Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 21. listopada 2022.
POLJ-2022-5-1

ISSN 1334-0557

LOVSTVO U 2021.

Povećanje broja pripravnika

Ukupan broj lovaca u 2021. manji je za 0,2%, a broj članova za 0,4%, dok je broj pripravnika, odnosno budućih lovaca veći za 22,4% u usporedbi s 2020.

Znatan porast odstrela divljih svinja

U 2021. odstrel jelena veći je za 12,5%, s odstrijeljenih 6 359 grla, dok je kod srna odstrijeljeno 17 957 grla, što je povećanje od 0,9%. Odstrel zečeva ostao je na približno istoj razini, dok je odstrel fazana veći za 1,7% u odnosu na 2020.

Odstrel divljih svinja u 2021. u odnosu na 2020. veći je za 31,7%, dok je odstrel ptica močvarica veći za 9,3%. Odstrel ostale pernate divljači manji je za 1,4%.

1. LOVCI

   2020. 2021. Indeksi
2021.

2020.
Lovci – ukupno 64 394 64 245 99,8
Članovi1) 63 862 63 594 99,6
Pripravnici 532 651 122,4

1) Članovi Hrvatskoga lovačkog saveza i vanjski lovci, koji su evidentirani u HLS-u, ali nisu njihovi članovi

2. ODSTREL DIVLJAČI

   Ukupno Indeksi
2021.

2020.
2020. 2021.
Jelen (sve vrste) 5 654 6 359 112,5
Srna 17 789 17 957 100,9
Divlja svinja 39 778 52 381 131,7
Zec, tis. 27 27 100,0
Fazan, tis. 60 61 101,7
Močvarice, razne, tis. 54 59 109,3
Ostala pernata divljač, tis.1) 70 69 98,6

1) U skladu s važećim propisom iz područja lovstva

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o godišnjem izvještaju o lovstvu u 2021. preuzeti su iz Ministarstva poljoprivrede – Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije i Hrvatskoga lovačkog saveza za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. (lovna godina).

Od 2006. Ministarstvo poljoprivrede – Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije preuzelo je u svoju nadležnost evidenciju o gospodarenju lovištima i divljači. Gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova.

Podaci o odstrijeljenoj divljači daju se na temelju središnje lovne evidencije.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice pravne su osobe i dijelovi pravnih osoba i ostale fizičke osobe koje obavljaju djelatnost uzgoja, zaštite, lova i korištenja divljači i njezinih dijelova. Izvještajne jedinice preuzete su iz baze podataka Hrvatskih šuma, Hrvatskoga lovačkog saveza te Ministarstva poljoprivrede – Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije.

Definicije

Lovci su osobe koje imaju položeni lovački ispit i obavljaju osnovne zadaće lova: uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova uz poštovanje lovačkih običaja i etike.

Lovna godina jest razdoblje od 1. travnja tekuće godine do 31. ožujka sljedeće godine.

 

Kratice

HLS Hrvatski lovački savez
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika

Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Ana Pavetić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti