Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 17. studenog 2022.
POLJ-2022-1-7

ISSN 1334-0557

PROGNOZA INDEKSA CIJENA U POLJOPRIVREDI U 2022.

U 2022. očekuje se porast cijena poljoprivrednih proizvoda u usporedbi s 2015., kao i u usporedbi s prethodnom godinom. Očekuje se porast cijena i biljnih proizvoda i stočnih proizvoda u odnosu na prethodnu godinu.

U usporedbi s prethodnom godinom očekivani porast cijena biljnih proizvoda jest 18,7%, pri čemu se očekuje porast cijena u svim skupinama, osim u skupini voće. Cijene stoke i stočnih proizvoda mogle bi porasti za 20,9%. Očekuje se porast cijena u svim skupinama stočarstva u odnosu na 2021.

Kod cijena dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji očekuje se porast cijena u tekućoj godini u odnosu na baznu godinu 2015. za 60,4%, dok se u odnosu na prethodnu godinu očekuje porast za 44,8%.

1. PROGNOZA INDEKSA CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja Indeksi
2022.
2015.
Indeksi
2022.
2021.
Ukupno 138,5 119,4
Ukupno bez voća i povrća 141,4 123,2
Biljni proizvodi 148,6 118,7
Biljni proizvodi bez voća i povrća 157,9 124,8
Žitarice 200,8 152,2
Industrijsko bilje 173,3 109,5
Krmno bilje 108,9 102,2
Povrće, cvijeće i sadnice 127,4 111,0
Povrće 134,4 118,9
Cvijeće i sadnice 118,8 101,7
Krumpir (uključujući sjemenski) 181,1 139,9
Voće 118,4 88,4
Vino 114,3 109,8
Maslinovo ulje 116,2 110,1
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 122,4 120,9
Živa stoka i perad 121,6 119,6
Goveda 125,4 118,3
Svinje 119,1 128,4
Konji 170,8 122,8
Ovce i koze 131,6 119,1
Perad 115,7 113,5
Ostale životinje1) 132,9 123,9
Stočni proizvodi 123,7 122,4
Mlijeko 123,2 120,0
Jaja, konzumna 130,7 143,0
Ostali stočni proizvodi2) 110,3 108,7

1) Indeks se odnosi na cijene živih kunića.
2) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. PROGNOZA INDEKSA CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
2022.
2015.
Indeksi
2022.
2021.
Input I, ukupno 166,8 148,4
Sjeme i sadni materijal 136,4 116,7
Energija i maziva 182,7 178,9
Gnojivo 289,5 253,6
Sredstva za zaštitu bilja 118,2 103,7
Veterinarske usluge 113,2 103,5
Stočna hrana 155,2 130,1
Održavanje opreme 118,9 108,7
Održavanje zgrada 130,9 115,2
Ostale usluge 104,7 102,5

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi za 2022. izračunana je na temelju kretanja cijena poljoprivrednih proizvoda od siječnja do rujna tekuće godine i procjene kretanja cijena za razdoblje listopad – prosinac.

Cijene korištene za izračun prognoze za prvih devet mjeseci 2022. dobivene su iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora.

Obuhvat

Prognoza je izračunana na razini Republike Hrvatske.

Bazna godina za izračun prognoze indeksa cijena jest 2015.

Definicije

Prognoza indeksa cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te u ni kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković i Ivan Dujman

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti