Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. lipnja 2022.
TUR-2022-1-1/4

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U TRAVNJU 2022.

U travnju 2022. ostvareno gotovo četiri puta više dolazaka i noćenja turista nego u travnju 2021.

U komercijalnim smještajnim objektima u travnju 2022. ostvareno je 833 tisuće dolazaka i 2,5 milijuna noćenja turista, što je više dolazaka turista za 613 tisuća i više noćenja turista za 1,9 milijuna u odnosu na travanj 2021.

Domaćih turista došlo je 191 tisuću te su ostvarili 428 tisuća noćenja u travnju 2022., što je porast dolazaka za 57,3% i porast noćenja za 57,2% u odnosu na travanj 2021.

Stranih turista došlo je 642 tisuće te su ostvarili 2,1 milijun noćenja u travnju 2022., što je za 544 tisuća dolazaka i 1,7 milijuna noćenja stranih turista više u odnosu na travanj 2021.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

G-1. NOĆENJA TURISTA U TRAVNJU, 2019. – 2022.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., TRAVANJ 2022.

U travnju 2022. najviše noćenja stranih turista iz Njemačke  

Najviše noćenja stranih turista u travnju 2022. ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 442 tisuće, što je 21,1% od ukupno ostvarenih stranih noćenja. Slijede turisti iz Slovenije s ostvarene 394 tisuće noćenja, što je 18,8% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Turisti iz Njemačke i Slovenije zajedno su ostvarili 39,9% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista.

Slijede noćenja turista iz Austrije (12,6%), Ujedinjene Kraljevine (6,7%), Italije (4,4%), Francuske (3,9%) te SAD-a (2,8%). Sve spomenute zemlje ostvarile su porast dolazaka i noćenja turista u travnju 2022. u odnosu na travanj 2021.

Sve skupine smještaja ostvarile porast noćenja turista

U skupini Hoteli i sličan smještaj u travnju 2022. ostvareno je najviše noćenja turista, i to 1,3 milijuna, što je 51,0% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju. U odnosu na travanj 2021. ostvareno je gotovo četiri puta više noćenja turista u skupini Hoteli i sličan smještaj.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 775 tisuća noćenja, što je 30,7% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na travanj 2021. ostvareno je 540 tisuća noćenja turista više. U skupini Kampovi i prostori za kampiranje ostvarena je 461 tisuća noćenja, što je 18,3% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na travanj 2021. ostvareno je 3,5 puta više noćenja turista.  

U travnju 2022. turistima na raspolaganju bilo 57,4% više stalnih postelja nego u travnju 2021.

U travnju 2022. turistima je na raspolaganju bilo 195 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 503 tisuće stalnih postelja. U odnosu na travanj 2021. to je 60,2% više soba, apartmana i mjesta za kampiranje i 57,4% više stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 65 tisuća soba i apartmana (što je 33,2% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 136 tisuća stalnih postelja (što je 26,9% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba u travnju 2022. iznosila je 39,5%, a stalnih postelja 36,7%.

Istarska županija s najviše ostvarenih noćenja turista

U travnju 2022. Istarska županija ostvarila je najviše noćenja turista, i to 904 tisuće, što je 35,8% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijedi Primorsko-goranska županija s 410 tisuća noćenja, što je 16,2% od ukupno ostvarenih noćenja.

Dubrovnik, grad s najviše ostvarenih noćenja u travnju 2022.

Dubrovnik je u travnju 2022. ostvario najviše noćenja turista, i to 204 tisuće. Od toga su strani turisti ostvarili 89,8%, a domaći turisti 10,2%. U odnosu na travanj 2021. ostvaren je veliki porast dolazaka i noćenja turista (za 62 tisuće dolazaka više i za 182 tisuće noćenja više).

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

U travnju 2022. turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 454 tisuće, što je 18,0% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 45 do 54 godine s ostvarenih 429 tisuća noćenja, što je 17,0% od ukupno ostvarenih noćenja.

U prva četiri mjeseca 2022. ostvareno 4,4 milijuna noćenja turista

U prva četiri mjeseca 2022. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 1,5 milijuna dolazaka i 4,4 milijuna noćenja, što je više dolazaka za 1,0 milijuna i više noćenja turista za 2,9 milijuna u odnosu na isto razdoblje 2021. To je gotovo tri puta više ostvarenih dolazaka i noćenja turista u odnosu na travanj 2021.

Domaći turisti su u prva četiri mjeseca 2022. ostvarili 524 tisuće dolazaka i 1,2 milijuna noćenja, što je za 43,8% više dolazaka i za 46,0% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2021.

Strani turisti su u prva četiri mjeseca 2022. ostvarili 1,0 milijuna dolazaka i 3,3 milijuna noćenja, što je više dolazaka za 843 tisuće i više noćenja turista za 2,5 milijuna. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (18,4%), Slovenije (18,3%), Austrije (11,9%), Ujedinjene Kraljevine (5,3%), Italije (5,0%) te SAD-a (3,8%).

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

    Dolasci     Noćenja
IV. 2022. I. – IV. 2022. indeksi
IV. 2022.
IV. 2021.
indeksi
I. – IV. 2022.
I. – IV. 2021.
IV. 2022. I. – IV. 2022. indeksi
IV. 2022.
IV. 2021.
indeksi
I. – IV. 2022.
I. – IV. 2021.
Ukupno 832 685 1 546 018 379,1 284,2 2 525 348 4 412 748 378,0 290,0
Domaći turisti 190 769 523 725 157,3 143,8 428 133 1 162 640 157,2 146,0
Strani turisti 641 916 1 022 293 652,6 568,7 2 097 215 3 250 108 530,0 447,9

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U TRAVNJU 2022.

      Ukupno Domaći Strani Indeksi
IV. 2022.
IV. 2021.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 832 685 190 769 641 916 379,1 157,3 652,6
   noćenja 2 525 348 428 133 2 097 215 378,0 157,2 530,0
Zagrebačka županija dolasci 8 783 3 260 5 523 251,9 161,1 377,5
   noćenja 17 387 5 962 11 425 253,8 152,1 389,5
Krapinsko-zagorska županija dolasci 13 624 8 820 4 804 149,5 112,5 377,4
   noćenja 28 761 18 598 10 163 155,1 118,2 362,1
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 634 669 965 268,3 159,7 507,9
   noćenja 3 897 1 888 2 009 267,3 189,0 437,7
Karlovačka županija dolasci 12 206 3 539 8 667 265,6 100,8 798,8
   noćenja 23 060 6 320 16 740 285,2 109,8 718,1
Varaždinska županija dolasci 5 910 3 432 2 478 206,6 158,4 357,1
   noćenja 13 612 7 760 5 852 233,7 184,5 361,5
Koprivničko-križevačka županija dolasci 1 343 856 487 302,5 259,4 427,2
   noćenja 2 868 1 517 1 351 296,6 251,6 371,2
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 1 657 1 177 480 244,0 202,6 489,8
   noćenja 5 056 3 644 1 412 242,4 200,3 528,8
Primorsko-goranska županija dolasci 132 157 30 900 101 257 398,5 153,2 778,9
   noćenja 410 017 72 559 337 458 404,2 154,2 620,6
Ličko-senjska županija dolasci 19 072 3 660 15 412 382,7 126,1 740,6
   noćenja 41 053 7 284 33 769 374,9 149,2 556,6
Virovitičko-podravska županija dolasci 1 285 960 325 278,1 247,4 439,2
   noćenja 2 535 1 846 689 321,7 298,7 405,3
Požeško-slavonska županija dolasci 2 148 1 740 408 266,2 245,1 420,6
   noćenja 5 390 4 164 1 226 328,7 284,2 700,6
Brodsko-posavska županija dolasci 2 765 1 360 1 405 265,6 190,2 431,0
   noćenja 4 442 2 116 2 326 271,8 190,8 443,0
Zadarska županija dolasci 56 028 11 922 44 106 309,0 113,0 581,7
   noćenja 186 389 28 834 157 555 331,6 115,1 505,5
Osječko-baranjska županija dolasci 8 697 6 153 2 544 196,9 164,5 376,3
   noćenja 17 301 11 429 5 872 197,1 165,6 313,3
Šibensko-kninska županija dolasci 25 411 10 178 15 233 280,8 170,3 495,9
   noćenja 75 157 22 951 52 206 295,6 174,5 425,5
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 7 075 5 915 1 160 335,3 370,4 226,1
   noćenja 11 881 9 187 2 694 277,7 328,3 182,0
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 96 559 19 868 76 691 506,6 214,8 781,8
   noćenja 319 574 45 728 273 846 473,7 214,6 593,3
Istarska županija dolasci 266 493 41 481 225 012 416,2 144,3 637,8
   noćenja 903 687 104 295 799 392 386,7 143,5 496,5
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 88 169 12 498 75 671 881,2 246,6 1)
   noćenja 268 611 29 198 239 413 826,2 245,0 1)
Međimurska županija dolasci 6 705 4 241 2 464 198,2 150,2 440,8
   noćenja 14 624 8 350 6 274 219,0 153,0 514,3
Grad Zagreb dolasci 74 964 18 140 56 824 275,7 154,3 368,1
    noćenja 170 046 34 503 135 543 233,7 138,2 283,5

1)  Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima mjesečno podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju putem sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Kratice

 
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
EU Europska unija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Jasna Perko


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr


Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti