Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 23. prosinca 2022.
POLJ-2022-7-2

ISSN 1334-0557

RIBARSTVO U 2021.

Ukupan broj ribara u morskom ribarstvu u 2021. u odnosu na 2020. manji je za 0,3%, dok je ukupan broj plovila veći za 2,7%.

Ukupan ulov i uzgoj (proizvodnja) morske ribe i drugih morskih organizama u 2021. manji je u odnosu na godinu prije za oko 4 620 tona, odnosno za 5,1%.

Količina plave ribe manja je za 10,7%, a količina ostale ribe veća je za 12,9%.

Od ukupnog ulova plave ribe najveći udio odnosi se na ulov srdele (72,4%).

Ulov rakova veći je za 96 tona (10,4%), dok je ulov glavonožaca smanjen za 276 tona (29,6%).

Ulov i uzgoj (proizvodnja) školjkaša povećan je za 428 tona (61,8%).

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2021. povećana je za 1 369 tona (49,2%).

Proizvodnja konzumne ribe u šaranskim ribnjacima povećana je za oko 1 400 tona (59,0%) dok je proizvodnja u pastrvskim ribnjacima smanjena u odnosu na prethodnu godinu za 41 tonu (10,5%). Od ukupno proizvedene slatkovodne ribe 68,1% odnosi se na proizvodnju šarana, a 8,5% na proizvodnju pastrve.

Vrijednost ribarstva u 2021. u odnosu na 2020. porasla je za 15,9%. Na taj porast utjecao je rast vrijednosti morskog ribarstva (za 14,8%), do kojeg je došlo zbog porasta prodajnih cijena.

Vrijednost slatkovodnog ribarstva u 2021. u odnosu na 2020. porasla je za 49,0%. Na taj porast utjecala je veća količina prodane ribe (za 49,3%).

 

MORSKO RIBARSTVO

1. RIBARI KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKI I MALI OBALNI RIBOLOV

             Ribari Indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Ukupno 6 582 6 563 99,7
Gospodarski ribolov 3 030 3 015 99,5
Mali obalni ribolov 3 552 3 548 99,9

 

2. PLOVILA PREMA VRSTAMA

     2020. 2021. Indeksi
2021.
2020.
plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW
Ukupno 7 555 44 307 348 455 7 757 44 621 354 226 102,7 100,7 101,7
Brodovi 325 27 621 110 810 329 27 665 110 924 101,2 100,2 100,1
Brodice 7 230 16 686 237 645 7 428 16 956 243 302 102,7 101,6 102,4

 

3. RIBARSKE MREŽE PREMA VRSTAMA1)

     Mreže, broj Indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Povlačne mreže (koće) 881 868 98,5
Okružujuće mreže (plivarice) 752 703 93,5
Potegače 563 558 99,1
Jednostruke i trostruke mreže stajaćice 5 903 5 869 99,4

1) Podaci se odnose na ukupan broj ribarskih alata (aktivnih i neaktivnih) upisan u povlastice za gospodarski ribolov na moru.

4. ULOV I UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

       Ulov i uzgoj (proizvodnja), t Indeksi, ukupno
2021.
2020.
2020. 2021.
ukupno ukupno ulov uzgoj (proizvodnja)
Ukupno 89 965 85 341 61 574 23 767 94,9
Ribe 87 415 82 543 59 686 22 857 94,4
Plava riba 68 380 61 046 55 945 5 101 89,3
Srdela 50 134 40 485 40 485 - 80,8
Inćun 9 781 11 621 11 621 - 118,8
Tuna 4 223 6 002 901 5 101 142,1
Plavica 1 966 1 144 1 144 - 58,2
Šarun 1 755 1 212 1 212 - 69,1
Ostale vrste 521 582 582 - 111,7
Ostala riba 19 035 21 497 3 741 17 756 112,9
Oslić 1 202 1 062 1 062 - 88,4
Trlja 788 793 793 - 100,6
Cipal 91 99 99 - 108,8
Ugor 35 36 36 - 102,9
Lubin  6 769 9 094 11 9 083 134,3
Komarča 7 911 7 783 184 7 599 98,4
Gira 93 102 102 - 109,7
Bukva 82 81 81 - 98,8
List 214 159 159 - 74,3
Ostale vrste 1 850 2 288 1 214 1 074 123,7
Rakovi1) 925 1 021 1 021 - 110,4
Jastog 6 9 9 - 150,0
Škamp 238 251 251 - 105,5
Kozice i ostali rakovi 681 761 761 - 111,7
Školjkaši1) 693 1 121 211 910 161,8
Kamenica 29 74 18 56 255,2
Jakovljeva kapica  40 52 52 - 130,0
Prnjavica 58 67 67 - 115,5
Dagnja 529 886 32 854 167,5
Ostali školjkaši 37 42 42 - 113,5
Glavonošci 932 656 656 - 70,4
Lignja i lignjun 331 228 228 - 68,9
Hobotnica  168 130 130 - 77,4
Sipa 103 91 91 - 88,3
Muzgavci i ostali glavonošci 330 207 207 - 62,7

1) Podaci se odnose na jestivu i nejestivu težinu ulova.

G-1. ULOV MORSKE RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA U 2021.

G-2. UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE I ŠKOLJKAŠA U 2021.

SLATKOVODNO RIBARSTVO

 

5. POVRŠINA RIBNJAKA U EKSPLOATACIJI

     Površina Indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Šaranski ribnjaci, ha 10 882 12 484 114,7
Pastrvski ribnjaci, m2 35 303 45 434 128,7

6. PROIZVODNJA MLAĐI

   Proizvodnja, tis. kom. Indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Ukupno 36 667 53 123 144,9
Šaran 22 688 34 707 153,0
Pastrva 2 853 2 869 100,6
Ostale ribe 11 126 15 547 139,7

7. PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE

      2020. 2021. Indeksi
2021.
2020.
ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima
Ukupno 2 780 2 388 392 4 149 3 798 351 149,2 159,0 89,5
Šaran 1 691 1 691 - 2 827 2 827 - 167,2 167,2 -
Som 32 32 - 32 32 - 100,0 100,0 -
Amur 133 133 - 282 282 - 212,0 212,0 -
Glavaš (bijeli i sivi) 487 487 - 626 626 - 128,5 128,5 -
Pastrva 392 - 392 351 - 351 89,5 - 89,5
Ostale ribe 45 45 - 31 31 - 68,9 68,9 -

G-3. PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE U ŠARANSKIM I PASTRVSKIM RIBNJACIMA OD 2012. DO 2021.

G-4. PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE U ŠARANSKIM I PASTRVSKIM RIBNJACIMA U 2021.

8. PRODAJA RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

    2020. 2021. Indeksi vrijednosti
2021.
2020.
Indeksi cijena
2021.
2020.
prodano, t vrijednost
u tis. kn
prosječna
cijena,
kn/kg
prodano, t vrijednost
u tis. kn
prosječna
cijena,
kn/kg
Ukupno1) 90 441 1 405 901 - 86 506 1 629 688 - 115,9 -
Morsko ribarstvo 87 662 1 359 102 - 82 357 1 559 970 - 114,8 -
Ribe 85 557 1 294 032 - 79 997 1 489 010 - 115,1 -
Plava riba – ukupno 67 248 519 237 - 59 614 604 623 - 116,4 -
Od toga:                
Srdela 50 132 165 036 3,29 40 353 140 560 3,48 85,2 105,8
Inćun 9 643 68 948 7,15 11 409 76 675 6,72 111,2 94,0
Tuna 3 381 269 680 79,76 5 177 378 082 73,04 140,2 91,6
Miješana sitna riba                
Ostale vrste 4 092 15 572 3,81 2 675 9 306 3,48 59,8 91,4
Ostala riba – ukupno 18 309 774 795 - 20 383 884 386 - 114,1 -
Od toga:                
Oslić 1 029 28 727 27,92 906 26 162 28,87 91,1 103,4
Trlja 665 8 521 12,82 680 9 122 13,41 107,1 104,6
Cipal 46 705 15,48 41 720 17,49 102,1 112,9
Ugor 15 268 17,89 15 274 18,19 102,0 101,7
Lubin  6 759 307 689 45,52 9 088 408 422 44,94 132,7 98,7
Komarča 7 845 352 297 44,91 7 699 350 756 45,56 99,6 101,4
Gira 70 784 11,28 77 826 10,70 105,4 94,9
Bukva 60 527 8,78 55 478 8,69 90,8 99,0
List 172 10 349 60,29 113 7 504 66,32 72,5 110,0
Ostale vrste 1 650 64 930 39,35 1 708 80 123 46,90 123,4 119,2
Rakovi  – ukupno2) 836 32 579 - 918 37 002 - 113,6 -
Jastog 3 726 282,51 5 1 556 317,48 214,3 112,4
Škamp 191 18 379 96,04 196 20 364 103,73 110,8 108,0
Kozice i ostali rakovi 642 13 474 20,98 717 15 082 21,03 111,9 100,2
Školjkaši – ukupno2) 628 11 142 - 1 020 18 449 - 165,6 -
Kamenice, dagnje i ostali školjkaši 628 11 142 17,42 1 020 18 449 18,08 165,6 101,8
Glavonošci – ukupno2) 641 21 348 - 421 15 510 - 72,7 -
Lignja i lignjun 268 8 062 30,10 176 6 198 35,22 76,9 117,0
Sipa 58 2 521 43,17 41 2 076 50,79 82,4 117,6
Hobotnica 86 4 754 55,57 54 3 481 64,68 73,2 116,4
Muzgavci 229 6 011 26,23 150 3 754 25,03 62,5 95,4
Slatkovodno ribarstvo – ukupno1) 2 779 46 799 - 4 149 69 717 - 149,0 -
Šaran 1 691 28 394 16,79 2 828 48 980 17,32 172,5 103,2
Som 32 1 184 37,36 32 1 262 39,64 106,6 106,1
Amur 133 1 943 14,66 282 3 992 14,17 205,4 96,6
Glavaš (bijeli i sivi) 487 2 877 5,90 626 3 898 6,22 135,5 105,4
Pastrva 392 11 545 29,48 351 10 594 30,19 91,8 102,4
Ostale ribe 45 855 18,95 31 992 32,39 116,0 170,9

1) Podaci ne sadržavaju ulov slatkovodne ribe.
2) Podaci se odnose na jestivu i nejestivu količinu.

G-5. VRIJEDNOST MORSKOG I SLATKOVODNOG RIBARSTVA U 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Podaci o ulovu i uzgoju (proizvodnji) morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama, podaci o ribarima, plovilima i njihovoj opremi te podaci o prodanim količinama i vrijednostima preuzeti su od Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva, u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji. Na taj način prate se kretanja osnovnih pokazatelja iz područja morskoga i slatkovodnog ribarstva te prikupljaju podaci o zaposlenom osoblju, osnovnim sredstvima potrebnima za obavljanje ribolova, plovnim sredstvima, ribarskoj opremi, površinama šaranskih i pastrvskih ribnjaka, ulovu i proizvodnji morske i slatkovodne ribe, rakova školjkaša, glavonožaca i proizvodnji mlađi.

Ministarstvo poljoprivrede − Uprava ribarstva, kao nositelj službene statistike iz područja ribarstva, prikuplja potrebne podatke te ih obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenu terminu i u obliku prilagođenom za daljnje korištenje.

Državni zavod za statistiku zadužen je za objavljivanje statističkih podataka iz područja ribarstva na nacionalnoj razini u skladu sa strateškim dokumentima Državnog zavoda za statistiku.

Podaci iz područja ribarstva prikupljaju se na temelju Uredbe (EU) br. 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu pravne osobe i dijelovi pravnih osoba te ribari obrtnici koji obavljaju gospodarski morski i slatkovodni ribolov, mali obalni morski ribolov ili se bave uzgojem (proizvodnjom) slatkovodne i morske ribe i drugih morskih organizama prema evidenciji Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva o izdanim povlasticama.

Podaci proizvodnje mlađi od 2018. prikupljaju su se u skladu s Pravilnikom o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (NN, br. 13/19.) i izraženi su u broju komada te stoga nisu usporedivi s podacima prethodnih godina. U skladu s istim Pravilnikom, podaci o količini utrošene hrane i gnojiva u ribnjacima više se ne prikupljaju.

Definicije

Gospodarski ribolov jest djelatnost ulova morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama radi stjecanja dobiti.

Brod, osim ratnog broda, jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina trupa veća od 15 m, ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika. Brod može biti putnički, teretni, tehnički plovni objekt, ribarski, javni ili znanstvenoistraživački.

Ribarski brod jest brod namijenjen i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića u moru ili na morskom dnu.

Brodica je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća od 2,5 metra, a manja ili jednaka 15 metara, ili ukupne snage porivnih uređaja veće od 5 kW (Pomorski zakonik, NN, br. 17/19.).

Prema Zakonu o morskom ribarstvu (NN, br. 62/17., 130/17. i 14/19.) i pripadajućim podzakonskim propisima, najvažnije skupine ribolovnih alata jesu povlačne mreže (koće), okružujuće mreže (plivarice), obalne mreže potegače i mreže stajaćice (jednostruke i trostruke).

Povlačnim mrežama (koćama) pripadaju pridnena povlačna mreža (koća), pelagijska povlačna mreža (koća), obalna povlačna mreža (koćica) i dredže (kunjkare i ramponi).

Okružujućim mrežama (plivaricama) pripadaju plivarica za malu plavu ribu, plivarica za veliku plavu ribu (tunolovka), plivarica za ciple (ciplara), plivarica za igle (plivarica igličara) i plivarica za gavune olige (plivarica oližnica).

Potegačama pripadaju ljetna trata ili srdelara, zimska trata ili girarica, migavica, igličara, šabakun, potegača za olige, kogol i strašin.

Mrežama stajaćicama pripadaju jednostruke mreže stajaćice – oližnice, gavunare, girare, vojge, menulare, poklopnice, bukvare, prostice, polandare, psare, jastogare, sklatare i rakovice, trostruke mreže stajaćice – salpare, poponice, listarice i sipare.

 

Kratice

BT bruto tona
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
ha hektar
kW kilovat
m metar
m2 četvorni metar
NN Narodne novine
t tona
tis. kn tisuće kuna
tis. kom tisuće komada
kn/kg kuna po kilogramu

 

Znakovi

- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111, telefaks: (+385 1) 48 17 666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika i Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić, Ana Pavetić i Ivan Dujman

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 48 06 148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 48 06 148

Postavke pristupačnosti