Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 07. veljače 2023.
TUR-2022-1-1/12

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U PROSINCU 2022.

U prosincu 2022. noćenja turista više za 33,6% u odnosu na prosinac 2021.

U posljednjemu mjesecu 2022. ostvareno je 329 tisuća dolazaka i 740 tisuća noćenja turista u komercijalnim smještajnim objektima, što je porast dolazaka turista za 39,6% i porast njihovih noćenja za 33,6% u odnosu na prosinac 2021. U odnosu na prosinac 2019. to je za 11,5% manje dolazaka i za 4,7% manje noćenja turista.

Domaći turisti ostvarili su 135 tisuća dolazaka te 250 tisuća noćenja u prosincu 2022., što je porast dolazaka za 15,1% i porast noćenja za 9,9% u odnosu na prosinac 2021. U odnosu na prosinac 2019. domaći turisti ostvarili su porast dolazaka za 1,8%, ali pad noćenja za 2,0%.

Strani turisti ostvarili su 194 tisuće dolazaka te 490 tisuća noćenja u prosincu 2022., što je za 63,8% više dolazaka i za 50,1% više noćenja u odnosu na prosinac 2021. U odnosu na prosinac 2019. dolazaka stranih turista manje je za 18,8%, a njihovih noćenja manje je za 6,1%.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

G-1. NOĆENJA TURISTA U PROSINCU, 2019. – 2022.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., PROSINAC 2022.

Najviše noćenja stranih turista iz Slovenije

Turisti iz Slovenije ostvarili su najveći udio noćenja stranih turista u prosincu 2022., i to 76 tisuća noćenja, što je 15,6% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Najviše su noćili u Istarskoj (30,5%) te u Primorsko-goranskoj županiji (24,4%). U odnosu na prosinac 2021. turisti iz Slovenije ostvarili su 52,2% više noćenja, dok su u odnosu na prosinac pretpandemijske 2019. ostvarili 13,8% više noćenja.

Slijede noćenja turista iz Austrije (14,8%), Njemačke (11,1%), Italije (8,6%) te Bosne i Hercegovine (5,7%). Turisti iz svih navedenih zemalja ostvarili su porast noćenja u prosincu 2022. u odnosu na prosinac 2021. Međutim, u odnosu na prosinac 2019. navedene zemlje imale su pad noćenja turista.

 

Tradicionalno u blagdanskome mjesecu turisti najviše noćili u Gradu Zagrebu

U prosincu 2022. Grad Zagreb ostvario je najviše noćenja turista, i to 210 tisuća noćenja, što je 28,4% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. U Gradu Zagrebu je u odnosu na prosinac 2021. ostvareno 43,6% više dolazaka i 31,7% više noćenja turista. Broj dolazaka i noćenja turista iz prosinca 2019. nije dostignut te je ostvareno 20,1% manje dolazaka i 15,9% manje noćenja. Slijedi Split s ostvarenih 45 tisuća noćenja te Dubrovnik s ostvarenih 37 tisuća noćenja.

Od ukupno ostvarenih noćenja u Gradu Zagrebu, domaći turisti ostvarili su 29,5%, a strani turisti 70,5% noćenja. Najviše noćenja stranih turista u Gradu Zagrebu ostvarili su turisti iz Bosne i Hercegovine (8,9%). Slijede noćenja turista iz Slovenije (8,4%), Njemačke (8,2%), Italije (8,1%) te Srbije (6,6%).

 

Turisti najviše noćili u skupini Hoteli i sličan smještaj

U skupini Hoteli i sličan smještaj u prosincu 2022. ostvareno je najviše noćenja turista, i to 445 tisuća, što je 60,1% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na prosinac 2021. u skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je za 42,1% više noćenja turista, dok je u odnosu na prosinac 2019. noćenja turista manje za 9,1%.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 263 tisuće noćenja, što je 35,5% od ukupno ostvarenih noćenja. Ova vrsta smještaja ostvarila je porast noćenja za 23,9% u odnosu na prosinac 2021., ali pad noćenja za 3,1% u odnosu na prosinac 2019.

 

Najviše soba i stalnih postelja raspoloživo u skupini Hoteli i sličan smještaj

U prosincu 2022. turistima je na raspolaganju bilo 69 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 159 tisuća stalnih postelja, što je za 4,6% više soba, apartmana i mjesta za kampiranje i za 2,7% više stalnih postelja u odnosu na prosinac 2021. U odnosu na prosinac 2019. turistima je na raspolaganju bilo za 1,3% više soba, apartmana i mjesta za kampiranje i za 4,0% više stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima su na raspolaganju bile 34 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 49,9% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 67 tisuća stalnih postelja (što je 42,1% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U prosincu 2022. u skupini Hoteli i sličan smještaj prosječna popunjenost soba iznosila je 28,3%, a stalnih postelja 25,3%.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

    Dolasci Noćenja
XII. 2022. I. – XII. 2022. indeksi
XII. 2022.
XII. 2021.
indeksi
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
XII. 2022. I. – XII. 2022. indeksi
XII. 2022.
XII. 2021.
indeksi
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
Ukupno 329 476 17 774 958 139,6 139,1 740 103 90 040 177 133,6 128,3
Domaći turisti 135 178 2 451 209 115,1 114,8 249 766 7 752 665 109,9 105,4
Strani turisti 194 298 15 323 749 163,8 144,0 490 337 82 287 512 150,1 130,9

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U PROSINCU 2022.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
XII. 2022.
XII. 2021.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 329 476 135 178 194 298 139,6 115,1 163,8
   noćenja 740 103 249 766 490 337 133,6 109,9 150,1
Zagrebačka županija dolasci 8 780 4 256 4 524 163,3 132,5 208,8
   noćenja 15 337 7 278 8 059 147,7 123,7 178,9
Krapinsko-zagorska županija dolasci 11 496 7 175 4 321 102,4 82,5 170,9
   noćenja 25 487 15 200 10 287 111,6 88,6 181,3
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 596 879 717 135,3 112,0 181,5
   noćenja 3 124 1 732 1 392 122,2 98,7 173,8
Karlovačka županija dolasci 5 918 3 271 2 647 139,1 97,9 289,6
   noćenja 10 522 5 814 4 708 132,7 96,3 248,3
Varaždinska županija dolasci 5 936 3 902 2 034 131,9 108,6 224,5
   noćenja 11 592 7 580 4 012 134,2 113,6 203,8
Koprivničko-križevačka županija dolasci 1 216 890 326 150,3 147,4 159,0
   noćenja 2 154 1 335 819 136,7 136,2 137,4
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 2 125 1 609 516 179,2 171,0 210,6
   noćenja 5 612 4 051 1 561 155,9 142,4 206,8
Primorsko-goranska županija dolasci 48 983 18 225 30 758 127,0 90,5 166,8
   noćenja 130 128 36 427 93 701 138,3 93,0 170,7
Ličko-senjska županija dolasci 6 076 3 247 2 829 132,2 97,6 223,1
   noćenja 10 500 5 897 4 603 117,1 88,3 201,4
Virovitičko-podravska županija dolasci 946 646 300 136,7 124,5 173,4
   noćenja 1 795 1 185 610 148,3 139,9 168,0
Požeško-slavonska županija dolasci 1 434 1 178 256 161,7 162,7 157,1
   noćenja 3 614 3 108 506 135,4 135,3 136,0
Brodsko-posavska županija dolasci 2 462 1 174 1 288 131,0 110,9 156,9
   noćenja 3 798 1 815 1 983 132,6 119,0 148,0
Zadarska županija dolasci 13 026 5 085 7 941 153,6 125,8 178,9
   noćenja 29 882 8 283 21 599 138,2 118,0 147,9
Osječko-baranjska županija dolasci 7 886 5 684 2 202 135,6 128,0 160,3
   noćenja 15 008 9 795 5 213 134,3 126,7 151,3
Šibensko-kninska županija dolasci 7 335 4 901 2 434 167,3 156,3 194,7
   noćenja 15 029 8 321 6 708 170,8 159,8 186,8
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 6 441 5 834 607 248,4 269,1 142,8
    noćenja 8 345 7 249 1 096 187,1 202,9 123,6
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 25 275 11 064 14 211 139,8 115,3 167,6
    noćenja 67 900 19 975 47 925 127,2 105,7 139,0
Istarska županija dolasci 41 438 10 950 30 488 128,7 85,5 157,2
   noćenja 115 594 25 252 90 342 127,9 89,9 145,0
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 18 127 5 597 12 530 171,5 124,5 206,3
   noćenja 41 507 10 297 31 210 146,6 119,6 158,4
Međimurska županija dolasci 6 249 3 881 2 368 143,3 123,5 194,4
   noćenja 13 254 7 346 5 908 144,1 124,8 178,3
Grad Zagreb dolasci 106 731 35 730 71 001 143,6 134,2 148,8
   noćenja 209 921 61 826 148 095 131,7 122,6 136,0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti