Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 25. kolovoza 2022.
OEN-2022-2-1/6

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U LIPNJU 2022.
PRVI REZULTATI

U lipnju 2022. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 509 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, LIPANJ 2020. - LIPANJ 2022.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2021. 2022.
III.  IV.  V. VI. III. IV. V. VI.
Ukupna bruto proizvodnja 1 431 1 101 1 050 906 1 221 1 051 948 1 036
Hidroelektrane 713 598 678 427 454 447 349 376
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 423 227 125 296 396 279 372 425
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 82 81 84 81 92 86 85 81
Vjetroelektrane 199 180 147 87 265 224 126 139
Sunčane elektrane  7 7 8 10 7 8 9 10
Geotermalne elektrane 7 8 8 5 6 8 7 6
Ukupna neto proizvodnja 1 401 1 083 1 035 880 1 189 1 022 914 1 003
Hidroelektrane 711 596 677 426 448 439 346 374
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 402 219 122 279 377 266 350 401
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 77 76 75 75 88 80 78 76
Vjetroelektrane 198 178 146 86 263 222 125 137
Sunčane elektrane  7 7 8 10 7 8 9 10
Geotermalne elektrane 6 7 6 4 5 7 6 5
Uvoz 900 923 917 931 1 057 970 976 1 007
Izvoz 692 529 556 337 614 546 492 488
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 19 12 17 15 14 13 13 13
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 590 1 465 1 379 1 459 1 618 1 433 1 385 1 509

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2021. 2022.
III. IV. V. VI. III.  IV.  V. VI.
Proizvodnja mil. m3 70 67 69 63 66 61 63 63
  TJ (GOM) 2 791 2 663 2 736 2 521 2 616 2 424 2 541 2 521
Uvoz mil. m3 257 233 126 186 211 226 238 201
  TJ (GOM) 10 567 9 115 4 947 7 419 8 384 9 006 9 497 8 006
Izvoz mil. m3 2 3 8 16 15 102 133 121
  TJ (GOM) 88 120 331 605 581 3 983 5 195 4 705
Promjena zaliha mil. m3 3 26 5 102 -6 -9 37 16
  TJ (GOM) 13 1 036 139 3 742 -230 -355 1 442 569
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 322 271 182 131 268 194 132 127
  TJ (GOM) 12 957 10 622 7 213 5 593 10 648 7 802 5 402 5 253

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2021. 2022.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 48 46 47 45 47 44 44 44
Uvoz 233 195 224 330 225 90 186 176
Izvoz 40 34 44 41 10 - - -
Promjena zaliha 61 9 -24 112 260 3 -11 -49
Prerada u rafinerijama 180 198 251 222 2 131 241 270

3.2. NAFTNI DERIVATI – UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2021. 2022.
III.  IV.  V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 233 282 332 297 10 186 307 336
Uvoz 159 109 126 171 312 212 187 154
Izvoz 89 151 197 195 72 109 170 205
Promjena zaliha 60 -5 8 1 -13 39 44 -35
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 243 245 253 272 263 250 280 319

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2021. 2022.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 40 72 78 76 - 34 63 85
Uvoz 12 16 7 6 21 25 16 6
Izvoz 8 52 39 58 7 15 15 72
Promjena zaliha 14 5 8 -12 -18 8 25 -27
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 30 31 38 36 32 36 39 46

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2021. 2022.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 111 135 149 140 1 90 131 146
Uvoz 114 58 81 128 239 163 137 99
Izvoz 53 52 61 86 56 71 99 71
Promjena zaliha 5 -14 9 7 -5 21 3 -12
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 167 155 160 175 189 161 166 185

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2021. 2022.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 32 31 40 33 4 8 47 36
Uvoz 2 1 1 - 1 - 1 -
Izvoz 3 32 60 32 2 1 32 32
Promjena zaliha 29 -2 -22 - 1 6 14 -3
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 2 3 1 2 1 2 7

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2021. 2022.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja 50 44 65 48 5 54 66 69
Uvoz 31 34 37 37 51 24 33 49
Izvoz 25 15 37 19 7 22 24 30
Promjena zaliha 12 6 13 6 9 4 2 7
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 44 57 52 60 40 52 73 81

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2021. 2022.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 49 5 74 8 10 6 141 92
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -22 -7 59 -57 -42 -22 75 32
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 71 12 15 65 52 28 66 60

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2021. 2022.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 3 2 2 3 2 3 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 3 2 2 3 2 3 2

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2021. 2022.
III. IV. V. VI. III. IV. V. VI.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - - - - - 1 -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - - - - - 1 -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnih izvora podataka.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti