Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 17. lipnja 2022.
POLJ-2022-3-6

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U 2021.

Ukupna količina kravljeg mlijeka prikupljenoga u 2021. u odnosu na 2020. smanjena je za 1,3%. Količina ovčjeg mlijeka smanjena je za 2,3% i kozjega za 4,3%.

Izraženo u količini, to znači da je u 2021. prikupljeno manje kravljeg mlijeka, za 5 555 t, ovčjega, za 65 t, te kozjega, za 173 t.

Količina neobranog mlijeka koju su mljekare uvezle u 2021. u odnosu na 2020. povećana je za oko 5 900 t, odnosno za 4,2%, dok je količina uvezenog vrhnja povećana za oko 1 800 t (60,8%).

U usporedbi s prethodnom godinom, proizvodnja mlijeka za piće smanjena je za oko 17 000 t (6,0%), vrhnja za 937 t (2,8%) i napitaka s mliječnom bazom za 265 t (1,2%), dok je količina fermentiranih proizvoda povećana za 395 t (0,4%).

Proizvodnja maslaca povećana je za 549 t (15,6%) u odnosu na 2020., dok je ukupna proizvodnja kravljeg sira u 2021. povećana za 983 t (3,1%). Proizvodnja ovčjeg sira smanjena je za 2,4%, a kozjega za 3,4%.

Kod ostalih sireva smanjena je proizvodnja mekanog sira, za 28,2% (587 t), i prerađenog sira, za 0,9% (26 t). Povećana je proizvodnja svježeg sira, za 0,9%, srednje mekanog sira, za 25,2%, srednje tvrdog sira, za 10,4%, tvrdog sira, za 13,2%, i ekstra tvrdog sira, za 13,6%.

U odnosu na prethodnu godinu, ukupan sadržaj mliječne masti u prikupljenome kravljem mlijeku smanjen je za 0,7%, u ovčjemu za 1,0%, a u kozjemu za 3,1%.

Što se tiče pojedinačnih mliječnih proizvoda, ukupna količina mliječne masti u mlijeku za piće manja je za 8,8%, u vrhnju za 3,2% te u fermentiranim proizvodima za 4,9%, a veća je u maslacu, za 14,2%, te u siru od čistoga kravljeg mlijeka, za 22,8%.

Sadržaj proteina kravljeg mlijeka smanjen je u mlijeku za piće, za 2,4%, u vrhnju, za 1,2%, te u kravljem siru, za 0,7%.

 

1. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI U 2021.1)

   Količina, t Indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Raspoloživost      
Prikupljeno kravlje mlijeko  434 220  428 665 98,7
Prikupljeno ovčje mlijeko  2 821  2 756 97,7
Prikupljeno kozje mlijeko  4 055  3 882 95,7
Vrhnje z z z
Uvoz neobranog mlijeka – samo mljekare  139 958  145 868 104,2
Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare z z z
Uvoz vrhnja – samo mljekare  3 043  4 892 160,8
Uvoz ostalih proizvoda (npr. sir, maslac, jogurt) – samo mljekare z z z
Proizvodnja svježih proizvoda      
Mlijeko za piće (konzumno)  281 820  264 776 94,0
Neobrano i sirovo mlijeko  155 362  137 135 88,3
Djelomično obrano mlijeko  123 396  125 123 101,4
Obrano mlijeko  3 062  2 518 82,2
Mlaćenica z z z
Vrhnje  33 033  32 096 97,2
S < 29% m. m.  22 764  21 027 92,4
S > 29% m. m.  10 269  11 069 107,8
Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.)  89 522  89 917 100,4
S dodacima  18 406  17 856 97,0
Bez dodataka  71 116  72 061 101,3
Napici s mliječnom bazom  22 777  22 512 98,8
Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.) z z z
Proizvodnja ostalih proizvoda      
Mliječni proizvodi u prahu z z z
Maslac  3 515  4 064 115,6
Ostali proizvodi od žutih masnoća z z z
Sir od kravljeg mlijeka (čisti)  31 373  32 356 103,1
Sir od ovčjeg mlijeka (čisti)   251   245 97,6
Sir od kozjeg mlijeka (čisti)   147   142 96,6
Ostali sirevi (miješani)   9   10 111,1
Mekani sir (> 68% vlage)  2 085  1 498 71,8
Srednje mekani sir (62% – 68% vlage)   135   169 125,2
Srednje tvrdi sir (55% – 62% vlage)  11 686  12 901 110,4
Tvrdi sir (47% – 55% vlage)   892  1 010 113,2
Ekstra tvrdi sir (< 47% vlage)   376   427 113,6
Svježi sir   16 597  16 748 100,9
Prerađeni sir  2 891  2 865 99,1
Sirutka – ukupno  32 792  37 358 113,9
Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare z z z

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2. SADRŽAJ MLIJEČNE MASTI U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2021.

   Sadržaj mliječne masti, t Indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Raspoloživost      
Prikupljeno kravlje mlijeko  17 468  17 338 99,3
Prikupljeno ovčje mlijeko   192   190 99,0
Prikupljeno kozje mlijeko   131   127 96,9
Vrhnje z z z
Uvoz neobranog mlijeka – samo mljekare  5 631  5 930 105,3
Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare z z z
Uvoz vrhnja – samo mljekare  1 185  1 921 162,1
Proizvodi      
Mlijeko za piće (konzumno)  7 376  6 730 91,2
Mlaćenica z z z
Vrhnje  5 850  5 662 96,8
Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.)  1 349  1 283 95,1
Napici s mliječnom bazom   550   523 95,1
Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.) z z z
Koncentrirano mlijeko - - -
Mliječni proizvodi u prahu z z z
Maslac  2 813  3 212 114,2
Ostali proizvodi od žutih masnoća z z z
Sir od kravljeg mlijeka (čisti)  5 075  6 234 122,8
Sirutka – ukupno   98   121 123,5
Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare z z z

3. SADRŽAJ PROTEINA KRAVLJEG MLIJEKA U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2021.

Proizvodi Sadržaj proteina, t Indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Mlijeko za piće (konzumno)  8 803  8 596 97,6
Neobrano mlijeko  4 709  4 490 95,3
Djelomično obrano mlijeko  3 995  4 025 100,8
Obrano mlijeko   99   81 81,8
Mlaćenica z z z
Vrhnje   996   984 98,8
Proizvodi u prahu z z z
Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća z z z
Sir od kravljeg mlijeka  5 378  5 343 99,3
Prerađeni sir   359   360 100,3
Sirutka    192   212 110,4

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o godišnjoj proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda preuzimaju se od Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu – Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka (SLKM). Tako se prikupljaju podaci o količini prikupljenoga kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka, sadržaju mliječne masti i proteina, proizvodnji mliječnih proizvoda te vanjskoj trgovini mljekara mlijekom i proizvodima.

Prikupljene podatke SLKM obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenim terminima i u obliku prilagođenu za daljnju obradu.

Metodologija za provedbu istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima temelji se na Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

U Republici Hrvatskoj djeluje četrdesetak mljekara za koje SLKM analizira otkupljeno mlijeko i od kojih prikuplja podatke o proizvodnji. Obuhvaćene su industrijske i registrirane male mljekare.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Mlijeko za piće obuhvaća sirovo mlijeko, neobrano, djelomično obrano i obrano bez sadržaja aditiva.

Sirovo mlijeko obuhvaća mlijeko koje nije podvrgnuto bilo kojem postupku zagrijavanja iznad 40 °C.

Neobrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti ≥ 3,5%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

Djelomično obrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti 1,5% – 2,8%, podvrgnuto jednome toplinskom tretmanu.

Obrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti < 1,5%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

Pasterizirano mlijeko – mlijeko tretirano visokom temperaturom (barem72 °C tijekom 15 sekundi).

Sterilizirano mlijeko – mlijeko tretirano visokom temperaturom (120 °C tijekom 30 minuta) u hermetički zatvorenim posudama.

Sterilizirano u protoku (uzavrelo) – mlijeko tretirano visokom temperaturom (135 °C u trajanju od najmanje 1 sekunde).

Mlaćenica obuhvaća ostatak nakon pretvorbe mlijeka ili vrhnja u maslac.

Vrhnje obuhvaća vrhnje za izravnu potrošnju s više ili manje od 29% mliječne masti.

Fermentirani proizvodi obuhvaćaju jogurt, tekući jogurt, acidofil te ostale fermentirane proizvode s dodacima i bez njih.

Napici s mliječnom bazom obuhvaćaju proizvode s udjelom mliječnog ekvivalenta od barem 50% (npr. čokoladno mlijeko, mlaćenica s aditivima).

Ostali svježi proizvodi obuhvaćaju proizvode od svježeg mlijeka koji nisu drugdje specificirani (uglavnom deserti na bazi mlijeka).

Koncentrirano mlijeko obuhvaća mlijeko dobiveno djelomičnim uklanjanjem vode iz neobranoga, djelomično obranoga i obranog mlijeka.

Mliječni proizvodi u prahu obuhvaćaju proizvode dobivene  uklanjanjem vode iz vrhnja, svih vrsta mlijeka, mlaćenice i fermentiranih proizvoda.

Maslac obuhvaća tradicionalni maslac, otopljeni maslac, ulje maslaca i slične proizvode s više od 80% mliječne masti.

Ostali proizvodi od žutih masnoća obuhvaćaju proizvode na bazi maslaca s manje od 80% mliječne masti.

Sir obuhvaća svježe ili sazrele, tvrde ili polutvrde proizvode dobivene koagulacijom mlijeka, vrhnja, mlaćenice i sl.

Prerađeni sir obuhvaća proizvode dobivene mljevenjem, miješanjem, topljenjem i emulgiranjem jedne ili više vrsta sireva, s dodacima ili bez njih.

Sirutka obuhvaća tekuću sirutku i sirutku u prahu u tekućem ekvivalentu. Ona je nusproizvod u proizvodnji sira ili kazeina.

 

Kratice

°C Celzijev stupanj
m. m. mliječna mast
t tona
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

Znakovi

nema pojave
˂ manje od
˃ veće od
veće ili jednako

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

 

Postavke pristupačnosti