noćenja 229 238 73 371 155 867 152,1 130,3 165,0
Krapinsko-zagorska županija dolasci 177 266 94 306 82 960 116,9 97,2 151,8
    noćenja 383 672 207 399 176 273 121,7 100,1 163,1
Sisačko-moslavačka županija dolasci 23 613 10 441 13 172 176,8 149,2 207,2
    noćenja 55 490 26 836 28 654 169,2 143,8 202,7
Karlovačka županija dolasci 292 865 45 308 247 557 133,2 91,5 145,3
    noćenja 553 213 86 849 466 364 138,2 93,0 151,9
Varaždinska županija dolasci 88 592 40 489 48 103 121,9 118,7 124,8
    noćenja 202 467 93 937 108 530 136,3 133,2 139,1
Koprivničko-križevačka županija dolasci 18 011 9 580 8 431 137,2 135,1 139,8
    noćenja 36 987 17 508 19 479 134,2 125,9 142,7
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 22 387 15 494 6 893 146,1 135,4 177,3
   noćenja 68 319 48 395 19 924 139,3 128,2 176,4
Primorsko-goranska županija dolasci 2 918 929 416 943 2 501 986 131,9 107,2 137,2
    noćenja 15 512 719 1 409 708 14 103 011 124,6 101,0 127,6
Ličko-senjska županija dolasci 651 122 63 135 587 987 134,4 96,6 140,3
    noćenja 2 815 862 194 127 2 621 735 127,2 95,2 130,5
Virovitičko-podravska županija dolasci 15 359 10 903 4 456 149,2 144,4 162,6
    noćenja 32 323 22 010 10 313 154,0 152,0 158,5
Požeško-slavonska županija dolasci 22 763 16 931 5 832 153,2 145,3 182,0
    noćenja 61 067 47 465 13 602 162,1 163,1 158,9
Brodsko-posavska županija dolasci 36 754 13 469 23 285 146,1 118,6 168,8
   noćenja 58 118 22 681 35 437 147,1 122,6 168,7
Zadarska županija dolasci 1 670 127 248 822 1 421 305 128,5 98,6 135,7
    noćenja 10 066 168 1 150 360 8 915 808 121,6 92,1 126,9
Osječko-baranjska županija dolasci 107 945 68 175 39 770 143,3 126,5 185,2
    noćenja 218 462 124 796 93 666 135,6 125,7 151,6
Šibensko-kninska županija dolasci 885 556 162 938 722 618 125,6 114,8 128,3
    noćenja 5 226 083 680 259 4 545 824 119,2 102,6 122,2
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 75 513 59 669 15 844 209,4 219,0 179,5
    noćenja 123 683 92 141 31 542 182,1 193,2 156,1
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 3 202 719 323 902 2 878 817 138,7 114,1 142,2
    noćenja 17 085 151 1 245 131 15 840 020 126,8 103,4 129,1
Istarska županija dolasci 4 583 914 372 962 4 210 952 135,9 116,7 137,9
    noćenja 27 690 426 1 131 746 26 558 680 127,4 109,9 128,3
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 1 688 945 154 722 1 534 223 174,6 130,3 180,8
    noćenja 7 210 748 547 327 6 663 421 153,3 117,5 157,2
Međimurska županija dolasci 87 294 48 202 39 092 136,3 120,2 163,2
   noćenja 203 937 99 747 104 190 141,6 122,2 166,9
Grad Zagreb dolasci 1 078 669 234 266 844 403 169,9 132,7 184,3
   noćenja 2 206 044 430 872 1 775 172 160,4 121,6 173,9

G-3. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA DOBNIM SKUPINAMA U 2022.

5. SMJEŠTAJNI KAPACITETI PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, U KOJIMA SU OSTVARENA NOĆENJA U 2022.

     Objekti Broj smještajnih jedinica Stalne postelje Broj kućanstava
ukupno sobe apartmani mjesta za kampiranje
Ukupno 9 835 432 722 161 441 180 204 91 077 1 128 454 100 671
55.1  Hoteli i sličan smještaj 1 074 81 500 69 166 12 334 - 170 737 -
55.2  Odmarališta i slični objekti za kraći odmor 8 410 259 428 91 591 167 757 80 687 611 100 139
55.3  Kampovi i prostori za kampiranje 338 91 342 307 60 90 975 268 830 532
55.9  Ostali smještaj 13 452 377 53 22 1 276 -

6. POPUNJENOST STALNIH POSTELJA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 551) U 2022.

Skupine NKD-a 2007., odjeljak 55 Popunjenost stalnih postelja, %
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
55.1 15,4 23,6 21,2 31,7 37,2 66,5 90,0 97,7 64,1 33,4 23,4 21,5
55.2 11,3 13,2 13,3 18,1 18,7 39,5 72,3 76,7 31,5 17,1 13,0 13,3
55.3 2,5 3,3 3,0 6,9 13,9 47,4 75,6 84,4 37,4 6,5 2,7 3,8
55.9 4,9 3,8 1,9 3,4 4,5 7,0 35,9 43,3 14,0 3,4 2,3 0,8

1) Bruto popunjenost stalnih postelja

G-4. POPUNJENOST STALNIH POSTELJA PREMA SKUPINAMA NKD-a 2007., ODJELJAK 55 U 2022.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.), prijavu i odjavu turista obavljaju putem sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost stalnih postelja (bruto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja brojem postelja i brojem dana u mjesecu. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije 
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

Znakovi  
- nema pojave

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Jasna Perko

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti