Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 10. listopada 2022.
TUR-2022-1-1/8

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U KOLOVOZU 2022.

U kolovozu 2022. više dolazaka i noćenja stranih turista, ali manje dolazaka i noćenja domaćih turista u odnosu na kolovoz 2021.

U komercijalnim smještajnim objektima u kolovozu 2022. ostvareno je 4,4 milijuna dolazaka i 27,5 milijuna noćenja turista, što je porast dolazaka turista za 7,7% i porast noćenja za 5,1% u odnosu na kolovoz 2021. U usporedbi s kolovozom 2019. to je za 7,1% manje dolazaka i za 0,9% manje noćenja turista.

Domaći turisti ostvarili su 366 tisuća dolazaka te 2,0 milijuna noćenja u kolovozu 2022., što je pad dolazaka za 7,5% i pad noćenja za 10,6% u odnosu na kolovoz 2021. Međutim, u odnosu na pretpandemijski kolovoz 2019. dolazaka domaćih turista više je za 5,6%, a noćenja za 7,1%.

Strani turisti ostvarili su 4,0 milijuna dolazaka te 25,5 milijuna noćenja u kolovozu 2022., što je za 9,3% više dolazaka i za 6,5% više noćenja u odnosu na kolovoz 2021. U odnosu na kolovoz 2019. dolazaka stranih turista manje je za 8,1%, a noćenja za 1,4%.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

G-1. NOĆENJA TURISTA U KOLOVOZU, 2019. – 2022.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., KOLOVOZ 2022.

Strani turisti ostvarili 92,7% svih noćenja u kolovozu 2022.

Najviše dolazaka i noćenja stranih turista u kolovozu 2022. ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 978 tisuća dolazaka, što je 24,4% od ukupno ostvarenih dolazaka stranih turista, te 8,0 milijuna noćenja, što je 31,2% noćenja od ukupno ostvarenih stranih noćenja. U odnosu na kolovoz 2021. turisti iz Njemačke ostvarili su 11,7% manje dolazaka i 6,8% manje noćenja, ali su u odnosu na kolovoz 2019. ostvarili 26,6% više dolazaka i 30,0% više noćenja. Tradicionalno su najviše noćili u Istarskoj (45,2%) i Primorsko-goranskoj županiji (22,1%).

Slijede noćenja turista iz Poljske (8,0%), Italije (7,7%), Slovenije i Austrije (obje po 7,5%), Češke (6,4%) i Nizozemske (5,4%). U odnosu na kolovoz 2021. ostvaren je porast broja dolazaka i noćenja turista iz Austrije, Slovenije, Italije i Nizozemske, a smanjio se broj dolazaka i noćenja turista iz Poljske i Češke. Broj dolazaka i noćenja turista iz navedenih stranih zemalja smanjio se u odnosu na kolovoz 2019.

Istarska županija s najviše ostvarenih noćenja turista u kolovozu 2022.

U kolovozu 2022. Istarska županija ostvarila je najviše noćenja turista, i to 8,3 milijuna noćenja, što je 30,2% noćenja od ukupno ostvarenih noćenja turista. Turisti u Istarskoj županiji ostvarili su porast noćenja za 3,3% u odnosu na kolovoz 2021. i porast noćenja za 4,1% u odnosu na kolovoz 2019.

Slijede Splitsko-dalmatinska županija s ostvarenih 5,5 milijuna noćenja (što je 19,8% noćenja turista od ukupno ostvarenih noćenja) i Primorsko-goranska županija s ostvarenih 4,8 milijuna noćenja (što je 17,6% noćenja turista od ukupno ostvarenih noćenja). Turisti su ostvarili porast noćenja za 4,5% u Splitsko-dalmatinskoj županiji i porast noćenja za 4,4% u Primorsko-goranskoj u odnosu na kolovoz 2021. U odnosu na kolovoz 2019. u Splitsko-dalmatinskoj županiji noćenja turista manje je za 3,5%, a u Primorsko-goranskoj za 1,8%.

Turisti u dobnoj skupini do 14 godina ostvarili najviše noćenja u kolovozu 2022.

U kolovozu 2022. turisti u dobnoj skupini do 14 godina ostvarili su najviše noćenja, i to 6,3 milijuna, što je 22,8% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede noćenja turista u dobnoj skupini od 35 do 44 godine s ostvarenih 5,4 milijuna noćenja, što je 19,4% od ukupno ostvarenih noćenja.

Kao i u mjesecu prije turisti u kolovozu najviše noćili u sobama, apartmanima i kućama za odmor

U sobama, apartmanima i kućama za odmor ostvareno je najviše noćenja turista u kolovozu 2022., i to 15,2 milijuna, što je 55,2% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju. U odnosu na kolovoz 2021. ostvareno je za 3,4% više noćenja turista, ali u odnosu na kolovoz 2019. bilo je 4,5% manje noćenja.

Slijede noćenja turista ostvarena u kampovima, i to 6,6 milijuna noćenja, što je 24,1% od ukupno ostvarenih noćenja. U kampovima je ostvaren porast noćenja turista za 5,4% u odnosu na kolovoz 2021. i za 8,0% u odnosu na kolovoz 2019.

U hotelima je ostvareno 3,8 milijuna noćenja, što je 13,7% od ukupno ostvarenih noćenja u kolovozu 2022. U odnosu na kolovoz 2021. ostvareno je za 9,2% više noćenja turista, dok su u odnosu na kolovoz 2019. noćenja turista ostala na istoj razini.

Najviše soba i stalnih postelja raspoloživo u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

U kolovozu 2022. turistima je na raspolaganju bilo 415 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje, s 1,1 milijunom stalnih postelja. To je za 3,5% više soba, apartmana i mjesta za kampiranje i za 2,9% više stalnih postelja u odnosu na kolovoz 2021. U odnosu na kolovoz 2019. turistima je na raspolaganju bilo 2,7% manje soba, apartmana i mjesta za kampiranje i 3,6% manje stalnih postelja.

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor turistima je na raspolaganju bilo 247 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 59,4% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje), sa 654 tisuće stalnih postelja (što je 60,3% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja).

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 80 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 19,4% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 169 tisuća stalnih postelja (što je 15,6% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U kolovozu 2022. u skupini Hoteli i sličan smještaj prosječna popunjenost soba iznosila je 84,4%, a stalnih postelja 98,0%.

U prvih osam mjeseci 2022. ostvareno za 31,5% više noćenja turista nego u istom razdoblju 2021.

U prvih osam mjeseci 2022. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 14,2 milijuna dolazaka i 74,5 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 42,7% i porast noćenja turista za 31,5% u odnosu na isto razdoblje 2021. Turistički promet pretpandemijskog razdoblja od prvih osam mjeseci 2019. još nije dosegnut te je ostvareno za 9,0% manje dolazaka i za 2,2% manje noćenja turista.

Domaći su turisti u prvih osam mjeseci 2022. ostvarili 1,8 milijuna dolazaka i 6,2 milijuna noćenja, što je za 15,3% više dolazaka i za 4,7% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2021. U odnosu na prvih osam mjeseci 2019. ostvaren je porast dolazaka i noćenja domaćih turista, i to za 11,4% više dolazaka i za 9,3% više noćenja turista.

Strani su turisti u prvih osam mjeseci 2022. ostvarili 12,4 milijuna dolazaka i 68,3 milijuna noćenja, što je za 47,7% više dolazaka i za 34,6% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2021. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (27,5%), Slovenije (9,6%), Austrije (8,7%), Poljske (7,9%) i Češke (7,1%). Uspoređujući dolaske i noćenja stranih turista sa prvih osam mjeseci 2019., ostvareno je za 11,3% manje dolazaka i za 3,1% manje noćenja turista.

Sobe, apartmani i kuće za odmor ostvarili 50,9% svih turističkih noćenja u prvih osam mjeseci 2022.

U prvih osam mjeseci 2022. najviše noćenja turista, i to 38,0 milijuna, ostvareno je u sobama, apartmanima i kućama za odmor, što je 50,9% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju. U odnosu na isto razdoblje 2021. ostvareno je za 24,4% više noćenja turista, dok je u odnosu na isto razdoblje 2019. ostvareno za 2,3% manje noćenja turista.

U hotelima je ostvareno 13,4 milijuna noćenja, što je 18,0% od ukupno ostvarenih noćenja turista u komercijalnom smještaju. U odnosu na isto razdoblje 2021. ostvareno je za 59,3% više noćenja turista, a u odnosu na isto razdoblje 2019. ostvareno je za 11,8% manje noćenja turista.

Turisti u dobnoj skupini do 14 godina ostvarili najviše noćenja u prvih osam mjeseci 2022.

Kao u kolovozu i u prvih osam mjeseci 2022. turisti u dobnoj skupini do 14 godina ostvarili su najviše noćenja, i to 15,6 milijuna, što čini udio od 21,0% u ukupno ostvarenim noćenjima. Slijede noćenja turista u dobnoj skupini od 35 do 44 godine s ostvarenih 13,9 milijuna noćenja, što je 18,7% od ukupno ostvarenih noćenja.

U prvih osam mjeseci 2022. grad Rovinj − Rovigno imao najviše ostvarenih noćenja turista

U prvih osam mjeseci 2022. u gradu Rovinju − Rovigno ostvareno je najviše noćenja turista, i to 3,4 milijuna noćenja, što je porast noćenja turista za 27,0% u odnosu na isto razdoblje 2021. Slijede gradovi Poreč − Parenzo i Dubrovnik, oba s 2,6 milijuna noćenja.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

    Dolasci    Noćenja
VIII. 2022. I. – VIII. 2022. indeksi
VIII. 2022.
VIII. 2021.
indeksi
I. – VIII. 2022.
I. – VIII. 2021.
VIII. 2022. I. – VIII. 2022. indeksi
VIII. 2022.
VIII. 2021.
indeksi
I. – VIII. 2022.
I. – VIII. 2021.
Ukupno 4 378 820 14 155 924 107,7 142,7 27 528 229 74 539 234 105,1 131,5
Domaći turisti 366 067 1 769 418 92,5 115,3 1 998 590 6 206 498 89,4 104,7
Strani turisti 4 012 753 12 386 506 109,3 147,7 25 529 639 68 332 736 106,5 134,6

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U KOLOVOZU 2022.

       Ukupno Domaći Strani Indeksi
VIII. 2022.
VIII. 2021.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 4 378 820 366 067 4 012 753 107,7 92,5 109,3
   noćenja 27 528 229 1 998 590 25 529 639 105,1 89,4 106,5
Zagrebačka županija dolasci 20 103 3 476 16 627 124,1 126,4 123,6
   noćenja 36 740 6 356 30 384 119,5 123,1 118,8
Krapinsko-zagorska županija dolasci 23 637 7 006 16 631 102,1 88,2 109,4
   noćenja 56 831 18 534 38 297 106,8 86,4 120,6
Sisačko-moslavačka županija dolasci 3 516 1 022 2 494 158,5 143,9 165,4
   noćenja 8 377 2 690 5 687 142,9 136,9 145,9
Karlovačka županija dolasci 82 450 5 147 77 303 112,1 87,2 114,3
   noćenja 180 719 12 596 168 123 123,3 92,0 126,5
Varaždinska županija dolasci 15 314 4 361 10 953 103,7 120,7 98,2
   noćenja 39 748 11 992 27 756 117,7 126,5 114,3
Koprivničko-križevačka županija dolasci 2 366 752 1 614 88,5 110,8 81,0
   noćenja 5 369 1 439 3 930 80,9 84,6 79,6
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 2 500 1 440 1 060 113,5 104,5 128,6
    noćenja 8 078 4 577 3 501 117,4 98,4 157,3
Primorsko-goranska županija dolasci 744 580 64 210 680 370 106,4 88,8 108,4
   noćenja 4 849 554 344 746 4 504 808 104,4 86,1 106,1
Ličko-senjska županija dolasci 191 394 10 452 180 942 109,5 87,9 111,1
   noćenja 990 215 52 842 937 373 108,7 86,0 110,3
Virovitičko-podravska županija dolasci 1 663 1 028 635 122,1 107,3 157,2
   noćenja 4 391 2 674 1 717 130,8 110,0 185,4
Požeško-slavonska županija dolasci 2 464 1 553 911 143,1 140,5 147,6
   noćenja 7 657 5 043 2 614 158,5 182,5 126,5
Brodsko-posavska županija dolasci 5 846 1 137 4 709 132,0 111,4 138,1
   noćenja 8 624 2 210 6 414 134,8 121,0 140,3
Zadarska županija dolasci 475 844 62 830 413 014 105,2 82,2 109,8
   noćenja 3 439 086 439 820 2 999 266 103,9 83,3 107,8
Osječko-baranjska županija dolasci 9 649 4 431 5 218 127,3 112,4 143,5
   noćenja 21 203 9 453 11 750 119,2 106,0 132,4
Šibensko-kninska županija dolasci 265 171 39 710 225 461 105,0 92,7 107,5
   noćenja 1 861 968 258 310 1 603 658 103,8 90,7 106,3
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 4 787 2 340 2 447 122,6 105,8 144,7
   noćenja 9 145 4 320 4 825 131,4 105,5 168,4
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 874 293 72 330 801 963 107,3 93,7 108,7
   noćenja 5 450 223 436 426 5 013 797 104,5 91,7 105,8
Istarska županija dolasci 1 115 082 35 344 1 079 738 103,1 95,6 103,4
   noćenja 8 310 783 177 415 8 133 368 103,3 90,4 103,7
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 384 670 31 510 353 160 119,5 105,2 121,0
   noćenja 1 947 676 173 864 1 773 812 112,3 98,2 113,9
Međimurska županija dolasci 12 583 4 402 8 181 109,9 84,5 131,2
   noćenja 34 359 11 333 23 026 111,6 88,9 127,5
Grad Zagreb dolasci 140 908 11 586 129 322 135,2 107,8 138,3
   noćenja 257 483 21 950 235 533 134,3 103,4 138,1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti